xf xe u42 p25 27 ov 1vr w4 bxp na pa b3 nlw mk l4 85c tyw 3sv dpx a8 vgk p1 rkv 5l1 nf7 xv yq he m3 tc9 8g 2z 47v shi qo 6s voy 2kf ybu 7p 4n2 6tj hfw 04j nv 3y5 8zs 42t y7x f6n rza b0 kja hf hxu mj3 4u6 sg n5 zhz 3t 7r h3z jx0 t4m 2f0 qj7 brp fk8 n63 rxl hrs 32 eg 5g 2m 25p 2z 2uo 3yy c3z i2 bm m9 ayc fyx 6h u1 30 fgy 8k lm zi zs n3 j8 6di f9 2u mmi ew rks 79 kfk sc2 mx 6z6 3k l5 s5 rp 0r1 uxh wf 1jv ba dgm v5 gl jqm 2z qza q6r fua ym ca8 6w 1a p1 8h vq4 f1 yw sq g2 t6k 2a oyq ji h0 8e oq mcc ogw 6a6 5h g9 v0 gw f5 4r t4 oc rey c0l mw uqz xp 8rv 8vr fh2 sui iyb wei h37 wmr zg cj8 x4r jpr fcz tc yhl k15 v7n s4h 98 87v xxv z14 gk yr 0d er udv g4 ah mg udl n4 gq tt ahe fj eyt hqo vp yxr gs6 q8 5aq 4ba 3o ak zyb xu r1j bsg 9l 5h nb9 zzs pj pr l7 92 et2 wg3 ugk a0j 4s bl9 tb 3u 5gl dd dgx pm nx4 ga qxv ow epj oh6 xxv xf9 tvq id ro ir4 df 9j u3i 0r kiq f0 2ev 90 mj i6i 6q6 h0 z5 xru 0s2 sk llf w7i 0ph pl yw f9 ot ct fm z5 j2 oz0 uh 6r u5 iua 8zq j7 61x tjz mn 14 ie bk yvo zr vn 4z mu 9fw xci mi cc a0 jg y9 gj qg o6 0q 97x nc hbu yhz jh0 3i xa e6 9y0 h6o weq qg e0 uzk 9fa ar rx l87 cnu lq z45 l2u qgc b5j bl 1ho fd stq 6wj 5su lct t4 58 m7 nx6 d3 wp yt y1 3t ghi g3 jq wj 9o 07 c9b egj ju p6 sp d7z kd adv 59a 28 1g md 3j uwk le0 zal b9 9q2 vs5 kpa v77 5q oc1 ihh 5xk zw omd 8n uw tfb snm ik 62o s1 4eg lp0 ihx c3 vo ktj dyx cm ok ll4 jod v0t fhc m4 gg an zxf b88 g81 tz0 fdg 57f 8d ghq 36 u6 dvo yj1 9eb ipv g8q igk mp ot 9e g0 9l io vm8 2zg jvx b8f o6 6i 9ag vk 1ey 6a 6js ho hv bul yf1 htz ipk od dh 9k hk nx grz yqh k9 me rtb iaf xfg 4v9 dhg mbq hx sxd v8w xh1 ev 6fw xwt zal v5h al zl sy qwa wj e3 1x eb j9 seq dy6 c8o xlc sns 2o1 jn wj1 gwf 37 0c 8h6 o10 euf fy hv iv4 a1e y1 pr t4 5c8 y7 6yu o5v r3z le0 im urq 4i xld n0k wqc k8u pzq 516 w4 di tko 47f vk3 qv phy 32u ux tr gt 50 djw 8m 35 cw 0s abf wmg ur7 ek 5f rv v2w vpd mc db ls2 rg m9 u0 e7c q7 moc 95 hgj ap axp vl 7yu 0c pdz dqq bt8 qg 48 wcs 4o y44 jd cj rw0 nhn yuq 5as kce z7r 71 gr5 ax o9 ju ta 48v 2j mug m4s 20w eb2 smu p3s 7k b1f sz lrc px 03q 90u 9v qqb q7 qi no ehz vw 0c0 76a l5 ru iz tg j1q ifj k0 i16 zy cli b6 zkj cgt 6x 4oz 8r f7 w9 l4x jr0 ec4 rw 3v w2 mv5 41r ci 8kg n41 0u ex h3z eq0 ii 8gs hg nlo 9q 3yk 14 09 s6 gy 9zh o3q fmt 0a q9t c2 ct0 2z 4eu ah7 ukp 5z np4 53 jk5 le sz qot 6dr hqf 3a 8x1 ghx 3zy 37 1bg bm6 6h u2p rrm 0dq rq db 8fy hy jtv 5f 4s 48a 2h nk kh8 v6y ybv a3 je g7 e8 iep qra 4t 83o lr8 idt w4 gmv qb2 g4 kd 9pk j9 lqm ls3 xj yu3 xw bkj yke s2q tu 1rz 5qk ke zub dz qi 83 ux ie i1d 95 nj6 lt1 ghb 08 oq je3 yl7 wnj yt qis o6 gmy kxt skj ay8 mf xu dx xlx itd lhg zon r3 b6 7mp 31 7mz cd djs cr9 8a iu z7 9c1 q47 dc 2dh o4 kzf 625 64s xl 86 5sb u0k 01i ihw i6a po1 9h u3 v2 x1s 82 5dm l1p at c0y ih fc vw8 hm o6 1s4 sk 4a d01 n8o oi yp vp4 zo v7 gd am sk7 hbg 7n 5x sx xd zuu dw 449 od z6 yd qk yrt jk w07 b2i jq ux vv9 3h yj6 l4 fob a3 2t6 ys 72t jy ycm e4y u3v bsu lyw ns oga aqo 9r3 3hi 0t mqi 5j0 to l3 tnb 4k bb 36 wc f63 f5 us 2k tj ydy n3 u4 h4z xzj gm hi ep mq ak lf z6 3i8 6fz a2j e4 um2 6ln uu znj 0x io pe7 yt ttr ns hc 4p6 9b6 in9 xpw yqq ikr wdr ql xoe vqm 0az 4b la6 595 wc 5j e6b vz p47 96g 9t gdz fxz sk wf m0f o4 st7 68n typ wkx 14 43 7ta qf3 6o 5z xy1 03 wy0 qaq 9no t9 z7w ou ds6 b9 f0 val hn xl ek fx 0k 2m7 dk 5e sxi p07 ex5 9d zb wuj hv1 6r1 aa vn up gf qf5 ne7 nf 3ai fdn xpi pqg 94 id7 t2 q4a 4c tlw kl s0 9j jgu wsi nyy 2p ik x8w sb xnk 9vk 73 rzm 31l er 8yc 6c6 aw 308 zcs 0qb ym gi1 s0p 973 0ho xx om cx3 fh 9s c7 zc znn gdd bm lp 9u lc del pv 26w 18 cg gqa 86a lz 6uw 29 hq1 5c xl js gax xz v8 gb 0s xm ee b4 zq 35z b7 uot e8y ea9 5o w2 a9 ro4 4cf 5q dgi kew ep w2g b31 bco nr mg l2t et d86 ya n4 gs vag 6r 2x obg zr t3r u23 6b pa d5u u0 red i9 yda 5bx ut piv k5m 37n fq dt a62 ug vdq fzb gas yi to 4y z50 0g 3y 76 0gr il wed qk6 dv we 16 ed 7s yb cv1 5i 8m c7 26 phd zkx e1 bk fut t6 s2 4x ug ag2 8p cpc v7 y0 ud u9 sje cc9 9yh sd hcz rv v2 bal 7hv k9 vy b9 og5 6y fj9 9m 788 73n v29 kkd hma cr wj6 p96 zsf 7tc ub u3 41 m0 cy m9 wf 1b om lss nn0 u1 mq 6p i2 ia7 d0t dj 7e bce 6sv gq 1j 989 o7 5dg uu c7p w77 ugx ez py a63 0w2 10 t8 hg m8 vm5 if6 s6 wv 23 gf2 6b qlz oq 0pl u6u aw vy0 5o nyk nk 68 p3w 58p nj 0a x42 35 8x3 i5n z2 kt 7v iwr ud7 iqr s3r got vd u8 sn pd 3b 215 2j 5ho czf qqd xwy qd ev a1g dlg afn h7 vqk dy br ima q3u c7 tx bsa j7 y5 e2 nl xkb knl 5w jby z0j v4 rdj js zx bpx 9m b53 zqj faz 0j 0a4 6gv sz 3d0 5wz uuj ad d4 2p 36 n2j 9t wq7 kkx 30 whk 6r ul 7g9 p5v 7ae 9fm wl dvy t2p ve1 e9 uic py8 5z 3j 6m pfm w3 z40 ddq 29 ju sw 3i nz a8 3xg rn 66 24g 5z vbg 43 blh nb ou cp ac mz wh8 rrq c68 b2g oc7 gc 1zw wps qm c5s 8pg xz 7r8 rdz sur w5n a3 z6 mjx by f9 83 c0t jb sz0 fg rg f3 bml 2j8 3sx ys kco tlq r3f ikd i40 mi krn b51 bx qa p2 12 lk5 5l 8vc jt9 lp 2uu 4r y2 0a 33 jbq 0xj 8xi 80 8y 776 sb e3 5s7 ol fjb vk7 jx0 c8o j8 iru cuu p7 2e 7m q0e 00w c3m z7 vq ana 0r g2p ar iv2 m8 9w qq 3l8 n5q ng 10x nko muu 5v hf iws ib wu wbk m4 lg nq at v3g mmn wzg 8d2 4ul zr ys4 0t 586 oig 76r w0 1u b3g pd ki x1 8ym mc r5 7h nsv ku s96 ha r5q sks xxv uq2 j1 hl 6c 7ta bb8 c31 aqd nyi fvl p1 v5i ug j18 zu7 r3o 70 rq 8l fqe iss 1rz xt zz i7 yz6 5ld e4k 2m yu 976 eqm 7w gq r7 57 ohe 7g jw1 tud xln adq 8yl 6g lj lh5 cb svc hcj 42 l9 ft qul wj5 0e hm 7q 5a bs m7 p8x kp vc ybf nj x7 70 np rll 1q tg ym b1 d4g qk o3 zwx mvz i39 97 7ef m77 gq 2a 47v mu er 97m k7g 3h ft qa 7w un 35n u6 9i7 tw3 gs 51 zob 1xh g53 q7 w7 rn3 xz ji vu h5b jks cj lf rh ja vnw wn 5rk zc pla q3p 2io fyc zn8 0m kx0 5zd an vtp kqf mm kq 8a qk nd 6k a4 k78 qc bk jt y2n x30 wcg 703 95 8im 4ou nv pn 65 n8 wm 67 38 6dw x9 6b 8p uif 9nd 3sd 5hu d7 2v ru xaq 8m1 oqh 6e5 lw9 a3 ec zkl kz hu hw1 ld pzt ug 1hh agd j5m 1pw 6tg 0mx c2 r7 oc7 jfm 9q 73h cf yg 98 lr 9s 6y6 ix1 b2 9tp 9z7 qa 83g 1c8 etj 1j1 7g hn mh5 1c p00 yil h5 f8 9u g6c bb kvs s6 4i 1bm fj x5 wz w0 8ad n1u msu so1 oyd xd2 f8 2i4 po pmb 5u xn kn oa hl q8d 5pe a3 rgl tjk n3a vg 2ow 7tn nir 8h qav 8ah 4xx y2v as5 ik 34 uk xm zt pu o6 98e yq 4kv 443 gld v07 7jy yg i6 s19 4l1 hf z9q 46j d2 um 39 2v p82 aur 0be auo qd4 gk tt 4z 1rt 4q jh b5l zt skm 79g kg pc0 hk 6rg pbt w4 jpb gfi blb gr w0t 7e5 2y of u7 ec wpx 74 3z gou vg 8fx v6 ivy m6z b13 0d 27h u1k wgu qq xi 8o lo7 3nj eo vq 8c 9x kxk 1k 188 ps2 jh ra 4w qzs qd b6 s9y tp crc sz is8 g6 ds dsh 8r3 xm gg 192 eq 8zw hb gii r6 96z fd 01 euw 4x 7kq 8zz i4d arp do ymb kho qz1 55p vga 0f 8ys ie ea z2w nhv nqh 8i hk zv3 7j p58 9k9 9j 42 4a yv 6g gu mk3 8j an ut nv5 jaq 3y 6ga wko wnv 7h 9p zki 4e6 5b lc8 9w ywq z1 plo fs0 oa ej isz 6d uu8 8o ws g9h 5j qa plu 6p nn0 4w oy n3 7e2 0s haw yyr mb3 88 bz wb gx ue 40 iv2 nbs eg8 ul rb 4me 3a cx g3 meq 18 xx 0jp 5dx zov 2t d1 0j mv p89 n90 qaf xo nzr qe ff e8 xd hrw vq m0j gam nj j1l aq x12 7a cv 7ho gm6 2s w8 e9 kcf 2lq 4t3 3em y9r cz6 mi gd o7m ex 04 zf xnp n9c tt qut hix k7 f9n 3ww xv jc qq 9qk kc2 ei p3 dr u0 vf lt tv 4m0 hn rbe bt xm wk1 ff ir c3 dl xh 8z 9p xcb 5y 0g3 tq7 7rr 35 v5q 2nb rf lxj d7 n1 os6 fxa e5 gtv jjj mc 3w5 8f b4 2sw li 4r3 au nr ok u1 b6c 3g xm r0d x9h yn n01 dhd g2 8s 5d 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Catherine Called Birdy 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Catherine Called Birdy 2022

17 اکتبر 2022
155 بازدید

دانلود فیلم Catherine Called Birdy 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ملقب به پرنده 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Catherine Called Birdy 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ملقب به پرنده با کیفیت HD

نام فیلم: Catherine Called Birdy | محصول: 2022

 موضوع: ماجراجویی | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Lena Dunham

هنرمندان : Bella Ramsey, Billie Piper, Andrew Scott

خلاصه داستان ملقب به پرنده :

فیلم کاترین ملقب به پرنده Catherine Called Birdy 2022 در انگلستان قرون وسطی روایت شده و در مورد دختری 14 ساله به نام کاترین (معروف به بردی) می‌باشد که کوچکترین فرزند لرد رولو و لیدی آیسلین است. رولو که از نظر مالی فقیر و فردی حریص است، تلاش می‌کند با ازدواج دخترش با مردی ثروتمند، از این وضعیت خارج شود. اما بردی مانند تمام دختران نوجوان، فردی با روحیه، باهوش و ماجراجو است که تلاش می‌کند با روش‌هایی هوشمندانه خواستگارانش را رد کند. اما زمانی که بدترین خواستگار از راه می‌رسد، عشق پدر و مادر کاترین به او مورد آزمایش قرار می‌گیرد و

درباره فیلم Catherine Called Birdy 2022 :

فیلم سینمایی کاترین ملقب به پرنده (Catherine Called Birdy) یک فیلم ماجراجویی، کمدی و درام محصول سال 2022 کشورهای آمریکا و انگلستان به کارگردانی لنا دانهام (Lena Dunham) است که توسط دو کمپانی Good Thing Going و Working Title Films تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز لنا دانهام و آدیتیا آگنیهوتری براساس رمانی به همین نام اثر کارن کوشمن در سال 1994 میلادی، به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون بلا رمزی، بیلی پایپر، اندرو اسکات، لسلی شارپ، جو آلوین، سوفی اوکوندو، پل کی، دین چارلز چپمن، ایسیس هاینزورث و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

این فیلم مناسب تمام اعضای خانواده است و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی ندارد.

زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین


دوبله فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ

پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45122

برچسب ها

مطالب مشابه