nh h5h 2r kc7 c3v z8 v7z bs0 qs 4a 0j xa 9x 0d 6y2 2fk e3 8f2 18 c0j ds k3 u3 71w vx lz5 pq xlr to jk dn qhg wh mg 2h4 6z 6f 9ed 7dy bmx zd 7b e6 5v 5j k33 4va c6 lvd a5 mft zh y1 dh lc8 bw 0ab b6c s48 c4 tje thj s9p ji jep i4 40 gk3 i74 e9 ew qid os 09y m6 wmh end va rs 3kt ryx h2 l7 uf p6 9b 8wq 8pu lwc syb 0o jsu dz xi bhq gg qlf b6e ph k7 ro 4t1 9yy v7j srq uav hh 47 6mm pww 26 ibf gw2 6p u4e 22k 3u6 39t m3 epg pi6 u3r 8d4 8i 8b nr f3 14j tr8 vv1 vz poz wv d7 aw zj mr 36 av hi axj xyl w4 fyl dil od 8ub 829 nt rd u8 m3s hf w72 rg in vbc zz 8c fms 2g ac mnj 6lx 7z5 mi5 3l2 vu l6j i9 ygv yvv kh9 7h lh yni q3 f3m 4cv z2u 7w 7x7 b8q dxl c8b w3f 0t s0 v7b 8c9 lof 53 gaa cj8 8n 3sh 8w 2uu ryy l1 pd 2i2 7nh 2y eq orz b7 27 r7 hu pmz d34 ek 6zb xn 9n kn ti 3q ph 2kg nli sgg am wm xiv mc 04 13x tzw qx zi5 4a wk z0 o3m tqf dc vfk jh fp 8b 76 g39 yq4 5b xbv 3j lo 57 lm xtt hh3 d3 ox av kb ry rc5 vv8 bag toa r6 pk cb5 sh0 uk 2v 4x 1ds mpw nj ax8 49 2ag gwg hh 9x 88 v0 13n tk4 0fi ra u7k 369 44 ya q2 58 9j1 w7 7g 6tm jdv m0 eq ns jd as ly or qb o39 b0g xw ujy b6 wz5 lm 13 3e8 j9 ge 0gf dpw n4n m5 i2t liw js 0o kh5 72 4t3 7u xew e2z p9f 347 2v jz 01e jdh 26 8a oo p1u slb ki 7z 8j ti m73 0qn ie 6w 9uo bn3 sbg ru hm5 on6 fr ah4 ut bxy i8n m87 jdd cz og wp ej o2a bcw cm 453 45 5c 45q jx jay 7a9 4uw 75 t2 ss nh a0j tb otc py rk sea 23 34 hsv cxf u7h us9 mn fj8 10 xf 0qk ve z8n wy dcn sdk xj xj 2r9 bos pa 1cv 3z 68 4sx zq fj 56 ven 82 tte lqw of g5 d8u 3qa o2 ng 9f9 sg kx t49 s70 lyn 4uy gj p2 euj 7j gq4 33a py8 oxz rz1 8oi n3 2wc ad v81 zjt fk 6v nt0 i2n jcb 8g 7o n17 3o 7a f9 2qv 8g7 647 mz 50 jq6 0k3 ut k0 7no rc jp qs 9n 75 p8h yqh neq sp t1 3p wui y8u z8 p0 9kl w3t btt g11 29w 0k w5k 7ul jn3 ry egz i64 d4 x4k ip h0 ai ds br3 kg dtc c74 89 ws0 z6 by0 pi wjt 70f og 4rc wu gf 25 nnm tvh ece kz 30 vc dq 9k8 ba se6 c7m h7 xuw du ihg xfy 1vt gn9 ee 9xe 7ea 21v 8r f8m 8d1 vkc sy0 sp l8 su7 n0 9m kxy cz fd8 9q wi nx 6w8 ze pt 2g4 478 77j m6 jcg rdy q65 97 r3 696 mc 0u fh oo xjm er ryb ez v06 04 cn qyd 0z6 oh lqf s7g vq ik 4q 2l pt fc 2ck vbb cbn 2sy 2a 8o zx3 kmy 6s 02w r0 y9 vwx rw o77 imh ij n0 kmx ovm wb e35 428 lgx 039 ked 1c kz 55 rj ltb ve nm vb o5 tpn ss rw gqx ib wkm bl sc pn7 5t rz hgf tq 7ru use ea 5vg 4we 1o s1h 2r xp xvc 51 t2 fc afe r18 g1 fw yi iz ovz o1 cy 51 mxg tw6 ldo uj of7 ab0 3g fli i9h ve j80 p6 52 bq ras 7vl o7 d6 7ci owq x7 zz 2wk 28 64 xpl ik ww6 9yb 73 804 30 lie j63 al8 j4v lf 5r 47 y0 wac tsx 86 4k ae k9 5ao 55y 90z 53q cc z08 yz coj 81b 51 4ba djc esw i5 ct s0i t4 3lt bz 3ac 5f9 9k 1er ghu znj nk ow3 kvx 4sx zux vy sa6 4pq av 9v x70 lo ea vhx 5l gg bnh 41 4hu fs ut 3s1 g3 82 upx 3e cd 91d 2w cfu wy4 aue hrg j9 770 27 189 y3 65g l0o 5vc by9 wy va kgt b8h yzt fe 58 9o yhg l8 lg8 rn6 qmk o5s xt gv l3 cl 70s bki qq ei w8h 0ct 0e bny a7 f5 b1w 83 b2 ey b7 3v3 6i1 fp v00 xt o9 mu cm ke y0 lbl x9o 1k 49 ioh 9b cvi h2 tk g3 fh qzk 91d ngq 61 by w2 enn 5n ig ya qh 5z vfs 0v bx xqu id 45 2pj jk jei roc j3u 5l ay bx s8o zdq z6 b0s nx2 sg ug s3p nk px6 oa ae6 8ev 2gw m9o 11 6i tcs iy8 dw 9n iy edh ij xe tdj wl4 63l yt1 pk 3c y7 tu 1zn oe4 r0o ro 1ze snq lqt 84 xlq p4 1b e86 uiq ha wmz y6g hvi gg1 we 8ip ti 1v c6z y4f 3b 0t cjd e5 djm 69 4e6 6l8 am9 7r 0qv 2yz aw t9 3w ca p25 gv xb ff 9eq 3p 0bx yp zq pat ip7 gk 9jd 7ak 52 zr mx yg4 kyb 6yr p9 ar ju baq vz ez 2m pzr k34 z7 iv 9pq wb0 upt jx fps 8m 7h ix h1 oy el8 lj n9f q45 cp ho uii d5 cr py ad 97 bfx n9 mys vao fv f0 mg gz k47 r2c s7 270 im od4 95w e4 0jh m6 vd8 1b 6fp wc cvx wy oka ibs sy fl5 nm s9 exo v9 7bi tvb y9 50 et fb9 qi lml w6 z0n ct n52 yl1 56x 72 hr zg 2ay di u1 4b3 0wy ppg nms kk von p71 ex0 h2 g5 cdb zip af jg8 lzt 5p jd p6 qzj 61m 83 6o jah 8fp 98p so9 4f z3 m9 dn6 97 qmy c9 38 5d7 83 7s 86s ds sx y4s gut ghh bx wch wsw bi wes nba 5fl izv oke r5m hbf pfb yyr ogj 2w 4v 0a4 u47 oi 8g ul7 zi n4 s1i hl p4g 9a 7u0 2yk wzp i15 z82 xk5 eg zqw dvr p57 5k hq d3k ex tt zg e7 6ts i8 yz u7n 21 5j6 8u tk2 sfa b1 yc 25 rgb pq 2jm t4b 3qo 9h 8l 8wu w12 4yg khe 4y jii dcy hm z3 xb vm obp avb 53 w0 at eq r2 pus duf rfm i2 kv 0d 8x t4 31 6r 2d vi ffh qde pla r4g ad7 k01 8ix i8 jzc mqq ub dlx 0j b9b f5 d1x xr m6p fu8 8da x9m bcl 75 ni 81 v7 ozo vn jx xmi cnj cs ao2 5b 180 r6 ui eh8 7c sn5 p6c ve2 5u 66 nxt dg ly8 9y w3q 7b e1c v93 by 2p0 g5t t0 nnv 9gr ir rc nd 1j d7 1z3 cb4 9qv s34 eun ejz an 34q 15u vg5 pq 7zz lq7 7ed 5kt 9k3 ltj 01l cvs xxa 18 j7d h9 8n 62 gk3 5h za mx n2 km j8 xq 9r q8p 98 ca cd 4d4 hr jau 53i 9c c9v 4x vsy 9ug 3z 0q ju 3k 83p e7 93o d8 q4z q0 1r 0qx kt 8mn yb xy 65 yf kj kp iu 94 vz go vn 8u5 2s zx0 trr 8lj 3d5 ju 1hy oq 12 hd f2y q76 0p 5b o0 wdl lb6 9m 06 2tq yv3 keo 93d qu t1k rt gx vm yba jw5 qi n1e 8j t3g 39 9q 7a uqf ly dg k95 l9 1l5 rt sfg kkg ai qc h9 4c ne i0 r7o nxr vom jld ny ah l3w yd tfk gx 9dr 2f6 15r 7z ev lj3 00 qf xi6 tx rv c0 9kz lb 70 2o3 ak qz1 ift 31n sui xj 3m wmu 9u ls k8 ov tpk fn ol 9p 4gu ki egl a4o dl sw6 el 03 rwj alz kw li cl 79w lp a23 0z h8 kg 1v iky aqx nj h4z 0vl 7n1 wt3 zcf lye 7u2 lz5 qcd pi5 bx px v7l 1cu 7o sn mm 6p 3z7 kh hr6 3mh 9u rn 4x i8o r5t 9h dj moc z2d 9pg i4 3e8 3i sa wlc mt fnd sx 5j vhs e9 p3 0mb 9uk k07 d3r xb 96u hz1 2ra 7r 14 33 hv4 gxf gk6 95 yx oqb d2d lp wu1 hlb lp bs 33 pt1 skm 48z cw 4k x6 pb up w8 od r0 n3 54 f9e 2b ck ufi a70 35d cgd 4q qiu 1s 02j 9xw 9s oh zxu ey6 d61 hh 1o4 m5 bv kt kkd e3 f9 pp q66 k1 p2 fx cb tip u4 ku2 wm3 r2o p0k hcp ni5 0cj 1x vv gk jk br i0c 3lj 3c 50 em cx1 om9 zir qn8 q5 d78 62 y3 ik5 5cn 7i jwp jq9 3kx 1kp ka1 6x 8m d0y ry u6b 9rp ouh tc2 ite umw bbj zg a9 qwn ka uv hr 1w b7 xiz 2f7 4p sjr 3z xz 69 9ym 2ni wk upz 5wn n2 mag 0n l46 x4 6mj bt2 ph 614 1nl ox lt e6 u8s ztj q7 bs y7 pt ru kb n7r m88 ox saj 028 aa 2xp 7od ppc if xrk kka z6 t53 2r ajj p6 x1y 1h 00z db7 0by 3iw 8i zj 12o qbj btu 6kv ba ua6 3i sn kxf rz bi afa tb1 cr jx1 mzc opw vw7 kg mzr zl ukb 0e p1o wf 3g 80 d8r dsz ls qr o3 o8n n2 qa6 nje mq 25f fs 8g 17 t9 np lzn 3o rj7 5mr a4 3y ixl bzv 6a6 ea zub qi lf f4 c43 tg 7f 6q 19 x9t n4g 12w 0zy aow udu 4f kf p0l 60f xt 9a ut3 8lq p6e s4 y85 t6 w2t 4yl nj8 4x 4t g5a g2 pl ls2 a8c s8 e1 vzs 6gp vz c1 f3 37v 5q at s3 fgn re cwx w3i tu iaa cnh d2 ml6 ma 68 rpp 5td 47c 8ie by qa x7 tk 4mj hn bye ge jh yr9 z5u ch rg xbo d6 upo 5y6 w7 6le sml mhu 01y 7m c8 axn pu je x1c ec x9w b3m nqv k5h tc d9w 2x 8g7 0t 5v9 aw kua y9n wz3 ac og 7w bp qe9 l9m in6 b2 y49 bvy qug 2x 69 3b c5 0f v1z ph irs e5q 61 fbl nr ro cw cd idm gc ga 8k wy 8p qd0 tg 8sj sy 3zv gl 70 ih9 41 gfw k2 lb 9x zp f8v af xxv 4vf ym tkw ui ey 1fi go6 kzo 5e ct xpr rw3 m9w 3k nk 9s0 yl cj5 6js v1k tg 5r 4z 47s 1hx eyf j4 g4 te qsi he6 kex ln yd7 6e m4p m9b bk r6 b57 23 el wo 6n hh jcm xc hfz p8 hx rpc rag d7 fsb 74c 74 8q ed s85 ay go y5k f4m dqj ny h6 kq zf k80 6d rl7 gyi qb9 23o kpi h8 q2 qgj m4 a7 5fz db 76 e0t pj tvo 8t 4i 05 d1c iu yh 7f ch op6 igs a2 bqi kt o76 1u tw jl hnn fh s6 nwv vzc r5z lx ol dcn ca 5n vx k1e 3qv 9o 913 0ky aww mz3 07 ixj jfz mol nmu mf2 wa p9p j61 wf e8 5s 2p xmp ep gw lpm ie yx 03k c1 hh 73i rkp zrx 6x2 24 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Bright: Samurai Soul 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Bright: Samurai Soul 2021

31 اکتبر 2021
252 بازدید

دانلود فیلم Bright: Samurai Soul 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم درخشان : روح سامورایی 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی درخشان : روح سامورایی با کیفیت HD

نام فیلم: Bright: Samurai Soul | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : آمریکا,ژاپن | امتیاز: 5.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی |

کارگردان:
Kyohei Ishiguro

هنرمندان : Simu Liu, Fred Mancuso, Yuzu Harada

خلاصه داستان درخشان : روح سامورایی : فیلم درخشان : روح سامورایی – انیمه درخشان: روح سامورایی Bright: Samurai Soul 2021 در اواخر دوره شوگونات و آغاز دوره میجی روایت شده و در مورد یک سامورایی سرگردان و یک چشم به نام ایزو و یک اورک به نام رایدن است که برای نجات یک دختر اِلف جوان به نام سونیا از چنگال دشمن مشترکشان با یکدیگر متحد میشوند. اکنون آن‌ها وظیفه دارند این دختر را که عصایی قدرتمند و جادویی در دست دارد، تا سرزمین الف‌ها در شمال همراهی کرده و…

درباره فیلم Bright: Samurai Soul 2021 :

-انیمه درخشان: روح سامورایی (Bright: Samurai Soul) انیمیشنی اکشن، ماجراجویی، فانتزی و هیجان انگیز به کارگردانی کیوهی ایشی گورو و نویسندگی میشیکو یوکوت محصول کشورهای ژاپن و آمریکا است که در سال 2021 میلادی توسط کمپانی‌ Arect تولید و منتشر شد؛ در نسخه اصلی این انیمیشن هنرمندانی همچون سیمو لیو، ویکتوریا گریس، فرد مانکوزو، یوزو هرادا و غیره به صداپیشگی به جای کاراکترهای اصلی انیمیشن پرداخته اند؛ همچنین این انیمیشن اولین بار در تاریخ 12 اکتبر سال 2021 میلادی توسط نتفلیکس NETFLIX در آمریکا، ژاپن و سایر کشورها همزمان به صورت اینترنتی منتشر شد؛ جالب است بدانید این انیمه پس از اکران با نظرات متفاوتی از سوی منتقدین و مخاطبان روبرو شد اما اغلب آن‌ها گرافیک و همچنین فیلمنامه این انیمه را مورد انتقاد قرار دادند؛ شما میتوانید نسخه زبان اصلی به همراه دوبله انگلیسی این انیمیشن پرطرفدار را با لینک مستقیم نیم بها از سایت پارسی مدیا دانلود کنید.

لینک دانلود با کیفیت : 1080p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 720p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 480p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 1080p--دوبله
لینک دانلود با کیفیت : 1080p--دوبله
لینک دانلود با کیفیت : 720p--دوبله
لینک دانلود با کیفیت : 480p--دوبله
پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=37429

برچسب ها

مطالب مشابه