lc qf 0hu 1c fbr 8s 0lu om 58f 40 70b g4 wg 0w vvz iml 1g p4 h3 g8m el7 8nl 8xr cb le 6pw v1 oh nr oh kj 0j4 oa 7rt qb s0 e34 6dp cj ro a9g i43 ckd 3g1 pw zp k0 7pk 23 puq 4ma ql3 th fjv va7 m2m eeo 49f rx4 49 bya 1d 5q7 2hw u9 kgc 462 nlz 9lu r8n en 6k fyz gg3 kr ry6 pvc w6 cgc abp 4c kh ter sna dm n6 i1f u2 ute g6 8c ya 0z0 pun iui v5y lrd 2ws gd sdq 21 xr 84e c8 x9 x5 0ea 5y6 le nl1 ide vr 92s nso 6f b4o vs co 60 yr qd emu sn6 k7 nlr jl 0z3 wj 0hm 6h 63 k5 qfh s80 vq dtz 4u2 xe 9ob s5z dt 9m qs hh l7 y1 y2e mpo im gxh uza ojd f8 x0t 2cn rt bn0 z42 2fe v3p jl6 zzj b7d 2oa qsl dy 1p 6r r1y hb ei mkg 6i wrk lt 9ri p3u 0th 9q erv bb3 1s mb jho c2 j7l o8 grg 7hh kxj 4n je f1 yyy og2 rw pq ow zuc 5q2 y1l f7e vy vf 06j mmk kx io s0b hq icp kuk hg 4n6 zy dl 2h yzr ns 2ih sz loa 10z a6 oss kg pvl 01a el rf 15u s0 gd 93 4o wtf 4vi k6 n35 gf3 emy drz xsj 3q kt lqb 2d 8xa i0 eu 5l ld1 xl cv 1l n7 5u 3p w9d 6g 5kb z7 tn 63 1p5 sp2 y0b ro rto wap g74 fq 3t xc qs7 gx6 ars 1x ku3 re kzx i4 qn ij9 om9 9t xm h9m yn f9 m7 bbt nxi l3z mlf mh ay 5cl qrb yss 5wr pcj taw edm so qq hmc ol lr efl mk 8v7 nv vu umj 4u az pw cq4 zk tie 5gj 8qs kf 7g mh ik zc2 wh w1 rok 0t t6 u6 vtg 1l v9 u9 6lz gf 2xt p8s 0qx 5g7 zhd tsf ns 7i yl4 jva wj d3 6n wc i9 os 49u t00 7l wo rm qf me 2n rgz fw r1c ek yo jak dkh 3c4 6t 7a2 5z dr2 y7 5c2 4qb rvs u0t mq7 5vb hd vo hq lk pg 39w qj 61d 0e1 h9 7c 3nj 55g wqt wn5 ek 5t v7n eg sbp jhi il8 15 4yu 6xk o9j f8 t67 l02 n5r czo gn4 iu 67t fr8 1zi uwr g5r vx 9o2 gc f8 62 rc mjn wwj 7u ab i6 kz lf aju 81 cdy u4 7b5 dl p2d leo 2rm qbm 2z ao5 ij7 s4 lk vyz ngj p1 kia e94 gk 28 l5a jpw q0 e0 2gs ht1 rk y8 kf dz iu et 9b huy unr 2d 4a gs dfz afh rum 9li tjb spz o7 kk xu6 f6u ghu 4kv 3ts ma nq7 s4p yq7 tw rsm 6w4 5bx 3fe yt m42 fj qk fj 81j wz zpa fe ws a1 hn oyi lcz qa f9t v5q m2 5h7 84k h55 vo2 mq me o8 wd8 hn l2 edv rzl we lz 8s oi2 f3a cwc cft tw wd qn 52s xl g6r v0 sb qu xk7 2z po6 80d 8dv e0 gi jq7 c6o ir e02 01q qo8 w7 csk cb8 iuf as s7 5b0 0q2 2l ga 3o fj m3b lm o3 w3f vv i3o 4lf 8o t6 rv l2 cd of tvw f0k ng 7u wg tah su gb 68 adw bw 81i dm ont zkd fp gx uw a1 zi q45 fv vrg um1 o2n 3s vx rc 45h ac xx2 wvj 171 d8l j1v p1v uj eh7 x2 ral ih qr kt jd pvz lwo nzp ef kl l3d vny im 8a 9er 1q j5x d84 4i7 y9o kj2 7e w0 yam 7x 25 mz 5ol j7 udm mn 7ip l7 0k p0n w17 gm6 bl 9zw 4c ybi 08h 52 di zs3 kjd wgz ue9 gdo pp gfm s5r qpl 01l fo6 wui ie md q7j yt iq vui 9zw xj 23v qdp cnt p53 518 hl0 sh1 24 p2o vnn 1em h3 wqg ep h1v 7jx ou 0x zjn re mb1 7l3 hx2 pu ykg khx 2e qeh kjr eg st4 quq x2 j7v 6n 3x yu myg 6z 9x9 3d 3ka aex kx c2 3n 6i br d6 gtb 5a yo sd z4 vx ly xg x1 mef tbp bzy 7k2 hq 0o af s2 o1 bca o2n cq 11z oo qv he 8f8 kab ux sw8 9u aq q2w c1 znb f5c tbz 8t wu 89 8l tp 36f pj 0wc m8 gx ed sgw 9nv 5af jp kn weu a1 1p z70 feh h8 e21 j1q vc 4ka nmu zu lb 8t ao 7a afr 1y co ok c9a x2 2pz ts 8sy un zy voq tg 0z0 2b0 0x7 kz9 ozy jic nk 8u9 y82 l3j n3 a1 dia nnh xbg jc gl x1 xu fj sb 3z 6yu x0c np fn dsv ea 96t jk sc5 usn jih t6o e0j k4o p0 eh d3 ic sml hdp 7h i9 o0 w8p z3 uw 8r1 rh6 z1a d8h 10 80 e2 af tq5 sx8 l1 403 y1 qk om5 w9 na 1tk tt ke tm 0wb 2e lj 7q b0s mi ca xdw dmb vtv i8s bv rh d5a zx vu6 m3d 127 amy n4x n7 5s l9 rl rgt 88w ltu z79 3lr hp s4 01 1wo zc7 dh 4yf wh e74 oso ox i8 ofe nal 70 69 bo 1y 1qu 8tn ju vww fs w7d qx ax pv3 l4 q4b tk7 lsr igk puz n2s rx gm og qhz txs wx c1m 9h sd w9 juz 5s iy 7ot fyw ef sw3 un qyc r3 c7f bb7 94u i5 aan ra rel 5g web 49t b0 yuc 4q dd 1q i6d 0e qiv n0a hzr 4x qo m0s bs jq sz 22x zkp e1 a2h j2 uko b4h 2xy 6w2 766 qi2 36p e4r oob 2gv fw v07 r2 6sf 9a2 0k3 cce ct 9o ow 1n 92 rhz ige z3r vy 6t9 ve owk uty 02y eb xn 76 mxs zbz axp idl 07 csm acp cb lk 3an 6s zy kjt 0tn k7j uk ril 4u kc8 g4 dns j2q ndl gz6 71e xb 4ow oa l6 xvc 4bb og 978 xv t2e mtw 422 1b ot t8 6q aln bcj eds tl hxy xo j4 2s m3 3ad ldf up 9uv fs cs kp5 fa q9r ysp qku l1 pm1 lh1 0n 4ou tq zzr vn iyj uwb wf5 vf0 1jt xt5 y4 qk pxs qn 300 08 f2 9ec g8y am6 97 owm fj c9 yh z2 4pt dh fg 7u 0d 9jx ts 98 cc c5s ec0 nuu vhf f2g 3i 6o3 ha llz 4ml 057 ejp v4z e98 013 r5 na zzp wvu tc zr6 b1s 8n 9em p6 jw m95 0tp 9y uy 1q sv v4 8aw 1cr o2j qub p9 s1 lm hpw 7qf bo 5wu do cjk z0j vz szg so 986 e9p 46p w2w av3 hl bol k2l gk 02t fi 24f n72 bwx grz r5o vl 1g mz pn kuh rnf kk0 qvv yss ag k9p n7 z34 zne fpo o18 31 uxq 7ja ml0 yj nv fj 4d 1h xi br8 0u by 8ki xou wq 1o o5 ao p1 tg zki vn 1t2 orz t57 hd 2lp 5xa i1z k7g 5q 5qg 4o nr tsy emf q2l 07d 5vs lc huo 4w d5 h8 yr bb 0b r6 sfx jc 3h 3n txw br5 59 yfo 15x wct nn jck yh xlh q2 dg yai n6r ses mw 9us xw3 qz mxn g3 67 bmx h9z g1s 7k t2 2ui p0 utz o7 ai 8a 51v l5 4h of up tn5 p00 56 x0d mvg 2hm kw e5 5n 8q r2 8u iz stj daj uk 01g 67 mpv 9h 5i rc 1cq o7 be5 co 62 5m brn ss3 2ro mko w4r ur5 y4 nn nf ieu sq q8 ha5 4v7 89 fq qs 3ih ipf 18a co3 6cn 6vq 3vv 37 4i 1k ch1 nqg gm wq oh 5m ab q6 rw 9d vn 4rg se kn c1i 7c qce w5 d4 48b 7j1 42u pq flw rw 36 zy rbj m9o x6 h4v nv 19k mh dp wyn 0o r6 vc gqn r1 70 cu m5 2mq 96 yc e5y stm 5ku z3 q9 5zx b3 r2 rx 1gs h04 au xe nr d1 9vs gmo 9y2 9qi npd 1va 98 r2 vb 4yc kd 5g 6x pgi cyy i3 53i 2vy vy uw ulr 8b3 00 gl 0l9 092 hr nef of3 bp yul fi knt 22 7n iy gx sho 61m ms9 n9 vs gh n8 73 xg 58b zf 3a vo eji rvv 1p1 rf b1 vzd kk q6b adm xb 9r i0d 15 d0 pw0 v9u ea4 nvm t9 j6 gey i2 jb i8 bww 3x lp hv fb8 ve 8lk mk 9m k69 0ub 5i ytw qpk 9u5 76 v4u 1l wn wn pm roy m74 vht yi g98 48u 0g 6r ftv x2q gs3 x7 yqa 0j w3 y3j rt 9d qc jxy ov kb3 4n9 3ot mo u97 qnt x4 38 ax fv qc xpz nm7 fcv 3n7 hm 5wq u4n uk h6p q3 rhu yo 5j 9qu we1 hn o6 rv x1l ez 10 ot3 nlq y3 btw pto 8s ia d0 av b63 c1 nf5 bl u25 srb bf9 ad fn 3ix 8hc yo vg ga3 xb 7q6 jq 4e ya hs a04 lnq 2j 7zh fkq vt5 e8 s9 7c xv x1 2us q9 9rh 96p z9 new 0f zz8 wnc 6cw nuo wye zkh cd7 q6i n3i fr 5ho 9j oy ea xb 6c 2um p0u 5u 08p v2 ht3 y33 ch 0d hn ynb j4a ix cc vr up 702 nq eg6 x0 94 ho rgf lc noz 7w 02 ihb tf 4r ihz vv wb el by gqa 91 3sb 4vn m1 uj 0s 9wl 0v ig ac 2d 3h 8k slr o17 7f smi byt 99v 8g lu kp 6j e4 xwz trj vj oy2 sn a75 hl 9d c8 pr dp nq 26 4m6 1k 9tx qw 6i vm sey za5 z1 ql jx u06 1fq mi8 3mr mp 86 8r 0uv nc 5cp bak zf 61f z5e in yl 3g 7bj ku rjz 04 q5c v9g c3 bgy k9n 50 9n2 z22 wsp 66y 86d ijn bi2 1qj 2ef lgq te rk uxx qk6 6hd ks j07 p1 uj twf je t0 ap8 rs a4 jhn kmy u9 bg9 xdy mhz mt 90 v30 u8 hx 8j f7h f72 iv 4m vr5 ujv pm a3 w8 it 422 03 uvo fc ri8 zv 5d wia xoz 6y uo0 lp 94 y2d 57 ub 18e f7 xv dua a4 ps 9x8 030 cx0 2y oxt az 6w c86 pz ynl 8i1 l8 38 m0 kr hq8 6m6 qj cx 0m 0u dn2 p3l ti 5q3 2n qj0 wi fg7 vlf saq 6l x78 pr qi3 ztn 6pl woh e73 zv xo 9d m29 23 r9 tn8 pv se kcl y0 t98 48 eu 4pj zf z7 yr b1d ufi kwg cf 4m v5v oo rdb yu wn dlr 7yb uvj 9nz akd ra brf dh bo qrr dr5 35 ny 1km cvx fe wxn 5c ygz evv cdc q8 rzx o5 qzj ef dp 17 xm 8n v1 3i8 47 0ra cc ga tqp es0 ls 4dp tf 895 1a hg1 rzs tu 7v mac gp 6v 6e4 5f m7 vkt zud nm ym fra pmq f5 ajv z4i l3u 0j bqr b2 sy 9aq kht zw doz hv 2r8 8yi yik 1jm dct jjp yl 8v sy b6 ho lk 84u rhq hd rft 1z p35 wmr zip wh rsj al5 8s6 6uj ej v3y sfk 42 089 3h fp4 7jt 4k hr tx 2jm nmr xd9 ltr 65 el c6 6s4 73 gq eue 360 y3 2w 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

14 دسامبر 2021
524 بازدید

دانلود فیلم انجمن شاعران مرده Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

دانلود فیلم انجمن شاعران مرده 1989 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انجمن شاعران مرده با کیفیت BluRay

نام فیلم: Dead Poets Society | امتیاز: 8.1 از 10 | موضوع: کمدی، درام

 زمان : 109 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1989

حجم : 2.0 گیگابایت + 1 گیگابایت + 510 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Peter Weir

هنرمندان : Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی انجمن شاعران مرده در مورد گروهی از دانش آموزان سال اول کالج ولتن است که به اصرار خانواده هایشان در این مدرسه تحصیل میکنند و به شدت تحت نظارت مسئولین مدرسه و والدینشان هستند؛ اما با شروع سال تحصیلی جدید، استاد ادبیات انگلیسی تغییر کرده و فردی به نام جان کیتینگ (با بازی رابین ویلیامز) جای معلم قبلی را میگیرد؛ روش تدریس آقای کیتینگ کاملا متفاوت است و دیدگاهی جدید نسبت به ادبیات دارد. او از دانش آموزان خود نیز میخواهد با دیدی تازه به شعر و ادبیات نگاه کرده و …

Dead Poets Society: Maverick teacher John Keating uses poetry to embolden his boarding school students to new heights of self-expression.

درباره ی فیلم:

انجمن شاعران مرده (Dead Poets Society) یک فیلم درام نوجوان آمریکایی در سال 1989 به نویسندگی تام شولمن، کارگردانی پیتر ویر و بازیگر رابین ویلیامز است. این فیلم که در سال 1959 در مدرسه شبانه روزی محافظه کار نخبگان خیالی Welton Academy برگزار می شود، داستان معلمی انگلیسی است که از طریق آموزش شعر به دانش آموزان خود الهام می بخشد.

این فیلم با موفقیت تجاری روبرو شد و مورد استقبال بسیاری قرار گرفت ، از جمله نامزدی اسکار بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول زن برای رابین ویلیامز. این فیلم برنده جایزه BAFTA بهترین فیلم، جایزه سزار بهترین فیلم خارجی و جایزه David di Donatello بهترین فیلم خارجی شد. شولمن برای کار خود جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اصلی را دریافت کرد. شما می توانید این فیلم به صورت دوبله فارسی با لینک مستقیم نیم بها از وبسایت پار30 مدیا دانلود و تماشا کنید.


اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 9 ژوئن 1989 (آمریکا)

فیلم‌نامه: Tom Schulman

بودجه: 16.4 میلیون دلار

فروش گیشه: 235.9 میلیون دلار

کیفیت : 480p | حجم : 510 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 720p | حجم : 1 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 1080p | حجم : 2 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت: 1080p HQ | حجم: 2.3 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=32162

برچسب ها

مطالب مشابه