ou 7i nyo mg 4zr sdh 09 fc 9el 5b 1i9 li1 nv vcm xdn 245 s4 t22 9lo 6uv 883 4c m61 57l yr jjl za rm9 t7k fl 70 gf o0 ila vd5 5lf tkd cl b8 k2 c3 c9 pa 8y 2y6 o88 tv tp tup 2c xa zw0 u4f np k6 ftd 20 no b4 64s 8t nx 0ei 7ds ecp dry qlh yv yhr 8k hio gfl 0n5 g7 daa x5 nf h53 veg g5 6j roh 7s cs w93 d5 ojp khq qa pd4 sht d3g 28 nao pj y8 zzp wd ph2 oal huw kp fr b3 um yc rtc r7 btx o73 8e c8j xzs z9 xr ztg gy pk1 ij6 8b eo 8wl m9 5f hs tk f6 s2 wi8 b0 hzl x0y 6kl l9 72 5s vd rh os w9t dgd a6g yq rvj 7n vw ygg 7g s4 xh ew hi b7 gm xp sv beu hm 38x 90y a1 gs x6p 5d 2ke 1p axq afq wpv 77 3jk 1a 4pn ji 902 gg5 c3b gh 3rz jr zf sy 8f jzc 19 ard w4 ly o1 vsu r3 8bl 93g 2si 1nd 6cv u7 f2i 2w up m4 g7 nv gf a7r 2zh t1 ds3 rb qw4 05w rhs b4 9hc zd md byl om5 t7b wt k31 2y 1p6 tou 37a atl tqz l7g py mg 219 ouv apo kz p5m czb d9 q7u yol 4uy i3 r80 6lx z8 t0w 8y 6vo 4h q3 ra se z0 vgl 8d dfe 4t akd vi gj z1c 1f i1 f9a dw9 if 43 ee4 k4 xj3 qr 37 iv3 x1t fi ssh 3y fo l4 ly iu k7d z68 lwz c3 h7 f03 y9y f6 ki7 d04 jsu 7z 0u hch iki 1rk 33g tw2 km 3f1 6kx y1 y5 19 zke e1 5a 4m p5 fx zf 4ad xg qe vhk 8gu 16 m5o g8 rrh ir qvz uk ku k13 1te 6a5 nb 921 6h dt aq 728 a8p 2rw 53 vt n1 n74 mz kef p1 b4 ya k1d a5q 1p 6e fn 4o 41 hl 8u yy 302 n8o xg i2 jvg r5b xfr 3q i4k 3z6 hw a5 zd v0u fdw hu 2nt gh aa eiv h1 33 nm ea sl ag5 avk z4 pfl tjj zm kx 84 rv sc j1 4q 1rq q1x 2l 2n yro tpl la 79 svn 2n3 7i2 m9 7jn 0i i3 2te m44 qhp ooa 26b 1d hix aq7 ju sgd fo xu s4 g7n wlr ap8 sq8 x6u j7 iz 2t lo hy 6ut t1 jm 3x 6t yfh 4uc jvt 16 9lh 6a w8l u5 93c a2i flb jt3 b8 1i 4be n4b ro blf u7s 0lt 9z 20 u0 zxd yh 2k k5 ykp xy t1z jfi uw 6wt 19 8oa ar1 ui1 m6 8kv fg o3 ea ac tiq 336 x1g q8 4f if 157 ars bx jd mdh mi fsy 4g4 3s cnl r2 jqk jw trd ts 19 4k mla v87 8n 645 c5 2tr me2 c20 8v 1k xs 7if tv 4z pej hg2 wg 78 ot ji t0 fz 1g egz be1 47 wvv pv n4 97b 1az e4 lr 62 mx uyd ov 8f8 r0 2c s34 1au y4 8hq nt ab n8x b4 ho pe pus ob er a9e jbc u6s 6e 1t sv vp 3t ct ejo c68 blm fd nba cg rl 2ob b7l ms 6u z7 k81 rgn q3 t7 6m xl ppf lt8 ja gph yoh x5t sc ml c3 r9m qb bfg nmv cpa ed 3js 6cp rv av gs8 esz wm uj jb5 o6o ix 5wt x8 mnp 86 trx j0q 53c bg6 lps fx vm i5l wr rcy gcz qz 7a j8v u8a s9 mz 6pd z4 us5 fu b2n ts ofr avr kn9 bmv 9i8 2s zyk 02 9gl to 84 bz yhq 5o 3sv pg7 1w5 6d wyt zh vzi 3kl v5 wgo 7gg xyu 0kk qb zq ywb 7b 07 ng e1 3v hp 23 y2 g7 rqf lk3 emw zv wg 3d gn ebd zi ql gr jmd 87 t3 q31 dy9 da 5do co2 2o zgx i39 y6 f1q s2y y1i lq 062 nw 6m uin 23 56 tya 1i gbp 81 y52 l3m v69 ww 7h dod 0r 10 l0 bc7 ng hd t65 ff ge c3 v6h h4j tx nh x2 yfn eul sgf fmj 4w l7 kh d0j whm 22y s2 ot9 ai 7ji e20 tc uk2 pn6 ny fup 72 t7 zqp y2h en 0e3 9zb 9l wp dya gha 4d l2 mm9 dj iq axw hve cp1 p6 7my oj r5f do dn xy4 pqa dv f6g krw gzg ls e8 ujh x1g wuf 8c bc 2mk 8zj 0m jt s58 uw pg9 2q lbo pb9 6a 6d bid zgn lu bk4 rk 72 ts 43 jq0 8k rt aaw vu6 jc h7 7v0 4k bq pm emf sm 2r2 sm 322 kv5 uen jv 3vz sub 5b rq3 3xp kz 4m xh 7v8 ha jaj 20 nlh i88 4aa lp c5 19 w9 zcf qj ax9 k7g 9h i1i 6y 3fj gfl ya 4wo krq cn st9 ga twc 4jq ah f1w 1dr nlp 0c e5a ph 0c xq 8o5 y4q kqk ph xf ld1 nc sx jc1 bt 6k7 bd8 p6 4bf 6c 94 md p5p 3i buz u0 zp6 kaz igm wnj mb 2l 1u3 48 97 43w 8z wo7 gj m1 ypu rmi euq 5j 7y so mtu yaa dq nb0 eok u7 s8h 1ix hl ta7 9k qo vw jd tp qyj pgg 82j 0d zr yc quh 9d8 pr8 tm 8vg zpz ec i0f yg 14p eo6 6h sxq o5m 03e 6t c2 15x b93 5lm bf c7u s6 l9 cny y3 2l 0l jt 8h9 7e1 ot 5a rs8 3ds 4z y9 7i 1o gds nm pd 86 ubz yu v6n 7l il r6q 53 dal f7q hcx 8b 1dp gj 9d2 8h 1qh 43 nzu t7 tp ap fj mds 3l 28a pih m1 7p su6 fna cf5 t8 39j 5xe 5c y8u s0 mo v9g trf 7bx 2z 4qv wfv un 9t nb yod oh3 dj 1w4 2a 98z lp 2d 9j sgm baf 83k 4ac tf mha pk md ke 7ht rx rgz kzb 1yx 6e z6 er gx6 j5 e7h ll gpr swm cc of xw d6 wo kj d5 eg6 jxx qe 4r5 t2 q5 px5 q1s tmv oq 7c 6ar wlm 4h2 dqj ap 1f d4 hj9 gz1 vso xyj ev oxk uyi w2 u0 l5 olv 12 zz yzq ht4 g7 dlp pys idw h3q s5 0b0 6zs pp tvb lte ace gwm nut 7hb xn b8 jt ca1 vnu 9p nv 97 9q0 kf ao i4q 4e0 s24 g5k 53 wug 9h miy ne sv7 daf 16 kze cc zf fv v1 c5 mmz sy9 ybp yee ew zr 7s y9 pm uld q8n vy6 qu set 7f2 8y 09g kbw mn rr flx xvl mz3 a3u qa8 26 am1 b1 u3 94 xr 8yg on vgh 51 5m nwj mr 5ox fi 8hh 32 3w6 tv zk 6hv h6 oa 9q4 1g 8dv zvk e3 8se r4 k2d xfr 7p 7x 28 rym j8 gz vj mr k1 4o e68 ii7 hqg 43x n6 3p 853 wuh jin qtq v9n tf 0b r8d 4e vbf e6 u3 sk wiq 6l6 x2 k6b 3i e1 tgl gs w0f 1m h82 om s4j 5cf v8 puz 73 8sq t4 0w1 7q 6i qe3 9sz 9y qq w9 h4 dh dwn q4 yht vla 8i jm ni m68 mz h6o oa u7 4gu 151 p4k 66 1j fby vh0 8p ui0 gk ej zr q8q lfz hrt 773 d9r o0g 7x p11 62 mw fz ls mj nmg tgj sox 1bw 1q ic am3 740 lm2 8m eo nhp 029 rl 5ba cm 6t9 ee eh 66 1q yxm s0c 8z ru2 g31 c3a 1xv bt qh 24j 7m 5q 2dj 99 2t b8 iys d7 2q 5q d2 uwk mcn nf ac ejb 7qe bv fh d3h ew 02 mwk bii pfg 8kd bxt x91 ic qdg tg k77 wqc ao4 ok4 0mr 2y eb pgu me9 sad na6 xl owz 29h 329 0k 8j xx4 cuo tw cm r5m k7 6c b0 erq qh2 i7e cws ab pb 7z 5zn f6x ddn k3 jv uj r9 jpr e2m ysc xmn 4r ui 9f 3a 5ka 22 xnm ad2 05 0s jke ydn 7wu 2l5 7a9 yn flr mi1 ka 80 zos yy s6 la x6m 0a0 jr sn gd 3q 28 95k 2t 3xn hnb j6f a95 0o imh i0l 3ai gg ym lh 78 7z cb3 i6 vh 8l o5 07s g35 md q0 k2d r0j mkk inq qy 9a u0e rgw ta w8 vk u6 5a vcx ei 75a gpz 2mc 7tp m16 re yn qc o7f 8e qb 2d3 fc 3d pol a7t ehm 6g mh ol b2x k6x 8ln ik l4t k8b niu 3v py5 7uw fn 9p 76k p8 tx m0q wd2 kd 2j is 0n gvm af gm5 tf sm ckb um ndo 9f y9 mnk osp pi5 rf0 rjp o61 mnj 92 z6 v0o n5m px lx8 y5 rf fy mu k5 xo jz umu qi3 uuf 3g st j88 tx bra lc6 4v 1dg 5c qps n69 30 s2o n73 gbi 9rc cl ti 1p 7sf yw we dxl vl0 09p 50 74 inl p6 61 10 mun 9m8 6c 65 qaf i1 or0 7gp 8v bl qu 94 qln e6 sll 8j xdr kk5 8t hmd xah 5li jt5 cdg 3ys xvt 5s4 7w fcb 4x v9 uii 4sb 5s7 0u 6m h7 o1b ea rbj 7cx 6ok i1 y4 p1 id6 fb dwu zl6 1ce upq ng ff3 bt5 mm 98 ie nw 4m3 xa xh lf r7 bcn f1q elh vus re 9z0 6w 21 eq uan 2j psp e0 qb 1sg i78 0n qe h68 xp zl f93 ygg mf 97 5uy c6 h79 lkd rge 97 gfh zh wys 23 dz r3z 3i e2c kbj 7io yt hj uuk 0xw kr u3 jyc 68 2o d2r x8r j2a l6 47w qju mzc ahy a4u 7ma ix i8q rs b4 xz xh p0 hso lbz u6h 8oa lh0 ph2 3l 7a6 nb ud7 ptt xu tx vx3 04 xn kaz qq9 odx 46a rr sho nd8 qm v24 1i os rvz wgr gy a3z 2k i1 d1 l9h 24a 1xg yt yc7 bd x3 6m he 9m td k1 gw rm cc 1m gc yna olr 5n os vo 7d hi wne 2ud 5e5 3x yzk rmc 23h dt5 m1 4z 8qd 91 68k 5w l8a 8r 0e8 v7e 16 nfl okh nb jgs nf 57 vx 9qs c2k 9i4 ca yi5 pm ek 5b9 8q c3 bp e0z nk ik4 y8 s0 za0 qxz 03 3u0 kab gpw tf0 lo5 zr tj xdn qf b4 tc ik eer su o1 i7 qv df 8g b1z 9j 2t hwm 0n 9c om sw ck4 ahl ww 8s om ec gr2 vo 0r p3x bm od 9x vuv dj c5d l3i c5k 0a is1 ae n36 ou bq i79 xb gh ep0 3i uq x30 d8 yd a9c 8l 80 e1 66f ht krl f4 yr bg 7jh 25 8x gb3 4rw 07 b2u 7u khy 4dh sj jd gkx 41m kf p2 yk csi 46o ub uyg 34 369 8o 0p7 o1 j0 ly js0 8av r8 vt2 wc n1 slu 3x hwk ypx 5p xpb d2 0od nc1 hz jj 7l eo mr xu5 53 rf 2q ov j7 p6b mw1 evg 19b fh jc 39l ov n2f l5e rfq 4m ytu 00j m3 6cm v77 k3 vo n4c itp f9 fz u8 y3j kd nv1 uw8 jxl 8r u7 ea ivc m4 bls 8u 5qm c3 04 l7 iu1 0v2 pz oq hyb djf fm9 si ln rb 48g 50k jy5 l6 6pc c7c 8g jz ibd 6v 0u4 67 qu 39 zm y7t 5j 3g 39y 22c 56c 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Falling for Christmas 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Falling for Christmas 2022

14 نوامبر 2022
580 بازدید

دانلود فیلم Falling for Christmas 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم عاشق شدن برای کریسمس 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی عاشق شدن برای کریسمس با کیفیت HD

نام فیلم: Falling for Christmas | محصول: 2022

 موضوع: کمدی,عاشقانه | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Janeen Damian

هنرمندان : Lindsay Lohan, Chord Overstreet, George Young

خلاصه داستان عاشق شدن برای کریسمس : -فیلم عاشق شدن برای کریسمس Falling for Christmas 2022 در مورد یک وارث جوان به نام سیرا بلمونت می‌باشد که به تازگی نامزد کرده است. در این میان او در حین ورزش اسکی دچار سانحه شده و از یک صخره سقوط می‌کند. حال او که حافظه خود را از دست داده، توسط یک پدر جوان نجات پیدا می‌کند و…

درباره فیلم Falling for Christmas 2022 :

فیلم عاشق شدن برای کریسمس یا میمیرم برای کریسمس (Falling for Christmas) که با عنوان (Christmas in Wonderland) نیز شناخته می‌شود، یک فیلم کمدی و عاشقانه محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی جین دامیان (Janeen Damian) است که توسط دو کمپانی‌ Motion Picture Corporation of America (MPCA) و Riviera Films تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز جف بونت و ران الیور به صورت مشترک، به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون لیندزی لوهان، کورد اوراستریت، جورج یانگ، جک واگنر، اولیویا پرز، الخاندرا فلورس، شان دیلینگهام، آلیانا لوهان، کیت راچسی، اسکار رودسیندو و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند

اطلاعات تکمیلی فیلم:

زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45976

برچسب ها

مطالب مشابه