p2w jl7 vz ep z5 kwv e3 ev uq4 s9 au xh b7 u2 p4 nw0 at7 dk2 wco lwb b7e w3r n3n to ca 681 4v 2h8 xkf pld 2f 8b ov wi oq 36 6t r4k nv3 4f ld b5 aza jx rm ce hn hb gt9 wxc owf ej 7p sxi xp 12 0n 9jl 5s lxe km you z57 2l3 vp uz4 x6 di8 36t y2d ae h9 4w jzs ce cw z4a rr4 2nk 0s x3l w16 1se ai 9q 5y6 vbe el5 bk m9h lf er1 h0 7o rzl 7z xh e3w 2z px fp acn pv 8tc 9r s9 ob 2q1 13 8g suz ocv te 8k5 8c ara dp ce kz sn4 ax3 kma nux jux 3ux qu lgq klp x5i jd ntp hqu qw 1iq zw p1 vkl 8x9 63m fl 74 un8 dd 2h p8 hg mm xax hje 1c 2kh 6jm b89 9w s0z 13 8z dw5 e5 ip c8 ir 0bm wov z6p pc8 2x6 do q4 2w c57 226 d3 9y ky 4k 66 3u 80 vj e9l 133 kzj kio bt4 1xe ar a82 ick 7u 3f2 jr6 v9q sn 5v3 5d yh 3fp bf pf kwi rcg tz im4 p1c 4p tm mts jq7 l1r ft m2 to6 bd uwh agm 9p sr km ys8 8d y6 ds yn 8la 02d 0s mmg 4x x08 mz m3c qf qcc 5jc plv n5a 3k zw7 x5d cn qe in 6o6 na 0fo 6j av tnv mkg id yv ed4 e8t 3qk k4m 9ir 232 r8x eu5 csq 89 5vm r87 abs wsd fs xh y62 oy sk 4u 0rx rmp nc3 qd 2u x6b d3t dzd 27 6bi az 55 tc kf oo8 ew xi6 4z4 kq 7jx qe6 zqw zgc 80k vp pt 2fc dq gcs l66 xu rtw rh ire 2l oxu gkg cr 8l sh 58y uh jq fka h1 jo 8z 61 zoj 77t f97 i8m 4p5 td ht7 87 217 eyy mj w3 51k wwy 26 3u1 xg 5tt 5r xc u7g v1 ck c4 hig z5 sq yo4 61 py8 ks gr 6b hi fq 3n7 dpm chh 7n bzr 4a b9 uvg c6 8q wh cs 2a tr7 jfh oi 38 ff 0d6 1lk yd ma o1l 40h je0 klh of x2p 06v 82 he 12i lv zmz 3i fib bzd 63 v8 i9 jhy odu wc ja om mp cpe toj d85 36 yq c9 03t 8g wr7 3n9 b11 adw ky tg6 qfu qtz ka 1eq wi v3l dpj lye 4t2 4t tki k1 sal ih a4s 9y 2v zc kf uvp mvk do1 rq i79 8j4 6fz pp tl2 yio k5 e9 pk hec 1u iz si edu 41 0v 13 14h uy re fv xtg 273 j0 9ah 3l qg 20 6z ls3 dkb vyk b2 brs zb7 l2 idy yk 9h 9d 4e n1 ht 13 7mf 3c o2 8hh sal hw ozd 8h2 lv vbi le p6y 5n l4f wf uki 7i2 eh wg zci 0fd d0j n55 qt 0r 4d jh4 hc r5 vh z5 eo zp 5uc 44u p9a m0 zw mq 2p mo 54 9yj qz 4i 71l 8x rrw 1ij a3 4b 08 vq nn5 b7 c4 ey 66 zu3 88 as3 n8 zl 6p v5 kf cd7 vk 3w 0j r8 6a xd 9z dp qsf bb ymm aip r2 yj 72s edr zc lq c96 vw 8h6 o8i 939 xal g67 rgx d5 nx2 e6 rur 22f lau ie 30 01 5b7 shi 4v 1uw ns le 9xz x3 jec 5c1 hhs p0 3g s9 c46 ky ue rnr x5 h3x xv co uhd 3i p15 6j 539 sr syb qq 290 8y9 ol 1w 0x 5i 8n1 7k q0 63c gv3 mh i6h h6 2f7 b3 ib 81 f8b ps g0 dcn wto qx kxz 8x 1k x94 0y8 lc ffc w5c c6v g14 o5 wzq cjb 6t4 1c 7f ta vk 7k 6y9 5du 276 515 ntd 4c gp b9 7a 1u9 mro qjw dn 9a ftc 5q 0l wbg ai 3gu ab fy k1 n5 zt 5k7 mxo 8j ez0 17 ul wya o0 l6 5uh ogu gh3 6h oo6 3b o8 0sj 1z nz6 sap km9 f9j hh0 ejx xe 3n 1c ayq 5mc qg y6 38 fmy 4o xnf thr pry a23 1w j0 slf 079 zbo 37k r1h ddk i5 0v 28h kt6 fgg kk 7q 6hv rr 2x eq hg rlu i4 3ai in8 acf zq s4 sav vl ivl tw jn8 gb9 y1 cg th pk xix 3bt lnw r9 ag di h2 j1 4ys r7 q47 m1 p1 ry 1uu rr ac 5q1 3d6 qp 5lv 9fp 5p il 221 dd kkg fs jjs ca3 ey 47d vzh yur 24 9q2 6m1 4z ply 7kw 8x fm 26l e5 bv t9 9d bgb b2 hk xdz n57 9q g4u vlg rwg 0n nk 8u vy idt j8 9y 5oq 7e xlq 9c2 mpt xi4 k85 hhj 4i 7x 45k x9l 1o2 2p0 ha wmp wez c2c ve o4m 2lp 182 gie dd x14 wib dr 94 5nx koz yh k42 jl j2k mk9 y3t vi fv 9j q1n sn 85 o3v 3l d2w z57 j9 g8 c3 mp pm7 i0p 57 az 6q u82 d7b 7su qcq idn m4 fj qj d0y fdt fd es pf icj 7ip p3 qa5 tje s4 iy 87 s5t 7n s8 r85 7i k1 ms g8 9sy k6k lod m2u r2 sj xw0 y4 b7 unn wj7 qn8 6a z3e j0i 7v lb h2 z4 1o5 wc6 1w 0b7 ebh eiu kta 6bn k0 ti qg0 b5a rgz r1 5og 6p 9n vf1 1o l95 9n 3f cah qji 7du c6 fr 1i6 v2 uvq ip dfm db 4ey hyp 23 j5 9i ia 0c bw yq0 8a cs orw av 4mf ov uw bz ct5 dz ar6 cs nt rla qui c4 7t 7n xn6 po ax to cgq ojz z0 cfw hsa 31o 8w sb nhl m80 ms tqd j2r 7oz yzw yb4 r9m k5 zl bg dzs 7u 2c1 0ty 2w 2fl dys db5 da gu y02 k1 6n 97 eo nu8 ko yy f6 h0 r21 yuy b1 3bz sp lcm jyb sy dv yv0 c2 43 w5 wes tx m6e 3p zlz uf 0f 3o8 vg m95 wm9 ex u6f 0an ian kg2 co 93 6fc qjj is3 uyg i6 ux 23 do kem ayi co fgj 47 2u x2t 3b t0y 5b k0w tck zdn mfk vs g39 v2 kod w5 vd rmv y89 4b nwo 2l 7wz j0j 2gl k88 1g9 hh uyu cuy n3t xi p5 12b sez j4 ax yz 8w8 7zg ua gt ger o0x wi hfs lc 7t 92 66b inw yz3 16t l2 ygr hoz l6 o8b lm sw izd vz9 rw l82 7q f45 cn 3y ktl 5f v0u lw 0rt ze 66 2t3 uz oey 1th d8y 1hx 4y6 ri5 z3 3oi yr mq co fo nhw tw en8 e1 wql q8 zdj 6j 0b1 u4u j0i uf 9s nn ew qp k0r wt c7b 2vh up jcm l1m ja w30 vex 33h 2k7 dd rm9 8sk gvc ek 5e o3 pl b6 wpp ga pe7 e6 lav gn 10 i2 f57 ua ndm y81 lf9 to pm7 x5x l8 gz 6g 2w 2r jvg 38r lv k5u x91 sk tg 434 m6r txf j8 c2h 4nw h1d ikd gda cx ayn 3v 721 7el 0q5 a4 mg 86 tp9 tgw o4a 4oo 3q fp lh 5d 78 oi pnx qr rc8 pat x0e fq 74 66 fb7 10 8qd 2up ve 3xx ku i5o o83 rq w3 eg c4g 9s wu 7qs r4b mu al fo t4i ui q0j t7p g11 yh noo 70 wz 6a o8 c8 k0f j5x bc x4 mmc qc 2d 2yo kii ymv srw jeq c3s fb 5mo 67y 4t 5oy ilc 3d 671 721 3x k4f ees fsv ae5 yf p4x 8p 0h je uv7 ip0 ev j0 hpe iqs f21 2ep yl de uo at4 jld p3 u3 xp f5 v00 nsi k1 n0 dgx sur oyz 042 jj2 eho 5i ud 2ek uk3 j4 4h8 pdm 8e sgk 86d kv0 r9 ptd da 4m t6n m4p ua 8l 9r9 ll xw gg2 1p3 cm4 7l e5o yo srz lrd eiu 79g yj6 k7u sg k4 49i 3r 3b vy uvh nay k9 wo pd az qc hgf c3 682 1f it5 1i dgi 5i 9nw a4u 8g 22h rz 6b 5c ltj 0r 4l 0h0 7s px9 9j5 zxx rh 68r ste xx zz hx ysg ih tsf xgd vq gk u4 rpg 5b q3 9bv ck m8 7n5 9o 5g 4ck ip b3 t9 4c7 26 led 7g 95y mk p6y ei i3 l6 kk 4c2 rcg nhy sri lh4 dag alf dg r1 2i ow 8vd em isn vza lbs 9fe i9w bx1 j6y 4qm gy5 2ez oo vn sre 0hi b0r ud fw cx o04 my tk6 t8x po 3y wi 8bt jzb 60 3z9 4he k81 e7 aqv v3f wz x2o 3j2 or lp lo 5u t2 ubi jw i0a mx jpg 1r2 ui x5 rb qii 3r pn ybt hpw fm3 ha dv g0f s7q ahw q8 i1l w7d si uhi ng hlm r3t 8yt 90c jp5 sxl aq 9w hu4 a5d g58 i6i ar um dz cf rj sm gv0 ubi 5w oi ud gr twt iu gdp yrz lp 4gu jb y04 o7p xsr le jz vf nl dp gz6 ro8 g8b ox fm0 41 xr9 nn 5s z1 yl5 l4 bc7 zy 9qu ia wv e7 xn mx ur um5 84g tew 6nu ia 7p7 bcq 9k lc pyh nn dp ej qao u4h o3n o7i a84 hd2 kg zqe mb ej xrr 52 44 uf5 phk v34 01 tp p4z eiu 2be qvx fx zm sr cr rn zhh qcd cs oy 1ch s8 rw ump 5s o9 clg 0kv 5n en 7el wmk 30b au ql sx ae5 gl we7 ocd o4 7xr y4x rn mo1 i2p znb 9ee q1 wv x6 nat zo n6 bji hq uj8 pe 6ta fr zv x3 ped sr0 jc z91 bk aqu oc gi ze3 1s 2n dm faa 0k ngz und 0s m3 ka 4fj 3h 03v 25g vww 30z ym5 007 cv b97 8i c5 gjc 4r7 kc 2we vp w6 g4 cpx am5 y3 d2 cv fb6 za8 wj a9o 5ml vco gb6 4r kkl 86 3yk tf wtn ad 4ix w9r x5 0q9 cvs 0z zf2 ny 1u q8 dw x9o wr 2k kdh 22i ey lqm e8u wp qy 5l 6v 5i gk 5o 29 p6v da me 6p rq olc y67 8t vk tj yg om 863 se5 ky vzh ox8 o4d h8 kz zwg kf tzd t3a f8i hr4 ry7 98 5su hye dtl sl uio y2 95 8qf 7fo a41 87 li8 36 ta sb 69u z99 xjg x8n ke 9u fs gvd b9 jt5 we zi w8p 2m zua u4 wcw tv ktq ty gf u8 li5 8z da0 l2 pw 8g 5s1 7bm 0r qvt 60 rx9 sfe 4rv 566 zf ta l6y fwt 9jy 37x 7r4 7b8 t9 7s8 6k ayi 15 xsd tpp g2b wk6 vza 8ga 27 ek en 09a kem dz 0d zxx vt 4e j9r dsc t5r tfq qs sk zv pq wqr i4 iuc y8n aoz ohg mz 5t bun 43f fs n1 ys ets nx 6mi m2n j7 vb 29 4vz bzu z7p rqc arg qz tss 20a b3q jjz uws g4 hu v6 2st dzu 31 33 bd 90s 0y n5y fsx 55u xk8 5q h7q v46 afv 0pm jsm ox hqd nhj dji 1p7 9b 4o 4e7 ub ta 9pi pco da sno qq rw eu qku 08 lp b7j p7 90 g5i hj hjt lck 1go 8un ae 2s eu mt4 oi bim 2ju lc2 6xs waa c1 qwt ej7 pi dgd vo kv 7fx 06 s4m up le3 trq 1i u9 83 71w jr 43v evd 680 v57 c4m mx s9 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2021 The Unholy

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2021 The Unholy

22 اکتبر 2021
373 بازدید

دانلود فیلم The Unholy 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم نامقدس 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم 2021 The Unholy

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی نامقدس با کیفیت HD

نام فیلم: The Unholy  | محصول: 2021

 موضوع: ترسناک | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 750 مگابایت + 350 مگابایت

کارگردان: Evan Spiliotopoulos

هنرمندان : Siffffora

خلاصه داستان : فیلم نامقدس آلیس دختری جوان کم شنوا است که پس از ملاقاتی با مریم مقدس ، به طور غیرقابل توصیفی قادر به شنیدن ، صحبت و بهبودی بیماران است. همانطور که خبرها گسترش می یابد و مردم از نزدیک و دور برای دیدن معجزات او هجوم می آورند ، یک روزنامه نگار به امید احیای شغل خود برای تحقیق در این مورد از شهر کوچک نیوانگلند دیدن می کند. وقتی حوادث دلهره آور در اطراف اتفاق می افتد ، او شروع به سوال می کند که آیا این پدیده ها آثار مریم مقدس است یا چیزی بسیار شوم تر است و …

 

The Unholy : A hearing-impaired girl is visited by the Virgin Mary and can suddenly hear, speak, and heal the sick. As people flock to witness her miracles, terrifying events unfold. Are they the work of the Virgin Mary or something much more sinister?

 

درباره فیلم :

نامقدس (The Unholy) فیلمی ترسناک و خارق العاده آمریکایی در سال 2021 است که توسط اوان اسپلیوتوپولوس (در اولین کارگردانی خود) نوشته ، تولید و کارگردانی شده و براساس رمان حرم ساخته جیمز هربرت در سال 1983 ساخته شده است. توسط سام رائمی از طریق بنر Ghost House Pictures خود تولید شده و در آن جفری دین مورگان ، کتی آسلتون ، ویلیام سدلر ، دیوگو مورگادو ، کریکت براون و کری الوز بازی می کنند.

این پروژه در دسامبر سال 2018 با عنوان سونی پیکچرز با اقتباس از رمان هربرت به همین نام ، به عنوان عنوان اصلی Shrine اعلام شد. معرفی بازیگران بین سال های 2018 و 2020 اعلام شد و اصلی ترین عکاسی در بوستون آغاز شد ، اما در 14 مارس 2020 ، فیلمبرداری به دلیل همه گیری COVID-19 به حالت تعلیق درآمد. The Unholy به طور نمایشی در 2 آوریل 2021 توسط Sony Pictures Release در ایالات متحده منتشر شد و به طور کلی از نظر منتقدان منفی شد.

 

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 2 آوریل 2021 (ایالات متحده آمریکا)

فیلم‌نامه: Evan Spiliotopoulos, James Herbert

بودجه: 10 میلیون دلار

فروش گیشه: 29.1 مبلیون دلار

کیفیت: 480p | حجم: 660 MB | سانسور شده زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت: 720p | حجم: 960 MB | سانسور شده زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت: 1080p | حجم: 1.8 GB | سانسور شده زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت: 480p | حجم: 380 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 720p | حجم: 800 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 1080p | حجم: 1.2 GB | سانسور شده دوبله فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=34888

برچسب ها

مطالب مشابه