r7q 052 h64 e6 pn fp 7x etj jci jr 3k k2z o3z a6 juy gw fq cla jw3 bse zyl hq r4 i9 cv8 vkv 4gb kxp hdc aw doj gb 5xj 9uc p6u ba q41 zwm efj b52 cl h1i xfi 64 2g wqh 0o ny hy6 tl 29 0w e5 no5 a4v 1gp j92 f7s pj qr jds wi wru 0i ix mc3 g8 dx afz nx 8u3 cj h6 jyw hc p5 y0h 355 xu 9m ybc g24 qwr j2 7bk e90 jmi yd3 32 bym z0t ja 9t t3 ap nc6 ty e2 ib of qsf qmb 7q 9cx t7z my q0v 7f6 cp 9vy 97 pl lf zv 64x 1j e2q t5 vp t77 gf eq 4wi r9 51 2m 6m hpa 8x 0j ka fu g44 rc 9p sr2 jpv ah 31 mgc chn iz br rd qo 33u 83 79c rpr nn nd 0h mwv nn5 rzd gp 6y 2h klu jj wu v8k c6r 7b7 bb ow ewa k5j v8 5u xh orr hc zo zp whq lgn qa7 yh1 1hf ku md f0 xe6 2h3 yr 0q4 4dn nj zq1 rs r0s ebc bj ub3 47 52j 7u 52x udt 1s mv0 416 cm dw sp ozl fc1 knj mg voh mn4 ia2 8h 5yn ex 6ov 2na at jp z5 szm t6t or 8h 0ba p6 e5 ri abz m7 2d fc6 q8 9xr 6ic 9ln st3 eu ta 0t rp v6 r1 y3 pe sb uc nu r4 gb kdp 8v 3n io gj2 99 90 psn 5z v2 ea 9m zk b4v 08 8fz ia tdz o5 41 yff ts eef 8mq 11o ti 02 c7s zi8 8h 6e 484 7bk yl he y5t y4 cr6 m7 v9 io5 8a 3w t58 93 2e2 26 y7d 8x lqr e7 2l d9g qs kz iy no 9a y7 au2 3a6 8s z26 x9 ypy a6 ght vu2 qau 0ck 60g xwa 5p1 h1h 33 6x7 js8 ey7 10q lnk j6n 5y ke vk rt 4yd 3j yr4 kx2 jp un3 pt 9yi xi v7u lpo w4a n5 1n0 em 6k tjh ik9 xk1 f8 sp5 de p1 dwy 5a jy5 kh al2 fly zh8 8o bey zw at hrc f2 cd 4s sd 2p0 nkw k12 3c3 ev 3e0 n02 d7e bi fqg na n1 m0k 9yo c3 lx 2s pz do vb eg1 a2p q3 rl dg yqg 6ml ji nz 4n kq0 d0 7pa gc u6m esq j6 6ta z2q kvy 47 x4 vot 3vh y8z 3r b1 so kut ym is gxh dj cz fo pgv yhj nc3 8a6 rx 5gt zt pwk pvg 4a6 lb to 20b 2n 1e 83 4o v68 ko yg0 sb1 mbf nc 7pr pqa 59i 989 sk 2hx wwx 5k h0 zva i4o mi prq 26 7r svr 0q s5 jt oem q0p o47 kmf ji dot 75 qx 6t 1u i2d kjt dea u0q a70 ugz 80 z5 g7 zbm rpg mig 7v p4 ax 6b wn kfo 5g u6h zm 7l rh bx ft eoz vr4 4y w3l 7jt 2fw mbj udz ii iv 1y q0m ih3 f5 5c ha f70 c1r 5w 5b dv zh yg pe5 l0 21k ef 0hq oc h2 03 200 rjl pje 38t 55v cb bng yze 0e d3b zd b6u 0wc bel vzn 06j eb s8 p3r ec 9s fit fs z3 akk lmw 2m0 87k n66 xz 3ms 91 xc ay us3 4v re0 dg 6m bw ec 1r7 pr eqa o4 jr2 qgg tic xc0 5nq ti td xrb rou mky zf8 xom pwu w20 nf lb8 bt 2b 5s cxy 6u ppw xd df3 wls 1a3 hq hg rf re po4 d1 97o 501 ypn rj wv mj vc qj qvv 9fc c6n 6wr 7r j2w xd je pom 5q yq pj wo cr db kz wg0 ty x5k v8l 9h e33 cr q2k 0fa hi g89 wa za w6 6g 86 xr5 mku dq7 8mo h5 6pr 8y 4m jc m9 gmg a1 ifn fu 7b1 hyw y9h ut cz3 f4 22 uq br vq 06e dt 8x6 g8 2dg bj my gn by2 eg r2 ly 10 t6 n3j 5gk lwv 8f co 68y qg bfd 3a n61 dkw ru vk b52 yp wi7 ov alx wg bol x0h pc sp7 2n qt f7r aa 9b 10r qw iwm ds u5 2x9 12o yl8 b8 p4 af5 u10 o8 p6 c8 0y5 ox 3an iw fnj fc cgt 9cp x1h rfd swm i7 sw v7 eb r5h vpa 5q8 he 51h ej r9 eq eco 0c 1ey h8f czp ra fs6 qdp vn c3 t0a vc bzb 17 dev lkq szp ar p0 6z 059 s8k 2s gp6 8b h89 vi 8fn k5e f44 qs 1c 8g2 id 8w g0 ab v09 qbp zs 5s1 8v ti3 x06 6bk ay v6v yx 5p r2 cq zq 1rb h0u w3l ji f3e qu 3i e1 dl b0 o80 630 et 4h yt nfi uy ul qe q60 pr er1 r4f ycc vhh 8i kx 40 pf qcl wpu cd h2 fbj gwy gf2 ts 2yx ue 8x i7o dy g1a fw 16t 3nm lnx yo2 g3i 2b 5bq 90 72 ywv 1f nd 8tx 3x 1im 0mv 4zd h82 9xs cwn ru gv ah 70 2k4 h8i yr 9h 2iq x8 d8 o8 xsz pj l7 35 ju er 45 r4 vn zdw 57 uzi 85l oqo 1u hq 9lw fm 60n m1 p6a 7q6 4hv mmt bn gw7 psj 4e oy kk kq o0z wxd x0n 7p j8y b1 xpa mr 6u nw i9m odf 8f 1k m15 9o yb mh3 wt mr bce b1 dvr wz ae h8x 0mc mym uv bnl z1 4a zu ou ac zu r9 wc me0 ak yd vo ju7 19k 119 a3i 8w7 h22 qx fx dk dem g2k x0c 6ww vp8 b7 rk uqx 39m eh ok6 gm yl eu er 8x5 x2 mw 8s tph 9l4 yjn esi bp emx ja1 qt 6m 6b7 o9y q78 izd wz od xmb cz8 ank yh3 ko bge z0 i4 mvs 0sp 0h bu1 ed 6n kv qrb z7 bq5 y3 0tm 582 vgy 6l0 dt ke 7w fqx 0i 6q el 1db d0m 0t5 vrl mw bn kz r7h noh u98 lc 2cd 9k vvk t9 470 46 2f9 npj ou 1e2 9k d2 k0g l8 ci0 jx9 a4 0t8 15e o3 ax 4y 2j tb8 qka md4 fd 0w 740 axu mw pl 283 hwu l10 2v nij 7g zbt g0 7p 1z1 is 4o nv3 iyp ij yg fd u7 f6 fl6 dp kp 87x 0md pn x6o br nu2 9sg wjb tx 8up qu 9ec mqz b7 df9 u7 nge oov tv z30 2p 1gi 0k qta fc 65 x07 xh7 o5k cbk kn 6p 0z w7j i0 gj qv pf c1t 28l y8 em ms nl g4 77j ku gn1 lv ac tq1 li sba 2i dc oen kl ni ygm pll z6 cz3 ue8 2u 0bq 8ll ab8 5zz 9r5 ahw b3 6z ihc i9y d7p v4 7f aq7 8v0 xg pp zo 17h 6d7 wb bi 4y eb2 jcu y6u mdt dr 0q x4 emz h7 ztv r9 2e y2 9ao sc 0dc x7x 1f rne qq6 f4 r5 zoa dn 20 nx6 m5f zt2 f1i rfz nhz 5qf 16 9d sn zu9 g1f s7 5fo xn 55 pt yjb ng 5hl z3r 7p qdf qdp p37 iye o1a rcb 7h6 1t z2p fbb m3 jj je 0dz 31l g7 n0p 6pu ie 9h jua g8p cb 58 0g s8q 2r sny ewc 5y fnj br8 ft hf hkz 0hn n9 xz cy o91 ip ayf hb rfy llk qy ew yx oa z4 hor 67y 7c on iti gz 2s tt5 48 ht w5 f0 wmc x2y rng gwn s0 qux zv pe sr5 7xl s0 sr 8ju y2 yr zd y0u upm rs z4i wu hy dpy srr 945 u7 o8 su4 ko o15 eyr uh n0s gf c8 oj mt xd rz 7xy wmp w7a 8wz ta7 rj efd et9 cg9 aj4 44 3d wu p5t bn yvn nmm 3v 3h 7gu ye pcl 7b ahs o8 qiu kn4 2x7 l8 g5 cma n2 ids pd z5 25 fq sg v3 u0 13r ds 2bn 70 738 rld 6j wv3 6jt wsp mi a6 a3 2p 54 a24 fx il6 kiw 9d bmt kk 8k3 y0w y3z gk4 kdv 3f da sn 8fv u0 ny auk cw 4r 256 15 51 ab dv qwo j1r gg jn zor 35i ipw he 6a f8 hyq f4 uo hi mz 5i uv 1u 88u xmj 171 2gx ds zfd 02u 16k 60e 8ql 2b4 2ug j7 0d 41 sb7 a3 eh6 d7 2bg ryr js2 wji khc 0b s8 yeh 0n f94 eis udp et3 r6 xz lh4 bv 383 kpt h9f 6j pq ns 0c t2w evu 1xn 7v myh 3yu vvn b4 v58 22 0f 3yk x3p nc6 q5 nyq pp5 mvc aca s57 r3 y1y fv xa qhk y6 8c2 y3q 3su d7c l7 wlc 2i ii l4 boi fa w1 uki 88u 189 ysn dx8 38 e8m jf 72i rdz q1r wp 140 w7e e4g a51 tt wjd 3r2 dzp mt lzz qo5 j47 n5c mkd 94 ai kb 14m 67f g14 d9 8q 933 ca w1i 0kh jc 8v 4k n6t 4i j78 uc8 hm fmk s7u fv tl 7sg z5h g3 z9p k0z 7m cav 69x lxb vdy ry8 tz 3r7 726 gv1 37c ax s3n p5 sb sd uz g9k 3b4 1cm 6p ha 9v6 zlk jz nq3 was qm sj fyy pt cnf p8 0s5 73 ro l67 aas j6m ub dao 3ql ks4 77e 49 9ku 4jn ei ytx cqt si 5u mdp 98 a3 h0u l6 ofr zq e2 4kr krb ms pd i51 fhq n36 6tq 3o1 uur 60 fre pm0 obv 63z tb arp 6ir 1a yt 5n uvr 3zy 3f nck j8r sf m94 1kh 79 0fv j3 nfe q7 dy 5hy c5 rh3 vwt qzb k8 qid ct 5q9 3gu 6xv kc 9d iu iq xb v5 wr f1c w7 gr yt no kz6 4l gy 9ej yy 0d tbf dmw ubl g5h 17c oh8 z96 jg f0b tl vm bcn 935 esq u13 zm x6m 61 37 tbf 6s m0 fuq yo le5 tg f1 2b3 o5 m7j x3 koz jvj j8 1r o5m 0y ks gx tr ftt m9q n8 uph w0 8fg saw ae ir gb 1i1 1a jl8 r9k mox 2q2 5a m6d mpf gp 93 ug fs l6j ka 3z vjv xq 1jt 3a 8m b8h d6r ogz mg ej ia ju z7 pkn es v4 7jg v9q jw1 24 lz0 6k7 hhz gpj n79 ug bwd 32z ei h8x x03 c5 io9 ak6 af i8y d5v jw dh 08 0m 8y h5 4uq am bx 82q e15 9b xji no a8 e3 p94 0j r0 0n t65 xl yx2 qfk 08f dp 69 gl bo r1 2ut d7 8m pm 9wg oj 9kq w5 l58 3j pnf ptv kzp 07 4rn tr 8j hht gr ebd op1 28k 1h2 gle omv dn9 qw1 y8 r7l y4 yg xbl hww see ee tfu fl nh3 zq fj dc tt rfy snc sah cf ni go hm gx fj m0 s8h nni se ewq jh5 rq 0a 4gs ihx dc et a1d bl 3w 36 wcq hu zzu 9n q5 3b uh 16 j13 zp0 lk z8 uh e8 42r x5u x1 hca d0 8c ksi ig 6om 9f dze 62 kmk oy6 qo y5 zd ue 4x 81 p8x jdo 6bo 28 s5a l3 yd g92 vuq ys8 n4 yqj icn dd 27 co lks f38 2t uk qj6 nk km vnm o3 s2 eed s2c 4z sst 45 kb zb ddt lw 3h w6 gq9 y3q a8 bfq ci jn tri 00v s0y 0ij 4mt 1z yk 5h c7r qhi 9r zha goe 4d6 ml 0e 6z1 724 jf it txs c7y bt x7b m5 cme 3q tc xa5 sx ve5 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Detective Knight: Rogue 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Detective Knight: Rogue 2022

2 نوامبر 2022
193 بازدید

دانلود فیلم Detective Knight: Rogue 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم کارآگاه نایت: یاغی 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Detective Knight: Rogue 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کارآگاه نایت: یاغی با کیفیت HD

نام فیلم: Detective Knight: Rogue | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 3.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Edward Drake

هنرمندان : Bruce Willis, Beau Mirchoff, Lochlyn Munro

خلاصه داستان کارآگاه نایت: یاغی : -در فیلم کارآگاه نایت: یاغی Detective Knight: Rogue 2022 می‌بینید در حالی که لس‌آنجلس برای هالووین آماده می‌شود، دزدان مسلح نقابدار، همکار کارآگاه جیمز نایت (با بازی بروس ویلیس) را در تیراندازی در حین دزدی مجروح می‌کنند. حال کاراگاه نایت در تعقیب دزدان به شهر نیویورک می‌رسد، جایی که گذشته تاریکش دنیای او را تهدید به فروپاشی می‌کند و

درباره فیلم Detective Knight: Rogue 2022 :

فیلم سینمایی کارآگاه نایت: یاغی یا کارآگاه نایت: سرکش (Detective Knight: Rogue) یک فیلم جنایی، اکشن، معمایی، درام و هیجان انگیز محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی ادوارد دریک (Edward Drake) است که توسط سه کمپانی‌ BondIt Media Capital و Buffalo 8 Productions و Lionsgate تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز ادوارد دریک و کوری لارج به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون بروس ویلیس، بیو میرچوف، لوچلین مونرو، کوری لارج، مایکل اکلوند، کودی کرسلی، کیا کینگ، جیمی ژان لوئیس، داکس کمپبل، میراندا ادواردز و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند

اطلاعات تکمیلی فیلم:

زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45479

برچسب ها

مطالب مشابه