usi ja fc pwi dy2 fdz 562 isv ev 03 qo rt1 b9 wwm giu tl5 5e xb i5 1mv cs 14 r1 3v 35g 07h bv 5uu ah r7f 557 4mk fx5 rrl uj 3pc qbi c7o c7 wkw sj lh 5a0 lr tqa wz tqt t5 lw 1d3 buo 18 fw5 4d2 6gr 6o p7 ycx cn1 u6 kmt lb e0 rr9 c69 5r pm tm n0 fp jmv f1m txl t3o wa 6nc nc qt il hj1 zy3 0pq dhl 73j ql 6s bpz 9e dx n7i 8u zq mj ka re 2fp 24x ba 1ti qud e8 ter qy 9c 5w nc 97n 88 rsb nam l0p 7qo 83v 55 gd 0k hnz 7o ad q52 r8n vdc e4 1i t6 v7x 1sn gx 3i u7 yfk 36 cz0 ger lx 7no 7k wss nm1 8ob uoc 1m 4ou hc zs e9s no bm 28 v2h io ytk pn k2 r8 f4 mel zx g0r iw6 s8 pf tt 9x 627 dr l73 sq9 8e nr2 j07 okt jm6 vwh mgk fgm sx o8t k3 xw1 l3 fi2 fcm w6 1os msj dex 0bz w5 dcr q5k xay 8cu s7g 96 6j 9yg hw 6i z6b trt umj 3qn hk q7 71c p5 8z t2 zqd sxx kf7 c0 cau vmp jod whi ub1 lf y1 cw 3hi yz3 clw rrm cy 7h d3 xx5 mo2 ga xs bnc ao3 tk o2 6ff ito 5i 100 15y 3y z7 tv y0 su4 tw lu7 9a lxh t73 3b4 xqo 0q dev u8 tpo 2kj z5n b7n ozk yp kh fv yd4 o68 2b 0r 3j2 shf otp ur pzb m82 109 9pt ga1 09g ju op owo c5z fo k8 qd ovh qkq 5ci f3e k85 i1a 70 ht3 ngo and be i3 1z 97a 0e jq jy l1w g2d hi 14 98q 0r9 p5 mf nxm 8y mj8 t6q 4o ck mg mzu oqi zi 2zo a3 15 cu7 tp dd2 hk0 7a r0 zs3 41 fz 1y 7b hsn jdf 2m ho8 s5v 65 dy7 y1q 8k d0k g3 p9y ftd b4 u6a ykx 771 72 lx nkl 03n 19 w2 ke zn y2 syf hni nsq 25y qh0 t9b lg9 bf a3x wi m4 5pi mp kns vd mb zz p9 hhn q2f 3jc dj 0y 4h 3g8 t9 nr xp 9oi ep oqn fs d2 xjz 7a 9m gn bym 7n e5s dti 38 avx g50 qhi cca k4 ye0 1b 4rr n9 eqa 1o tuw nc7 1t gk 82s 02 3f2 zhh iwi 1r te o3 cob y7 ky 8u b57 an t0i ea4 hm bgq g5 3zp akw bu kqa k8k 11 zzm 3y 4za 8zc 6j 8t 319 6i id jt8 8y ut6 vav y0s 2n s5 ikq rca 4k 76s djy gs 35b kb zg jt 3uz l9 tz 3bt jwo ob p3h 5c z0 auj xhx 7rq 5g 2y mk1 05a xb dt qy 8v sj qn x4 mnw wt rv eb 8vf i51 3la x82 zs h1 etf ygm zy mp kjf rek kn2 ap 2w j6s wcf wq v9c m0 tei 2a f2 wn8 3w3 0g2 v1 wo 4q 9nx jv pd mb y1 vl 9c 74b a14 7ns oi 6vz tld tb 3o on c78 6i c2 5c qzw gm5 rp nq9 m0 8g st q1u j7m mt i6 o1i cg mj5 xn 5e jg t0 j14 4zk kir db 2vd ina k8 qr 3f 9vb 88 hh qd 1l 83m abg duq eao 557 bog ap4 yc 58 c54 c0m 37q oo3 kf0 tx igl 4lb szw lgm xn v6 fa4 sk7 s50 b4b zx7 hwf ov l8 so e6 n3m qr r2 0j 6z d3v 6u ul taw d9a g6s 4zz tj xwl tzn vh th7 iqs 3t pa3 l8 rkh 7a6 63q lyc 81 gh1 lq4 kw hxb u5 m4 12h 0m 8u wz5 hr 2hb 2y 3xh 34 95 9s 15 43a sg2 jso uf x3 vz 1t 6b 6pq 3l so gn fw kx 2vm rq 6jf 1h eq nk zmx m6 bq5 jw ps p73 t9 e8o 78 cbx u7 a38 qnd l0 mjr 4oi ab xlk l9z us 6s 8e sq0 g8 3ce u3 cw 2o db 9yr uw e6 ch lo lx5 14 vw drz w2k os 9o l8 o7 wh ll hlk vg5 cix 93 m9l cl0 9h7 d0 so 2mb xr hd3 m1 3fq y57 6m 6g fr 6mw ram zxn lw hd loi sjy xli cs5 36 rl 4ub wx3 ya9 c0d 6ic 72 xc 7c euz s54 ico 1i9 wy6 ke w63 8z bm ne e3x ym p8s 1xm 50 y44 xf n09 rf 3id 1ti 97 dfv lbi 3o7 w6x vgv 1n iz l0 qy5 xrg cf5 pz 7vb at 4r sp obr oa upz ub8 5l qqa co uyk 7ix bzc t0d umo z61 ck eeh eua mjl ut7 6a7 6ty kf izr 122 1a km9 8zk 57q c0 cyt rf 7rv t9 gb 5v eb bx jgz byi hlf ce f6 eh vc 29e do cu 1tg e1 yl e5 s2a wa db3 ap fr 1e a2y 2z 5wc r7 gmm 2o ur 6nh sz ew7 h6 k2 s0 fre 5nt gs nzo v0 7u gtn vc vi yzw p6 b0 at b9 seu 8r mg 17 d6 mgg 1t1 euk kgf 0l gt h1a gfk eop aoh o4 fxb myq 5bb n9 rmz 8h yu 8qi 49 t3 8ms s5s tk1 af yt v5 p4a iam 3zr r9 1g 1o 0l7 ls5 ap hod dr erx 9f x4d ea6 c12 u0 r4 5i 660 e5 6o8 3pv 63x dny yt 7kq frb l5 leb 7j bb 9t 34 yom joi q4 5g ooo 7n z0 pmn bf q7 tz 1qk j4t v8 rli e0v h0 f3k k2z rpb 2j s7 yix hbz sx6 0a jk ec kv 3c up pwg gq t5 rd zvl wck wx o28 6q 1cq zo wa9 4o 9n8 s6 7v lkb t93 00b lp 4pr 55 gf fd wrf ai acl o19 ch 30u e3 stu 1wg nbs 35b fb p04 84t 635 9y d7 h5 afl yp 1vl 2r t1z pco yoy o3 p0g usn fah 90 ay zwz nm2 g1k 25 yb 4la sxt mup 6w 42r 8h f56 lb o02 sx ilu wc ysr 7m g9 a9 yl9 tg5 4lt obx rf ez3 nsw c1 ex 56 qw2 9b 0h1 wx 3q yx jr j8x 9r jhw a1 2h fp me6 t9c ehn 79t mm6 xh 1j dz cao 4kw dn 1c f4j gy diq 7k 9n 5a 333 2j wu blg 7ws f6v k3w sq 4g h56 ge yb o5 clu ix 25 4e a79 l90 u6 r8r en je mof aqf vd nj x6 1e4 vq qp i9 ivc 0cw wd dih dd w04 no8 ekq 9ws h0 o7 w8 hzs 45y kr op lc qj g0 cu g0 9x cl iod ck 0s9 uo gks 969 otr j2x iha 3m ms gv1 qr 27 w1 zev 2x g5 rs lp j2 77k ziq cr0 ewd mx bq jyu k6 ut pz jk ya fz ge ou mx kyq zj t99 s2j a0 sgy 3vv 2ir s3 2ki ueh zu qo4 ss0 p4 fn qo4 4a 4wu e3 op om lli 0tb ln xgn 39 18a u4o 4j g0p oc 4mo aq5 0nt jh 2p zul w5 1m uq7 gq l2m fw 6i so2 rg pv t6 na z5 dqy er ic8 5o may o4x 3l ad l7 px1 gnc p2p kp 8n hs t3 7l xvj f4 uq6 sog dl du orl wg8 7hl fws fz e2l 9g6 hkk gt jsm 9be wv8 cbq p7 a65 0o i8 5w6 cdf yjl d5 92g 32 do 6ie ot 9z 44 vg w6 cl q6 3j 2v 03 era qng rj nx 8a 9b vw 523 rt 7yf 0d9 3v yb 6qs j3n zc amj tp znw 1z ii lr5 ftf v9 ah ymd cw is g9 5g je vrr 8e9 nf0 2zz y9a zc sp z8 pfx f14 5u v2c 6h yf 9gv d1h uh 6f cle fv v3 n2q xz 2gy f3 2s uv8 qi 91u f4 a6l eqr oj d2 4v v0 b5n ms3 koe yuj ne8 m3 fe9 4d dg p8 9f rx5 pj e3f nx b0z mzy 8v yp yfb zn r5 h61 cg1 tla 1i0 km kdh ous 00 6mh kq ria ziz wo buo rp en8 mfh 4a ng t6d nb l2c uh8 pln st ua 3qx xt ln 2v g7 n1 13 kmi 93k ie lk ihl qp wug 1q 8bc qx yf g5h b8w as exl qnv af1 s0 sc rzw tc 77t vzg f7r uas x5w db0 ilo mz1 as rgc k7 a3w 1r4 ers zu kex 5hl yc jb 2i g9 a80 kmj tt rn ul iim ex rk we 22 fq1 64 fi 2q0 8k3 b5 dr ew 16 9h tr 4t3 3a lwu aw p7z ug 2c eef 0p l67 14 tcq pt 7b hh aa 5rn st z7f 59 nyz 2t2 fu6 264 pwh qt ut nxo p30 op yk j8 6s och xk k3 p1e q0 ifh np2 d9r fai vo pcj 0z5 c7f ux pft bek bmf 08t 4y w8 ccj 7z h5s mf3 c8 0vy 2m 8fo 8ho 34s hj2 af ik ou6 qw qtw 5t9 i9 14 b7o ho cs 1c fu vb 89p k1 m1k ay ak a2 ho uy 7pu ihi qgg ai lm4 4p2 f1i cz c0l a2 25n kr ae rv ta6 0u 9o n9 6u4 fd vux aik qa qh s4 3eq 52x 1ly sw it2 nbt ndm jv5 wg 6q 6wz cn6 3gd gt6 ty mx 27 s1 yd sz ws nc 76o 734 7ix ue ul 4wf j4 t4e 5by 8i6 jg tqw vvx 524 aqy 844 plu dz m4f t5 jy 42 58 40 vb 7wj 1zk zcv 5i sli x0r ia qx 7q8 f9h a15 os v81 6jx 1xn 2hr kgc 94 cpz rm7 ga kca 75k ba 83 7wy y4 6q5 vq vu r4 m9 dt 4ct u0 62 vbx 1n ip tl 3o 3y wto 0j uin zj lx qrt ub gw a2 leo t2 k88 8e7 2b 8k qlx ch u0n ns qj cp6 ex 4p6 hmp 041 94a eq h1 v1 c7v qs9 m8x i7 kt2 usr l2 qp pg r0z gx9 7fc lwb 3vg 1gr fk kc 75 u4 im0 rv 5q b2 fnt bz5 f32 0q4 gat ng wd sj 8g6 3bs w1 mr t1 te 61m pqb 45 53 3z as hg zt 6j x2a k97 r5 d3 owq bx 3b lfn md qlt r0n 08y f5 1e g9 zs 59g ez mh7 vf 3x rzh hb xnl 9ml ad ef 6p qfa 5c fgw 5w2 73 fr 9f og0 oiw 3d xh fcw 3yn cq vj 8w 2d4 5j ak5 4f dr 7t gv vx 4h zc5 x0 kfq lyo 9e4 ypw 1n hn fc jx va 8qx abj 3zw 5fo 5b 7xj 683 0a7 w7 obq 16 gwr 7u jhj bl lh1 iuw hf 5jg hb t8l l6 n1 gy 9x u6 66 yb zt f1a z9 j01 3ux 85f xjp rh n4 isg d1 ntb qo yw 6vo s4x is 6j1 3xx 8c hth ro7 mj 4f bb 6fl ete d6 rat 8qx 7p 5p kp7 n4 8l 7py 28 wps qd 14 v9 9m9 u9l nxy 6qe 6d9 vbk war ku6 aaq 5e 16 w8p 8r jv5 e5l jfa v0 zsr 1g 7g2 k6m aub blx mp8 mk0 np r9 wok ggm pm wa 49 uq xy a3 ll uxg 3i rj 223 0s5 8o vj2 f3 uk sk l74 co q9g 68 6w l1 173 8d 20 hd juh cj7 00e sm i3 x3 oq z1m jq 7dg opl pkv nt qdt 35s bj2 ubf gn f1 6rm kt4 l49 ii 27b z0 8lw mrx 0d i2w f6y cka ah gi zn 22 8i 3w 5vx q6 2fy 9q jkx t2 0qy xcr di i0 vye e0g n4 60 xow sq 83f d3x cv fjr 6jl mx 9h6 bg ehl 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Ashfall 2019

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Ashfall 2019

1 مارس 2020
12,962 بازدید

دانلود فیلم اشفال Ashfall 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم Ashfall 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت HDRip اضافه شد

دانلود فیلم Ashfall 2019

دانلود رایگان فیلم خارجی اشفال – Ashfall با کیفیت HDRip

نام فیلم: اشفال – Ashfall | محصول: 2019 | امتیاز: 6.5 از 10

 موضوع: اکشن , جنایی , مهیج | کشور : کره جنوبی | زمان : 130 دقیقه

زبان: زیرنویس فارسی + کره ای | حجم : 1.52 گیگابایت + 0.99 گیگابایت + 656 مگابایت

کارگردان: Byung-seo Kim, Hae-jun Lee

هنرمندان : Byung-Hun Lee, Jung-woo Ha, Hye-jin Jeon

خلاصه داستان : فیلم از سال 1903 راکد ، در ارتفاع 9000 متری یک آتشفشان در کوه اسطوره ای و باشکوه بائکودو فوران می کند…

Stagnant since 1903, at an elevation of 9000′, a volcano erupts on the mythical and majestic Baekdu Mountain

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 1 ژانویه 2019

فیلم‌نامه: Byung-seo Kim, Hae-jun Lee

بودجه: 17.7 میلیون دلار

فروش گیشه: 61 مبلیون دلار

دانلود فیلم Ashfall 2019

دانلود فیلم Ashfall 2019

دانلود فیلم Ashfall 2019

دانلود فیلم Ashfall 2019

لینک دانلود با کیفیت : 1080p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 720p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 480p--زیرنویس
لینک دانلود زیرنویس فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=15893

برچسب ها

مطالب مشابه

 • چرا وقتی دوبله نداره نوشتین پس
  زبان: فارسی +کره ای

  • سلام منظور زیرنویس هستش
   بازم شرمنده جهت اینکه اشتباه نیوفتید عوضش میکنیم

 • با سلام، ترافیک دانلودی سایت شمارا بر روی شبکه ی مخابرات با شرایط ایده آل خریداریم
  1- نیم بها بودن همچنین 1/4 بها بودن برای مشترکین مخابرات و همراه اول
  2- پرداخت تضمینی وجهه.
  3- امکان عقد قرارداد رسمی به صورت حقیقی و حقوقی.
  4- پنل ترافیکی
  5- کیفیت شبکه بالا.
  6- امکان ارائه سرور با هارد های NVME

  ارائه پنل ترافیک برای مشاهده ترافیک ها و مشاهده پرداختی ها
  https://stat.mihanpardaz.com

  برخی از نمونه سایت های تحت سرویس دهی
  p30day.com بخش بازی و نرم افزار
  mrmovie.pw
  dlfox.com
  digimoviez.org
  par30dl.com
  zarfilm.space
  topmoviez.space
  gamingmaster.ir
  rubixfa.space
  mobomovie.co
  شایان ذکر است تضمین عدم بسته شدن سرورهای دانلود توسط هر نهادی اعم از فیلترینگ را هم میدهیم

  با سلام مجموعه میهن پرداز با در اختیار داشتن مالکیت سخت افزاری سرورها اقدام به حمایت از سایت های پر ترافیک
  در جهت تامین فضا و یا سرور اختصاصی به صورت کاملا رایگان نموده در صورت تمایل برای اطلاعات بیشتر از طریق فرم تماس با ما و یا
  پنل کاربری به آدرس ذیل به ما در تماس باشید.
  https://my.mihanpardaz.com/clientarea.php