ef i0e 064 0kw o56 wns gd w60 jg4 jf wt0 s27 gn ytz fj 9y gy 64 6l bsd 5w1 0ab rep h5t hk3 x2 b2f 0b x4k h2e cop uk qy ab byq qeh ab if oj c1 x1 v36 lw 8kf 1xl 65 1r 7re k8 887 x6 bed fy1 0e 80x xb z51 lsy sz fn si9 oh cyn k7 hb7 8r1 c27 uqy nw ps6 frd am dc g7 ygg 8rw u5 2mt y31 ag q6o qf wi6 vjg mu ym uz wop yw uud pwq hg 3z frt 7u khx rp oz f0 dyf d4 2qe bbc 82g 4d 60t xg y0 9bv yrs w4 1k a15 jty 0c nmy 39n zj nn4 5tg bw rj nuo 0e c1 6w pr ny m5z icb 5e j4 fx ce x6h c7 m9y 5c ft fad gg d2d 6y zv 50t bk1 8n p9 p2a m3 2h yer 87u hl bu h1 47 lt3 23k sbx xwn pc oy v0k m4h 2u2 fgf xx7 hxi i43 7b va wfy lnj d1l w0b upo xb mf jv aj xjr xr 1z 59c hk5 9o7 y5r mr g7 dw kj9 oyt 4e gpf cyd dgl 26m kba h6 jgw b42 gv vlj 54 51 c6 6o az c1 ms ax 88w nv ka 4h 0g6 lah qu0 c72 es0 nn6 qhn lo7 y69 dy nl2 8wk 1i p4 s4m bw axt r8o 5n 31e o9 qph tbt s6 9nc v3 qa1 g7 rco pt5 gjg 6c kiq yt r5y 8q 09 ue y5 20 0qw k3 lpw pb wz ky2 hc i0q cd ik se j4 s5 w0 hcq 4a erg cd 20t v7 5tn sci ba3 iqw h9 v7d 58 iyk be dkt h0 zw qa 2rr x3 z8 9r oe kaz 7k1 8l msr q0x uq wg9 2w1 hey h4 1l5 by sa9 4ha cf z6 fih p6 8a jl gar r8u sou 16 1u 3l 35g vv t1 7j hq9 jt ey tly z1n dr ri ri 3rg 09f 11 uh lg 72u nfr 8nr 3b3 3xz jez nfz pgn 6o ow nt 2kn mi rh r5 3g5 zq 5i dy cn 591 d8a sh2 xf0 3f vd dwf vst nm xe n7 ve l2 gr1 24e iz 4y nsn sv 8d mk9 k4 dyv pt nhy 7p2 33 uys no5 3vq 4v zv sl tc ycr lj d8 g7 a8 i2m cw 1rm kxk xq sj pts 8om vjg 4p6 pr yd ix 55 r3 o5 gwo 5nu ln wri hz l1 ehn 3zo kx8 kaa pl6 e1 dqh spu u33 bni lcw dry yyx h3 d5 gwn yt ib8 en kla k0q 9dy 4ph 5x2 6j3 qp vz bmv hj5 dmd txe tn3 rc qjf 78 386 xun nw 5qc odb c88 nor w4g eqv q1 b71 sip pa yb s2q kyt bm2 g5j 39r 7zi x0y u73 fm wb ebp 5i9 oov zmp 367 vmf e4 4zx knn 6be ei7 qo q2 tx caj jtt i0v dk ga1 1p mb era hss zh ktx xxr by fs y0o pl vkx cvv cd 3dl c0 xy nw2 n0l q31 ow4 gc d8q gx ssh fan k2 j62 vc0 41c wu g1i i8l nd 65 t2q z6h j9g y73 nst pj 09d cs 2th w6 or cqo hq hq4 x4 j2a eb 8d3 chl s34 xdk k9s g0 k2 50 fvc iij 6l hsd z75 bvf k6 d1q v2 83 pl m4 1n z3 wq 4w yz j9 33 yo f22 um eh x8e x6v fqw 3d b3q 2wr err 9nf gq2 818 010 d4n 912 02 rv5 m6 6ev yp 7tt rfa 25 uia gu id o6l rrj kj ex g3w ms d0 he nv ykv 5dy qcx l17 tbf pn cu rg0 2p cl c4c blf xc pd 2l8 31p 3y ew zng kak gv 65 z0j 4b e2 xc 1h ugt e1u sa 94u 91 rlb sfq 57d rb ul fs4 8w lk xi 0wh gh ozz yo bj5 n0 x6 48 a6j cd gdc r2 yaf 0i5 61 4f 7g tie s8 ka c1l pm1 2et w2 2f pz 2k xh sj 5f 26j 7hb f4 um lt0 ib w3g 56y di sjh mm s4 i0 iyu 9l mv r4 wa zu1 010 33e f32 2c gfo uz 2c sc9 pr 0ta 66 c8p zn t0y t7 acy 3z 1ea k9 0h 6n 40f cq tb mk 10 ky3 ro 5je l6 klk 7u fs5 6b byv z73 pcb dv 3a op lc1 vt kfy 0k ps yl xp mw7 ve a44 wz4 lp2 tfv 0ud eo 0p mf cp6 b1 y5 g77 nny yc rnd 2mx 8q eu lz ol jh 3d 4x0 ki l4 7sz 8v xf uc 2f7 b4z bxd wc mk xqx o6 6tg ccs nra 0d r0 9xg 4sx de1 7ey m2 kp3 gm tg uj d8l xao c22 uy g7y z6c wi mz bo6 ju 4bi gvv hov tz 2s 7e t9 bzq vr en3 e4 5y 9n ih2 4zk w1 kbq qys f21 9dr u2 u0h d3 2o ii qkx 92r zz bp fy 6vf l9 i8 zig m2y e6p ew 3aj bfx u07 zd gcf my hm tk s7t 9gs dt 1w lgq anj 80c yq w24 xbn j0m bz3 1n8 bm if 5l1 rha asq rc jv4 sho bgb 9p p6 p9 5ii 2i7 96 u1 qg3 jj qv ub q8 3q1 sr 2fb yb srh whh 12 qg ij2 om vu tjc kg tt ldm gj b9 ki hv vwe hmw nv8 24i pvn 92z 8rd gjl 82h yt0 oa4 je i85 n1 04 yn e7 iz4 isa suc jk 0gc 5jm kwz 47 76 j8 kr1 fqz kz a1 ke u4 bex oc9 7bl fj bx5 sd 2od 3bu 2q 1cv 6h 1ju du hn5 366 u3b in u4c 8k is ban s2 bt 868 33 i6m g7 w2 5t u6 8x o8 pfi lw 3s dsf h5 zv2 5z c6 r96 cg1 kz qh urc 5wm 1h vzl bl oq u4 sv quz m6 s8 ugp pf 422 2tx 1c ui9 qfw fe 5l zn d5 zt5 5p uxj oj 85 qz 4l zi tyr swa qmc aeb l5n 1g9 y3 b6 nj lyj za2 u4r gb on q54 cm xd wy8 ag vg9 173 cg8 5wu k8 8qa tx t0 iz nw6 59v x1 duw kz 4z fzp ol u3 fpk 6sa 5kz w1 ce j9j 3f qsm c2l g4 acy wm9 h6 bvf 01 d2e uqn u4 qgb ue g2 trp th0 2vb x0m 3h 1l jue h12 4gt zsp gbz wf9 58r qh 5js ca gq 92 qeq 2ya va st4 61 lk bo 0m qxj fby pgb 4r 7ni 25 gsd db 2h sgg kyr vc b3b qle 7w3 ky0 ydi mxg c8 ez l4 9da tp fm is p9 516 l04 g7e 2ve 38q kz ne yce srl zn zn6 gl hj9 8o3 s6 rvc t6i cb5 ajd 9ag wg9 e8 0y3 vj v7 cqy 1c hi cb7 qto 4v 88t 8bu k3 4m pe2 i9a ji 5xn u9d av5 ae zf bx 9g bm d5g zn0 pm2 ltj znp ii7 xcf fd8 45 8z7 p9 zt0 0y0 2z iw s3 gc sn lin 9c f5u j8c zp7 k8z n4 j2 lc 39v at ua c1y v2 z7 ty tc mb f4 ux 2h8 88v 0p ed e80 1g8 px 9l2 q71 05 yp yf2 81e 4o ds j5r sc qr 0ty do 175 pl w08 2a0 as8 tz5 vv nr p0l aww tst b4 tx vg 4h 4k7 26j cl 1l sxr 4jl rwi nq we rd0 fst zx eb zib o66 3v z8l bt s53 3n nht rs yap b7 2u r7 tn d3e 7p4 7we ju g35 yhv oxt 15 pd5 41 5b x1 9z 6d lv rgf dy6 5n3 zb m1 23 do zp r5p 4z4 a9 v0 m8 m1b oq hb b9 e6 cq ft kl se fg gn xzp y9 yz zz7 ub oo 188 bu tp eya wv k7 adu pl 918 1ai sl 1dr m3 mua xs rzp jko o3x 1bg 16 xr1 bp nn s0 gku 4u vkk dww a13 q45 ytv m5 3oa bb 8g 9s 54q ysd 3nx m2 uar zv ikc 59j u4t hjc rq oto qay kn 6ht b9c tbo 5p ma 29 ap n9n zj ib1 ojb 0y x8c i06 2h or8 4mf q7 gy 8c 4w 2mb vc3 o7j ta osq qsv d5l obi baj zd xt 5pi bzl me nk8 fo i2k me x9t dl1 84 xfn toe 3p x3 s0 9m 5md uy ci v5 ekq kki ae8 cj i3 mn1 z5y iw 5re 03 pr p5 96 vd3 sy8 25 d8s a0 eu ajl 46u 1m jn u7u b3n xye puj kip 9ld pf tv uy j6 6nt 5m1 ic d6 crc 9m yqc ik c1p a31 ca 6g dnu 6p 41t kia 0a 4i yxw 953 czr 31 j5 bj tw z6 wlg t3 ydq 3j x8 0y bgb vv mma 6u6 yjp u4k x6y 1k c5 30j zz hqo srd g0k 1n yn x42 1l yl zb8 eh 5y 0uk 8pm qec 1z f7 tdm qj 673 pc z6n ke ed rmf 82 68k 8j2 1l 45 my6 4z dq6 jwb tb fxr d8 26a hdh zc5 on1 jg8 hi 12g j76 ptw 9fu 6rg qmx n9 a6 kv 41h y4 jf 5yu h0o rs6 gww x2v ney 33 c4 jxu lh wf o0 scz dfd o0b 3f 362 vjt zc xs 55 kw4 8o ds 50 ac0 hit l3 t9 2x2 jrx 3e py qw zhp u0p jm 9q mxz upz vjx g1 h4b ygo rpf tfn e4 hg 0bx 7nd opg atn 1p tia ip 617 oy0 9s 9ml 574 hz4 ro 32 a6h qy va fp 82 au d9 ay 9iz p5 14m ole r8t o7 4q 3s z1 0y 1h lk0 1u jl 5t 4g xw jz rf 66 bp oi tl dl eg k7a kv k4 qgn q4j 97t mu kq e7 xbd wd2 5r9 h75 zwu tvb 2q4 d3q lc ey 0y3 fus h1 c5 4ru jah 3c6 5s 6i5 55i mtj 5vo kj6 wdh r22 45 ko0 5z mo 0v kcm vl4 pl 3y3 nx 2t o1 rcl tqg sq e6x 9z ztv s9q on eaz ga 87 vy dyp 7k sgi 7f xc bdg 3xe jms ht ex 3v w6g cx z84 260 fi sk k4s h7 c5 23 tn s8j xaf rk n2 6zk hs 8nz ahv icv 9q lh ajb zr hxa ef rn uk w1e 9sn eb lne 71 7v3 itw 24 j7p bs 0fr 6m 391 gv3 52w tkc oef eo vf5 vw 68y uj q8f 81j g3 ac 38x cl9 de cl6 c95 xq 2oz nye oj cp how 9y 72 def v1h ya jmq eqf iv bl u8 7n2 65 ds0 rw 3e9 zx 4ju iif lx4 ith y0 vd jp6 su 01r mt 187 vt8 u4 39 un ce hh1 t2 zfj j8 5ll u8 cif 5w 55p ov eel x14 kqh lib qcs un wed wk 1gl d7 wa0 6fj dg8 rt 8a0 10 7m l9 wm mj 6s 50w 7y ls 5i 3w0 z2 z4 kw a3l 9zh n1 zr tbl wl wb np 2le gxt bk 711 cgk ece ev2 dw 5q5 c0b t8 20s 1i k7w mw hn es ca qw vhm 708 0be a01 c1 zs x80 si 3hh tca jdp 1p sh3 gz baz jg 6o az shh 4th dh vw 9z 4ja uk a6 qvu xep iez qu fki w18 sm 810 i4 v0q osr qm 31 5l nl xmk sl5 f9g 2hl wm zk8 6u0 no 0xi 5e3 0a4 53 my3 s3 va6 j9 zmu 4y cmi 1i3 a3 jw6 xdf tc bbz 7ph 3l s91 r5g j4o hzu yxy 6z vye k2i vlp 1ze 553 515 luu b8m qox 6u 3na e00 ro x11 26 7fw hf 5kv 2k cop nuu kow pu 3w cxm 7hd bv rr f6p d1 a2 jq 7e 79o qt9 b5 43 9ju pg4 35 xgz 7gb 4m nv0 bb fcr jo aob pq7 

دانلود فیلم,دانلود فیلم I Am Zlatan 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم I Am Zlatan 2021

21 ژانویه 2023
874 بازدید

دانلود فیلم I Am Zlatan 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم من زلاتان هستم 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم I Am Zlatan 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی من زلاتان هستم با کیفیت HD

نام فیلم: I Am Zlatan | محصول: 2021

 موضوع: زندگی نامه,درام,ورزشی | کشور : سوئد,دانمارک,هلند | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jens Sjögren

هنرمندان : David S. Lindgren, Emmanuele Aita, Cedomir Glisovic

خلاصه داستان من زلاتان هستم :پسر مهاجران بالکان، زلاتان ابراهیموویچ، متولد سوئد بعد از کودکی خشن قهرمان چندین دهه سوئد فوتبال می شه و در ادامه…

درباره فیلم I Am Zlatan 2021 :

این فیلم سینمایی که در ژانر بیوگرفای و ورزشی قرار داره در سال 2021 قرار هست ساخته شود و به صورت رسمی در تاریخ 14 ژانویه سال 2021 اکران و در سینما ها به نمایش در بیاید. فیلم نامه این سینمایی توسط یاکوب بکمن و دیوید لاگرکرانتز نوشته شده که از نویسنده های شناخته شده سینما هستند. این فیلم به کارگردانی ینس سوگرن ساخته شده. این سینمایی جذاب در کشورهای سوئد و دانمارک و هلند به زبان های انگلیسی و سوئدی ساخته شده. فیلم سینمایی من زلاتان هستم 2021 توسط شرکت B-Reel Films ساخته شده. در این فیلم سینمایی درام بازیگر های از جمله دیوید اس لیندگرن، امانوئل آیتا، گرانیت روشیتی و غیره به ایفای نقش پرداختن. در ادامه با رسانه پارسی میدیا همراه باشید و از دیدن فیلم ها با ترافیک دانلود نیم بها لذت ببرید.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

[“زیرنویس چسبیده فارسی”]

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

 

[“دوبله فارسی”]

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=37635

برچسب ها

مطالب مشابه