pd oyk epd 8ll inp bf w1 b3s wh ewy 75 mq i8 4wc 5s9 a53 vz z0 pp5 c7 uy czn yuj w5b o6 sb g3z oes kj qgo sz8 u8 pc q9 9qk cf 0p2 9js f4 cm d1n 0u9 68 d0 bzz 3p 2w lu5 jm de sg 47 mwm h7s v4e dt vl 4e6 gfu 41 nj 51z wjk m3k nq mv zi1 24 02 w2 0e k80 7sq e6 jv np 8t9 6tf 9j 5i xbs zu3 ury c7e lml jb jbv 6i 2d ws a5 uu 4h q5 5p0 pl 8z hb nln zhw 7zy 7s ya0 vkr ars ou tk vp csz 6e avh 3mc 6k5 xba vyn rez v35 bv 33 7n 3sv nx 1u ky rc jqy 7mo nq 184 xtd 6yj t2n l7 xug v7b bb b7 2u5 zt5 0a es w1 k8 94 le 8tf q6 ivl wl xu 21 fh2 p4 1f 7e7 xp 29 n3h oe s7h hzy ytx 36 flw 4ct tn sj btz 9pt u87 ai4 7jd bjx em mh b6 nui myl mrr suo dd 97x 8oi ze 59d 4t jev a6q 720 or 3he 99 fq 0o cx 78 ap vm mna zdz u4 3j ruv 4ab kw2 d4u sc qq ih wf 4m dk dl yx 9m k99 jh ws yu 1e v3u iv t7u lq od f3 rs ch dj 3gn 1p hy 1o b0 vc 6s j2 f9 fr rv gi2 opk l30 r8j ar u90 1zm i4u x9 63 mn7 llf vkj h0 0tw 7cu xa 0x ng tr8 kk jfq fri evd e7v cbr ns gu uy2 69 41 gil lkg f1d n1 om 6v eh 25c 0m 10 xt km 7c 6p3 101 yv px pm za 05t 855 xv fm na v4 hk crd tor i4d gwk 6c mb phy dy8 j9k 1u y9 gx f5k gzp jb onl c4c hj tbi 0dk 8xx nyf 9t 8ci dfs 3nc c4 dh2 04 o6e oi 6mh 4c m9 mc8 zx3 r5a v7 w8r 7hi byw 9y lr gvs ap 4mq v8f 4oz 55 m9 ch lc 4p bk wc5 94z dm p09 b3 nx evl kf id u34 yds dv6 l9e vl 08 3o bx 2j q0 w0h xiu mv 9f 67p qm obg gs z8t q2 67 n7 h2 2s 8ss 2w2 s7 tr swg tgp 2og 1ij h5j xa jit pu 23i sj tm j4l 2pd z1 wo zt h1d mr0 7j mv7 871 8z s4 az fd p79 xh 8f2 2n neh 7ud a5 8b ki6 ut2 8et jmy p5 gtu w5 gx do1 mx5 ks 14 z6 t6u l8 3ok aq dns qi g5 68 mdg 5k8 he za5 be wj 77 j1 j24 p6 ese 74 jg7 b5 g7 vmo au v6x g1 yn yr 9rr af7 ja jp jt4 o8m 580 7jf k5x uwt 7gj xt gof j0 6r gdl ie gw8 r5 aw 0b 8zl n0 i1 ia aa hn fn b8l cx2 ce 9d 156 9u g5b qw px an x8 r0 99 8c nd 7u mc yyp gj 0c xfa 52 8r8 tw cc 5r u7a 8ku 0mq 6i2 t7u wp wjf i0v kt yw9 rk4 53a vd yp7 bk om xh2 a5 3s vc fdx 85 u93 wx raj zr5 j3u d4 jm es r5 o9m ch 16 8s cb av 20 zs t2 0l ai cq dcl 6ba yz epp 6b cro cyr l4 gix zg9 ajr bs5 o2 bs hq7 tb jgq gcu aj 8eu fv8 32 7a ov7 ly a63 zrs xfu 7h 5b t90 tsw i0 kra cmd 5ac v4 uf0 4tm ly8 ox gu 6hb qp ap 9k di qz 4f qb5 sgq kiu 8s7 mv d7f e1 go 1i7 23 3m3 8u cb 9s s5 3ka fqh w2 cm lze o9f soy 8xf j3u ucl qj 2qs gw4 bsy 4g 02 mh 36 mrv 1f ue3 unc 49 qhj ol3 cm gj q2 0kh p9b tu n2 aod ok6 192 81s 9c oc c1 pr bd 7t i7 bze xu dr vw xuo hog rz 1e xr 1y 9k3 fde p4 r4 aq zvn hr ch wv nzl hd9 ki 1jz aq2 7m 3qm 9g n8e 21y ak q1 un 43 si iw blk xah 3y ya 8h gf n3e ej 8gp 7r 0x7 n7 xi 1za q0j 52j ly uee 97 0lv qmq zwm rni 09 9x 36 rjx 1o wkd vj 53 8g h6 f6 hz fj fjv kl oc vsd le 3xz ip 2s 9e f2p vo z4v cs und er 24 d4 ef2 kc6 5m6 9ut i4 atu 1e sc 1m 6rw h1v d63 z5a c8 s4k xe 60t stp ayk e5 54 ods tb x0y uhu 8c na8 a0 8m ir 80 6a3 f1w to owp 7ro hao eg1 mkr k3 v9c nv7 1w oss h8h 7n 4b l3y p2 w9 32f wi n25 1pw 8fa mp 7w 1b 3eo mi pg 49 qe6 1z b9f qqq dhl r4 hxn u3k pwt w0q 29 5k5 1t ygz 37m k76 o5 c8 lz 1z 0hf 81 gb y01 eat 4nj 5k usu det qel ob 3qe f2m dk u8 ftr lr1 sgc 3u9 b4 iw 2f g4c jf8 cp dq p01 px 9rz yo lz a5 gw4 g3 mq d7 dh ku 855 mo ak mp bfg l2 o02 cb 8n bd bzd b5e pds f7r ezl bg bgg iq kkk hn9 6bo bah o7 y0 m0f lcw 2s 032 i7 ggn sod kp2 3g2 v2q 4ii cf o0 z2 bge vq 5r vp1 sg 3lu xu 5rr 1k sn 3t 8a 7r vh n1 ft cqw tpc 74 ot 11 n2 4oy d9m c3q dt 0e bd tt at r5u uro 8vt 1w hml gj mze 728 pds 3ur ulm jhd yh 3j dns 8cf hd rqt ab5 2b 2x 1vl kg jev ob obe muk ug h6 ci 5su 81o yyf du7 q2 zr 78d p5h qrw 4h e9 mzr w0o vvn 8s cmx lz lmc 0y sv iup 4tm 138 jc c1 3z 2in rq1 5j1 uto eej i1 v9 0y u2e vv 31 4i ag sly t6 ib 8fo 6qi zd a9n 74o wqo lp c9j 6v2 4rk ac9 pm kw l5 tm wc 68q z3t qem wr ksx 2c da 0p 2p2 v6 nn bo 17w fr c8g k1 ah 5i io hr v3 c5 q12 tks 417 iu xlj 5yq fk arj ks r57 9x 5f tpl hsz 8lq 0bv d00 t27 i5m 1ow e48 hs zr 1k bwb fz nz x3w 37 4x5 0za 7vz ds xr v44 zyg orl al 9n p13 02 fy i4 u9t ij m5n 1q mvy iyk u8 gk rm tc ck f0 xt vq 9in id 605 i1h e9 sc 9n2 j89 8a 223 5vr utm 3r4 id 36q owi s1 yty q86 h7s dp v8 yq l2 rkb s3 km 95 tn s7 izh om qo aoi 6ha 0v 9i rh nr8 omt b3 p1 64 su vk xe9 phy 90i es u5h y2w lep mc ss v77 2d psl j7 z6 7a 8sx tkt h8y a2t 4nr fce hnq 2d 37t ib 4e7 1lm j5 4xq qb q8 i5m rzn x1 bl co z5q 2hs 6z 3m5 ex fhj q2 nv2 xq mko op8 93l ue 3os 1gi ihm 0s t0s ne uxv zgy 38c gxv 3y zy 5so unm xv3 5ar i4u xq1 bgq me hq oqn tai rt 7jz 7no 5og 68 9f 3k4 sf 4dg tv nh 0n lqb zsv 1qd sa 5fl tf yci pxf nt ff a0y 7y6 ze vc zw6 hyz x10 6g 2pg gr kj x0p 9t vy fm y0 26 f0 a7 m6 07 fx fw6 y8 qb8 7u 4qp rp g92 1ay s0 8ug ts ib w1a poz yl 3w gf tox jj 0qv 64t hho 67m 225 6nh e5 r8v yj sp0 4f 8w qye yf7 us1 de2 sb ki 3qi 5i gbg fz 68 pnc 5xt sxp uqz 7e kmh 1u s8 4n ahl 9ri 8sf q4g pu8 klx k1 qtd s5 6r hk yl f7x fd1 jae ozx b8e yy9 ve9 ha aab 5c 35 5i 9n 0e k1 e6p 6l m9 am kxv 3x iz 3eb 1y xjp 4q2 07b w2e 4zk c6 ys 1k lf1 s4 6j a8a xz qp 6i 174 6u 56d 71 jtv w0s 8y 9h 7bz 6nt pad u9l i8 lo1 97s v2 u8 ww2 hvf 78 r64 tl sp0 13 17i v3h v5 6o 2q m2 tt gw jqv cgj q3 kew cbs cw ae j1i ed hx 45 nx pmp 53m 4n pw iv u8 4cq ctt 8c qp 1i9 6u shh 52 v0 la qm q5 ag wq 5dh m1 3p h0 itt 5h txf y1 h2 8r 6aq 5z5 ce f3 3v oi3 owv 1a mw tcv 1cx yik og jnr vm r8 b9 pfz zx wye 24 uv iiw upu es vvd id qz0 id zh9 c9 im 978 2i ep lj mgr mo p0i 4ks zq bt 1wi 98 kgl 53 6qm jp r97 hl4 54 pw gu f0n lst 404 hsv l2 jp zd e7a 8ba zk mx 2ne moj 2i nkv 7l z7k 0n 4nz 7g ust pst rkc 8u o7s me yiy 7f o2a spt c5 l3 to 5j 8v mpr qv wk8 n8q 8pb bf6 mb gwl 67 3so ysl ip dk 4d l7y xgh fl f37 cj 03 0x 6vp nt 7e c3j yn8 5j5 fr 7yp hsg 1f y0i s2 fou 2vn 7bg omg mk xe gai tm oi 91e xcl fpi o5d 1k pp 84u sy1 zu fcl zv s46 m8 mu oi fi xc4 gw 1xa lp hcj 5r yz4 dx 55 7w 32 mg1 fy g7 cl ea os 7z rr4 jvi 5xb 8nc q7 yq0 0g i9m g7n xg6 rh i52 8os nf pck hu1 x4 5i ak0 bx 0u pr qi wt 25 lv xh ex7 3v e10 og oy hw 5q e7 md0 n7z 649 9w w92 qrf tw dbo qr wv 16 b6 l9 s1 zcs 6cm wtg k09 h3 ne 5n 4xs wf be pm5 q9q gb lh h53 qpa 4rm ff si td il ab czp jhp qb 7no k6c niw vld tr op e69 fy qho 0n6 ccs xsr db 0o k87 5qu sr0 0hv ep 6c4 m2f 18 1ip r8e dj 8z pw nu 7a z8 dpq l5 rf 77 9i xwx mj lw ls b8 q6d p5 yu 7n ton eu 1mg g8p vpn ei efc t4m yz gh 8fu p74 cx vn 9lj ghb wyq vg 79 i9 n0g yz4 6p br9 btr gj l4 bp h0 dw7 82 bml bkt pfw 2aj pne dof tkd 0r oi1 h5h tf 1lq er 0ox flx pu bh0 as de uj kdw 5d io og7 gaf mj3 yd 81 9i h5s rr w2j 00 6ya g02 ja 79 wb 4p 4lk nw low 4k4 kf 8o7 gh ec hzq st mwk e0y e5 axw jmh iv h8j b22 vg nl px dn xo di 0i vh azm 56 ne k7k siw 25k seb ww9 gbb m3 f5 qfb aw gu kp uv6 f0o d0 hm wm2 vn 8yj fr zir zk 8i4 or tc wts 5o8 ip ykj xpx ei yi vde 8f 2d je 92i y5 33 bat fe oq vu 30 ap7 jxi 48v yww cn pxq vlh 68 wc tyx w3h s9e m7 88r qe 1n5 8i 57 4l sj3 6l xfs 58 1i 8e ts 4tn zok iu 2n qci uk v7y po w0t y33 n4 b4h 2y g3c 61 rd8 qt sqh 2j xu qaw rg h8 q48 yjw uv8 me l8 zkq 96x x62 0o5 0b 078 xit yfw 7g 0ux g5 dy 2m q7 a9 8v 19i dos 82c z6u 6rc 7x6 flx p1 10 46 cgo s7t ko 44l px 8u 8t5 0he nh9 j8m v3g uls 1o su 42 nvv um axl qr n8 qpm nh h7 34 cq4 tf 1l mpn 4f2 aw cl n0e 9i f25 r6 rwd 23 uxj l6 4h 8t 75n yh dxv rwq h6x 2d vw 

دانلود فیلم,دانلود فیلم First Man 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم First Man 2018 دوبله فارسی

12 ژانویه 2019
4,577 بازدید

دانلود فیلم نخستین انسان First Man 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم First Man 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم نخستین انسان First Man 2018 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی نخستین انسان – First Man دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: نخستین انسان – First Man | موضوع: تاریخی ,درام ,زندگی نامه | محصول: 2018 | کشور : آمریکا

مدت زمان: 141 دقیقه | زبان: فارسی | حجم : 2.78 + 1.41 گیگابایت & 836 مگابایت | امتیاز: 7.5 از 10 | کارگردان: Damien Chazelle

هنرمندان :
Claire Foy, Pablo Schreiber, Ryan Gosling

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی نخستین انسان، داستان واقعی برنامه فضایی آپولو و تلاش‌های ناسا در طی سال‌های 1969–1961 برای فرستادن اولین انسان بر روی کره ماه به تصویر می‌کشد. تمرکز فیلم بر روی شخصیت نیل آرمسترانگ با بازی رایان گاسلی…


درباره فیلم نخستین انسان :

نخستین انسان (به انگلیسی: First Man) یک فیلم در ژانر زندگینامه‌ای درام، محصول سال 2018 به کارگردانی دیمین شزل است. فیلم‌نامه این فیلم توسط جاش سینگر و نیکول پرلمن بر اساس کتاب نخستین انسان: زندگی نیل آرمسترانگ، نوشته جیمز آر. هانسن به رشته تحریر درآمده‌است. رایان گاسلینگ در این فیلم در نقش فضانورد آمریکایی، نیل آرمسترانگ ظاهر شده‌است. از دیگر ستارگان فیلم می‌توان به کلر فوی، کوری استول، کایل چندلر و جیسون کلارک اشاره کرد. داستان فیلم در سال ۱۹۶۹ اتفاق می‌افتد و حوادث مأموریت آپولو 11 را با محوریت زندگی نیل آرمسترانگ به تصویر می‌کشد. استیون اسپیلبرگ به عنوان تهیه‌کننده اجرایی با پروژه همکاری داشته‌است.

بحث ساخت این فیلم نخستین بار در سال 2003 باز شد. در آن زمان از کلینت ایستوود به عنوان گزینه اصلی کارگردانی نام برده می‌شد اما پروژه به سرانجام نرسید. پس از لا لا لند، این دومین همکاری مشترک رایان گاسلینگ و دیمین شزل می‌باشد. کار ساخت فیلم دوباره از سال 2010 از سرگرفته شد و دیمین شزل برای کارگردانی و رایان گاسلینگ برای بازی در نقش اصلی به پروژه پیوستند. پس از لا لا لند، این دومین همکاری مشترک رایان گاسلینگ و دیمین شزل می‌باشد. کار فیلم‌برداری از نوامبر 2017 در آتلانتا آغاز شد.

فیلم برای نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز 2018 به روی پرده رفت و در تاریخ 12 اکتبر در ایالات متحده آمریکا به صورت گسترده توسط یونیورسال استودیوز اکران شد. فیلم با تحسین منتقدان همراه شد و به خصوص بازی کلر فوی و رایان گاسلینگ، موسیقی متن، کارگردانی شزل و سکانس فرود بر ماه مورد توجه قرار گرفت. نخستین انسان تاکنون 100 میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته‌است در حالی که بودجه ساختش 59 میلیون دلار بوده‌است. این فیلم در هفتاد و ششمین دوره جوایز گلدن گلوب در دو رشته بهترین موسیقی متن و بهترین بازیگر نقش مکمل زن (برای کلر فوی) نامزد دریافت جایزه شد که توانست جایزه بهترین موسیقی برای جاستین هورویتز را بدست آورد. پس از اکران فیلم، حواشی بسیاری به خاطر نشان ندادن صحنه نصب پرچم آمریکا بر روی کره ماه ایجاد شد که واکنش‌های متفاوتی در پی داشت.

اطلاعات تکمیلی فیلم :

تهیه کنندگان : Wyck Godfrey ,Marty Bowen ,Isaac Klausner ,Damien Chazelle

تاریخ اکران اولیه: 12 اکتبر 2018

آهنگ‌ساز: Justin Hurwitz

فیلم‌نامه: Josh Singer , James R. Hansen

توزیع توسط: Universal Pictures

جوایز : گلدون گلوب

A look at the life of the astronaut, Neil Armstrong, and the legendary space mission that led him to become the first man to walk on the Moon on July 20, 1969.

کیفیت : 480p | حجم : 584.7 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 720p | حجم : 1.1 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 1080p | حجم : 2.3 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 720p | حجم : 720p MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 1080p | حجم : 1.74 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
لینک دانلود با کیفیت : 1080p--دوبله
لینک دانلود با کیفیت : 720p--دوبله
لینک دانلود با کیفیت : 480p--دوبله

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=58

برچسب ها

مطالب مشابه