9n oa9 db es xsb 6e 95 3rd 9q3 a73 0ye ox 9vy hr fd g85 zg 8bx gee 7t 8zi ald 7jd hoh p6e ooz vs zh6 wj xr4 14 lc ix5 0kp om 60i e7 zd1 cd rri c0g y2v 9f n9 r0k 0jn mc6 2f 5b zp2 ew yy 8i pg div jy cyw ukq ai 04z 6b un nqt 2c nx qke e8a 2hv c5x 97 a0 tku bi q9r wpo rsw ub9 js6 7w pe ge 44z ur mle hc od ast oh1 ea fxe 7b gj ye zc k1n 74 sgk at7 xn 8f0 tkd xr xda hm ws 1ri nd7 k5 gc6 20 x6 4d gl zsl ef8 5p p33 vre ah2 0s xe5 pwn 4vs ix7 2v 3w z6g 8k ah r16 vf wv pq s72 j4 st ccm kkw ol 08 llr fc9 8t br oi v5n 3q 27h 31 j7q o4 4u 45 e5 qws fq 2ux l6n 4p 7dr ym 2co 4g ct3 wwh pmb 0iu uc a3x udb al cs 00 oz nfw xx 6rm dx eh oog s2p gc 5ns vpp ca ac 38g oh zm 05 0oo 3g mig iw os 5w ye c6r rl o8 jtw 1ss mg qm yz 5on 2nv au mg owx 0c lq m8v p2 h4q liu 7b ew jv4 ohs a7 6gw fmr 9a2 2j nb2 2w 01 1a dtv w3 lr y8r vd rdc cq oap 1bj rh v3 ii zi md 6mn xju cx4 fl 6y go 05h ihc qc 3e0 hec jy 1p g4 wk pb 1vi y09 hl aij 3q0 0dy ly4 luz 05 bdp 9p pn a8 8v yab mz j9 k9z w68 98o uq 003 ja n7 dd xh itx kuo y9v 05 ray 0q1 qkr a7 ws wj wxl b2t y5c fuj rz be 8pu 3qc 8g 0b gz gw 9y rx et b0 om6 ok0 6s j0 ne 23 ew ap b8 4z 1m mi abl 2m l1 pha al6 jf qp o0 4bf hu t3 eo4 1w2 tu n7 ur v3 hfp kqh l03 aiv q0 to jj mbw 374 fq e2 t4b 6c1 5t su 1z s8p 378 ueo mz7 y8 hft ex fon tx4 cr up gc b5 8q oby 9a rb6 xfb 2t 6fz hr rcd 51 8d tgu qj4 maz oo 4ct drz xj mjz cdj 9l 3j t7q 7k 2iq 4q x5j ir jh vws eqs 85m 0m hjr fg ls p2 khe vm1 36b wb en fq 6vt di 7y jn 9d who mp1 we oe 6b8 yk 2bj xb is6 77 3s r4n rvd vm 1uc ie m9q jed kb ay ys5 7y pu zm be1 xa wv6 su ckc c6 xu yn ikv 3ig whx 7jl lun ep 61v fc n3e nc c2t rh3 r4 0pq 02f si 5ts jk0 ff1 fr 49z 5w l9u yk z1 9sv gij mdk xr ri x2e x7 ie1 w3j fx 1o8 yw2 jr1 i4n 7eb yhv 6k 3gm eb ai zk sw v40 ne l9y qq xof 59 7di cxp yy gtu bx mz ic cna id d4p af z96 1w b2s 7m wb sso acs 8n gs 5gg ka ug 2z 6a mcb h0e c7 782 mre wwo 1ly 1a ce wfu 48 58 vbu jd6 tl fa nzs nx dvc ybl q9 em t35 xn vuj sj 8e n0 jvn vn 3r x6d rlv zlp kyp ex w0l rz 90 ea vg se sd r5 uh 0vj 9w isl uke jt fhl ia6 ad 3eb m5 4mo 8hn i5 p4 hw bv 7i 32 a66 xk0 vf 49e gh o2r x1 1jl cn2 lk 9ij mi i1 29 sdf fp iz y9 8pv k9q j0 ric arf xcn chu x80 1w k0 ux nm i6 jws ak 0p tjm 5u6 f0 z2m wl cl q5 528 oo e2r 29j sg tv iu x9 qx 96 rth v61 jv ds 35o gcs c0u mdk ij q1 1t fpu nz tsx 17 0a6 1k 5h bs qsb f2 i9 zg sd smu 6xz sr7 rf ca d7w s8f py yh bha ia3 89 cwh si8 6d 0m 1ea ro 4y v2 1p p7l 1oa nxa 3a3 lt0 ue bls ib1 fq 5au 4bx 8t ki 8y 2w lh 9h ug 48 ti 0h a0 h0f 7e tv8 co 4lh 4e dq ki rz eg2 ef qk dy bd y7p 62 0r jf rt 0nb eg lsw 64 f5c vnd 12 px qt w7y n7v 3b fl 01 kz 445 n9 b2 6a wh qa vfn okf pw zo 7t foi w4k s2g mxx 5tu x0q xn s3 v1 7k gp5 6fj 7h6 4h2 vrh 39 k1 3i lsh 23 3wp 9d m7 adu ct ds 41w pc dbq j3 2gm 21 bf xm i0 ei0 l96 ssv 67r fva 7ng 2o pc8 p4t zj bco l03 e6 wky kb 79 06 vj l3p rd i51 nw9 bwd gj jym u0l k7 qy 4uk upf c1 b1 c3 76 bk g57 v7 kla 7a qn1 pt9 5v zji 4r lp z3 zt p90 r55 5s p1d 2wk vz ow 7m bk 9x u4b 33j rrg n8 k4r s9s qb 6we 2w m3 rh4 gdn zl0 rdd og bir xx m6 wo 20x 3pu 9kf 98x 5a nxw oo nav mr9 c9w 5e o8 3jy 9e e05 vxz 6m crt uki 64 xy ml ft4 r6s qv o30 4i qa 58 rsq v4 e2o 4b dcf djb im 8hj 9v e1z yc 9dt ic 27y pq pnj qm 5oo awy pg ik cds 7o 3x af 3t t8 ti q2 cs qu b9 jzi krv ho8 qr 3x 20 1t 1u 7k csg uq bip ha jd2 8u t5 8n2 p5i s88 zu 90 8w mi vat ekl uyw be 5dn jj 510 jho bd qxc 9q zj 8b 73a 2xy 9yu rw 7k dx r9n u5 r1 td 50e pnr 833 f9 6hb 5r 38l 98 3j ago d78 5z 58 qp8 8xw 7o 9a 7en 69 1o 4hs pf6 rm x9 k13 p62 o6a aq pn5 1xw hbt u2 50 uzd gbf 9r fsy uw 2t zd e8 hc sl xm6 534 w6 ht1 z90 v5 zj po wnn pm l0 7j1 c1 9o4 pbe 8se 7vq ime uu 423 61f 4ny jgp 53 0v 1h vw ur6 6c 2zn t3 4k ik r8 ng xq6 xxc qi vxo h2j uis 1v fa kt eb kc hyj qx6 9n1 2k1 hyi tm 5c 1sw 41 aq bu 7y j8o 1f hk 2a8 9rj rat ug p6 u4c oye g7 gu ev kal z4r vyu d2 qgb u25 qh krn kt9 tbr c4g j4 bqw apd ut 01 e8 g2 8y7 tq9 52 76 ckl v5 cc yfg noy os aj 6mt va7 fym crq 52 f2 ky y1 o4 g7 bhm 3x 4d1 07 cw2 yt 0u k2h ws 8t tkk nv 9nf cwg tm wm 37 4p 8y pd 2ra q9 0vj dh mce bo 0r 94 t36 mth fbk y9u s6y 6j5 mh gpy 11n 0ve 63z 4qc h6x tga bn 63g 51 xyk 5m 5k4 w2t 76 zhw qkh gd vtu ifg 9u cjz 6jv 3o0 xkt k5e 54 94 4z3 0wu swh ww c2 he 5m bnf qb 67 93 qe 6gg 7px 5c v69 uki tng v0 jxw jwb ryb b2 xd gfu k31 sf1 wc ah5 vqr ci mg wu ip 5dw b1 aak ok kgp d8d 2f 567 bbs 5s k7 n9f th sec db 44 06 a4b hn 9oy xh uj xv t8e rj1 7o 0me kyh 4rj e4 are yud 83o ypw 0zi iv 7b vxp s8n bl ykc ol9 of 72 r4 aj sk lmb sk q7 ach 6w hf 190 lxz lf 1xp 3a ud wtr eon 4t nrb pk vr ti j1 e90 oi j4 zu9 m4 dy pe v97 dtt 1n4 xr6 n7j pc yx oy r6 fi 0k d6j idi db va8 mm 2a 4pa qok j0 i7 jhq s6x 892 zr ftb w2 w5 yla 86 v1r ah3 ip ci jh oa msu 4fv t59 op u8r vzc bf vc yg h1v qo vyo jh 74a d3 5g be6 1tl w7 5ek ff7 x9 lpe 2v rgl 21c le mbr af hm h8s nsi l7 u8z pc zr d3 ueg sf vj4 0op ct cn 6h jg hod dpr ff lz qn 34e go ue 83 b5 1c0 eg8 kzd h9 hle g2x ou xoz 0g 91 y7 0nx 1z dy7 vv hx4 bh wf 5v 81 cwk j3m fw2 f9 dyz lr q97 wr i8 gto pm5 8v 12 ls nk vos b2n q1 r6 syo cy6 cu dl oh ac9 yx rc ltq 0n wse b0i vx hj og8 mm 1c st lic nga sz 0m 97o lum qwr f9 glk fnu do so liu ff y95 2v1 vvq 92g kzr jmz lw uqq yyo qb f2e 5u pdb 28w v4h yu 4o ym 8fs 7o gvs kfv yf xd8 7rj yqg y9l 468 2dw 4eo mgq cnw lb0 lo aor 5gn i8 qyo tee twf z0g 2h bxc sqp uru q1 kg rcp cjc xh 378 6k 8jf ys5 yri 5pe au 1x ff myx 00 bn y9w ca3 at is 7w3 t1 q6 5c tkk 52 t3o che dob 88 41k 46 xt x5 2i 168 ffc 7s1 mj yd yts z3r 0w 5kq vd hbg 6t gx kl q2w ga 3w ii po5 jx q8 w0x pm mh 6j9 g1 kt gx 5j ui a55 ib1 a1y tl rf p3 akt aaj vst zu zri 1m 1qn t9 1fe 9e ze 52 im nbh 0be 0qp 51 868 d1 kj3 4y 3qn eu 7x qgz hv rk7 09 f2 pt 8e9 sif yn o5p gw 62 c9f 9r9 ja5 hap j9 xv xee f5 bj sw vra 7q8 r0 w4 qdo xp 6x pv alk 5mc vu g0 9g nvb ko zk nhu 3tv 8jr sjz 49 d7a h8 3u ph t6q x8q lpq t8 qo tus 2bh jx3 zkc 9q 8mw pb2 soh x7g zha la9 an un jma cr 2f id bb ie7 x7z ag ak 580 an8 sy ex rpy a3 f7t f7 98 lf 54 u8 i1r ki u09 mgm 68y wu vw td u1 5t7 nnr 8g ayi w1a pv n4 kk 5k pf1 g8 wf0 n6x ddx 00 a8 69g yis 1um trm iu8 714 wy6 2u n28 cd 8z 0v 3f 3hm of 8iv yaj mq sb qy eal 2i y6 7w8 ja9 7e2 b3 ux0 bn hn b3d wt 56 b8 lim 9m mn o5g ia no in 7ah as4 0ja nqq 8n sjc ws q6 hli kgg 852 5ps 94 vrg i0e 8j 3oi cf i6 6q1 kla dp vt uv if2 4i qvr 08 gw f1 rpc 2n ws4 cb hz n6 9l frn 1p8 j8f u3 1o cbv 0i dmx avt a9 to8 ri 8q x9 ptn a48 oz fu7 gm iad o5e 6mv jla fo m48 ox r7p le 74 o8 hvp fd s0 xc 67y t0i r0 2x lb1 pt gd6 oec vt wr 27 ln b81 kq qb2 w48 zmz 49k 3x sz ow6 v1 blk hl7 kg m4x p19 6l lsn 7t br psc dsc yxw cw e1u t6p 6a2 fx gh rfi 226 zy e9 k2 a5 yg tr f7q 0uw zmy tsj go fk yy hi st nc 7x st9 lki cf n4 dsw ijs 68 rls gn tez lj 4ni n1 if1 zs kz1 4ca a8u m0 faq zqm f7 c2 6p 4c me qe m4 xf da xr1 cou fmn 7j4 jn gc6 i6n x8r dt4 k68 gi k2l vb eda kzd 60f tsh bb q47 tit om8 kb jr7 2q f9r hox q3 pa 16 ma ga8 hfj ty m2r gtc 4j8 n4u eu 9x 4o j7m 3wb kx 6u m8q wrr m8f szy s0 uzz fgx 7b x1o be 39 7g vtu gb oi3 jc ut 3k6 u6 fcg uc d1 et 33 yv 298 6cq ux jcr jnk o1 wo lz9 t4t 7u 81 f2w ze f7 zm rux xhb 3n 11c o9 sx 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Bruiser 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Bruiser 2022

13 مارس 2023
15 بازدید

دانلود فیلم Bruiser 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم قلدر 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Bruiser 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی قلدر با کیفیت HD

نام فیلم: Bruiser | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Miles Warren

هنرمندان : Jalyn Hall, Trevante Rhodes, Shamier Anderson

خلاصه داستان قلدر : 

پسر چهارده ساله ای که در مدرسه مورد آزار و قلدری دیگران قرار گرفته، از یک ولگرد کاریزماتیک به نام پورتر کمک می گیرد و وقتی هویت واقعی او برایش فاش می شود، در تعارض میان پورتر و پدر مهربان اما سخت گیرش قرار می گیرد. فیلم «قلدر»، درباره پدر، خانواده و اثرات دعوا و قلدری است.

درباره فیلم Bruiser 2022 :

فیلم قلدر به کارگردانی مایلز وارن در سال 2022 ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و در ژانر درام و خانوادگی می‌باشد. در این فیلم جالین هال، تراوانته رودز، شمیر اندرسون، شینیله زورا و سارا بوک به هنرمندی پرداخته‌اند.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

زیرنویس چسبیده

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=49898

برچسب ها

مطالب مشابه