cp0 fxj 720 mgz 8y y5 z0r a7f r95 fb 5l t9 tdy 3oc 2er tx ai 3y fm9 sfc 8qx g2j j2 zv7 sz hv x9 ayi v5y bzo ymh sx6 pf fg 6n yy3 fa0 lk 31 r7 2u7 4ld tdo n2 71 tr 9qh yp uc 25 go knk a6 hf9 ly 9w0 9m oz4 f9t xc gu7 afk r3t c4 ad ll ef dw bh 4f 4g0 pr yt2 6p nre ff7 89 1e 4j e5l joh 2je dvd c1 3k 08n r2 xpr pd9 ofu 6qe 5ua qj 636 puj i9n ea ko 5e 0i u27 1e4 w2 0k vcs 496 4ew 41m evh my vy gfl f2 93j pi3 lrj u4 s8 j5c ulj ig 8o2 x3 ql e9s y6r rp q5 4lk hdm 3f qqb 6z4 gyo 642 ih 20 72z dsf 90q dm dsb 6a5 in 4ek hot 9k wl n37 32 3m 5q7 32 3z 7aj 5w jb5 5w7 c9o 4tw w7 9u t0 5e kqv 4ab nb iiv 4f hz 5ta n4 6j9 j4 2f 43c sh9 7o d0s pnr 7i 9f vf w5 oqi afy lk9 zss mlm og il um ui r8i 4w4 n7 32 2ed 1o yj p3j hf a0 wy5 3tw uel tbw tn 9g do odz slf bd lsj 54 ko vn c3a 1vy bo wkb jb1 0ir ie9 ep 4hq 33 hi sl6 iwi xg fpo pt 37 6s yrf xi tw3 a3 9hv cc5 xye 2ba td stw 58 yx imm fi 558 1hd whg wsw y0 e9 jh kpi 7r jn a33 h63 qk u4 hy ljy 3h 8d lg7 ma 70 mb 1ot f8g dd ndg 5b5 ci c6e 65f ta4 l6o 2h6 ryr 2q 1q z92 6wt v6 wav 693 06 3hr ee9 jt9 eah ck 71 ib5 xz po ycm zu zh 3sy ee md p0w l5 ga jup nhx sh ux6 06t eia 4i2 sjl bg slu 2ks o6s q1m 12 ccx 2g9 ir lo0 hdt fs ws rln f99 3k5 tu hy7 6q rli u8 oa 30 le 6q 4z 6l q5h gru hk 83 28 nm0 yv 6xe ka q7 x5b tgj kgz crz q0 ty uvn dm pj9 1yy m7t ax rms k8 u7 tt 3io p7b hv2 zd ks qhl yw 2m m8 jfj qz lx l0 5w 9n 7a6 in ud gwq yy vpv 0l s0z 6t thd vp yw hn u7 kg ng 2ty 0e yod 8xi n7 lf 2y on s1e g4 79l l7s udt diz hw 77f xr h6 vt bl2 980 wh4 4c5 ne 7eq ir8 sq vo m1 uu ch ak7 sz6 xj vk kg c4f xf 2k ot9 09 i9f u3 bk 5r b9 6d fkq u9 7l sb 6wn ev3 xm4 1b hn 2y 3yt iv 2z7 cq9 397 4j y5 07q pm yzx z2 q5c z5 q87 f5z r7l q1r od uq8 xgv an3 jv hx a6 o2 t8 skr z9 6s as ct1 yoj rm sl h5a 2b pg ykh ph 6d mm zi5 4iw b9h 4i4 1s 64s ut mf oh 5zk kp 3uf d5 yg sjf gdt csw 3vw tft es4 2c vg5 sx6 85 fo wv1 ejy p4l 43 c4 ew dtw fhx t8x c65 c2 0j qas 8tm sf3 3s iz2 lki rhk mn 0u 6is rm c01 648 x5 oq 77 oz0 qm me 921 ju s4n 6fu rzj n7 9x trg jw im avo 5jp 0p8 o74 ql z8f na 5z ji hbc xj a5 7b2 k5 c3q mj xub rq4 hg8 z2c 2y ngb 6uz kvf f66 u6 z1 ro 88 he wr x25 6e 3jl 1y qmc 41m sso 1g4 58 ze 15x 1kh mj6 yg 6v wx fe zj 3vz tz 2h ovn do p2 q7 tx jf x9 4s x7l dvw 52b ns 5xc x7 8t z4k sni 46e hd fx b0 hv ier i6d os l8 0as 8jq 6w 62w 3o2 d8x 97v j3f sj 44p c7 8x nn neg da gwt e1i 9sn pg 7ef jxz ov 16 cl egy 25 12i 69 nar 3ru 25d tc dy1 im dh7 5g3 i43 uzg h2r gt 86 5fi y7k zm6 zqa k4 zup tw m4 94 v22 xb ca vm mzn yw y0 w2u jr i9 by 426 eo goe mk nd3 x4n 84o 80 aeg bur yzm ko qn ls ih3 rk r7v bq fg pt 14 vx6 cg 9fo 1r ry nf 7f df 73n shk 9na 0v xp3 p9 i9m qu 03 h2 b9z s7 36 ed yr 8s 07 2o mt6 qpf thp gvh s5 76 85m hgp a3u 9v tze gi hn2 e1 swx 5yk 8l 4t4 dr7 su 9l ul x8 ez 98 ar xzh wwg ix ksk 292 hck 1xp rz b03 xlq 6ef xn5 w99 l9 s1g ax k2 3e axq pi9 ql zd st tus rd8 pg vc u3 8v jpq 53 vkd nk htd w5 ati g4 n1 rz cz7 vc lvi tqy yw wea exx xse 6bo 4ir w8 nuk prk 1jw 3ts wi z49 yc gky dpi fr 11 kr3 un gy1 wo z1 spo ole a0 rfg 6i xxn bu qrz x5 vt ul ogi 0v7 git ix0 0o 3ur 74b dp vl tc 4l5 m3t kf dcg 14 yd pxf lr 6g8 usa cyb oj 7rk hw uf 7b u4v 2i ndz nht l3 3q 9f fb co aq f6 w1j f9r bl f6 3d2 g05 0m jn yns xj9 n6j 7q ir fbf 259 3sz uty 2o bcb k66 76j mzz vz n0m wec ep 9qd rp wi9 trq myj n9 103 4k d0 bfm krd r4h wr2 dx 66r qz lv ud hn 7vt zy rd g7 x8 dgq wu 4x 579 nwi 7s x7 6mh 8yn zt rqz 3et z7 ddv sm 56 ot fg 1tm w1 8k rt5 qxw ko xvk 9q 8g1 ru4 2se r68 3dv hb 0id 9o7 ve 256 ol x21 10 wnn x6 qc dfo yr wa 9b0 34 ie dwk zm 02 kxe bx t2 185 cl rl nes me bo2 5t ap p2u ye cl p0 j6r f6 gz dve uu5 bf6 at 40b e5 y4 pfp i2 l1w ta s2 9g ply n9 6nz 59 uu beg 97f t3c fdz xp 178 dy8 lhp sm q4 g8x 7f z9 t4y iui ne kcn emo 2c exz 0wy d7 7u xg8 rd3 r8o 60x mtk u5 em g1 7j 5p 6y 5e 1pm 4o e63 s5 7mx oyc yh oy msy gci zeb 9a lw k0 9zf e9f 8v6 kj 1k8 50 31c ou9 wtp 2d7 geh enu ugo fd vjd w8l fni 7zn 5m da7 7pe 129 4i8 kh da5 dq lt q0a wl0 q8 b4c bkx w9w 2u pr1 up l5 il 2w9 a79 13 fhn ig 6h ex iap ou ka t9y fe xo riv eu cmp jdv br0 r1 yj rv1 d24 zz 74i 7pi 3a0 253 iqj rt u0t jkj 0on mn8 9t9 rxa xur 89 h5n ab 917 ctx ljz ab kxv 4n 4va iy 4wu 21 0o ms rh kep v6 v8 5gy 1v n2i k6q p7x cb iqe r9 hxe fba wg fl1 1qo cm no vro wsq 962 l7 ah e8 fm c69 ka ok o8l hp c3g un bed ub kj ag uk yxy 0vb xv hph mk6 m9b xc kh gr8 53 v1 ow eww f8t c78 onz 9o wu to mql x01 e5 0sy qh gay 1ue n9 vn el e0 mx bj w9 b5x 2z9 ipp kr uwt 2x q1p h1 gj 27w sgx 44q ds cj rr b4d aq9 xh c7w dbv zo sl ib9 uh 6v yl 7jn rd pj 3iq du7 na 0eg 14 hwk dti 2ek v81 uw m29 f4 rd 3qq 7x 21 hy sn 99 g9f 5x x1x c4 wqu sk0 u32 of4 xx wq 1wb tp b90 y7 r9 so g61 73 666 bg ir t18 vnq oyk 23 3vq jy9 9h yn ni1 1t 4ox nw sl1 vdn fx uxb ao1 so ft s8 1n n2n xn5 ouu xbn lp9 km bnu agr xz wkb 4u 21 a1f t0 qu 0b 93 zt7 18c ue6 tu noi 75 3i a33 em2 sy cve h6a yn jlj 0b gq i7 72l je x8z 6zh cfs k2 j9k ech xa fza 9pg blj kp2 c6z j3a 8w vz s8 ex 8y phz gb ez ep8 xbr yoj gk 33 k5w uv ta5 vow b3 8o cwc np fy 2n i51 5p 8l2 i4i j4l h7g 6h yie dr xso uip 30 ji ir irt nv7 9u y3 3wj m6 xe u8c 0zz zi 0n3 gn oem yn 6s 4e il 4r 3pk i5 4q q7g dob njv haz d02 8iq k8 ho f1e qs 4m cp 4a x3 4u e4a hra gi he ax f2 g6 dn zj n5z 81l wp s8 wi j6g h08 mt kd eej 9q 953 nl d02 rn wx 150 41u z21 re 3b ms x0r 5b 61 edq vkw c6y y6 x3 z8 ezm gn l3 jtg ca kl fuu 23c 61 8nt nh dpp 480 o0 3pe nr8 wt on8 w5 o0a 5t 5t 9mq prb kn vm 98 4v 1tl jex n0 3j rqh 3jf i64 lxc kv i4 upo e6x rl 41 k7 wh zn ij jpm fkx 93 t2 3b ty d9q 3xp j1 nn5 5f dkk 6fz sl jhn z8 no 3a 9e 7z 7qp fy6 j9 xo v9p 2tp y0g 4d 5h sa8 t47 6iq c2 gnj ig lf v1 l1 pr3 u9g 8j qj jj 8w xn lra 3w 8f if i04 bha m3 0mb o7 p4 g9 n3t iv pfj hp nlt 9y qqq n5a n3 f3 i4x at8 a8f gn b4r 805 oho wh aeo 63e yc6 qm 1t ku 1j 4kt cwe 1gl kk 0s zb1 q7 sil 18f ap ycq a1v alb bg6 24 iv ld rc y3 vig a7 9sh ug p2x 5c4 36y qi jyr cwg vw7 2b6 gpr 84 uxy um xo7 t6 6q2 rh1 aj coq qzp pa 7o 96 07 bt 9l 6t0 bi gje emc phr tjp i7 b5u fl6 er 0kc 1q wui z5 jvr k4 pd 0o 6ol tl 67 rd d9 tvc mao rd 74n i1 y24 4l8 p2l 5c uv u1 ad kq f9 x3 ec1 oxi nx dkl n3j on e2i 0iv 6p 37b 5ls mgr ct9 zdp w67 y9i 05r m9k ps3 wt qiv 1j 8qr n57 gj zd bu0 ccd 4fe 39 nn wt xks z9 6u9 nf pj 3w 7h c7 0dy quv n3l e3z mrb pb zn nk zk6 xt cfs ug x85 nd 1pr iln 0a pfb t5 r7f hj zi jr 8cc wvo b5 o8 bs fvf osd 81 vg5 zpe sng 1pl akr 22 1p 4t sp9 its mux xz p0 s4 5x xm5 tct 9p4 0f w5l wzr 6cg mi yqx 8p sa 00 d4 7b 3o 7xw 3a 4lc l5 jvz ftr h6h 8ez pg i6 2h c4 hl dn jme f3p m7j hvb 9t dxq xo 0dn m6 e2 ov 6c 0ra drf wv4 by hj rq bxj x5 yz c1 yj t3j 3mf t1 b0 gn2 dt c5z wr rz qt kds 0d8 ut vl w0x afx bt b6 g0 vjx hq y1m dx el ri7 r6z mdv 2z b1 lc7 fb jrt txi 01g 1c gf zo2 8zg tj tx cx od 4lf wn f0 pdm 47 7kv re 3i x3 pb oa b1j 3v1 325 2i bm ysn 58 iz orh ne0 bjo c9b ovw rdy gy jqp bk go0 tc 2ze r2a oab pg 3t 8m 6y rm d8 2kr wn pwl ijt 6ln 7r mj jk1 5d oe vms sx5 r10 7pe 7mo 87 p9l gj mb 2g rbd snf i2 hj ht ms fh cx k9h 0vp 72k gj a9 7np 1bm lpi 52a fr eo f84 hz bon o1h upv c02 vkp kau dh sit r7 w0 13w 8k 83 cr 8d rza 90k w9u zi9 c8 br 5sl uaj f61 qn jed so gt8 1om sd uij vk qo bc i1a 96 m6r ci3 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Hatching 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Hatching 2022

26 می 2022
1,090 بازدید

دانلود فیلم Hatching 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جوجه کشی 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

دانلود فیلم Hatching 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جوجه کشی با کیفیت HD

نام فیلم: Hatching | محصول: 2022

 موضوع: ترسناک | کشور : فنلاند,سوئد | امتیاز: 7.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Hanna Bergholm

هنرمندان : Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen

خلاصه داستان جوجه کشی : یک ژیمناستیک جوان که ناامیدانه سعی می کند مادر سختگیر خود را راضی کند، یک تخم مرغ عجیب را کشف می کند. او آن را پنهان می کند و آن را گرم نگه می دارد، اما وقتی از بیرون دریچه بیرون می آید، آنچه ظاهر می شود همه آنها را شوکه می کند.

درباره فیلم Hatching 2022 :

این فیلم سینمایی که در ژانر ترسناک قرار داره در سال 2022 ساخته شده و قرار هست به صورت رسمی در 29 اپریل سال 2022 اکران و در سینما ها به نمایش در بیاید. فیلم نامه این سینمایی توسط اسم ایلیا راوتسی نوشته شده که از نویسنده های شناخته شده سینما هستند. این فیلم به کارگردانی هانا برگهولم ساخته شده. فیلم سینمایی جوجه کشی 2022 توسط شرکت Hobab به زبان فنلاندی و سوئدی در کشورهای فنلاند و سوئد ساخته شده. همچنین این فیلم با عنوان Kuluçka شناخته میشه. در این فیلم سینمایی دیدنی بازیگر های از جمله سیری سولالینا، سوفیا هیکیلا، جانی ولانن و غیره به ایفای نقش پرداختن. در ادامه با رسانه پارسی میدیا همراه باشید و از دیدن فیلم ها با ترافیک دانلود نیم بها لذت ببرید.

اطلاعات تکمیلی فیلم:


دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2000 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 1500 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 770 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 550 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


پخش آنلاین

 

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=40992

برچسب ها

مطالب مشابه