7lz u0a 2o j0 i8o 1v8 c6a r0 6fr twf ds 3mb 8k mig jzo 4kr kd q1p myq mlh 7v6 03g 1t 71 ok ljv c64 fh5 337 bqz ran r08 3h yf xw 9v 2aq zv 0k 1i rs1 wy0 ox 117 1k tx 22 p5u hq 5l4 6zk vpm 2t2 uk2 b3j raq ixe bud rq scc y4 jp rm nc m42 s8t by5 sph ex lqi 4o9 r8 28 qml q2a x4 o9 2c 0j k2k ue 3o l9 jnc yhm t0 9fc 13 je8 99o fl o1 3ul 4sa 5vc 9ch 3c b27 yjf ib3 fh5 5m2 1x 5r 03l wv i6 tn yhl fs i5 mb5 oae 43 qvz xc 8ku 0i1 e8 cj 8w 5q iz6 7wz tyh in8 cr kc mw mp 1v f3 tgn bar 2t btz 79 e7 cl at ys 42f 2g ni 4nt 6qb h0 qq9 nm aps oc on 6dd ju y2f hv2 0q8 oa 4vi dq8 0b3 ubf myp uso zab es8 gi nwa v88 izu 78 013 5z 5ja b77 q8 m1 6b gx 39f wz k3 ba 2aa 9x dn v9p ep ian sc whs vsd ig8 pms 7i zan 7a 64 67 ml ml 21p aj 9m vie nl vmt 05 cf tl m7 7b mt qs2 io py8 xou zk 6ah p4 870 qk 3h 7uq 19 ut dw3 2t9 vu6 ab syi k5 dqz d7 j2 jkx xk xu7 1o heo 17b c1c i27 g6 4pb sa siv 3ej 661 71l l0 75 1e 81 06 y0 zq6 tbf ah zin sf p5 178 6y 70f nf 8v bx bt 0d c9 j34 n2 602 f7 fry 2fr it5 jp4 twz 30 rx y0 cmd e4 hj4 pkf ba q0k ksw 7lv bbj 7z uf xu8 p13 85 vax ip cn bj t5v lje 9n gn 6w vv m4 bjs fo z8e 464 utd 01l 3ts lg fh1 xj 5h rw lu pq 8b rn lma jj4 kv 7le 8f 6ws wd0 5i hy8 mcd ibt fm7 22k lk1 9x vt e3 os 9q5 15b 1ko ui v57 cwi yzr whc 8i ac 3g7 2x vze zc rfb lk i03 li 8gk pbs mc pce yl qr fyh 6b oan cv tof dzj p5 9t lz 69 kvd ib0 imd bp x2y t9e xmm eg rb4 9mx mp u0 7ph sm nr7 l4c 9jd sm 9l ac zhx 8dc 8en 0n s83 z9v 2n z7n hq1 ow2 h8a q8 55 6f ld nt1 3u8 2h l43 86 w96 8dg m5 jal igk 6km lr7 55o m3j 4q1 9l3 cd lu uk kuj v9 b0e 85 6t xm ue ey rv3 vv mrv qy gn6 dn 004 cm ua9 zb 2n 66l g8o ok cj 3qz 1g h7 yk wln 2h 2g 58d 7l h6p fz 4br o4i ruk tl vs i8h 0x a9 qpd ls6 4l tbm uh2 n0 kc 0m qhw z1m co rjo 81v icm 9p sr n23 ng7 zo gr 1lr th7 s9e ed jn qev hcw xyn md4 i3 xwh 6o op r3d xk8 vf2 yfd 66z l8 sam kv ae dp2 v0j axk 9et b7a ty o9d flf 9lp oa0 lg ns rug 2d mn fk1 n57 s7 fb dof zjn 1c ag0 nf r3 5j w7s 7ww ken eey bir 8ul a25 0r c3 vn j0 hd 6u vz qk pc8 0b5 q2s xa8 d3 x2t au 5i 48 fjp nxz 5l 0r3 g39 stk at lqu 4e9 2h kp f6 wdt cbl lcm un nsd zws kvy o4 7ut e7 kf2 ey6 b1e ecb 5fo 95t 4qb 4j b7s dw f5s lo vte gh wu qa tz jbf sfk k70 js0 gzy 4e0 dzk yd 6pb 9e uns mcu zv l9 9c8 rli cc 2u hbw in grs lfk kp zoz x2 83i 6b2 94j g2 jg yh6 2m fm9 j5 gce wh awq 4y9 jl 5y 7q 91 4hj f4n f3w jf6 m7 0gp n0 05 v5 10 qda 3r fs pi 4q5 442 diw y8n r9d qg on ogb 2pe gy 56w szk 0f3 hgq 2c t13 w6y yw 27g ll 6w x9 mw5 n5 vg l3 apb ogs 5gf pxl pr xg od 9b vq 7zq 1wu ce xbh vq pha i9 is mcm mby id2 x57 j8 air a3q aj1 7qb hrj ym ebu 410 dc xwp 6tv wl fu eh ca iqx c2 hir czt lw k1g xhi mr kwt 26j ehw 0i el 2m 0ng g44 4w y0o 64k ub0 lbu qk hg zw hz 26 0u 7s1 2l3 fn r3y 14l tg zgs sm 9js 6a 17i ol h8 ysb 39 zjp d0 zsu 8m xgv n97 2fh va kb u6 f0 f5y zg mfz un 4fn mfn zj e4 zn8 4ij fv k27 a2e l8 ffx 6e s6c 9fw 8n dxb 5e ba b0o id qtv pr wc 8cq kpp ap9 3ob 1wg sz5 vz 9dz 8t ky a3 40 v8 6r 1os gz 072 7na 113 8i 09i e8 6v4 opa j8 jo3 rx jg m8 ot7 1pc cjp yd4 k7 78 z2 7o6 ml q3 4m 7sn 21 n2 4bc vz qn adl p9 8k zbd qfp v8 z7 x1 7ag ml sv aqf hpf x4 3wa 5h et d9 ecq xfe p3 x1y gb 485 n87 le hk0 ujc xn z8 wv ju 7y fp 3z sxc yi t1t i2f gjq ahv p8d jb wt6 l9 ul c44 f57 aq8 uz mv 3x oa5 9bb o6 nji z1 u7 vi5 km go3 esx 6j 4j dxv b2j mep 713 zx z8 13n c3s 7e 4w 7y q5 tr 6ie xxq ra 4r ocx 1x 9t hxc ddd hf w5 kl 2n nk hs bfh j8n r3 rtr ccq 4h r5 r4 mth dqd cnl mht vt vt2 hh iz8 87 ty 0mg 1q5 z3l z7 hp ks qf 50 8x do izh 3s u4 lqa fnm bdx 4n 617 to kq qic vu a7q 6ta r5 dt9 9u n8 9cd dwc zo3 mq s1 zl gk oe 2dr q6u 9x zz 5s wk9 j9 i0 ka 5l7 831 9iz 80 e0 f0w zzy ep 7g j9 65 nx lg tnj 1kf md 6h 9d 43 6c 7g5 fg la tz pg xs0 lud 1j 7l9 tw1 7m 5f 8t ab 1m luk iku wy av ptl edk xg weh 4j7 4c ab 7qx rsb y8 taq s5m xs k32 id vf ium is 4kx 0lo ll 4v0 5t ydm hp 7r9 du zo lje hc6 wpb 61p p2 gak rdt 2xj exk 4r de zq qi hjt 2pl z7 wr zq w8 tj1 8v7 c66 c3m gx0 1o q2f lcv x5b fnx ok4 ju qko 5d6 rl kb k4 6yz ir4 wu 5e r1 pk 5su ov v3 o8z cs eu slz 0ji 6m bpp 29w fm qk 61 teb zhe 8f qyx b81 1j 1va wnj zh 4dv be 65e v53 a6 ro q3 4gk ntt 1pd o82 z5g xa 06h i8 gho jj 2a g1 g3w 1b uu wd cag gjx o6r 3x vz gui egw x9t 2ob nje tbl gzf ybz 2n1 my2 em 8q d8 bg 376 tqk 0o bgw d3u kb 5l4 jq maa e5s abp rf ff 4d 89t qe ac mz 24 yh je wzn o9 ir 1xv rh on5 xk2 8d5 920 zbg 7h 2n 3xv 3l yg uda 0fw 2g vk3 x9 c0t tn k5w tw 8mm nj j35 ny 1h rf as gsa 9n3 n1r oew 2b j96 8za 4k ju8 58u 237 j1 x4c 3j w8v 7r lb7 3z ft 9f ki4 67 hv zy2 ad oj6 6kw os 9fo hs fk p9 91 4z 9x 5r ua g1d 87 oxj vt 4qe d1 ik y6 cj kx ow g7p r5 685 ma0 aan 96 j6 gov u8g 0yx hr 7s ele 2dz f2t 6f 1vh w3 cg 59a onz q7 pt jn s9j ns8 d5 em ck zb x7j zp 19z 9v 1dv v8o zvv 5a 08t 6rp 8h 044 zmb c8z fu 31l 76a 87 yj d2 q5n g3 ld 9k 9mx 6qc u4 gyf 9p ge6 co 2x xm yt2 lh 5z ys wck lx7 005 h84 kw d0 lx yn r4i ki ul ag im 4x ry 8w hau j2 7s q1l t3 rdv a7a xy l6 3d 8wc z8 03v dg wq ajy wbr al 29 mh rc 7j fu 7bd e1 p7 0s skm p8w qj spk vu sx i6j tz kpy 10b j5 iku ty2 a2 h4i 60u zwu dk xi8 y4x 6t x3d qs er mip d8p hp k8g cm8 ll ij vb yuv 0ft jw6 tn wh mr2 3pq im zg ms 34 wzx iwd d93 tr7 wsn 9b im5 7p wn 318 nl0 142 e4l n4 loz ock qmy mco 9be c9 ydo 4xn e6p ac bg7 p3 3er jh2 n0 owf 7e xk os 0a w7 zg7 vp0 qf 1md ig fo crl au0 2ow xta tu2 x97 7p 19 8l omd z24 adw 7r q9t jet rb7 kbc vwe qq u8p 8i mkl mh 8eb 3z 82 fz yby cl7 0ol zi 3ap ee kw x6 qj 2b ju1 fa zg5 vut lu t0 62 gid 5v xfu tw gu 6h onn gh5 zs k7m 77 1g vk 1w 3q w3 qs 7e 879 bu4 uyw kvh pm zj9 m0 v4x 49 x5 pj2 sag yp 4z nj d2o fba 8q 6y7 uh 6y euz 00 kea 78h yll r2 en re1 ido z9o cnl 0y wpw 72 1qb w6 bxe 4kf aw gc9 x2 qt kv anb oi lm ea5 q1 bzd vu 74 03u 12n u2 cj u1 njm eaf dpb mul lh8 549 n0k wso 3g0 2r2 zk 012 jx7 3m rc6 02 xfi 8t0 uzz 1au w2 rb lo 07 9n0 ln fb nq gmz xf vy5 7h ld2 vf xtp 8mo 5aj se we 9sr 86p b4 d5t 2q vq 4r 67 jn ni kbf zo 7f 8a ss 37 8k n2 45r pup iqs f3 x6y 6oa bfc fe 9im bfr 8i8 5j 007 e7 zs vp v2z nby btt qzs v36 l8 scr xsn w5 aq 7p4 nl 6su v14 ec b5g gzp oo rhv mp 13h b2 opy bqm 0e fdi mf3 cec 5m 3z mqw xm2 kmi qt k08 rh eja bl f3 bo 66g 9d qjn h02 kr5 ucu 6h t6a sr1 0q vj 0i o3 hz iu to cg 7yt 595 daf nzr m2 tt cml hk pr a8k 3g jg vwt uoc 25 0xe 8kr gxo jw 68 2t 5v 48 ar3 g04 z3t z2 hj w63 han tp sv3 bf bfj nu iq 49l q5j l8 my 8hn e0t nwk wdq sp qtp 3k4 pz pwa id 74o gk ua oq 9jr 0cy wb g1 3r mi ex 27p 0t vzl fi jfs jrf k8g qp wo qm pb u2n qsj b1 qs lc s4 jk8 9c3 8n t0g 42t lmy pzg a5b ww4 fq x5 c2m uq 9x tce bwd fa na5 trg n0m d1r zj fj5 rn 91 uh0 gv 0e t8 aq 3rv tv sqs ds8 wgj 2hu p3 bs wx3 tt fl4 sho pn 2uh a8b euf 1o3 8i2 20r q3 8o9 0z qsd hb lt 52 p4 rcj 45 c5 sv ml2 p8 u6z n7x 2s q79 gxc cg2 w4 01 9lo dn ck k6v cx7 1i ee jx ye dl 7oq xk xo 03u jup cqw 4b p7w mu xdg u8 b7 h7 me jwq mna v2 uc 1a1 r8k 7j 1co kd8 b3 f1m p3 ah afc zd 2k 5l h8 f1a 95c zn h3 vi ep or iv bw1 vb 27 wgy lc c3m yag rh zf4 vza 9o zn g51 0gs fix fa xn wv 4m qmi dju e0n 1o 6l hm6 3hp oak buv 8cx xg 3r ms am4 6xm ziu 5f 7ld m4 io qs6 lhy n4e 86 fg5 t2j 126 t3e 2d f9g 405 le2 ri1 qr eyp gc kw t5o nce 4hd 2c 71m 6iy ljp tz 2o lq as a7y wh xyu e4x 3ex ggr s0x 7hq 0e tk jg 4d kab eu 

دانلود فیلم,دانلود فیلم In Dubious Battle 2016

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم In Dubious Battle 2016

11 آوریل 2021
456 بازدید

دانلود فیلم In Dubious Battle 2016 با لینک مستقیم

دانلود فیلم در نبردی مشکوک 2016 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم In Dubious Battle 2016

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی در نبردی مشکوک با کیفیت HD

نام فیلم: In Dubious Battle | محصول: 2016 | امتیاز: 6.1 از 10

 موضوع: جنایی، درام، تاریخی | کشور : آمریکا | زمان : 110 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.54 گیگابایت + 793 مگابایت + 408 مگابایت

کارگردان: James Franco

هنرمندان : Nat Wolff, James Franco, Vincent D’Onofrio

خلاصه داستان : فیلم در نبردی مشکوک در دهه 1930 میلادی در کالیفرنیا روایت شده و در مورد گروهی از کارگران مهاجر است که علیه صاحبان زمین قیام میکنند. این گروه که رهبری آن‌ها را فردی به نام جیم نولان (با بازی نات وولف) بر عهده دارد از همه چیز خود گذشته و با شجاعت تمام، شعار هرگز تسلیم نخواهیم شد را سر میدهند اما …

دانلود فیلم In Dubious Battle 2016

In Dubious Battle:  An activist gets caught up in the labor movement for farm workers in California during the 1930s.

دانلود فیلم In Dubious Battle 2016

درباره فیلم :

در نبردی مشکوک (In Dubious Battle) یک فیلم درام محصول سال 2016 به کارگردانی و تهیه کنندگی جیمز فرانکو است که به راحتی بر اساس رمانی به همین نام از جان اشتاین بک در سال 1936 و با فیلمنامه ای از مت راجر ساخته شده است. در این فیلم بازیگران گروهی متشکل از فرانکو ، نات ولف ، جاش هاچرسون ، وینسنت دو اونفریو ، رابرت دووال ، سلنا گومز ، کیگان آلن و اد هریس حضور دارند. اولین فیلم این فیلم در جشنواره فیلم ونیز در تاریخ 3 سپتامبر 2016 بود. شما می توانید این فیلم زیبا و تاریخی را با مصرف حجم نیم بها و زیرنویس فارسی و سانسور شده از وبسایت پار30 مدیا دانلود و از تماشا در کنار خانواده لذت ببرید.

دانلود فیلم In Dubious Battle 2016

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 17 فوریه 2017 (آمریکا)

فیلم‌نامه: Matt Rager, John Steinbeck

فروش گیشه: 213,982 دلار

کیفیت : 480p | حجم : 408 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 720p | حجم : 793 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 1080p | حجم : 1.54 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
لینک دانلود با کیفیت : 1080p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 720p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 480p--زیرنویس

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=32430

برچسب ها

مطالب مشابه