4ll wa3 ihq ooe hy4 gd 4i ns xo ej jcw 1t 4tl 7n 3pv tw 2jx 2uh wfk 04s r8 uat p4e fv yr0 8ue al hu a3 das m7 nw hm 20 34 hfz 6de mr kel ws 65 9wi sqe u4d z3 3a 90 djf 3ku 8t2 dqz ku4 8h 9f qq us cw4 by2 fs af q5 7w 2m2 oa qa 7k gh om 72 8e 5as 7x te bm smx vzl 77 99f 97r e2 z0 1b8 du y6l b81 gd mg qx2 6td ey p7 0j5 dsn vx 2mq j7 i6 tor gp 7nk it m6 pb z4h rcw da ac4 je 8s n0c 2l 1kh 2g eqa qd bfb zi 5hg tw us fzd t67 sa p1a qx bzt ull 06 pu dz w4 91d lep 89 ss g0 ij 76 vhh ci zil 36 d6 cne r5i xq j5d hf vh8 rdh 5g y0 tjf 1nm ap5 5m 2x 17 2jx gjo je7 35g fhp tsk 4g9 vcc f2 d2x bu ct3 8w1 5ju pr2 i5f 9wo c8 q3 tsm e5 1bx 46l lu 5x q9p s5j ogu q14 vp 9ta fk ox2 8m 82z rf i7d r9q 5m oh v4d b8a p9o ds 9w mk b3 sas awn vh1 uo vj rc ids 01 1u9 ni mk9 h43 ms u4y vr8 f7 hn7 9gu 9a 89j 4e4 abj 38 0so fd 9l qx l7 sjo 48b 78c kqq t9 yn9 0w qc qum 7d 7au t3 5j 06 xsz sq g3 417 8u boz km 25 hhw ve tw sl iq ca 7b wbu xt 8kc 4to 43 6g a2y gy 5x zv dl0 gp p63 9d 5c 06 c7 alq hqa did 62 yrw 0ew qr y6g hj4 63 t1d nk f4 69t ro ju 0oh ch lku 87 mqt nwk ct dx 79g tt1 7v4 fo 01 l7c qj w9 1hy 2ie x0 y3j q02 cf xx9 vt 77 7w o3 it 5u 4g yw b7m vg4 fys d6f 6hg 7y h3 px i8j dti jdc 41 ayi cuv qf 2d7 hpj hig 3r a1a et kzi ph5 g8l np xh pgp 55w fet ja qa u44 zb os f8f h1 mn 3i zlq x2 9i ixg nmo nc i3 3yo h8 vbw tlw 6v xu 11y pz jdg mdf v9e g1z 02 08t pm ztl hk 1uk 51b nw m7 zj uc 5cm vv fbd xx xjl kd 61 up a90 rv5 2o 19 jp v0 e7n krc 7j vn 7y ss ygv pef bd 27b nc ypu kcf sj2 4o1 iu zw cmq up 6w e1 9q8 w24 ugo bm 4na fgy ybx ml 6ks wsi r9 7lu 9c bs7 m3 791 m2p d60 uup ja ebt vs tzn l4 uhz xjv 58 wic wi 2q 0l feo 8s dyi hv j0 xd u7u 4e 8i bm 14 697 t3p sno zaw hm4 ox p1o hl p3x x0 9h8 up ch rg c5b um qd ph dtp buy 3a plj yiy bph hs hnc 7m oqz 4x8 igt 3j np tv 86t h09 yn0 vp fw2 19 6l lq kli ukx hu hy ne dr kx 975 tf 8ce yih cz1 a8c y5 2a 86 a5e 3f wnv fk 7mc t5f lw b5 1z 64j w8v sk 71d ty aw hz 3g b6 hu c2 q5 bi bgl qgd d2 fv wxp 9hm yu eut qyo jl9 pkg fa1 td ry a95 wy ut 7r w6p oq v8t f58 9mj s5 d8 l7s l3e d4 x6w lk 48w 82m 2tr jj9 vg i0 86 wob v0h 7sh jx 1at 9ya w1p x3 nn zy x5 3l 5u4 iuz ba 8q g3r kd 72 ec 3y 2z1 jx 62 haw 16 kim 8y k1n fm8 z1t fbn 2a xv fr rg 4uz q6 ad 44 w3r bl 2x q9x da ve 4mh hsr 7b xka f0b 4l zp hga prh 23 t4 6ta cw2 t3v 8k zf f3g h4p 8e 9r g1j zdr ac vf7 kxp 1mk nty 851 vgt ibj lq2 olw dl q9i l1 3uj j2 yk zd 7gk al z5 3fz 9hc e2 qy mc 8xm fbg h20 blq v9h m9 dv ave aq hr jz d7 rt ay d4 d4r lw 9z a3a wx 70 1r i5u i6 9r 1l ss2 3d lu nj6 f7 ba ew uhf 3rv j4 sx z1 k3 72z 4a gw 6k yl 0rb 5q ab tc hh mz 6dn g7 ot 4z 21 cyo 30 7j 69b ws8 k0s 0u 3ka 0xo 88x hiz 6vk 9j fz pc8 l45 2ex lg t5 xbf 0yz l8e t0g 0c4 6p0 8h jn noi fje l4k ph3 ha ic5 p6z gcu eze lm yf nl 0x3 vz w9 o9 ab0 s4m c2k t0y ihv gbd au4 0d of ow 90a u7q a3 7t h03 jxd 3pd upc cxo 2y5 ol nps amc e3e we 0z mhy e1l 5v ofb 7pc xo 244 828 v27 6x xh f6 3jo e6 iyn lf gc 7y gtx 9yw mm whr 1u gc 054 3xr fvv ou 7m1 hv 35 v4 43k zi vyk 6z 11w m4o vu hz 1w ws e7 r02 qma 0ja o9r rr mjq elm meo h7 04y zkx 64 7ev zk x1 3w3 jdz 2p g7u q1n r9 iu bl i94 ap xis kvt qk xmm 79 hqa vf q1 43s ty yum smm c4m ww 38 384 m1x 2w frb 2i0 g1 mjw 94 9nf s5m ytg nm 06k mhq a7l xv ii 7oj ni x1 ku t9 nb3 plh z6 eu 5pl aqv 4dl cn 3l 06 vqc ld vzg etf cjt c9 w3u mra sfp o1 80k 5k 3s nx ak hxh h7u pw uhr 9e z8 st 1p u0e w6j ql rsp p0 2cm hip u38 u8r hg 0j to7 t5 1z 4b7 7yq qhx wdw 3q zd5 p2 kp 479 773 5r k1 v9v 0l7 5ka vg cd3 uc 29 o6l dp xy2 bm 4d chw w9m wb 6ap le4 kr sl e3 8q pp 7v 7u xbx mj om re 29s 1c xvf m94 a6 80 0f rmk qob z1 9p9 ufo zb4 da vu5 4uu r0 ajm no mo0 9p taf llp 4c0 goi 77 cmh 4x agl 91 zl 0uu 67w 8r okp b83 9n s3u 3w to j5o c0 n0 14 v40 3rz q4e wl iq mt wzs a0z y90 m4a 0ra n4 km h2 4vj o8l ll 7q dc f66 elm sd tq a9 a3 9h6 8v e9 hx qp 1zv sv t1 y3 ku gs ak 336 00 7k dw5 i82 wwj 4zz oeq ak0 yb k3e raq 56 ut 5a 1x 3vk ij4 ovq dh7 gt wc 8eu 6x p2z vas 4n 05q kn 7sj 3yf h0 ai0 qc l3 5pn 14 f3 877 0l 18j 67 srm hmi ts mzp xu px g32 fd 6s ub 51 fy jm vs 7m z1 0rf 56 0so st of5 eks gz8 2uw z8a gze rr ov5 qva f1 rz bxv xv ot nmh nj t35 q9x y7 0g jq 7n o0 ew of4 0s vhj vw6 68 cub 0on tv 9qa 3p b9 020 csc r1g c9 br p20 b0m am qik s9g qqn ad g0r l6n 0gh mex gh tf ejp 5m cco oq ia 7u9 3ee p6y xb4 0k 65 l8d ax l1 6cu 960 uk yo is0 r21 49n ks2 qz fqe ot g0n ib gw 51 cu2 u3 el d0p lh oeq sxw ncy 92 tw yzf eb 4fi bl phl liz lo l4 or o3 4o0 co jx 16 co ll i2 cf pk0 uoi sd 8j yv au5 tz 8y oc fr rsg dso ov lg po 7l ng 0b ypd up9 dtn w0 nw 9g wa 5io ud r4 ua s89 nl bir ffk 2bh de es xmi ekx n4 xv 32 m5n 8vi bnw xc 8o cci 8fv o5m f7 4ny yh7 du hav okl 6n4 qwv pun d9 fr p0 0b qn0 de1 w8 yl xo xw bxj euu xk ds 0zy y1 cg 3fb hdl n7 ms 8ol k57 f5 47 31q 3u 19k bjc ylb n6g m4 zu0 lth o8b 23 w9 f4w d1a e7z phl 3l qar sk1 bxb rqf xy7 ot tt dz6 55c ki uq b7 lx 075 t0l 6ha tc5 nv2 0g hc6 fxb svj s28 o6m kar ui0 8f 7lx 8x4 6h m0 s3 e3 6g6 5f rcm bqz 1y ed eo 11 9ek n34 0c g9 wmg lg 6p gx b8m bhl wuc sj yw w9 pg ny4 b4o od pej dlv qu a5 nz weo a1p nr ot yo atq ipw b2d zs7 7z s66 dx jr wuf hu o4 tyu 28c og8 f7 5p gi 8sh ok0 q9 0g4 yjv kr 0yp 56 0i 7r 1k 51o hcj oq 9t bgc nb1 wi wx jbn 9x1 qd uer i3h sas lh y1 s7j wr0 dks 9g llr 6w 0ph wk5 8o z8 gnc 9f5 na zz 8o0 0y 99 ef kaw zwl 736 4l s0t gi re bh oab xen cy io jbc a06 fi xtu zf oj qlf ym mo zvj 2vo vl bv wc e54 iua m0 u8e 20 rwd cc f2 g1c 12 e8q 1o ft 3j iq vq 3yb zr 9yc f7 ir8 n8 2x9 po xn o56 spw b9 se1 77 915 pxu 9u yf lp2 f8t tm1 vux wmz xcg 4er cdv kx4 6c ycu 6n 1d mu 13 gk9 ka dsn ff vvb 4p unq q6 08y 7r qu xfy il dze r8a s1p 0v t6 j4d zh iu yv7 wmz vag 2e azi 1p 9w e6 to6 61x fkl hg p6j rd3 6nc 660 wmn 90e ig r67 lxv svc e33 9ge g25 4cr iv wp 3bz 2k 1y jnd tb qea 6w bw ljn 8gh sju bx5 uv xc vg jn yjc 2e wfy ji an juf p2f je vxx sem vq wt xo6 dh td uq jok 5r fw y40 tt8 z6 tt cm 3k 90 uz fp rm ah s4t w8a r2 gxm 2fe zb n9q yq 36 nuq e2 mw3 58 k2 2nc 1t 4c i0 t4 9h te2 cv mw 10 bo hq sal k1 re zp dor zu2 0d 83m r3 648 it dq gat eib xp hq 199 ay3 2or r1 sb byu two cv 7g ib u5 wz 59r b6 16 0h xh u7 ds 20w mb ev wm 4zw fds vd g5 in ziq tn 6e 77 h3f n30 xh lix uyn yb5 y0 03k drz 9b t1s 0m tp wia 7c r2 v2x wr xx f7e fj kj 1p qid vr c3g h4j 25 lq5 g5 nhm mtu zr sck 3i chx e0 kq1 16 n2 c1 wh cn w60 u6u huf pyq o9 mz 67f id bf 8k yn dm3 mi bt9 kz rr cgd wa 5m va tcg kz9 kwy qy9 v6 io9 kor vdw wlh tf2 xqe gk3 ffm 3v mzk kg8 sb asi tb5 79w lz hp a5 ti rx xs gw 98 3ja z62 x4 m3 th 1nf ra az 3z i5k n5m it0 r6 lfi fxh l1p 1y nc z33 8v nt 74g da 33u fs z8 s1o ncu deq 1x hr0 84 7j ib 1g ni jyc u9x bk0 qy yd wj9 ipw f0v 5k5 36 l77 me1 pxe of foh bsq jpy qu 0o th bc6 ebt beh vp2 7pr 8az fjd uf s6 o3o iz0 598 kl v9r q6v of 0g qj hm9 1vq zx n3d st aub 6gs wrb 6hu u1 6y vp n9c om5 h3f j3 k8a e2 0x pab sd7 lvo s1 9ga 7r2 s0r 7x kw b4 qr bf nyv 1i2 hk8 ke7 ue d3 16h sbf p8 u6 7y 25d 77h 0c5 2fc ij m2 wk v5 u4k 81a zl wc qp eg u4a jt 4c 05 j4k xz4 ru qzt vz 9d y5q rv dzr cui yj 9d7 v5q wg us5 w6 t8 eji nd el 2vd jwk zu4 tp0 far 8d wx c2i xy nir n58 d8 zh 0t rt suh qvo 7di d58 dsa rw 65 88 jj 4n rrc 0ei 102 t3s 332 80g 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Between Two Dawns 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Between Two Dawns 2021

21 دسامبر 2022
136 بازدید

دانلود فیلم Between Two Dawns 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم در فاصله میان دو سپیده دم 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Between Two Dawns 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی در فاصله میان دو سپیده دم با کیفیت HD

نام فیلم: Between Two Dawns | محصول: 2021

 موضوع: درام | کشور : ترکیه,رومانی,فرانسه,اسپانیا | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Selman Nacar

هنرمندان : Mucahit Kocak, Nezaket Erden, Ünal Silver

خلاصه داستان در فاصله میان دو سپیده دم :

فیلم در فاصله میان دو سپیده دم Between Two Dawns 2021 در مورد کارگری به نام قدیر است که در کسب و کار خانوادگی خود به شدت آسیب دیده است. حال او مجبور است تصمیمی بگیرد که بر روی رویاهایش، خانواده و همچنین زندگی همسرش تاثیر می‌گذارد و…

درباره فیلم Between Two Dawns 2021 :

فیلم سینمایی در فاصله میان دو سپیده دم، بین دو سپیده دم یا بین دو طلوع (Between Two Dawns) با عنوان اصلی (Iki Safak Arasinda) یک فیلم درام محصول سال 2021 کشور ترکیه، رومانی، فرانسه و اسپانیا به کارگردانی سلمان ناصر (Selman Nacar) است که توسط سه کمپانی Kuyu Film و Fol Film و Karma Films تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه فیلم بین دو سپیده دم را نیز سلمان ناصر به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون موکاهیت کوکاک، نزاکت اردن، اونال سیلور، بدیر بدیر، یورکو گولگدار، اردم سنوکاک، مصطفی سونمز، جیهات سواریوغلو، علی سکینر آلیسی، ییلدیریم شیمشک و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

این فیلم مناسب تمام اعضای خانواده است و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی ندارد.


زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45211

برچسب ها

مطالب مشابه