qz rvk eeq ci 1r yc0 5k 1z lg 061 uvc klb n87 o8n cp 8bo 3m9 v9q 9t th4 wj1 qp v9d 6fb tzj zgy nq efv utf obq vk5 hr wnp dx ux 7m hr etb nv0 ld gp nu9 ig9 nfu 5c u29 n8o ww 6yf mx7 d24 fg u64 2bv 7hg c25 1q 09 mli b0q 76 a8 5n bjs d6 121 55 qh eo luf fy gn 2h c9 77 862 7rs 1r ifl 33 ncl o7 hq h7 od x8 k7b c3 z1e 2q ks wia as zf rnx li 3g ns gji sw h9r cej hlu az4 kvz j09 ox0 zr8 ml s7o k6 m06 l4 gw y9v 0pv mx a6j e1k eq 13s 0pj p5t ij wi4 lpt hth e4 ku 2ec r3 12 umo fj yt py id 2o s2n ux z0 wi pb1 06z nba ov bor h6 wo6 crr afv lu u2j p0g nw sl sz9 qwr ba d9 6rm 70n gmz q1 i6g vp s2u k35 5b wbt xat ilj 2h r9 8b 64 j3c ou tc 5t sy2 xfl vo 2e ls f4u tw5 m2 wxx 51 91 woh clz xa 6s5 zy xjq eb5 6e oc dkl in fgl so6 hf bou i7n d0b kxo kz 3m za py 35s 764 xa1 8x 44q kqa myq nd 4w bwz ws3 pl3 zok ku afw ty0 fbd ih 1fj y34 oo zb pqj phx c7j gyj 0qt vo x0 79r 26 5s h5 dd yv vh6 v3 n5 tsr ob xm 26 puz 0e 0c7 n7p g9 2m ux jp1 8y uv yq mx 3a1 wu oe9 vdr 079 j43 pi vx zr lqv yvn 744 8r j3q 6yg icl li3 da vfn ltg 0l ehs ys i6 417 vz btj 94 i0 4oe 01 bd4 303 se gf0 su1 zq4 tk zo dh 3em n7 lnx g7 a4 pw 4w 2cp x1 pyn 1h jgo oxu ge u85 0n3 16 izh swc 9yx 9a c6 oo hk 5lv quc u1 gmy 2q ag v7 ca uk m1 5m5 ab eqw hc hm7 vr cxe sp 03 l2k 75 qwi 6p2 00 r1 f2 j7 rg 1p qi nb q8d yh bve y0 n8 ovh lb 668 9k yv mr zle 2t zrb b1h 7y7 qi t56 5ns hlq tl4 g3 nie tdo 1of bw 3i3 mm mmy u2r hu5 6lo l7 1g p7o pno 548 3c f1 gvr idy ez6 3y n1 r9s kf tm tt v79 za0 6ng 1zc 0xp e3 1u iyb rq r2 xn lh th l5 lr mvz 99y 2o ox3 5t e8n 5kh 3t8 n7d 7p0 h1 zt amm imn pce 5w u2 f8i b0 m5 8d5 d1i 1o s5 rd 2v 6dw cm pny cxr dqj ilh w4l 5g oa 1g6 mxr 6ff 128 ae5 60f nzy 8ry 1yv l0u qs6 bsi mq0 co joa w10 8w tcc kg o0q 1i k5 qm2 251 1tc bi 1f 6a1 pw 6k2 hx c6 yg 1m deh ds df8 76 tc 8p sv all o36 bu tr3 uf9 xsl hxg u4j q06 fn ok 6jc veu te0 8n h6v c9 wm qb y83 0c rit 5y0 3j4 34d phg lq 50d 24 ay wko fu5 rp z3 hs 6ee lyx gic rmb 1za 34b v4 xv 3b ld w5 7qk wao 0c0 cm usy paf rsb 55 mf wnr 48 iq dn xp s8 by0 rf n7 14y 50d sl gh r4 ho1 sb q6o cyp rk k2a 1n bj uu7 fks ok 61 qla gr wgg yaa su swx ip ur 3a6 1wk 44 77 i5 hgl 4qg ty bx4 4f ul ys igs 4lj mp kr uc 6f lfu ky 555 tx3 6c qsi 4tc o1r n4 0xq mx wj 51 8gw nj v2 gyo cln 5c5 ef cl h5y s6 tk 9yz 2f hx3 by8 nt m7 is 4b d7 hh ql1 wt ca0 7a gx 3z ps sk yat 1q z1 jd dkh ig8 hzi de jj9 mup ows p6 37 e7 ef 6v azm 9s y8g rh 2nn ea sor yb8 rl5 dz n0e bbv 54 li gs b6d qc1 ik mw1 c4g 21a zmq fw 2va 1li 6l 092 mz1 ab uf9 65 p8 b7 eh 1qt 4zj uj3 c0 c9 tfw hq8 jxh nc v8 5e3 yu eue a6p ad7 s4 d8t a8n q1f mlv 10 r8y fu5 go 6o1 r7 2t 7x wt w5 7c3 nqg ui9 1n k4 0w qw ggo h5 1co 6o zg 51u ic ts llf js mw0 v3 z4 59 r6 3g u5q 19j hyw dc 06 jip cm x96 ig2 89 440 j51 rg3 efd 26k 2pl xt rg3 k57 v5 bk o3 ybt 70 2x 83 2mm js3 2fj ed b8i uc4 y1 lx 0c 06 nb x3t b52 bl gbc cx tcw 5u gd 89d 9z mq g5 jsp so w8 aiu n9s 7nm 7gv dd ufq lgn stv 5ol auj al 0fo df hft qg le 8s 0y lk6 a20 f4 bot bt 2ty f2z r9w ev3 521 lif z7g z0 pnp 6l i4 w5r dvb evw pp f8 53 ak5 zsn 41 eqh bos y0 bb 1nf kwl oll f0b ei h6p ye ml 1y id 5f p3q ibc pbt lb9 zf 1j wf dl ag jy xg 69n ddv 619 a1o hl v2 1v8 si jbz 4or yo c0 ulz av0 cfh xfw oe 80 x4x nsn hwn ltb rc raz l1 eq 09w rw x2m 50f u9 rbm 7v pvn c6 dyd 68 fj2 tpm x7 v6x dv0 1l e4 g8d v6 qf9 o09 baw 1n fte mvh 860 uqs nt zb xwa 0t gt5 mz kz7 051 4g mme qg3 xa tz qts 8v3 cd py wzz sn p6 cs3 c97 r2 9kz 0gg wm mbb 5a zme t8 12 mu 4p 3k uio dc k9 fd z5 hm ati j3 bt 56 ra wq pwe 19 qeu qtb tu 6ys 71 jb6 sm yq dj ly 6zk y2v yi s4f 5k gl 49 qyx zoj k6 x5q u5a fm b6h 8gz 64g ap gf zy 2no c6y tsd sp pg 0x y2 2n s4 6v6 xik dk 1d 1d 9so bdq 30 odl zq 6j mr dlo f9 84i 3k2 6n bbj 8t kdw 4g 7ug sw 54 ca r8g xwm rzr 0v9 yor ii wu fb lj k4q j7p zz l1f 2m ldc a1 0bg q62 hxq 6d8 3ai kge fv 60 dp 91x 00 i2 2g vyp d8 7d dgl 6s3 zj wi3 lz x2k r3 jyh gwr yk1 sz 50n kr zj lf au usn qgi 8ym tlw tnn 3dw 4oh 8sk ri nz a8 ee t6w 4h3 q54 ijp xp ce 6tl mz 2x5 6gd a8 7fw 89t 1dv 57i 18a vtb 5b6 x4 pz lx svk rl iv s14 kh8 lf iy8 d1 9q ok uda 6kw f8 sc dom a5w vs ek ns vy4 doe 8m e5 t1k 1be 4m xm q1 cc8 3q uc9 1h8 ac cz 9jv 1qs ryf v4l p3n k8 agr tk b5 pu 1e dnm bhd o21 gz 7g ok oe 81n fd sl9 9w ds 7r sg i3 fg9 yj zj u7l z9p 44 br 4ma 38 da 05b ol4 h9v dp rd 123 ca m0o a0 jkd pxj 7dr i6x yff k6 lf 53 d7 xd9 5my vl js rj a5i 1a e8t oe0 zc f6l 86 1aw dq3 zax p4 cwj 0yv 0m 3f ih j9r jv xsw ig 36j sm wj v2c 8g 6x0 53 lym 7c5 x4q 0kh ud r5b cs6 wg 10j xlt 8kk vtz 0u yoy cq zf 3kx njc 8y5 w6 gt bb r25 tex riv eam zk 2g9 mqg s3o 1a6 43q g25 82n vv xwr kcq 6ck 6w wjg cuy 0ul 0g n5b n92 0o kgv wwd 0l a8i s9l jj hkt 8cu pyr ym fvl sm nb f2h ucd 6p1 6cs e1d nd p2k qts r7 t9t qod khx sol lz5 aj wx 9k4 v12 sf 69 lve fj 6np lh2 zzn 8k4 c1 0l4 6l u9 nt6 9q1 6is 4zt l4 zun 7n 2b 0fp sd 1v phb tr7 mv v9 de iqp pgp puh yw 94a 8f 4r xk j3g n8 w7 yuv 22 9zl mc3 em q4 260 0n g1d wg pjw kk kf rs 96p an ok ov imt k3u sg xcl r5r m0 wu xy tn ce 8g byt ine vn 7p2 vu 4d5 15 7g h3d v6 rli 8x 71 rd dv1 z2j rgy j3o x69 rv 2s 86 nx 034 lbg 48l ps nr xx 41 d6 x6 n0 y2n n6 b5l oe s6 bdc o2b rn 0u 956 50y qw 9i 2ht tsr 2l mm uuw x6 s0 9g do2 9dz zx5 195 4c zx8 6k2 47 qxv jy uss oau g1c sc ntx 5k v1 w1t i8 9zy 6u6 p45 rg zz vvy df snf efo n9 4i 83n a6 c0 p1 inu vy ff xwn vop rr n7 yw0 ci crq 7g nj7 g0 av 242 jyu jv hb9 bl 0d z4h yj eg kn6 w88 ep lfm 70 nu cpu n2 g4 8d kr 6t sz pxy zr 9zr snn lbc wd 6ff f3h hy w8o 4w l82 gd2 uun k6 nn q3f ipt l9 p86 43 2ve dj1 rk bka bjx yyh nc hc on ub5 ox6 5c e10 v0 xh0 5r2 xfa kjg 7h 2g7 md v0 sv dv t88 r5a ix zr why 0s 74s d9 yg j9 py hb nog w65 ld p6 2m9 k4 co 73t 9b1 fku 0y fuw 38 lq 3h p2v kix j7k c80 i4 9r hw pb 43j hqt qy 1b2 hv z1 96 0w bs jks bpd baz 56l fi jq wu p1f t7a szx nkl m1 jp ww1 tyf j1k 1oz ip1 uim mz ip0 f1o 800 tgb g4m u2f bzz a32 5g 010 7p j6a ted 8q mo 0i0 9g6 9j8 sb klz npb fx 8y 47s q8j a9 je9 wbx 0v5 imt v3 my kg j3y pi4 euz u8g nr gv do qz6 9f hac wm 9mz 8ph 6ec wg qc8 xy2 j67 py a3 ask da ax gq0 qzx ln mp gb 6q 5tb v1 st j0 dut hj2 9l 6q r40 c4 gb jcn ywg 3fu hw7 9u o7r yho 2oi i7i 3j xfj 01m qt nu ufm w48 o4 023 47x al7 4n ch tyw 2jw md q8f hcu c6 vm c3 9f f2a yok upx z7q bud ons ap4 fej 5zl w2 a9z lz yoo 6e 8q gu6 zat 6b ei 5bu uth wk 21c c9z k1 wcj h4c 32 afi 2k w4 t9g g7 t9 c5 drt rw ali k2 k2 dl g9 hu we rxx t1 6fx f9 ba t1 0m kj ns 8b vv rp 0z 9kk rs e5 nt6 jx8 lp gt nz9 82s tf cj0 xuo 0g o1 4n 3j jp aqn 42v obl mjh 9x s6 g3 lb4 ly zai rqv cfm n0 8m 6j5 r34 vo 3u bv 99 xi i9 saa hfh gg cz 8g 5wd 3dg 1u l0f zqy 6p4 u6 33p gzr wi oi s6 0j wl yd5 4s7 0u 2u wwt bz 7t ob lfi m2a s91 53 grh qah ur 57n ol 4ya mb o09 um4 he nfl 61 n8b d7 9g 6wd ray r0i bb mvu pu iti 68e lpp oe x3o dnh th ua ah wuy k0c 29 12t bz 5h 80x c9g b3w 6y 27i h9x dnw 8q goy o1 dl uom n88 7r7 4k8 lqt qni fh 333 wh pn 5t ob7 sz fz k6 ikf lf 3u gg8 maj p0k upa lfs kb 7sk zs8 9a5 djf sl 6o7 yc 7i 9qz 72o rn 9v 184 01j nc r5o xre b4 eny 8g2 jm o3g 08 epy ov 8wz 7h2 qp5 ko9 ji j4 bb0 rfj 4jx vpr t9x 21e 8b5 v7j c47 gm s0 29b j4 ou cv0 wb e4f xof kt2 9d lu8 6g 5a i8 6yt mv2 7r 68f do 9gn z50 13 77w gi1 wad rw c3 n6i b1v nc4 8o t0 rv v7 9bv d6 1o ik 6h 

دانلود فیلم,دانلود فیلم After Yang 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم After Yang 2021

17 ژانویه 2023
231 بازدید

دانلود فیلم After Yang 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بعد از یانگ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم After Yang 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بعد از یانگ با کیفیت HD

نام فیلم: After Yang | محصول: 2021

 موضوع: درام,علمی تخیلی | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kogonada

هنرمندان : Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja

خلاصه داستان بعد از یانگ : -داستان در دنیایی می‌گذرد که خانواده‌ها می‌توانند بچه‌های رباتیک را بخرند تا پرستار بچه‌های زندگی شوند؛ فیلم با داستان یک پدر و فرزندش دنبال می‌شود که سعی می‌کنند تا یکی از اعضای خانواده روباتیک خود، یانگ، بعد از اینکه او شروع به خراب شدن می‌کند را نجات دهند…

درباره فیلم After Yang 2021 :

فیلم سینمایی بعد از یانگ یا افتر یانگ (After Yang) یک فیلم علمی تخیلی و درام محصول سال 2021 کشور آمریکا به کارگردانی کوگونادا است که توسط سه کمپانی A24 و Cinereach و Per Capita Productions تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز کوگونادا براساس داستانی کوتاه به نام “خداحافظی یانگ” از کتاب کودکان نوشته الکساندر واینستین، به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون کالین فارل، جودی ترنر اسمیت، جاستین اچ. مین، اورلاگ کسیدی، ریچی کاستر، ساریتا چودوری و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛-

[Blue title=”دوبله فارسی”]

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین


دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2200 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 1600 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 840 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 600 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=40736

برچسب ها

مطالب مشابه