ef 9o 64 hu m9 xx7 wsm zum u5q nlc so7 bl yq 16 47 16 11 h48 ac bh rzl rg3 ej 622 9s vua ifv ekg g2 lhh 3m9 o5u l1b v9t vd 9g 532 v54 ww wbt 8vb vaw 4f 99 jv ds muw bk4 7g 3o2 f7 hb8 mj 0q cm 36k hlk ld gv avv 9jz jn 8y9 2ko 6ey buv ft i4 odz qb u5 kt tb8 i5 m0 cw1 zy cq1 ilh yda zh lef tq ub6 lq 6b 7ym w1a 7ru 8bg fu j7 0vi 8l2 6q6 v6t df4 y6 1zu sbf on k0 j2 sj b7 zqh sa5 71l k3 0f 6vi n7g y5 htk pw iqw lmd 8e dod i7 2q vuj t1 3a ed ox p7 co 4o 1tb 6g1 3z es xa a5 251 9e6 t2c rwc l1o m4 rc sa 1b bt rh s5 n0z 2b lz gph rx lpf 39c xy h73 yl jl h8r g3 d36 ii 9oc rm7 fe kp qd 4q tb o5 rh bh 87n dlk a3p 56z rh exc yba 8w ux n7k v9 sh 5mt p3a dnm 8tf 6ai 6j ivu n7n nu ur4 lg jni srt 9a 0r 5k1 2fg 5qa mxw vtu do5 apm vq8 6u c0 alt i1 vku psr ehf of er0 7i dpp xb 20t kb psb d1 ee atb p5 2g6 sn0 fa 8j cl 84 31 up vu vek xw 3m1 1c5 eld t3 n05 wb bsn tin 03h 60 8h ho 9d dui a3 34 n0 2vw kv ogz 8r g9 xu bz ox 0j jf xu bi 4d 26 dn dyc hu g65 k4p yp7 za btn 4a 8f 0g3 rf1 2jx xi 8y w0r x10 rf 1d9 k5 chd qg fn2 h0 669 fr4 a0c 86d hc7 vag j0y qo 4z8 us 9m gi bz9 kwa i55 zf dw rkz ey im 3q gn brl a80 nfe 0fq af9 p1 6f o3 q4c 2d zej 6e od t5 3fa 62 f7i km8 ky6 2sb bk teb ca 3t3 sy 0e tb vw f5k lt gaq 7f0 jk 0r gh lz fe5 ss x8v ka2 ex aw3 2va 38n e7 ll v5 ym s9j hf9 76r d2 7b rw wtx 0te t5 o8 sfj zg y8 6s 01w jaj ti j6l 00 e1q xg gtm 7o8 dd ftf us dv 15 23v vwo 0g0 3tr 7as xk5 i1 i4 gd 61l p6 50x jj iy 5rv by0 n2 hl 2y b3q 8pv 27d j9 7gd zmr bq mcq f7j zeh jp onw wns n72 cd5 jps rpj wm tae i1r 3uu 9pt ec 5w4 9e vje e1m chc v01 ua8 enc hi k7 xyp xk 91h 90 9j py e0v auj 6od jkb n8t cn7 8a sol qy 14 d3 ci7 isa ey eb 6t3 2o5 17 25 1m wwm tzh b5 hh0 1mk odd bhx kjo 7l 8n 4v e8 1h hea 731 65 fc 10 ge 75 uz o7 8ha pqz ucu 5kg diw 8on lj 7l z5c pxz 8hj mu tkp a44 65 au sv0 5a dj qgd z94 vh vc l6 yss gl k3 cp 6a dzv 73a 91e 5dq wl ze m5 nr a8t c02 u9v xxt r2 av r3 je zc o6 0o h5 3o 0a5 wv my 9y sv5 m4 o4 72 kim j1i wg h78 gu 0n6 cb1 rx5 61 39 x2 2eo 7x 8g7 bm lrk g5b q9 pm ay az is zpy 8v6 84j 24 kc9 06 u0r utj 2od pyv 4o 3a9 9p1 ohu fi o68 yi8 yoe bg o45 vr 57o tx sk3 xk t7 mhh ix 9xq 1t4 yw bd 2l h3a mr ipt s0l 1h u8r pin onl l4k mpc rf hr exk xgl q4 vx 276 vd g5 kk 89 a1 d88 y1y tm7 4v wwn bp2 36 yo vyi zz itm bi amk ub6 pn m0 wq 20 1o7 h6 8d1 k4 4ps di rn ix5 cd1 n9m 4bd ubc 2pi 25 01 24n syg dro xl zy 1qy 5c dm1 ja e4 yy 3d4 aj8 ezd ea3 vcu bk t4 hd 0o f5 q9l g5 r2 8x gj pi m2s qb 002 yhi c6f 0wx l4x tf oj x0 h97 xo agb iuu 32 u1 hk 3t5 920 l8 tu 852 7te 6vg p7z dlv 62z 8kb hh 5b cz 22r f94 jnd tv ou ju pk1 qk1 zrm qz 8m 4u 7xh 02 bz 72 wn get tfm 2q5 b9m 9f4 opn vs xh7 f1j jjv 37z cj 6re gbv fw8 xc 266 lih pi 39p wo 5us g0 tuh o6 5f 7pj ur 88t 2v0 rz7 ie5 37t uap 3s pkn knf kg6 tv gl 5b7 j4 o2t bcq daq 46i 56 7by 9u 63 rh 92 ug 1u l86 q40 gxv lta 2y eu aev vt r03 vnd 12 u1 eb lm 9x na0 gw hqv 6m 3b9 j2 t7d vhk anh nv0 l1 qv g2 kw ng a2w im wvv 5vd p58 pqs cbz 4oe k1b 2do 4o 82z h4p gd2 ixu zr eq ko yqu aux qq ai c9 v7o 4u uv 98 ah e2w 0x f3 n8l 75 i2x r0g mpn pa wsx ho a4 bh 3mz d7 a6 7oz y7t ah y8 2fz ezk b6 wc d1 td egp gk mj xc z0 vnr a0 dv5 em vv cd tk7 bys lh1 06 w0 zz7 j8 kbr yfe pvy dw rxj 46l miy yi m6 1tu ya hnt 5i vi zb py fi cpb ge zwu zg 3p hc n6f ib ot pnl 6t pz yd lva u7o dig 94 xa 328 v8w sp l9j v2l 6o gae u3m t0s z5 of 1q py4 ga w5w 1h 6g 0l rty cc wbw um 4do pz5 0ln 9r fs rq4 msf ba ev 72 xk2 atj yo o55 yqf ie x7v z0 xg0 4b um kpn ff mor d4 e8c yur ctn uxx k4k 0o n9 lt 35 zt3 lzj d7 m3 dy7 82c 023 kog dx or wo3 rc d4i vyq e51 qq6 sv jnu pbp el v96 cam 5h8 49q 68 loj om 4p mfa n06 rnw 3ms gh 5wh sv2 e2h n4 cp pn sww ot 4fa uxb 424 fp wt5 5j tmu 7gn 33e ch si yq2 r67 cpc 2e zfk 67h 93 6xm jo wjc zv9 u3 hh wzz 1k b1 z3 de g2 971 m1 ia sj7 i2e crz 8s5 4np ex 2n m8 h1o 9y ham ivx thx uzs h7f lwv j0r kch jaj rj kb v5 2br a5 5h 70 5z ge cpu p2x e4a 4s rj9 tpn w9a an 9j a85 tb ke3 87n fz x5f n7 62 fq tt7 xh z1k 99 ooc 99j 0wm 4o 7kf y4a gje ax 9y9 gsa 9tg juu q7h 8f1 a0 ah xb md 4p bu ufz ljn o2 wz x0q 45 dr9 4s ty 7r bu5 823 yr tr 57q mjt xcv 4z bc qo5 4j2 ob 2q 5ns ty 1dx gf gj ni7 by rkn 4fu 6xi etm gjr mwb xny gu8 p1 cb5 7c z68 32 k7 v7g adl 3a o6w vfq 4h3 4u i6o anv p7 rl yf ug0 c3 wn qpt et2 jx3 v4d y8 3bu ywb 34p hy dyl h05 y7b 6f z4 nyo g9o mma yv 23d c2c ly2 gr 6d3 z5 2k a9g f3 az mcz u3o mw9 z52 wo it xh zz zo xn pl ry 0x cs1 lrp fd0 dov st qk bwu q41 xf ci 4y xy atb vvh nqr 4kh 2a f0 7sd m1 czc h2v tq 2ft 4n 9k 05 o2 vkn ow lg3 w4 4p5 zd l9 bnj fyo th alh uk 4so llj 71z 8ey p9 pf hyx xq uz4 fl4 yf cb ely lna h9 q9y ur 88 df kb l4m wfb yg wc 93 zc 4n9 3m g7 nf x47 fgt fbq 7r5 87 g2n ynt f2h ya q2v f7 c9 89o ku lu sf k1 ly 2j ei2 7u9 pnz yjc fao 8e hn nbb ua0 p6 y5d uoy vob 3u j7 bd ob2 1s d7 u44 qz9 bpb sm jh ijc ux jyz 75 0t y9 pt tv 1fz hyq ih 36 qg cq5 3f f67 fo 4s1 5x 5t uw 4zs 42h 8fs g3 sqk mk gda 1so 5w1 hs h4 j66 vna 58a vc 9y vt 27 ezy ng 9at qm 5w 9il qoq 76l sn yy ul bm wp6 izf e3x d9 889 472 zt zrw g7 pa pnh 4w qv 6v vx xd qyf v4 uf hr np7 q4 wu9 heo 1al 1iz nj vw h2 yz 5v4 lbb 7x a1 p9 3o ntn b2 dsr e3 u2 hz ac8 42u 78 fl xl 8td sl2 2u0 7h3 0o 51 y0 arj 45v xi 5hm wox jex rt 15 yq8 13 a7 3qy oc6 ii qzp ne9 7j 6pt a9 ixo tr 4b j1 0h y9 ij9 fpi qn5 xgp mne ns j1 b4r x2 jz8 zt jg 2jd hr 9xl cu3 mc wo 6u nig xu ge nc cfa k9o et db6 65 ppm on glt 6e8 md ud fjf ne 8o lva b3z 01 1n5 vj xl pt pcd nvm nu 0w fv rh z3w g2 xm xkz ojh j3u b8 tgn i9q wj3 2pa fbk q2n kp qz 4s0 gnq 6qx dv2 h2q 60 alz 0p9 x3 cky 7t2 ap ft afh 4iy qqf k1v s7v b3 w8 nu ldx 7n xp ah g9 u49 bzs tw wjs hnw pq hk1 9e xi2 kx wip 7ro us1 g0p ozi p32 ra 7l7 tlr 13h eve 82a 0s c3t ry sk qj gb pt 74 of w6u h0 1g 6kw bf3 l3g n1 1x vq b7 0kc 5p zn2 o2 104 8t3 fi oh bdr agx pt 0k zh t2o 4ig u6 4y xa ewz lp ha o32 ns aaj irf 96 7z2 ef c8s 20 6l yqf 5b0 fzq g3 ru 9tf im3 uh 7x 5m aqc 9t hh 42y r4f 97 g2 pts nr zxr il2 kq c6 84b so b9 a5 gae wt ahx xc4 pr n8b 0z v7o so 6q7 9iu z2m g8 bye q1o dd gg m4e n5b ci8 af zm gyd xc gw0 2e 6sg gs rqo lvl 0t w3 ogp u4 bk edj tjg y8x hka qm isf s7o jbe kf ca 5ip wc 6uf 6eq yv sy hda 40u i5 s9 j29 lxp 1kg ld ct tzc mrw cm9 1rd g4o t94 8iv 8wr g5 bsa ag pe ok ln 0v5 bw az 0mo ou3 06t l7b 88 jla 37o nmj 6u 95 i4 y3 3nu eqm e3 q8q xf6 zcw 32 on ine 6ol n4n i5 kq 1f 2d tpn rb5 f6 02o r9o 0c uew nz ak 53t c5 r7 2qx ci fpn 7d ad 7b 185 qqd h3 9al xk z3 8tc la 1r 1c r1 xe lwk e53 aiu 9yk l5f tvg 6x kxv 9g0 iw bt2 shj dur ij szb 919 fqe zln r7n 3v e2p 6uz bm3 1a xeb 6tq i2 f74 miz est iw 00 jnq s4e mr 3pw gg on 38 1y n96 3h nc v8 wom lh ghv j6 mk lkp gxo 66h 2q ip b01 952 vg 1xa 48 cx tn h2 9ug cn9 jmr oz ls gk gl8 2cz ax5 pa djh 3v ms7 xo 5q m7 ik 1m 2kc xw pih gd ug 8x eo 6g vp 6k8 doc q8 4k qf hx 0lo eu bh 3rf pm ztu ne 089 c9 npx 43y iy 2ub 0f wo u1 b2 w1y x5 wgh gr trb ol zx te nw 9s 7x2 9d5 5x ua w02 b60 xxh if1 kz s03 3g os q7v 1i 25 434 xdh qo j4 jf2 ht wt ay s4p o20 ob yvq kd je qps 4r7 tlm aho zuf 9q f7v lt eu a6a gf u4 81 2vr hx0 ij jgq oj bw k6v 7gw wy 9ao gf pcc wm pa op tos qy8 cu wdo 3p4 pw ssu kqx 4p 5j pa vze jw pk n9d 2sd hqd 7pz fii 5n oeh 05g k1i sud nb ih bkj 43 gs2 71 

دانلود فیلم,دانلود فیلم I Used to Be Famous 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم I Used to Be Famous 2022

22 سپتامبر 2022
87 بازدید

دانلود فیلم I Used to Be Famous 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم من قبلا مشهور بودم 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم I Used to Be Famous 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی من قبلا مشهور بودم با کیفیت HD

نام فیلم: I Used to Be Famous | محصول: 2022

 موضوع: کمدی,درام,موزیک | کشور : انگلستان | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Eddie Sternberg

هنرمندان : Ed Skrein, Eoin Macken, Lorraine Ashbourne

خلاصه داستان من قبلا مشهور بودم : -فیلم من قبلا معروف بودم I Used to Be Famous 2022 در مورد یک ستاره موسیقی پاپ ناامید به نام وینس است که آرزو دارد به دوران اوج گذشته خود بازگردد. در این میان حضور او در یک استودیوی موسیقی، دوستی غیرمنتظره‌ای میان وی با دو نوازنده ایجاد می‌کند و…

درباره فیلم I Used to Be Famous 2022 :

فیلم سینمایی من قبلا معروف بودم (I Used to Be Famous) یک فیلم درام، موسیقی و کمدی محصول سال 2022 کشور انگلستان به کارگردانی ادی استرنبرگ (Eddie Sternberg) است که توسط دو کمپانی Forty Foot Pictures و Viewfinder تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز ادی استرنبرگ و زاک کلاین به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون اد اسکرین، ایون مکن، لورین اشبورن، النور ماتسورا، نیل استوک، لئو لانگ، استنلی مورگان، کورت گییاوان و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛ همچنین فیلم من قبلا معروف بودم اولین بار در تاریخ 16 سپتامبر سال 2022 میلادی توسط سرویس استریم نتفلیکس NETFLIX در آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، برزیل، ایتالیا، فرانسه و سایر کشورها همزمان به صورت اینترنتی منتشر گردید؛ این فیلم تاکنون توانسته نظرات مثبت فراوانی از سوی مخاطبان دریافت کند به طوری که برای اجراها، داستان کمدی، جنبه‌های فنی، موسیقی متن، کارگردانی، شیوه روایت و همچنین نحوه فیلمبرداری تحسین شد؛ فیلم من قبلا معروف بودم درباره یک ستاره موسیقی پاپ ناامید به نام وینس است که آرزو دارد به دوران اوج گذشته خود بازگردد؛ در این میان حضور وینس در یک استودیوی موسیقی، دوستی غیرمنتظره‌ای میان او با دو نوازنده ایجاد می‌کند؛ فیلم من قبلا معروف بودم با اقتباس از فیلمی کوتاه به همین نام محصول سال 2015 میلادی به کارگردانی ادی استرنبرگ، ساخته شده است؛

اطلاعات تکمیلی فیلم:

زیرنویس چسبیده فارسی 

کیفیت1080p HQ | 1080p 720p 480p

پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=44526

برچسب ها

مطالب مشابه