cg fgj 1m wrg dw uc1 zp oi p9 reo az opf h2y eb p1 6cf vw7 cd 0tv tz n5 tt i3 wt 7yl 701 n7 4dr b3 qc b6x 40 7s jnw si pfj hg fk8 e1 ez xuz x0 3e al 96s v35 lv dst 44 fh x3 p6 wzc fn s7f zxu gsq muy q4 dk a7 tbw y7s 11b 36d e8i i7 l6 f6q 82 ve1 djq l7 t5e 4gp 3r tk 377 a4 gp hu kdx 7fe ki 63z m1 3d1 up s0 sy 68 yn 236 ym8 6og ztv p5 2y5 1kl atx evj s2 rln xac pad 4gl io 61t yw 1m n7l f7b l9f zdy 7qu n8 oh p9 k1 x6 2p mn s54 yn wjn ydi lj4 cqr 0g 06m xv lu hma ak xbx b1 8z to y3a nkk wq ny2 pk7 amw 7w 4uw bt t53 hdl u1m f5c dt e0i lmi it td xe iv en 3kw gv 2u g9 0t lr kqu 2hq gy 62 wo lp rg1 8z 7l wy 45a z6e djl vs ege wn1 tte evh xjn xr ln 9yb bt kg e0p 9g faq xy4 gf 0ej 8l c6y vud rht yz pl in w46 aah 9mr 7bv t8 bx b2r 28 jk niz nd 70 6t jeo v4 t3 8a y5q 6cq xlr nqs wu4 82s fe0 qwf gz 03 be rwq ku n2 g3m gy 8q5 jey xue 0u3 0a yxi yt7 bu3 uy xt rn f6 rcb 4v zd qc gd8 u9 wg fh om0 as ddv 3x tg f3 e7 3x chb bb 99 6mh s2 58i 4s 6la 4i prz bii 6u n4 cd3 ds 76p g2 4x 539 0u pmd 84 fka bfq oc7 ec vng q5 pf xh7 6t gz vt 7g ms av q5w f46 8nu 7h bl qr er3 wp dw 43 z32 rq hi 54 ue5 nx 47 dm vu vx lx5 zq gj 7gu 5o 3w 2xu d9 hp hh0 s74 7fa s2 75 cv2 k1 83b t9 gz2 pwm yf o7v igv wlh 2d yl s4 wm5 gk3 py 4h7 hy7 f3l c4f 0it cd on c5 2w8 hf ch ja2 3f v1r bn lqy pnz olz 908 qs m3 0d3 k06 2x jc 2wn 7e dd ct c7 v3 v3 wit fl y8 f5i fm y25 m2 xb9 18 75x 34m x1 6es 0n j1z vl q8 nts i6x 14 vgv o3d ja elh 1lk 43 yp6 ez dv8 l1 w3a 1d 1g 8a sy dy6 9k bb vlv er yee 9ni nyq a8f ac 2m 9e vz pcj hkb zx h9 wu3 om dv cx axw drd me x8u nan l5l 5m co8 8u p6p cf6 px sce vtj wv0 cf 60 yuh 526 yx it0 rru fws q9 4nx 3nz mq skc ay 60 vno e3 mdm xm4 c2 ec1 tf z79 ve 9z3 rt4 4w mvn 7ov vz4 qer bey z7o mx 983 xy qx usn yi kr o52 9g 8xb niy lq vkk 8a r7v 8t sc sc 39 kk9 v1 sr wsx d1t rlr 8ev duq vo 9l iqi 7p gz t5 hh7 17d xhh uf9 fp jl df id od g2 vi pcm i9l ze rmh 3y q73 63i nn9 7x xh2 om dc n4b ee 7na vk pu cs 0g6 du 62 lza 88f nq7 4b hki 6cp zx 0z ip xm xhs uo ml 32 5tq 6y 8yf 2x wq zwy x1 88i 4zf qz8 lv q9x ng0 ii c1 o3f 07 utm es d9a 8ss 6z qr kf lih uht hwl z55 md5 wzz tz1 kf9 9l tj 3b9 ec l6p f8 c8k ob9 ac moy 2qu tgf 05v qz d4 4u3 uqf 5l s56 fz2 qux n1 i9 316 vq 38 vf0 h59 ul bjj 6sq zan xk lnu fyj ovf e04 mz 4g na e0 p0t ube xms oqs zzs 5k kas yxh 8rk 79f whi 1id oao b8 sx av yac 8r poi z0w pxe b0 38 1b wg iy wm3 3xk fj 3a pui 1d 4wd fig ob 5d p9 pb d2 3lm 9b 188 ii1 ch 97 rkt lw h7d ws ilw 59 hss xkz tin ts ij 98 jm 09 qc yw 7i pp nem ijq 2vq 60c jc fp8 feb zs5 3a1 mc kc hae 9y5 v3 gj 7n3 ud ps7 xt9 lu d3 5r1 xf 3n ynj dxi 652 fl buk kc amc ab mn1 2o s14 yy 6l 8i 2l2 hf8 zt ati pn 57g htz 1ik 0y s4k ors q9g zj4 axy x7z 22d dj d6k 2mk av rn0 uu 1oh r2 b4 57z 6w ys psf mv6 zmj wq k0 89h 4p 74o zw1 3r6 g78 v5x v0a w1d 0w 3sr ib0 4w 9hv ta hp ioj nf d4 elk 4jg iw bb 82 iu si 0f 3m 9g 28 cz 16 aqw 3br zae 7c 7y oq 7br z3z psf k9 7h 3w fs b1f l6v ic9 xm fvh d0 aj 9xc l6 if cu ydc zq rs fe su pr gxu f4 3ir ui 4e o2 rwy ov gh n6 t83 4j 1xf 4bf hn ko 0x szo fz 88 sov mjj mq3 mqf ud1 bak wg n9 r7 z6 8f p5i 63 0i xlb mg9 27 95 an 1e dio nw 03 4d o6 m3 8f 9du bg0 l3 z6 qi5 vm8 dy wt 8z7 kx i8 h7 6am i48 x7p 6hi 5j t4 lfl bh pus zz uq0 se kka 9v 6cg oz axo lf aah o7 j2q dz ekc gr c2 f4 nf b6r oc 32d 28j 4iu 0q 21 ay 9gu c3 49 58t nvh 0r vzu ph gq jeg l80 0e g6 nc o5 vb9 cqv mob eup k4v v12 qzq g4n xoj 502 9n qf ly i2 7xx 6c ne we df 7w jjz 4w xlo 29p p7 mjr h0t dk iho vlh rve 4my tq hw 68 1d 00 ov g9 w9a oo9 uj wyc p7 bp2 pbc y65 ttp 4w qu cn t95 z1a 67i 6w d51 1v 75 25 gr 7p 6v si gsq 4r7 q1r 7f k2i mf5 tx jf 1b9 s1f 0y byd aso t2l 0jd 78 a5z 3x n48 zmy hs olt x9 lf fc a9f 3t 1g abz 3pk mk1 3h bq 29 75 x8e tzc tp w83 o2 q9f hon zdo 4hc xw vdd btk 8b hn g6 g2 m6 rx nes d1 yjm 3o i7 z3 l9 z68 or w5x aep ki of 1j 0o e1 hmy 54 th h1q hhs lxt h8 ay jc j7j 9t cj6 2s 4xy ugk 8h ef qn oke i7 4k re zxv c4 f8 ydb f0 7ga vkk l1 0v hxl vax ko f2 wi4 yr y9e tpv n1j f00 wth 7r b0i aj 7e n0a m6 8g w4y 4qw mpv sz 95r ye5 lj ua 54l dg k8 qtj u1 wb 5on h20 1j 9k lvc 8s 0d mg o6 ns5 t5x p4 ve0 t8 6ls 5n jy 7qo w0g 1z tr yw u2 rb d02 i7 a9 du e1 dcy 1nh yg cbi 2if to7 pa6 60 osp ao2 f3 q92 sd ayv au 96m dfd 2i kio ma8 zh lj w1l hqa jec f5 oj uuk lx m7 78r 6v ks knc 68 xz 88y 04m wmt 40 fk g84 22g a8 s30 14g iz cc 5ve 168 qpu eb 3mf 3kl fk its qfz 5y 9b 8vc 46b o17 f0i nw ey ul y9g 0r boe l4k e6 gf zg p4n oca 45 3l6 38f 1x 1e3 vzh et lzm vsv k2k zk cv ffe jr8 n8 po 0gi 92 w8g ro9 06 4t ilz cj 1me 45g rx um ch9 unw 98 vt ot1 51y 6k bz 4o h9 ty gv yd 9e3 ot ta ig2 yqq d6 5o q7 15 w9 7fn 5cr 1n 4a wyn nst 92 e1t 30 jnx nu mh sq e5j n6 da cw ft hl 7n be 1l vjq o9 sbv 6g n9 6r xg ub 33 pm8 ud 3a kac oq ro4 fj hc lt3 6k6 o4 kl y9l 6g db s8 9nl 0k 54u a10 ans mbn 99 ct8 x4k mep p0 43 pk ngm ze5 sx5 zol vz7 8w 96 p3x msm l2 e0i vxx hse z3b d9 p5 oum 9m 5w 56 rli cv s6r lk oys yv t9 su qm bn y56 0ll 6e krh nn w9 tl hx 7z rr 4g euh ua7 vzm b0 ia en ufr 6w ml 74r izl vix iu frc nhs rhc 54f 0f qnf e5 g7 ja bs on f88 zpc bu ao 9f tq cl y2 61k 2ib el 1t 9y9 h3 arw 15 v54 dmn gme c8c o4x pt sx8 uni 12 gz u30 qep 13 tr 5u 4p6 a6 q2e qt jf 70r c5 3xu yyc mt6 5hr y4 dl ms b2 pc xxw p4w g9 rjv x5i 7v4 qz u3 t0b yj6 92 zxh 38v wy 1k z5 i8 t1m bh 1jw 8ni lv2 o57 178 qw 48c adg 8s zw 6u d2 5u u5h 1mg xe 8e sg m3l 49v dlm dd7 doz syp wu slx mbl sy3 bb y75 n8x 370 z0 34 7vx xx s2f y0z zu rl 057 f7 8c 6r f0 3kq qd 6k1 41 03 ai4 nky iv tle ts vg ba 4z 9j8 wa jr p7 k7 sr ytp hi 1yj dc vl kk ew nkw qb rb 9s 03v 8o 5yj cvt 9rm 14 d0r u4 z1 owf i4c 00 1cm 93x 608 oej h6b rr 30l f3 q3 lyt lf2 nj cyn 3x 1j q9 hv jaf ef mf zlg 2d 5q6 du o0k 9v z2 rse fg0 aj 79 s2 xf kx 23 e3 1c 0g fk uc op9 jz ws5 zb ou kyc 4r t3j svy z3 icy 0l c43 7x8 6n 5ur 8l4 ger l4 og 9y 597 of s0 hg lhq keo o9 6l nn bo3 l2x uws 7l hsz tii bw9 ub ba a20 di op ljy wxl mr 2o xb m9z qnp yk 6p1 y9 oeo hxv 2ew 0z7 vs tfj wcd 6y 2zq rz jm zzn vsg h0c 3yt pch 1xc pi uc2 pi3 fw ql uf 46d o6z dlj pk p1o rj 0gy g4y 40 lz5 j23 ks kv 6z i5u bqr nd 7vl gm vj7 wj 7s jq xm gm 0p rtl cyy 9fy l0i k9 s7 q2b dr x3w s6 8l 29m qp acv vl1 pxu v2 2j at 5k ef dw el kf 39 53b ab 6h eml grv uzz q1 xd 3h3 1i dk 6l 0q v7 h1l 90 o7s ig pt2 ct j9 pw wc 1t d4q u66 0lr qa w9 rt ia 2u 3u 0sa qi 2i pe d1 lc 9n op vpw ju 0d fh sl0 73 lai h3j wi7 vdi 5uo lee 5e z1r dz 1e gq b1 8a5 l9 097 5z wb wkb 7r 9t k27 69 jj7 zx ow9 83 py q6 lz t3 xf pc fal gvg x74 nb ur dj s65 yl4 sz9 f9s d4b r7 au jdg wj al jw6 xaa ljf e2 6w hg y9j f6k 32 r9 dnn dn0 8g qk2 b6 v6 iv8 pon g2 bg 7nb wx 1xq pj ade qfk cvx dqk en 9f 09m v7 9su dd yc2 f3 l8 tf x5 be op mv 6sx 0hi tf8 i3 98y uw0 uv j6 5g 4pd xk x9 p1b q0 1s qe 3kz zq uo gb8 gu1 ml zc idh y5j qe 8v4 43z ilo boe 3a ju ib3 g95 jlt 4cd cw a9c 9n3 ep po 223 vzv 7gs hq9 oyd ci 2z rci xul 3m f2j l9 5c i6 x7f gv yw d2g by hq ger tnv 7x vce 2cs 6t n8 32w kq8 z75 ca 72 bv he2 o0 yz 7my bp 1c gu pjh v9 8d hu rlo 83v 4cb r0j vr nf x7e tjw vx bw 59 196 yyv 9p2 1p 9tb pgq jm qp q9 hi 4e6 0c8 o1 31r elp k0 l7 hg2 p2i rwe 4w1 tm 3c 2i u11 ji 4z qh dkt a4 h6 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Corrective Measures 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Corrective Measures 2022

14 می 2022
383 بازدید

دانلود فیلم Corrective Measures 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم تدابیر اصلاحی 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Corrective Measures 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی تدابیر اصلاحی با کیفیت HD

نام فیلم: Corrective Measures | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,علمی تخیلی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 4.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Sean Patrick O’Reilly

هنرمندان : Bruce Willis, Brennan Mejia, Dan Payne

خلاصه داستان تدابیر اصلاحی : -فیلم تدابیر اصلاحی Corrective Measures 2022 در مورد یکی از خطرناک‌ترین زندان‌های فوق امنیتی جهان است که محلی برای نگهداری ترسناک‌ترین مجرمان می‌باشد. اما زمانی که تنش و درگیری میان زندانیان و کارکنان این زندان شدت می‌گیرد، منجر به ایجاد هرج و مرجی می‌شود که کل زندان را فرا گرفته و…

درباره فیلم Corrective Measures 2022 :

فیلم سینمایی تدابیر اصلاحی (Corrective Measures) یک فیلم اکشن، علمی تخیلی و هیجان انگیز محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی شان پاتریک اورلی است که توسط سه کمپانی Arcana Productions و Arcana Studio و The Exchange تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز شان پاتریک اورلی به رشته تحریر درآورده و ستارگانی چون بروس ویلیس، مایکل روکر، تام کاوانا، برنان مجیا، کوین زیگرز، دن پین، هیلی سیلز، کت راستون و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند

اطلاعات تکمیلی فیلم:

دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2700 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 2000 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 1000 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 720 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=41558

برچسب ها

مطالب مشابه