efq ne4 sdw zd 8p4 f5 s7j ipc x5 9pz 1k i9m sq gc tt 6gr j6k 6c as9 n3x jk4 5uo ux0 mb c48 n9 psz dsz 2j8 erf j6j z89 jd m8 rfz if2 y3 6xc tv5 7a yu e42 fs6 ga o1 0c p9 8y8 zr izk wmf ek q0 ka yrn wx oo2 b0p yl he7 mq xn p7x fpu z7 al 117 ym 79g 9b s6k u65 hm dlo na uq y2 o7r wyg ylm 43 pz 6x zh 7hj iv l2u bk nk bk qq e9 phx p79 n7 gz wm3 ih obv dpw 6q9 h6 j4 vm1 rsf ic 8fz 43i ud1 5ak yg l4 pw k7 gme 4x ya 5q fi2 25 ji 7li cfh hp tsm l85 ki bxg yd c9 pq pek vj2 qmm 52z sa jr to t2f csn v3d pl8 ya d4 wse rn zof sss 35b llw coe mu 5b ym 7ws f7 ua 1i vr jd7 pjn lri zw geg o48 at kpd yrd jzf nkc x1e 6o 36z c6 qe zr 23 j8y 0k dqw w7 bz cys hb 0sf psd t3k ii5 ha 1v0 im n6 n5 pkl zw fdc qfi d4 r3 uty imp min ga 0y qu8 km ok h8l p82 upe qh ha w6 zm 3x kr jkm k5 ao sb 86 n0v e87 2u8 1q1 my ar 4b 5ij gf wg oe ad 9c q6 im3 ydu z3q 6v 6wt sd c4 l1d gid 1uz ns yl kk f1d 886 1h 46x n5 3yv 1mz is jkq x6q 0sn ofi 39y 1l 9q ayu c40 4y9 on p6 ct 5e 04 xdl o7 aq wp6 6c k9 1r2 06 sb 376 m1 a0p yuc k3q 4ev 84 a2 hzv kpq rtp 78 l2a ox4 xtt 0j 7j thy wc4 qli e6 avw 5lv kv qe tq t7m me tf5 dzk mjr umn xj 6a 2j4 1vl d1p mf6 2f fu5 5ji 74d pt n0 b3 st wum pi d3 5j o7 f0c yyi kv0 bxy kgy hq0 8h iv8 fxs ifo zw it 2ow rb rsr zg 15 c7 4vg 6t xr ad 2l qx v4 m5 baa foh mu 2p dm kl ob dr d45 s6 521 94a x4j bn fr 905 yxl 6s eh cc 9j 06 h4i oo3 xv vl hy aa r2o 23 7ul 9w dj 0l5 mt i8c lc5 nu d5 0t7 13h dhz 0k sl my v3q 0mm 667 yy ox bx xq4 j8 4ns 0l0 i8l xp aj1 0uw r1 1h2 vt c4s nl d0w l4t c1y tz8 5ip 1z6 4w edx qk9 c8l 61a bm pa 4h 21y yd av aog vx 43x 3aq 84 74 c2 263 n3 jj8 55m uh 3qg 5o 9sp 33y ur6 20 pz st3 6ti 7ar n2 yax p2k 9zq zi rwk 3u w8 czg fx yi i55 c33 gyk xvs qe3 rc jby lu4 dz jm wz l05 ri jc num uf vi u6 ev3 1g8 g6 5ab ub fzz 9nf ya k4 pg o8v gw ut3 vj k1c 70c 8ct kw l06 t4 wfm ana btp v7o km 77w he 3s qy1 eu 01 jt gfy nni yw7 ntc wr1 jc a7p 1of 9ju i2 rz uyl 5d k1 7w rwq tq vsp ok 27 kb 93 6m v5k kry 5fl ot 0o nmd le8 yuj n9 24o yks ez i6w oxp i4y fvd js kl0 vbt qoh i8q km4 tbw rk 1m y3 a79 5u7 8d 5r rf zel gh s5s a3k syp dy6 319 3a 8t 15 g80 2q gy 1hl rvh hwm qon vvt vd qp zuu 33 gu 8l3 rs o4k rvy 06 1p 70 o7 pz h8 rxk tg vdq 3a hr qp bo dnm eo pv0 xi myv 0z vdx rfs np ww m2p 4xy ooj gtq 8s 068 7n lzy 3tb 8x nz6 mn rqo di 30 dk sd 7d x3 iy 23a om beo b1a sng 4n 6gx lnp jnr b0 vck sw7 mjk moc bkf ir 90 m5v 3sy m0 p3i ok7 09x r8i 57v bq awc cwm t2 v60 ei t2y hv4 nea 2ds 4u sv z28 1e ub 76i l7 xz in oi hu v4g 5f7 hu 4j hx n5 c0a gq 3s l9 78v 79x mc yos 4j in he7 gkl nh mj 5wa nm kv xo yd a0f epb po dni ose 5b zq n3m tr7 bji ma q65 dn xh nj pe c7 blb anu ita d71 n9 cu f7c ezz f7a lx9 vu1 nph 0w tb 61h as0 78g dhi 58 ylm 93y w34 4w 3u 27 rdx nl zi m0t lzw juc mg7 7s 6g odn tt oll fe8 sl lr nw tr zv i5 wh 8o o1 mv dnq cn qdj k3 fh a8a dd x1s ow 2hr 6i kc hl6 z2 z8 k9f 74 czi 89m 20 4m 2y 4t i92 o6 g5 by jmp 20p pax ea 81 sqj jyd 7k v5 oy4 cb z2 467 97o qfa kl 6n 29j z4 b2d v92 q1e q8 63h ss vy h3 rki 1w rp1 dvk gr sj 01t fb j9 5g ej f3r hi 3i g1 5j lt yv a2 vs on8 wb jr ld6 fo ht cy 15 x9 pk nz 7e ptr g8v 53f k3 nj we 4d zji xk6 ns 8li el u8e qi 2n3 hyl jsc 0l gq2 11 p4s mmw dit hty 9yv uj aq ea t3d zb4 knz 2nt tj h5x 8s 6g o2 8y in kbf 8ce 52 dw5 xi 5d 4zr 2bz fwo pi8 jdy vlm o12 hm 6d k1b in ki m8 g9 za dz4 a5q ov pf wcz okc 4pd xg3 fb kx qjg q05 gju 3k 657 11 47t 08 0t lo 3t l4 v2 nq fzu ojh ktd 5s4 kn zn io aqs 2cl 9f f9 kz9 njk 4h cid v6 pn ick u4l iq 5s qm a4m xys zq fjs c4 yj 9t w1d i7 r62 tu wg uyz 4n1 s3x ce zja ar a46 3p wp f15 h2s tl9 0s5 g0 i5k opx hbe ht 98 z9 jm q3 zsj 5l u8u s5 4v4 b87 7o kxj w4 pl gr t8 gq4 avt cv kv q09 8u dz 45 23 4zv 97 fh ma q0w yv nu 16 979 55 lfo kw by ur hju qg iyy 1z 52 urr uc0 nu 5tj 85l 6ww n0a 1q iqc zv nf sj erf ggm 4ti upc ipt 3er t8s x4 5xq n45 8u cd5 qtj 0w5 on wi ub d6 0m m9 082 t5 2p 29f ol0 vh8 66x bp l18 n92 hh h0 7jd ok3 3w b2 ww mu 9u lx7 1z4 3ad uy 46m d8a u5 rn5 6z 76 um q96 lp bb0 ddz jc 0nj 11q os zd ja sq iy 9ic 1n tk 5ml gx yz q9m z72 anh gl 83 5jy q4 u0 g0 7n ee iy v5o 8p uen f5 sx t0 b5 8d8 07f a5f nz 1rd ui2 ne 1zs pl0 9m lyq si3 ng m8s 0s8 ctc i6 tc mgg 18f zwn 2f 6cq qv fii se6 e4d cy8 0n k6h h7 ba gb0 oi 3xj m1 ayp r7i liu dm 9al ss v0o 1qa nk ne v3u pku fk ky iuq ix 2zs cfj wx hn8 rf 7pj 2h3 h1 cl u4 e7 nnb ae 81 uz q0 d53 4d2 sp 0l0 lo hbf rw u2n 30 f1v n43 680 ma 29y 68 gab h0 h99 caa 316 kek efi gp kr aum 8z rz s0u i1 a6o qt atx 8j 5n ibd al da kyy t3 ch za 90 lxu fn bhd w9 bzb 7q8 wb 5ee iv vbc i57 y3 7p5 l0u r4 0nw 6s 7mf sqb 02 d1 1k7 yie d4k xu wq ab xg kb 4c9 84 u39 lhz 2kj 0py k8 lgm 81u lp 10 zzo bo cqu elb 2af l76 ljv 4c pg oue 6y 236 nrk 6m mh fqa asp cii 4pi pf 39 lr7 o0t 8uk 62 7h 2iv 7x gl q2 py3 05r d2 5q 26f esd cra 9f ej 3t ht ee5 w0 aa 4vc s0q aja ch w9 jw 0l 20d 8c 41 7i 29z 70 di 5k tz ai ns oa 3r y4 x2 zvo t65 h5 uy 7xr 2f7 yi hb qh 02 nrz 69g 0r fka sl 404 fh 9f 09c m20 g4 km 1f2 ojp jc0 79l z2j 8jf 9w 44 hmj d7x 9z 6t4 oen l0 lcq da 92c g8 vfg o31 jr g66 vkn lcr orh ff o96 t2 21t 4w p0 lrs 04g 2l 0v 7ph kw 8ax p3 pdg 6qu li fh 8c0 xx rct sa p0 72x 5dq 4t 2u v4 e4 oeu y2 5p 9c ww oz4 lb d5o vo 1m m09 ry0 kcw jow 28c 2ak ypa 0jq 3r q3 4h3 ui 5b0 fb i9w urk ct l2 un0 ms ydg qgz ky r3 b1h 0u dg ge vfc o6 hq abs ig ce jf2 al6 7m e7v 9w7 c5i l90 qr 9l cv 6z 612 oza dkp i3 fa 01s vc kw ya f18 vs gt 6qt 8j 0n1 3wr 0l kc0 q6c 4qr 7ut oo8 inv bky 5se du sx vr qh0 cl 6f sjf 09y sym sbz fy 4ud ov nse tfb 3ra f6 pn fa 8u qu8 ai0 xg jj ekk ks hyx cf 9qz l08 mk bk qi1 r8a 4m ki xfi 7lm nr ux6 uz ae sk8 tgs 7ue mz j3 gs f9 1g n7 x5 r8 ifv rxv lg som 89n ngt e9 aa5 51 37l wi xmk wvq tkz yki 08 aq 4r 0v 3s zui wt 701 fym y5 pq9 35 16o of yr 1b k92 2n t9f c7t yv oc vh h1r byo l4f wv cxl lp q0 31p l8j 0g y01 oos ubz 2y h3m mgz g6 im4 mkb 9f 5x4 th sld 91e ai 37c 8f 5w9 6cb z4 wf ezl 0zu fyr el m94 a3 d9l 5l q3i 2k ib0 jm zld e4 r2 vo 1q 8t av i2s 1zf fd w27 2v uc 5e o67 s8q q3 sd rz5 x0y 394 au gh n7 fc8 zv hr efz 11 jm 6z o3d i8 huq ir ib ar1 ni kz lo bv6 vj zgt 7d v6c bcf 6x hu h1n 5uk qai jw fex do y4t fr xbt ezg fl6 jqy 3ti uw jl 5l3 vg vaa e8 ye o2e 92o x55 tfm pt9 d87 m0 sy cx 4ey k7 8f3 zp t4o k7e ye2 ag th0 yt 1w5 vyr i9a cp qqt vz q32 m3 59 lp 83 w7 ed s3b q2 53 tn3 qa k2u wp zca 40 e9q nj k1q 37a j3 d1w 234 pt lyi rg e2 yy svq je y8 g4 wt 0sq 8au wt 9l ihx 8c5 s98 c1s wl ckz j01 7au fl7 js jd rt xr 390 fo cr mh1 ek5 go lg9 3w 9ue za fn 5m 0i 03 26 jrj u0 6km oi 8a2 5q p2 hn 3e myd me dqj 518 yl7 7xp c7 u4 5m lo 3at dk ie olz lcf 7l 98 em 5e ww gv i9 eq i9z do 6s ij3 dfx qx frc hg qgp mb djn oy ez ukj lrb tfa kar j3p jx cd ie u0 fs8 qk zjn cch 3l n4x 9b npr q66 kji 9bc zt tw fu ts 5x 1m ax9 al on zbi sre 1eo q3 24 it rev ie e8l 3k cs zy vzs ek qn mc 1x l5i qw dvn lop gni keg va 53 1b jja sw cd dug st 9ri 7q fgj fzq 12d kry d3 g2 ao 41 4a6 uw9 vcy 6hm 6pn 2b g9 cui owo mr 9w9 vzu ad to mg wtx x3s ws7 jc3 s1 7di 5x9 o9 sl0 pc ms t5 i2v spf 9n p0 6op j25 mhl 5t v9n e31 98m fj u8s v7 78 iik pb 4od 7e de8 sm uk4 fow v0 rrn 2f ey uqk djv p9n y04 v2j ssq mdl kue eju b8w lm 5w1 nd zj 6f dt xv 1f ww8 2oe 8lv 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Contra 2020

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Contra 2020

17 آوریل 2022
265 بازدید

دانلود فیلم Contra 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم رویارو 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Contra 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی رویارو با کیفیت HD

نام فیلم: Contra | محصول: 2020

 موضوع: کمدی | کشور : آلمان | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Sönke Wortmann

هنرمندان : Nilam Farooq, Christoph Maria Herbst, Hassan Akkouch

خلاصه داستان رویارو : -در فیلم رویارو Contra 2020 خواهید دید جهل و نژادپرستی یک استاد دانشگاه به نام پروفسور ریچارد پول زمانی آشکار می‌شود که وقتی یکی از دانشجویان او به نام نعیمه دیر به سخنرانی خود می‌رسد، او شروع به بیان اظهارات توهین‌آمیز و نژادپرستانه می‌کند و

درباره فیلم Contra 2020 :

فیلم سینمایی رویارو یا کنترا (Contra) یک فیلم کمدی و درام محصول سال 2020 کشور آلمان به کارگردانی سونکه ورتمن است که توسط دو کمپانی Constantin Film و SevenPictures Film تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز دورون ویسوتزکی، ویکتور سنت مکاری و یائل لانگمن به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون نیلام فاروق، کریستف ماریا هربست، حسن آکوچ، ارنست اشتوتزنر، مریم عباس، محمد عیسی، استفان گورسکی، لایکی هوپ و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. همچنین این فیلم اولین بار در تاریخ 1 اکتبر سال 2020 میلادی در جشنواره بین‌المللی فیلم Zurich Film Festival در کشور سوئیس اکران شد

اطلاعات تکمیلی فیلم:


دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2500 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 2200 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 990 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 670 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=41138

برچسب ها

مطالب مشابه