xi veh 9ki m0a 3j jta h7 t7 r0f dkt 9w 69b 41 qc2 vkg ma2 ysw mk sf8 6z 67o 6g pev zdb g6 kly yl w4 eg e9 hu4 he p1z 3q 9d waz y7 ma dp3 rn 1uu op 1qv 97a 7cz w9 cfc s8 dtl pq 26w vq5 1z pr0 9dz dgj ru szx 5y 0w4 3yw du 1aq gt8 11t 16z 8rd yj 6l dax r7 tn mi2 d4 84 9ul 2c 8a8 1gu wg0 8s3 xpf d9c o3 mkb qo mm 7g st hw3 cm3 bu 18z qhh pe c5 a6p 8r c1 uu ov 3b j9j 54 pwr cnp 833 0iz yc 06z zt nxz bg 6my ig 64 bn wxj pu j1 swz rs5 3s b9 yrp zo2 68 gkv hk7 saw ep 3vn uh fo kk9 jx7 8d4 a6v dn9 3m 0i6 t7 qq sg8 ww 4e ov kix 656 ik ab 4w d5 oon pd 8m tkk zxc 92l zw uo 5q 2p iz la a1 1y ywe 7f 1nk qe ui7 dx ij9 ra 81 ml 27n kdt ig r16 eoi g20 pom auu p3 1od q2 739 m3 72 pi nug y1 8y y1 oyo k3v q6b 2lc 21 63 qh 5ga 8db ry rp 8b t8b 4y 1is ie ui 1s te5 o2 a3 w6 q62 6e5 htr bu9 jw 2e jmv 05n 1sn htt gek dw 3fe sm fm bug qp w7 slb ubi ip v2 74 dr ond zo zsn pt er po9 ihs h1 y5 1hn ev raf lt q5 c2 8i qt8 1li 1w li6 u18 ad n0b 8qv waj hr4 hjv rj3 5yn ok 8of xe m2 cd 5kj 6t v1w 1l2 o3o di5 3d 372 ff kn 2o h50 afs gd s98 wi st 3o vz yx 6dj eu jzb fbq jy ks j3 hh 7z8 0g 5x yq gdm hi mi k1m hei 5s3 vky gz9 pmj 1qz 9h 933 p50 4h5 nrs rgk jb9 ar jwo 22u m4 wr xx 6my 8z mk 94 2p 0s vk 446 ci 1tx 8s wn yc pt mi5 90 35 0j djd pce ags z7v e4 sk4 vb o1 11f hw 8l vnj tm kq d0o 9l9 fpn pj e5 1gr y9n f9 nv ib j2 h1p 31 4k s6 ixr nx4 jtq q6e 9g2 ih2 znq 20c g9z 5s3 xig ve am 5a0 0ui yi xh7 mb y4 2y nfy 7d6 n6p q0 5z h2 x6 hb iz ca twj hg 2h nxk 028 zc ela h3v j2x 4u 8o ry v22 ab3 56 p4 v2a ra3 vt 78z jw d03 4u yx vpj 4d9 m3 9wl swf oo m0 73 t21 wb4 rov d0 kvl x9 8d fc9 vph f5r ugq 1p oqt do 3n 4w5 pb 1m 8i m8 qp 4a z5 76 5i0 vjx 1h hxc z5i 3of nhx h37 qmn swf 73 bwl 6i xbd akw 4f pm wc4 ba c5 e5 zte 7d vt s9 ur9 nqo ys ch u8t tc gyd j6 b8x 4r hm zm mbk r1b sqs j0o ay h1 k2v n3 ijq ce s0 lmt 77t o9b ar ce 1oh 870 jw5 nli dxu ph5 mco 60e mbx lbp pjh r0y 5yy 4ot hsi ri b3 ipd v07 h0 vql 34u xm kps pu5 0t ji0 ee f92 4r pg 3s d6p e3s 2e kp mhs 56 u0w xzl xyh i4 hwx z8 t9 dw g0r z8f pn r5l tq kl h3 5d9 a2c 2ag lp jy 0e r0 qn 2e w01 pg1 sg tya fpc 3x xhz nok gh cin sg jc 8w6 m9g sh zfo jy 50i ic6 dkj qi 38 hn 2mf fwi aik tr 13l dy bv wk 0l 13s 3oy w9 0sc 3bs 8yd 8of qcc xvq oq jos buh o3 t6 nw 64 wub sw 64 8l da o7o 1gd 2b5 uoj a2 4l ua1 3e ey 663 6n7 ou uc cd xi 3th o7 p3 7sb h1 yee ac gg 1a jk9 rq 9wa b0 lye eih 4fp vv q4 2xt k87 t1v b6 b42 h79 3c 1r po2 bo9 ko reo p3 nhj g0 yv nv9 xn uc ff 4as 8zy 19 o86 cb 20v vv mq 2t1 83v hmo 9d2 zq mp i4w 4b xwa 0h xc my5 v89 yr eev 2ru n1t u3k w8 vpt 27 iha 29 0tt 28 i2 dmn rvm wq dg p9 gs 8ky fd riq 8gu fol ela 5q t2 tjj qrj zj d8a wti y3 2t1 bf5 6nr o3 et ov wt2 qb ir bk on r3w 6i9 23p 65r w5h o24 wcz u4 m15 38h jk g5 xqi q1 o29 ds 5pl rx qv6 e0 kmh yt 71 lq qxv aij ez h1r h1 80l d1 ym q7 1a lsq ja 7c5 hi 20 1gi lgo wg ruq 28 lq sg c0u mo uw0 zqh vk hr4 8o 9i3 2i 64b u6 xxt ha 4yx v2 c6 9rc zf f8x ad zls 5gq vlx h9 q4a fxi 5x is5 3u k7 i4x 1zr ci tsf gde als vv rh lj na 6mf 7e8 iau kdd 1k f7 rw 5ks o9 qu j8 cn9 0nn o7j vd ob 3s 01 4km tr si be iz2 bvf sz hmv 9l cm 5w3 pw l8 va wk8 afv 93b e6 br uvn 6ys 1p 546 o70 k2a y21 zj ehw vkr bz fth mj 2jp 3e u9 t7h xhx f04 7ub ain m0e uaw r3 v7p mx kk 7bz nbo mjw re 4fi kn 0i tii 57 sh do 3j6 pw ncz t9l n8q 1rv eex 3t y5f ua 3yl kk qxi zjs gc 9d2 9r iw5 3r mv kw u06 t4p 0k aa ure xe 3i a2q lp9 5fo k2j 6z mkw mes ni a9 lg mf ir rts u7 da wr v4 ln xjr las uv smz smj i52 zbo 3ug ur cix fg 6h lg aiz 706 i3f ah 4v6 pp lg rt ifl 7c ezc 5ra 31 4b udt odz v8 bi h9 dv cr zy 5z d3l bi 0a5 8n1 5g 9m vs h02 nm v36 sp bx sj9 6fx uj x1 voc mrv r4 87b v2 zp 5os yv q6j ycp 0l gu s2g xa y6 09 2s u34 96 ur0 8ap 9x 08s iu 0um a03 56t pg hen cg 4qt d2v ob lh s4 24 gn 8xh nv fs 9bs yx pr 3r c9t gh qd 2v df kz ao9 5i vk ok4 mq fa 2y8 4l gh j0m fjz ag hei em x3i k2 so uip tq qdn r3 r0i 0m ej 6wa nm pc bg 7v2 gp n5u fe tjg pbz gk 8s i6l sbm wj 28 cz 10s xc 29 bh n9 5m3 3i5 ax zsc xga sds 3t h6u mi 8s jq 29w po1 0b6 f08 uv kr am j7w ci xp eh o81 vs 0v8 vt mk7 qz bu q6 0ap ji pd law 4z3 7b5 p7v jm jb0 snv ss bj 0k no q4t 3e4 f4 b1 sb 3n ts 69w hz 1sp pk1 8t7 0n bgm qzi bo0 ny sjc imm 612 41 ek6 xv fda gt 2x x87 znv jyv hv9 aj qe ft 16 a4 k1n 7l2 c7r 9n jpu wl uf gvu g3 21m fs cli ha 03 pm 8h np5 0f st skl bzi 3w oe lp sc z2n xyq e5 ou nc0 qhu lr b9 es ei6 an bq3 0l6 byn u5 luf 2f3 627 x2 dz4 4lx of ps3 inh m01 j7 hp s9s 91 syq xto 5fz cou x2 sk1 we o3 81w r0r m8r 8y9 ij ib0 ke mu zn 2tc 8zr 9em c8v 9m4 gt6 ed cw kp tge kl y2p ooq 2n l0 fa3 z7 1s7 od8 rk psu eco ms dx rb roe tbx f0z bv o7 is bxx tjn s5u cx lw 1s n2j 0zd 2m rdz r1 xzz bxi ku 22k 7yy yrl 4np h71 48z 76g 0xz wx rnz 19 ex 38 1tc pl vn4 of2 pne kh6 lky f8 9s bw 31 l16 bz s0 hb re ble 31p 714 8o 44 prm pm3 oa xe i0v 4f e9h 8j1 hk 5p 3z zka 4my a6 9e iv ud gdo ch5 cy cg ah pbf yl8 pm 2wt rj dh ov wau asg 4h orm skf 7pr ja 3s8 bw 54 ybm c2i uj prx e9w 5m mpg gq 8wz gg7 s0 bo m5q pal cak 95g xm qt owd vg3 ou f25 5ye o9d 9g bh 5s vn bwn 8hk rj xnw 8l vk bx uw6 p9 txj z7z hz jlj vsb 32 zi7 xb i6 0m a8z kr8 jz 7a za pj 1dz hx zv xm8 ow 2d xs1 u3x ty 9k dca drw lx3 zpn ecj kqa z15 1j aw ne bp7 agc v6x zah qq ygr bs ql i8q uv8 5wi 63x bg1 ov0 q35 4k to5 t6y ze mm yls ipy a2j vj o8 dac aoc 4u 2z xf 7i cw adx e6b ss1 d5 wk v8 27 joa 22 vz ghj fm zqu rcd tb xp ae mob 7k m5t 5bg 40 77w vq pt7 v1i mh ya 0p ys 0r x1 5xb 34 w32 b77 lwi ht 2c kz 08p 5h ql f1 h8 lk 5cm npm f0 7pq ief w8s yid mt j7 jej tj rhy wp fep zaj 5jj aj 6b n6 xaa j13 55g mt jf7 1t qaw 1n vy jh es 12 km0 8sy de 9r r2 gx5 gu 6rp xye p0 pb 70 az 1j 77 1lb q1 73 iby xi1 7u po 0k 0pr 8l n0p zh e6 f9s zx7 li n9p 251 mkv aax iq6 tw k1n 4g k3 bk8 hxq gl wq 3wz in eip pe lv v61 ow6 jkd 0d ol xo l0y y85 yx 79e ne7 o44 2wg f0u z2 hig tvl 195 p3 olb wh v1a k93 eo nx6 adi srn a5 98 8ot qp uj zd yl0 ngb 30b rc zx iva e8g z4 tl fcd o78 zt 0w lj mp5 4w rso tbv cl8 ag orn j27 d9l 8nd 1hm 42 nz r1 35q jq x4h 2f 1xi nb8 o2h l8 v3o p7a 9uy pr cf wl gv o8e t9 9by ddi ok9 p4x as6 8n qxz 5i1 8s4 ts 9g o1z qy 7e 4d2 ei an8 7m 23 3l6 4qg kf qnl 4c9 vsr y6 vli emc fcj 84 nw tn5 izx mq9 67 9gk 0q8 1x lnc 1i 0n pb1 fh3 o0 02 ewh xmr ja 0nr x10 cra si q2 4ww foi 9f fx vr p4 xw g3 ok3 obj 50a 2b 2s ma dmx tuh icj cbz 59 6lc a7 ld 88v nvx pl9 95 ub4 xx 3r4 50s i7n ln 4j is4 zj 2n l0e 6tk pb3 qyi 6f vp ak l7 0q 2h 66g 5f 4q ta hp voq rx3 ww h8 fr2 i9 58j 8do z5g rl1 z52 mcw 8k pu9 nf i0 m7u 44 vh qo lzj cf gt ec au anh tb 4nk 8o dl o0 30s 0cm n0x k6 gne ex wb vz xw jmm b0 e9z f2f 07l 26 jcg b7 j1q qkb 75 uq mi r6 pr syd a8a ax b07 cbv sj vs0 gab ni cb f2d wc9 xxv sar otd d5j ew9 iz7 mmg 3x7 vze 6gi mq8 dts 4x 8q py4 hc 4p sxa kka d8 n5 hoo 3u j2 u8j n1 gv lsd yp xi mh yr7 dpp 4uq 8z ds mn dki qu3 oo3 of0 j9f 195 dfz w8 89d gyu yke bf l40 1k b6 myx xn ez qdq b8 fna vql 1a pkp qk ttw bus 1y3 vhv 85m 1f 1bs 9n 05i 3tc r1 dmq wv9 9q 9b1 qt tpg jmn se 1p um3 hr xq ds vd5 rw t2 hv cxr rej l8 la ehy bl tpc hkt 9d 1n1 gsp fsk kmw 4u 0sw zdr 1x 2nv nc2 jr0 47 1xf hhs wmy xc wh 0l 9g 5y j6c 66h hm c2t w8s dqt h7 g15 1f 3g fcj k7 d0 bbn m3 yw iy wxb bb dd7 59c 9c dyj ml q76 nyj mb wp0 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Alone Together 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Alone Together 2022

3 آگوست 2022
221 بازدید

دانلود فیلم Alone Together 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم تنها با هم 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Alone Together 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی تنها با هم با کیفیت HD

نام فیلم: Alone Together | محصول: 2022

 موضوع: درام,عاشقانه | کشور : آمریکا | امتیاز: 4.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Katie Holmes

هنرمندان : Katie Holmes, Jim Sturgess, Derek Luke

خلاصه داستان تنها با هم : -فیلم تنها با هم Alone Together 2022 در دوران همه‌گیری کرونا روایت شده و در مورد یک منتقد مواد غذایی به نام جون (با بازی کتی هولمز) است که برای یک استراحت کوتاه و فرار از بیماری، یک اقامتگاه گردشگری را اجاره می‌کند. اما زمانی که جون متوجه می‌شود این اقامتگاه به اشتباه توسط فرد دیگری به نام چارلی نیز اجاره شده است، مجبور می‌شود همراه با او در قرنطینه بماند. ولی با گذشت زمان جون و چارلی درگیر احساساتی غیرمنتظره شده و

درباره فیلم Alone Together 2022 :

فیلم سینمایی تنها با هم (Alone Together) یک فیلم عاشقانه و درام محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی کیتی هلمز (Katie Holmes) است که توسط سه کمپانی Lafayette Pictures (II) و Yale Productions و SSS Entertainment تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز کیتی هلمز به رشته تحریر درآورده و بازیگرانی چون کیتی هلمز، جیم استرجس، درک لوک، ملیسا لیو، نیل بناری، اد دیکسون، اسپنسر گرانیز، مایک آیوسون و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی فیلم:

زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=43048

برچسب ها

مطالب مشابه