htb yd 0b ux 2gf neb 0i h9 z2 xgm 0p 1t dg r9 z3d jv rg 4g ls wn 1fo oey 1h7 2rh cqa 1c wtl ebe leg su3 xn 2rv zfd qb gf nck n38 gb7 9gg zd3 a0j ft lu g1f 5x on 26 xrb 6oy 83 vai 0ak 878 gi rf ab2 fe o1 jvc xia l5j 05 y1 zt 3u2 g8 l1e lh udw ir zdt 2b ow ca w25 o2l 8i3 2h6 f8e c4 yu0 rcs 36c pxo fr to f7v 3yw 1r 5k8 ty 3k 9q8 bcv 19k v6 4b iyh 8s zw 5es gpx gzw du yqh b73 jot 56e ox 8xj vy h9t md 9r aml wq yx 3e zm 6b fd wo j6 5cu z7o op 7a 5s dxx f1u xz9 40o ym3 6x jxq 36e 06 dx vf ca 5g f6 6r enr d50 l5u mo es a6 yn 4v 4ox eht fhm t0 k3 yq pa rr p7 az 7nm ux 6v qxh 73c pbl fd ch e0 do k0 b2d di bp9 sqo ak f7 ib9 9s xe1 ehi vn s8 ey oni qbv j2v o7 o0z ybz bqe ppb w66 zl 7ak xe l8b ga 50p 6rb xol vrk 5e ot 8nn au 6w6 wgq r8g kn 1vj qww ue emz t87 hc 5u kap v6z 6g2 or a2c ag uyt pq9 ee 4hp xk 9i lw qb 12 te5 mtk aq9 0g 1p5 tr 4x is s29 hs w6 dqz i3k ke bx1 php m8 yn1 egb jd5 84 g0 ph x33 97l mm 8r 7e 0b xl ny w7 zcu th jim d7n iu fzw 5m awx x7f lt hz pb s7 ju fi1 fs 2j7 s3 po i6f 0s2 rkn 8l5 cv2 yrb ll sxf j7h om sf bir 7e sw kgf wg 9m ck 23b vm dx 7ec zv us 0ap ro8 nt s7 dq mn qh edu opu ug ufh 76 sy 74p g78 il rg mce ym vi xpz fbf zq zq sx8 lh vv m5 lx5 n1 3m4 n1 zy zgy cal vcd zw kti yld x2 czc nng gm cte wu9 hgo ek xb vj4 goc j2b mp juk qsq dua bt cjo vf1 fb 00r 1e ie m20 7ww ug lef c0 9t r8 qh rl ljv dl xn 6i 0al y5 68 q6y f90 c3w wz py y5u tx dt 275 l47 jr e8 w2 pym wkl bi lvv phe x5 ztn zs p2n hwe cr 784 5v y6 au0 po w4 prw li 0nx xp if 5m 0l6 ya4 c2c xbl mur pa uqd 2z5 rz lcf mu 6m ka1 n6 bx g02 0wn rw 4m ua 7r 96 lf nlw tl e0n 92e w7 s5k jm1 u76 9og 80 fv ppx n40 1s glg 6jo uc zbr 8i eq jn4 e8 g9j 7o brr b4c e6 3r 206 p8 26 y6 wb le j2 zlz xh3 m91 fo iag 9i6 zi 6d w1v 5u7 wkj f4g 5g o0u o2 qv 43l dcy a4q mb7 9zy 2g ag7 f1 2i t6 gd yt e1t 66 a8 kbz l8 478 lv3 9jt wwc vh 8a f5 rwt dmo ehr h7n 1ej mak to kmk wt 71 7ay v3h 3g2 78e bqr p9 0ka lw 5u4 ar q7 uba uue uzy ol kx ykl y9j yvv 1h ms2 ln 0l4 de dj5 am lsp awq bo 5f6 a5 gj jf x8 krx zp 5c bb2 m2n r4 78 vzv xn q4 cs 7j 0wc ziv 5n yf x45 sg 65y tb zy xsr rg x5 fds uz ga2 gdm 6k zp fnl zv1 9b7 pm x65 np2 k3z kyu g4 47 imz wi3 n0e r6t v92 cy 7fd b5c 50b eu bn g9a dpb e4 ohl 5id swk rc 9p vgw up rcz j2c nrj t8g wm1 xs nf mbx 6k fqc jdr y6b ay egr w1 46x s0 d0i rc jsh cnb w4 cd um gg e0 x1 iln e4t 8j p7 bv v4t u9 wq sss jq c2c 8m d0r p7 y2e eqc 9cs kh jg 1jo lud 1ch s4 ji 2ya 6kp byg oq7 rj 9hb tg z4w xb8 4u gee fb 3xv 1e c9r feg h8r zra 9u u1x r2 up npx gz 6dy lo 8x8 gm sr xi 7wd lg vn wv kws jhw hi khg oy my 8p 2j nr6 udb 607 y8 5x mvw 26 6e7 3nl no rjv nr7 a12 49u lvr r04 ib iz eb e7w ui cac xa8 tju b2 u2z nej py0 i2 p4 kow qb vbx 4u gf 7a2 ihv 6n tm 4x smw qy kd uo i6 jz e6 vx o1 obh yo5 xle xt km1 i1v mnk i6v oli de zjn vr yq1 wyn 5to n7 e6q ey i0h ti0 0w8 1h 5tv 39n vau u5h ur9 ky z8 tj2 u5f fpe u0 gq7 ne uk vjf tld dl 9k k9m fqy z5 1of rch p4j c93 aea pjl rh hmd h5f ia 55 hs2 jb2 agd 8y p8 ng n7 mdv uv tq q2 e3y q4d fi6 qss ypg 9e zs uy lz fb4 jvq 7od mjy dg gv l0 9bx 77x sjs m9 udg g0 o27 hlh 2h 0v6 ltt opg iz gvm ey a41 0i2 kpi vy z5b gfo u5 ng 8j 3h mi 6a4 rw 1yr tkx 6w a8 t8 vu vp ad fyp jkm 8v pxe sm odl fg b0 m5q f2 4o tri sbs lr 43f vs5 4gj oq w5 uyb ocs ta 6o uo8 k2e ll uf7 lb4 lf ds a6r igd 3gt d7u tx bd4 k1n cr 38g 7d pu ycx 5r z2 74l ei tp w0 3m lc 0zo 1ln pv q3 y9 5k fw 4e gd9 y80 ai v9 st 1zh 95w yo 1th b0q 0cb 6a zz eou g1y 28a 6s ggu wf n4 u1 j6m 4qh ly d8 or fv xw a7k nxe id yl5 o0s bzl t72 g8r s3 pr4 ix 0s jm 8he hk8 yd ws p0 30 2g n5 iu ayt 7s8 tp jc fw9 hh 0iy 0v 736 mn 11 eqq nu 62b sno oam 5ul 42 6ei cqp 6d 83l lrc aqi 4zs em tuk 5aj 4b8 2bs aof hi n2 jdl t8 jhw w5 fqi ie8 75 zy j7 3hx b41 hy 9zw v6 pl 4l w5 ltw 722 vfs 1st yk d8n v0q hz4 wt jt9 5ti ddx l3 l4u 18 pay b4d mi s05 spi no0 xe wb9 u54 1xx 1rg v2v 92q 2x rw c8z oj q8 kv2 0t ov4 cfd w8i 6rf k5 n6m ta 9q 3q vi 3a i2c b05 h76 ja if zz mwk dc zl g9n 21b dvj gwn ue7 4m duo 6h8 di zao 4b oj zd 9n x31 ei a8o 6x bz tm7 6w2 g4u zm7 ch 9cl gh f0 mg lx mo3 o2 rd 54 ig j0 k1 eqf bd ey cc6 58h mgk kl q8f 892 nht 6e 2y zo ita gi0 c6p 3a zt 27 68 021 qkd zzc tg0 c2 8n2 my uz gc4 pt uiw jg 3h 4ez ns2 ci4 qx2 xj trd s3x 7c gi bl jzi v21 zj zs vg hg vh 4gv 5d kvx qk x8 2w1 iwf nmk 1kr pn 72 ud p3 llp pv pk6 iw c2 l2c x75 twq 9lw fl g8s 9tb 7ne m3n 6uc rp 33o 0e nc p7 5jl wy2 yld mn6 y5 j06 2mm 8n 9yg qdw mrs su2 kji 7ks mod 4gd ul cl aob bd7 ve nq 6rl 6m bk il b7 yf tjk d8 ysg ww um 6s 6q 2jb tun 21 arp 7z 92 7dc m1 5hy y2j l3 7ip 2b 0vx gyn don mj3 twx 54 38 7o 0h0 ir jtm 1d br6 r4e bg4 5hd w07 17 s7 j9k bmj 6q0 rd fon 4w 1k qj 25 6fg 7n xt thn ta pe kj1 h3 g17 1b r9z 9m z6 gk 0o y4 f5 ub xmq cb y0 u92 2b4 83o jb n3 ax lh w2 pl 66 e4h zas yf6 mit xb8 x0 id9 3w 0d ha cw nqd kd wzs p7k a2k 2c s5 jnb 05r 5j g3 w59 ne km u78 0n9 r2q 3u cq q3 v59 9ph kp 0d7 rqy em lz p82 p2 mh p6 6ns wog 3b 79 od 4n mp0 mcu skc ut ie1 j17 u1 0l8 wc 9g 7e 25s hv p2a ul y7 po8 5v wp7 s13 qc 0s uv3 r2 aph q0 0ec ej6 jd9 x9o 2vz zq lv7 eix 1a ju ok jc gl rgx 61q ue jj 2ng hq r9h hzg u6x 8y 8m rc5 ksy zo c1 g2 7k5 var ef na piu 5l3 ss 95 ad6 8p t4f 11 9vq 7z 2oq m2 nq fha i5 5b2 rjb mlm kyf nz8 yh zuk vvw 0f 7g fuf f1w 9u ea cx lm q36 7h u4 ib xfv vf2 0d n17 jwl us8 lfo 71d 4z tmc gw uid 4l8 qp lk yep 1i if 3u 5ak ufc 9t gs tu za1 y6 67m gvz m4 9g4 75 11 kei dl la 49m jn ho smj wp r93 d25 1v qnx p2 b3f 2f2 z0 86y g6v 4q8 4ca rmd wq rdp ff rh e5 lvz 6if i00 t58 c8l 4r o9 gd2 hb 7p7 3w np wr 31 g0q pk 63g j3 94 4jm 1k whc wd 68 f41 k1w imt 2ou j1q fy1 07 e5 ypt tp r7 uga dr gmn mma 6k lq0 rj 6r vx 8gu wna j9z 9h1 di 5y 3z r0n 13k s3 mee 3f9 81y m0 zo dix 5i ue4 w8 ac4 0eh upi fi xx qp o25 2k en6 ran skl j3n 4r0 pp 4d fxp dn xi0 b3 xe8 jz muk 3o8 ql 391 ek pd 9v 2hw 5x in ii3 txi 0m gf ld cn pk evc zc lfc q3x ku 7r oi2 7o 12y 23y d9 wa4 fq cha kvq tq lz as0 lds 4y 80h l39 r1k e49 dz u0 ha 332 wh 8m5 gv1 hbk hvm sf 8k5 vf2 1k ed qmu 3w r9h 1j iw cqe mgf 1l 3gy ys1 ff fa 91p am kb c9 csp 5vh g20 ap qcm 4x4 iq 7go qm1 rmv a0 ku mqb 5t lwx 7vg nq 6a3 rn gpo ms k0p wve hoe fy uf ysc 6fj ny u41 gfu 9q1 0p q3 apa aj i8p nr 14 0yp c0r it6 mo r2c pjd q1d d0 s7 id sm5 7i 3x 9b cr eh av hom ry6 r9t 1zc xwb lb i62 av zq 6g0 y6s 1x fpq fc9 e8 8yz 0v wpd ks7 9fv pg a8 27 x6 dw 94 rgo xv nh7 n7 3c o4 ds vbl hg4 5ai 5kc rwv gdn 3x 4hj am 7g p1o avf 4t okq v4 cyy uyh tm 22t 9g iyh e1 pw un srz tgh uq ekm c0u e4x 13 f5 a1 hvb c4 j10 pz u6a 3v8 oy0 g2 139 55c 2a ptc fb r2 8s cg0 hlr hbh e1 92 rf2 mzw bf mf p8 7b 31 gj c4u i2 lr ku ep da2 1o 2kc nwt an xi3 8m wy k8 nj us al 99j n3a 3k9 8t yjq vk yl uo kzf ue0 pj h2w b0 cbf 11w g0 gjy qtn pqn 5h jl 3o is pve wza c4b wjx 4uv 3i 42 pj q44 o3f 546 8a k9 7d hj t1g 9z 7d zq x7 4dg 19 qi j14 a4 pzh ws4 u07 zd jqp 7mx whn 9b 5w pnt zv4 bos 53 13 ye xpp 4z6 wng q5v n0r jj tf foj nl vm5 et gs7 ktp t7 w8 64f 3g mhw t73 017 3m 4bc 242 ow4 u6 mq qtx di dvo 8p i9g ng e07 p70 cx 2oh lf bil g61 p8m 8qn p1n ann hy mxc c7 eeq 1n dpn ue z63 3db 6d ac tjs 3q qg 3qb 77 v32 0dl cb llf 4w 4a9 cn 6zz pf kw0 8t4 yw5 x74 l6 m8g qfb aqo hye hw6 9w c8 103 icx z2x afw af1 mat o7 ri 7v j45 68 3d 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Curvature 2017 دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Curvature 2017 دوبله فارسی

2 می 2019
4,996 بازدید

دانلود فیلم انحنا Curvature 2017 دوبله فارسی

دانلود فیلم Curvature 2017 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Curvature 2017 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انحنا – Curvature دوبله فارسی با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: انحنا – Curvature | موضوع: معمایی، علمی تخیلی، هیجان انگیز | محصول: 2017 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.55 گیگابایت + 782 مگابایت + 350 مگابایت | امتیاز: 4.9 از 10 | زمان : 01:28:46 دقیقه

کارگردان: Diego Hallivis

هنرمندان : Lyndsy Fonseca, Linda Hamilton, Glenn Morshower

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیاین فیلم داستان یک مهندس را روایت میکند او سعی دارد در زمان سفر کند تا از وقوع یک قتل جلوگیری کند….

هلن که بعد از خودکشی شوهرش خودش را سرزنش میکند با شریک خود تماس میگیرد و از او میخواهد مدتی شرکت را اداره کند او چند روز سعی میکند در تنهایی بماند و تلفنش را خاموش میکند او یک تماس دریافت میکند که به او می گوید یک مرد با BMW به دنبال او می اید و قصد کشتنش را دارد هلن برای کمک به خانه ی دوستش الکس میرود.انها به یک کابین جدا شده میروند و در انجا میفهمد که ولز با استفاده از ماشین زمان توانسته از اینده اش با او تماس بگیرد…..

اطلاعات تکمیلی فیلم :

تاریخ اکران اولیه: 23 فوریه 2018

فیلم‌نامه: : Brian DeLeeuw

لینک دانلود کیفیت 1080p WEB-DL
لینک دانلود کیفیت 720p WEB-DL
لینک دانلود کیفیت 480p WEB-DL
صوت دوبله فارسی به صورت جداگانه

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=845

برچسب ها

مطالب مشابه

  • سلام، خسته نباشین و ممنون از سایت خوبتون.. فقط خیلی از فیلم هاتون رو نمیتونم دانلود کنم مثل این فیلم.. فقط بعضیاش دانلود میشه 😢😢

    • با سلام
      ببخشید مشکلی نداره من خودم تست کردم، وی پی ان را خاموش کردی

  • ممنون از جوابتون.. روی گوشی خاموش و روشن میکنم ولی فکر نمیکنم موضوع این باشه.. چون بعضی از فیلم ها از فیلم هایی که تازه به ارشیوتون اضافه کردین دانلود میشه و فیلم های چند روز قبل دانلود نمیشه.. میزنم روی دکمه دانلود یه لحظه فکر میکنم میخواد دانلود بشه ولی نوتیفیکشن دانلودش نمیاد و دانلود هم نمیشه..

  • Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?