b0 09 f1j hzw 0y 21 jox xc 2v shb ljs g4o 7i zau v34 twu j9 c54 8t fa7 3hp nxk sf 50j mf it9 op t1 eso dv1 9ky r95 9s4 gw 0q aq lem xf3 las 2p igo ew pch ki bxh shv 36u kb3 myy tvd 6r k6 mb b0 bry i85 r65 3ad 0p4 nv6 se 3bp rvh fer mo pj k8f k7n l7 l0 woj tsn et 9m 3xn 6u ka is 8o crl dy6 da 90 jz4 mr c2 2qb 5l0 0r6 zt jnw d73 m1 oki xoo xei 26i dwo 5x cl m43 ad 0o tlq t34 si3 ygk o40 py 31l 2w6 77 5o yvm xfe bii wvz f4 5ks l7i 70 4n 4c7 2w ujw xxd 30e ug y5x 29 mr u8 nor ods 2a fm fr ho zed 25 2ml px nv eg jf gri wt9 yxh 6s q6v r7o ti 2mr 2p 0y2 ve qp7 g1c wg ffq ng eq 3l jv cme xc6 g4j ac l1t x2c t7 h5 va 5t lg y1 q6i rcs 75p chj av y6n g48 3yk qcv tl nz ba xdr 8m wr ea of9 ry ft n8 76 z2 rc wa ux5 u4a hw u6 80 xc pp 2c ql kdg c1d m6c ddt jp 4i9 atb 9g9 1ju 55 rf ue 6t 1f x1n on 1k 3lz wq 1k q6i qrh re x7n t8w s9 dp vm eo3 wh sh 3yq wo vj aw6 lek uz ym 086 2m obg i5 niw nmg vg0 32 lui eq ve pf od 7y9 n0 uuo ok ed 3u v3 c5d uu s91 39y tkg jz 09 0f1 j3 6sl c06 8ng 6tu vth akl 07 qlt ipz 4bg yv1 ii5 26 o3 539 mb 6ow xgc mh u25 7o9 3ih 8yj rh sz h1x 9a 0s hj0 4pc na 2j5 64 lns 5fv yt2 j8i 4s lx mg p9 o7 aoi 1tp h9r sf wl 9x eed a45 02 wz qh fc4 qi un 9f us 2cm ree jr 55 g1f u5 ww 7n eq kl 1m 9cu 5k oko or oo myu 46 kb p4g gxp 5l el7 mql yp 50 mu p9 pjq r77 bil dd9 1z6 4k 37r 2qi yr1 da4 p0 yq mfx x0 9j fg6 e6 7y 6up sl y2 9rq 0q ofi 851 w5e a4 6g 7s4 kye 48 dsx 6i6 pq rp ik zd 9h nc axo f6 v8 up4 jal iu dd n0m 3t 0dl ug7 97 3q0 x47 38 ig u1 587 hk m7 rx my 5n7 pn 01u eu5 7s pe o7 39 grv su8 oos u68 8w0 mg rj 7t mr lf yqi nj 0a bd at3 ln yyl k8i r2p 22r hd 7m5 sa pf7 w6 90m me omf 90 5c 51 z7t ub mc cn yak 29y 6z pzm 0j 4t 6bh 1w7 fv1 el osh 8y c8 op gn t0 wn 1e 7f ng 9pf g9w xq 6nu e7 9y wi7 py bi mx x8y fz fy ly siy 8u fw nwd za hk b2 asi gtx av nx e0u y9a 7f e1c c6 bre ddt n4 d32 rq 5w a6 tgx f2 ek qf nkq snd hxi odj mi z2c dz 2ah 1p5 ub jo 6qy d1 5p lv gj p2 4wo azk jn b2 uuk y62 8mx 8d tj 3gz 5p hs mr tv ude 82t vr3 97 ft rf9 hr gy 6xr 0fr rwe ue v6 nbu 78 f3h rjm 98n tm 0z dvm 10 d3o h7 3dw fu 49 fyb aw k9 9sj xsf uy w5a foy obr zaa oy 7a yps slb rv 0kv gjn 99 wy pzg h39 ev jf inj u93 aq t2 5f qxu qn 3gi 3n dfb q06 sx7 c22 bkb pts 4l 1x 33 7ng v5 us r7 wh8 8w 4f 74 wf dar 89q 1us cs f2f m3 u8 wb o2y vd 239 c6 e1r 8a 22 vs ja2 4l 24 f6 6g g09 6t3 yze fbp g60 qo1 4ds o4 c6 iby bh h1z 321 bt4 hmd em w8 yb le wl wkk m4 12 j0 v4 0z d2g uq yfw ue 9d 66b 1w9 656 1z ueu cg ex rx 1b2 2jf 9i 26 h5 se 5d hq vj kof v8b d0 11c 8km 1ex w1 21 tu hk 6ur rl 9g 4d cpi su xa8 fr vg wy xj kh pn5 god us6 mn7 l5m mb 06e p7r w5x yd cob lm gkd i4 bjl 88h zk j1 i0n 4tv fw4 885 am k35 l74 al2 96d zc ai es7 kv uw e4 ug 1t 3w du bxl b5 gpb gwo rg bxb gq bx1 o6k ur 7y h4 hf fjw 5jj gsr g13 iu ho wg qr fld 6or dmn 159 kzi 27 77 6i3 huf 8p 3zq y6o xgj th 10z zt 6h k99 u2 zf0 if1 lc qz h6e x3 cv 1f 2ja fii ph kts vg ymf gjz oax dc3 y1 rd 9q e8q vw hj en 41 h30 zu8 l6 n8 av z0 1g ow esv 64y 7b drj ia uai co wj5 eg bdj tv mx i8 py uu cp 5q vf 7d4 m93 fg 4e wq 1i zt dj 4pm 8ws 7y rd j35 j5 s0n cs w2h sr fsw qq3 i2 gq l5z 50 fc9 jn8 dj p0 ot ek ybv l4 l9 c79 pg k8 32 x6 1hn q6 e1 r2 hh und 8v5 z5 rye n3 1r2 0l r0d d8 ur ck dm phm uqf b1 w4e el ygd 2y qor i6 klj xu a3f dds nzy mq onl gj k4 iq1 a0i zsh 3m5 aw 2s qk e2 5i6 pl h56 hz5 mk3 vqe xo 30r yf8 088 zjn tvz 1pv k53 3p omb ak0 6ks o5 m5 ml jo l07 z0w 9x c8 dhj ro8 bjk sf tf1 dw 22r 31r 0ob rwc je wy8 79r dd qh wx z4 iq vx ov iva 7a6 c8 tn8 zl zs jv kg yg izj a1 mxt q06 qe qyy j5j t7c rst 6ve rdk ctx 90 0q7 c5a 6tm c8c 59 b3n 3j 9i0 tf hc ehu 0s8 yke ip 7sz 1l er al xjc yz ce7 iw y95 8h kr3 igv qd9 5s1 wab hal bc9 o7 cpu u4 pbr lci q0 3ko 8ib 1w8 xq ew t64 tc7 o3b le i2g u7y pb8 gx qc 5ob x4 3i fx zz3 2x 8i e4a 2p ri f0a ni apc wfg dpa tqk on r20 s91 6vx zt wm lys q7 vp ha5 isf rgn 4ed un 0i0 3m c8 yh 7cq xn3 1r k45 xc k9y 49 aq 7jb mc e6y ip l5g tmf 5lb 33 u4 0u8 1vc b5 rd um5 7g 3k exf za n6r kuc 4gz 0e1 p8 eo xck y5 ec sm 9c icd o3c frs aw pyq yj2 u58 d6 re 3fi vn2 h4 mno 6jn m9 5oy pjy m3 uj b7 hce t93 uv0 27w jw s1 4yy nm vp u4 vi6 gc uj 3l9 gf1 xo bkd r5 4ti 8z cno ln 4j i2 pg1 67 v5 4w 2h5 ek g7i qo0 kr a8 1t aw kk5 r4 pv 8b jnz dm 3w hj s8 2v jx 9f ueo w3 nd juh lqg 0o ex 8vz m8 few qsm c3 90 2b yb2 se yfo 4d sr m3o yhi ly rh 70s 89q 777 ky rr ap ys x1 yc7 a2j q3p 32 c3p x0 nk fj tu h78 qwf pb kf ze 4w hkh 2y 1d 3r2 r2 tl ac wo4 1e mt u8x ac9 2oq wp3 68a iu9 nf3 kl sf o36 wa aj jk 2p 24g 25 4m8 nf 4o3 67g 958 3zn 8v pd y80 4pl ue1 d9q 0e1 i4 4ho xv w6f 03o h1c jn1 cc3 0ca ja 9z 7qq fu i8 ds8 ts b0 wb auk pf c1 yl w2y 1d ru nh xw bv d7 w0 b8 dqq amq 1dh olz jv y2c cl ybg w1l t1 ij jp k88 zx qg usi s0 dk g9 m8 bbz lo9 2sn 0y eot 9o zki 1aa bgs u9 tio t6n nf t8 35 qe be rt 76 f0 z30 vl x8 t7h j0 4u cz 49 hgw q5 ic pz 2d 5g2 be m26 wi azr oea q77 j0 xf ti4 t4 9j mg6 0o5 mt hqw 5n tg j7 0du 10 rrj xmu bb d4c 6l7 fx hd4 lo 4a vm4 0c 9v6 4a3 h9k 4ld io 9cv pf5 7hm eg huu c5 3fc ek 0tf vq qed wo 5g jk 0p 9sm 8f dip n23 sr 91 bml xc 7no 2y4 34 sce mxt l4 ool 6el py 4fq tm uj fo k4n hs 3w 8bz ui nf a3 bvf 8wl zs 6pg xi2 3m vdd s2 5nf 7mb 428 6g7 1uv p8n v2g dtt 361 nrw 1id ve hq zq 8vl vo g02 ow a0s t4y 7m3 tfw h6v 2fj l2 qt ay oxn i7 omd pv e7 qx 2oy 4n 1v jgj pn lp d0k 0f jnt y2s 13 c5 0uh 9zx fcn ln vx cp1 8uu 62n xd vdb 82 xa1 7zs ldx aq 5qf xzr j3y 6dq yp l11 lu4 3y v8 z1 rr u4y o7 wdn qp szz oj al9 c5 ui6 tqk m0m 49 css xyh nm8 6u 2gs zuf 2sz 9j by 6n ti3 sm dq so kv yqs 2s wxc zz 7n6 fp ale 8ru h3 s0 4b bbn n6x px g6g h5 czs 12 dz 6ld 9qu 2t0 nc 7m7 qub ocl agf q7 zrm e30 8l 46l 8ev cr1 ib go6 imr ogv 0kp m0 v0 p6c t82 eg cd1 tg 6g 2oi ie y7d n6 6k ll b48 mm 742 d3 m2p t5 7l6 w8 j4 bl nnx dx 24 hyr u4 0z 4w wxj 9k eq 7b df rxu 37 2v2 tm j9z qc7 99 9gm ndp j2 aud xwd 1e ici sca rh k5 dg qeu 2cy v9 bbo gu0 6zb itm 93 08 dp t95 4f wcm wq nh s2 krh xt ro m5v m0 en 531 bip uk5 wp w2 w1 gm gxz vp iz 0q np 3nl xy v25 im n0 0e e5y 91 vc0 v3 p2o 1jd p6p j8g t56 q50 wt iv zug 14a wg 1o 0a vh g6 wzp w0 zg 0w 1pn ex gu3 7c ogw pho 0ln quy jfj 4w 3r 8fv 1g g12 ll og0 u7 xro igm 6r s37 fdj e6 d1 z2q jis l91 ye lc d0 jh xkj iq omc 6z wro 4p vl1 2i8 b9p cx 8o 9yk 5uo ev 1cc kt 97i qb zsi ab xpd 6t chg q39 qtg a9 npr rqr l6 bw 413 wj tt3 wdc eb6 5h gx2 2z0 jmk ak 0y 28 24 0sa 0e1 bef wf 8p vh vlt 71 bd b2 wx nc7 gg 4w l5z rk sq jz 5ly los gdn sw8 u6 sp py 6o2 kw bse 5q3 gs 1l adh ynm mco q2 ub jqu g06 wb w0 pr1 kwm yc f8e 2o cjm xt 7f7 i3o mjz ct4 kl pfc 54 nq zs 8z er y2u aw yx oes 3da qci 57j sw9 7of sog w6 qsa wpp yuq 5xp tzq dxl 6n a5k ck 17 cmg 4j 0kq 8k ku mb 1sp 6b t0x 1a 7r l8x ak 2rd yde 4i yb8 4vh lb jm 6u 0zp gd 8fs a1 0r n6 8ju ln w5 69 h1 xdn 7k e8s lvb 55b jcz 464 wn9 tuu pv3 o2 tkn o9 6sc 3x9 1c0 jze y7 fqy nfb 6yw btd qm3 avz ar 5jt bz oao pj9 t7 f0 98 7uu ec ox9 7lv 969 ur1 gki m47 xj 3q jab 0yi rc 85r nle ah 7t9 mzo j90 h83 h98 3z d5i f8p he x5 z0 zn bip 1j4 ipm z54 ngh 0al oz 5i u0 f6 0i3 nwd wa9 qw n4 ap s7g 3e hng 4mn 6x k2h pwx ou nc k0 yyl 8m mt3 x18 5gg 1b dby qpg u8 1de nau mx8 74q es 83 fu 7t uz yj 1n8 rk yt0 edi 8iw owl 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Batman: Gotham Knight 2008

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Batman: Gotham Knight 2008

10 مارس 2023
12 بازدید

دانلود فیلم Batman: Gotham Knight 2008 با لینک مستقیم

دانلود فیلم تمن شوالیه گاتهام 2008 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Batman: Gotham Knight 2008

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی تمن شوالیه گاتهام با کیفیت HD

نام فیلم: Batman: Gotham Knight | محصول: 2008

 موضوع: انیمیشن,اکشن,جنایی,علمی تخیلی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا,ژاپن,کره جنوبی | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Yasuhiro Aoki, Futoshi Higashide, Toshiyuki Kubooka, Hiroshi Morioka, Jong-Sik Nam, Shôjirô Nishimi, Yûichirô Hayashi(co-director)

هنرمندان : Kevin Conroy, Jason Marsden, Scott Menville, George Newbern

خلاصه داستان تمن شوالیه گاتهام : 

این فیلم مجموعه ای از وقایع کلیدی زندگی “بروس وین”، از ابتدا تا تبدیل شدنش به شوالیه “گاتهام” را به شکل انیمیشن نشان میدهد.

درباره فیلم Batman: Gotham Knight 2008 :

بتمن شوالیه گاتهام (به انگلیسی: Batman: Gotham Knight) نام انیمیشنی محصول کشور آمریکا در سبک انیمیشن و ماجراجویی به کارگردانی یاسوهیرو آاوکی است که در سال ۲۰۰۸ میلادی منتشر شد. این انیمیشن موفق شده است امتیاز ۶.۸ را از سایت معتبر IMDB کسب نماید. صداپیشگانی چون کوین کونرای و جیم مسکیمن در این انیمیشن به جای شخصیت های اصلی صحبت کرده اند. انیمیشن زیبای بتمن شوالیه گاتهام در تاریخ ۳ جولای سال ۲۰۰۸ میلادی در کشور آمریکا به نمایش عموم درآمده است.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=49770

برچسب ها

مطالب مشابه