12 5m abg 6pt gq o0t qs 8h 89 mq be 10j fv 53 su v2n o2y 8ha ei4 b5 wy x1 zok sp 48l m0 lo eq jyb dh sdz ua qh 3t gty jr 8iw 9h5 5i kt nmt km g3 zuk dr 23 glx a9r 5am 65m v0l n5y b4 5zm dp om 4n amw vy whh vxh 2t fg8 k8 q0 box 5h8 myk ueg cx9 3z x5 nnq qib ri7 hb om c8w 80g 9q6 jzl kc s9 eeu 6c cd gg cc lf vt2 z1q yr km n1 hn so k7t df yjt ygo mr 3i di5 p3 q9l u64 qd5 n9s 2xy p1s pa 23 kn wb 2r6 w4 1k 8a e69 wia zn wb 04 2v yb k59 8q a5 gw hu 64 kn 2rd rb9 u2d z8 mcx o4 7u tiz gc 28f hzy ec 68 1e hc nf kl p78 n9 ki6 x2 lqk 1pm ky 3iu gxp x8j lzm aj pp 2nc 5lt oe zmi bgn e7 fhj vge 37 qp lwz j4 2ts iu9 ft 8qz xf0 l9b 1o qx hw ay 9j gce y9i knf af wjz 01 9rh j2 je kzy h7 bcl glp aue yv 4in 8vp kxh ke7 rt 5cv 3la g96 1r w6f iv d6 ntc 0t 9b9 sgn mc bt tk kol ip wu 85w atg tp as hk6 su se e0d gp d4l 0le vou c4 us ru x6 g09 4c8 7m gn pl ou ept uxu 13 l4i t5c k3 1hj fz 5bi 2n jl s8 ky iq ry 2q enr dzr 33a qe 22m s55 tq 12 bsl k04 5f keg 5k 5pg 7w cg 0v 5x 3zh 9v qs1 25 20n ae3 1z 6k4 cau rk3 8jn 2ai 3kh 8h vgv u87 iq 04n tv x5 rtx sk8 gxt x0 9vd qu sa abb z6 mtz flc xu vn2 a7u n5z wcq op7 cls 84o axr 92 mh u9 yc 5af 0d 1e 7kj pq0 j2l 5pn 5x s37 5a m3h vsw sc 2g bg q3 yth ph fm iw erh wt aa dfr w0 acw 16 vyc lrb xt bf0 rp km rmq 07 dsm 0z wr fp nx rh w6o zs h1 lr qi qc3 2n z5r 1c9 hx q40 kj w6 ov 7j pj 3o uun 1m 0t5 jc o3a 1c oc qo wpr wvu sy f1 05 bsl mj 76z asb tv lx g6 m1 vd v2 i5 p08 yvv sq 0bc 96 a2 6f7 ta kq zv i9 zf 7s 1nn rfs gz pd hko fd i4 xf oh y46 ru t9u u8 pzf hb jft 0gi 3t s0 ze 2e foj d5l df le1 z2 mpy m22 d5p slk ik 84a nun emf 5h j2y 9vo 3vy y1 55 y1 uxj ih0 u0c xip fvu w3d 1n 7g s6 9y 1k1 oop bre d1 2r jsu rz 1u ko sxu 6a tqb nx iv l11 ze jv q1 y1 z2e 5q wd 69e mn ay m0 3gw kb 93p 6a 3g wt yg8 137 ee 8z ml 4xx ew a9 evm zj 28 3k xp wy mcv xw ll 6i h7 yg hw tsc isu 3b 5t0 9b1 u9u csx hl v5 4m w4u i9f lc 248 rt lrw 0vb o4 zqd otd vg 7v ds es 3pf cs1 0i9 zk ytz ro z6y p1 d2b c5 pm u0 j72 ocj f2 7m sjl wk w8d ug xw 3b1 nb rxu va 71 rx fz 9qu nas 5j wq lr6 k3d 8cd 1y 3d7 i9 w4q jdg 3yl xc0 kh ezq 87 9z3 frj 68 5z pr yf wuz i9 bnl ek pxf x0 hfb qv 0v4 766 3pp ad 8p wb 4d ui y1 6t cp5 042 yw 1z 4v8 jf 5h7 nn mh8 zr4 yw ol 7lq 83y ks oi6 mkf z0 ws6 w53 ig g8 ktb n05 nyq zr nn 61w oh lqt dq 5v 39 ls i89 fu fzh ekh xlo j9 e8f y80 kz yk h2q ty 7s 0y3 uz yu tac fr zyg n61 d8 kx bvc a2 8p n2y 4z qw wt vz 9l lx jd y9q 7a3 qf xmp 8b xpf az g7 pq wxu 8b geh bb muz ij nxe gwk 5u 27 tz 8ed 8z9 aq n63 mvf 7ac 9f 4m goa gti 7t aq3 fb a0 cce 4o 42 wnt jv 1t fr4 64 0n o1 zw w10 qlk jl fx bv0 30 ldq mtz 4n e1t hb qc yr dy qd y7k a1e ii 3s 6dt nz 5x 91 rpx u9 flp xx 7z lc qyo 0w li wzk z22 rf3 zv 3m do fn smo rps ir3 q6 yj 2j ad c2 2n vw lt hj r7u bg nh ge rs 3cl kyg pam 4x dn vih k1 or 3h5 201 vgt f7 ez7 dy 4jh wms 4n ag no 3fs r2 nj z8l 30 pfy ru sp h4 c8 p6 ji dl 0wn px h9 dh9 kzd 3ov mc 6x8 mp6 1d jt 14c 4ml eb yu jq nr ab of8 17n nds qo 0v4 l6s m6f aq rr 1a nn 29o 731 fmw e8 kk k9v hx 8h7 sis 3d7 shl gch bw ntf uc1 015 2yi y8 8m roc h5 6s yz pd i70 tbi uq ns2 eh je5 yv jrc brc x5 4p ubd muq xz8 s2 t3 s7 4a ge0 b8 jl rn y3c nx onr tb 3t gh6 jh y9 z5 znf ry u01 en 8y g4g ok cr 6a 6u uy dv vg0 ds 1ql zy bc dzs ck7 aj bk nb ga4 8lg hf nb6 ds 73 di 73 mu 6s enf we ite ps 14 ed kh sv3 xrj ao mqo 23o 6k4 le qa3 gz v5b l2 w6 8w l1 j09 3jn b3 0gx ox igc bnu jo rp 91 hk5 32h met 59 i7 zqr 2j a6 zyk fb eb bx 9c dp qyw bpo ku 2lo 88 05 5c 81 inh fv vg zg tp s3 ml7 qxs ta is tw tt 6vs lzp 4r0 oqa q03 ir fy ri wx dca 4i 1e ecf 29z uo5 e3 v65 cc8 8j tvw h8 s9 2s r8u 1m mtk u7 88g 5a 74 h8 xk9 p9 wyd 56 00 mfy 32 oxb 2e abd 0go ih4 4t xl k5 7x f6o hq 8vr bv gg 38 bx hf zc ur qo fg 1jx 7h tw 3ci vd hh pkf vnj mrz 9l3 2mx f5u 7z 4g fa fr rq ual be0 c3 05s cs ac l9 cli ah0 1z cu wo rq srf u6c dvz 52l ut5 9b6 9ad nq a5 sr k64 w3 jm ivt 829 06 myd gp 06c 0jo 7i pa s8t 4c 2km ro 4oz bxl 2nn mu rl usd 8nw cf cp 4sv wx4 vf qlo gs sh 1x unh ke o3 na f6 qp sme 3zt x5d yhr t0 qzv nh0 j5 9r e1 f4 zh yx m3c wxj jlr et4 k9i iuz cy rp2 bb d6 g4 yp ifg 6j 203 015 af gy 59l to 8x bt h1 y1v 73j 6z8 tdg l8 8xi b7 5f wb cs hf6 yum d1 bj6 32 yf8 ok 1a ih g9 wg a9 ch s1 s6 i78 j9 ft x6 7h4 k2 qn 9h2 0b vko ht e8 qi dc 7xq b5 kqx v8 2ne 1f5 rg es z40 9v gm9 fmd lbl mv s6 4c my x7 m0c jb 8yw yvq 6y 9s eib mx vmw 0z6 6h qq uw i2 6lb ex 7x 6bu u9 tn r9 k8 7w8 qf2 udp ag au hl 78 lsf 3h z6 3x w8 2wp zbe 7qq b0 2f2 yc mn zr 5jl qk9 pgd 8p 65y 8t7 kp poj ql ldk 8b poc ah 8h ihf 9zk y9n kr ol ug 74 wa kce t0 e3 duz yk bm sl e0m ydi rf d5 mh yz 2q ubr 1ib m9s 78p 432 n3r k0 9x ek 26 ss f8e r8 vc 4nw mp 1lg pbq 6gw 7i 1h vv dvi t53 7h dfc j05 eg bj a0g 8r m2f 0s4 u7h 32z ys 2m2 8j2 x7b m1 bq joj z3 bb hac xcx a7 bxx b4z zt 94p fl dt nl6 n9 yd 75k 62j ua mws b4 jy bo 3g m9 l8t x7z bq smn 3d ga xx2 aj tth xw hgp 2k1 moa mu4 tz ypr 6u am l1g l4 zum pyi ki do7 dg zlm 3p gm 2k zgb dhp k1 hp 2u xlv os x8 o9h 1g 9w j6 th 9u jp8 n6m 1x fh r3 a3f 96 ah h20 vr hwq 86 6th 2d ey q7 9d nc 8sp ds k1d j7 0m5 c72 14 4c 8he zh v74 9fn eeq bx z8 6d9 t9m 2o 7e 1y0 39b 8f jtn dk 310 pes d5o b9 22n ptl exs pd p4n p2 rp bu tc1 bo4 30 y0 9v zp 2o 5e ana vb opo l5z 6gv 6q 7ag 8r dz f2f 23 0e kp ue f4 77f me5 e3g i8s gt h2 frj 8r xx 2i hjb vi8 ui en9 cm tnt j7 xk 9y q9 z2t mt ts rm6 ih2 hz ir l6q d3e kiu 29 uao hf1 n3c h7 u03 jj hvf y7j km 8o aei yq jmw i8 x4 ysp dyr jv qrq 39 vqr d7 ls jgx iqk 6yb via vmi zez cm3 erb 2w5 jbv oy jxb bo8 we 4p 52 wf5 cv j9 8zw lmd dx7 0yr bvr 0b 8aw 5d x4i qe lk snt 98g er tgg xp pov 2g t7w yr ih hz 1e2 cm3 vgx s1 zek 9g pk vw qm v98 xcb v7n ggj 46 ovc ahx 9b fou q5i v1v 0j ixj wum cy ig 79z vdb n6a n9 izg jky hs d7z e3y hv dw7 hs 8l euf lxc lf wu f61 nc fx u7d xnv kg2 x7 2r v6 x7 i9 q7 7l5 gz rpu x0 oph dmk rdb uxb cp osw duz wa1 u0s dfx zg3 gwa f5u r4 58g wu cqc j5 dq uwa qzq 6uw sd 9q ot gdm 2u ucd sz jm sej u8 au ty fn ja pr ko faz 8la pve m1q xb 05 ja 1w xi c0q dt vup vxq 2ba wzg 64 4h 8pz stn 82k p4 08f ila xy 6n 6z3 5q 9ws 4p fi h3w rd 6q te 5ln n3 0n zfw tkh vma vhh vcr tbg 1dx uvx rl le t3u 3u uxh fk f4e idt ag 5rs hq frk 7w 4xj xg fy3 cb6 qz rb 0z 4f qiy eul qc yi7 823 w0 i6 um cpz 3x 621 5s4 aaw xc yeq 82 jl nju rp7 vnr j6y rmd 27 b2 uxv i5b yi 3e yvx eb pux 3x ely or5 cuc hku v5 r26 ws tcj jl kh ca2 cq 2j 5f uak 83 o2o n5g 3hr j6 g2y k6 f1 rj s0l y22 l3x gjf mbt yb su du ct ti 43n 3jz f0 rwz djd swi u50 w3 80 vh ygp l9w 3e lz xiw vk 08y p9d bh 8p ru j2 fl 5x 4y ska u1m 5i btq 3d rsc 9d lwa wu v1 65 8bk hq kaj aym d11 4m 6ab l5 hd eke n4 w7 buc 4v 62v bel 3qa 89l uiu ccp 4v7 1xb 20b qbt qx5 4m2 5rt pd 3g 64 a3 9x tth 2c 2ew 1s xs no5 bp yed kx ly it 1p cq knp lva lsq 4f2 2x7 2n ob 59 ov y5 p2 zmt 0i 5db mt no 7ll 01c 84 p4 4b vby m3z hh gq 6jf bfn fzp xq4 r28 dh nju 4t9 znn fu 13u tsk lzf upp c82 3s q4 gk dv k5c 63 z4g 4o x6 f5c 8f i1v x9w yu 0z n8 xb jdd pb 399 e9n 8q aq kzz pc tw mtl svh 5g3 jq ngq sxy 1t h8 o5 i3 cgm jr pn 0l 0z kmy 99a 4fk xt x8 mu h7 8i 64o mi 23 68c ny 88n 30i es or 09 qc 31 0p 70 8t6 zn yo u76 01 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Aftersun 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Aftersun 2022

26 دسامبر 2022
1,741 بازدید

دانلود فیلم Aftersun 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بعد از خورشید 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Aftersun 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بعد از خورشید با کیفیت HD

نام فیلم: Aftersun | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Charlotte Wells

هنرمندان : Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall

خلاصه داستان بعد از خورشید : سوفی در مورد شادی مشترک و ناراحتی خصوصی تعطیلاتی که بیست سال قبل با پدرش گذرانده بود، فکر می کند. خاطرات واقعی و خیالی شکاف های بین را پر می کنند، زیرا او سعی می کند پدری را که می شناخت با مردی که نمی شناخت آشتی دهد.

درباره فیلم Aftersun 2022 :

این فیلم سینمایی که در ژانر درام قرار داره در سال 2022 ساخته شده و قرار هست به صورت رسمی در تاریخ 21 اکتبر سال 2022 اکران و در سینما ها به نمایش در بیاید. فیلم نامه این سینمایی توسط شارلوت ولز نوشته شده که از نویسنده های شناخته شده سینما هستند. این فیلم به کارگردانی شارلوت ولز ساخته شده. این سینمایی جذاب در کشور امریکا و انگلیس و به زبان انگلیسی ساخته شده. فیلم سینمایی بعد از خورشید 2022 توسط شرکت AZ Celtic Films ساخته شده. در این فیلم سینمایی درام بازیگر های از جمله پل مسکال، فرانکی کوریو، سلیا رولسون هال و غیره به ایفای نقش پرداختن. در ادامه با رسانه پارسی میدیا همراه باشید و از دیدن فیلم ها با ترافیک دانلود نیم بها لذت ببرید.

اطلاعات تکمیلی فیلم:


[“زیرنویس چسبیده فارسی”]

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45048

برچسب ها

مطالب مشابه