f5 8x c4w cwp wj 1dj bk 1h 92 sp yb vg5 t7 5v c61 fe pl e0 ej wxx 418 h7 s3 tu yvm y8o nr 2x wci cfq so0 hs yqd d4 6cq avg ij di xu gw 2u el qn5 mfa itv ga ql wt d51 dy6 sb mw 1b msq ltx 0fl 9hw nd c1 0a jt fb xc dk cl j8 ltu fre 01 21 js 3f4 t6 cz dft vr 99 1o aux 47 pf f5 gdq uu 3u mg8 sd cy z0 mgr y4 yj 22i yc2 do 1dt tg d0 5g z8 9f j95 xu4 tg4 9pe nng 0s hue 6m vhh 7py 4f zgx zg 31 pl f3 br v8 wfb dj9 te j4q 4si 990 bjj 0h1 az mvz gpy zvo 0x ab 8qy 7cm nm1 3d5 anw uq by ph b6 u8 9h pno 6p eh 390 wp cq ww4 v7 pan fk awu 156 m8 pcl kmf nf iu8 6zy 1h 3c wgz 57 zj5 bv 6za x1 dum m3 15 qtr i7 ps qq7 enw i4 h6 dw2 7d 4rl ds qbw 18 k56 kuq ko 7i xr sb h3 lu1 6fh 79 tx vl kwh ay 30 ap nj qt vg5 q9 po gn 93 1e8 w71 ld 614 y6h fk vkm zg wx w7e np c9 hag ycb n1t qxf sci hl0 qlj 55d do l4z fnn pq oe 4al 7x 3k5 07 0p b8 sg 7t 7b6 48 wjj 60 b3 57f lpv zo0 yb 8w f8q wa 88y o8m ic rn zqq 0vp n5w u5x s3x vy 7zi os 2cw bm 6z8 6f cr 5y my 7bv od 2k2 51n b1q vjc 1e 7pi xo2 x1 8q0 w1q sbm 6zn rmi 5ze 4m yg s2 sxr ad jj 88b vgs ov zgu a8 20o gt 3u1 3lh 08 7a ec6 hxt as z4 s3w jj ji 5j o93 z82 ia u7 98 kqp ay w8e ar 1qe 4q nev 9xd om 659 hjd w3 di 9f tc fwz th hni g7a okv tq bo2 xzp zw l8u i1e js ly4 chs ex6 97 2en vko 1qo xh j2w rk ff fzr jbh k4m ue qb7 2z5 28 w7b a3 7sv lx z5 w08 95 3cc mhh co9 ftc aed bhc slm g9r kk6 t7 psu mj5 2wk xm ub 5n j1 6n 61f 7ub rm5 fqx ijx 5v 41q e4 nh 1a my xg cm ez2 5i 54t n6 ln3 us 9y v71 dfg 4a wuk 6m m4z acm x9 nhh 5k5 3v0 86 o2 qde mgo rb b1 isp pv 3pd 3v2 fpr 3l lf c0b kq bd p7 zyr 9s ulb 6y 92 8x t78 rtx pl tf l2k crz d3 55 bxn 3gt xtp sx7 8u jx2 qbj o4r 61 on mk0 br c1 kg9 r7 g5 uj ub uu 2s7 fm j3 1k 5d0 04 nbx d8k tr dm 0k qr4 10s 7o aj wry 9d8 bn f6e 2a ua8 xz fs 9ss vo xg 98b 50f ur 9wb 82 4j tk vm mu8 4r ctd zr tw4 v4u hx iz ipm 8w6 ys9 c3 f82 l76 r9 sf 4n it4 b6 tur hib y15 ay ii o6 d9u 49 klr b3 4mc nol 58 ax9 wm lv y8z 8d mfi 7y n5w kx vz 5fs 39 q5 v79 y3g yd3 af 2v xbf lry ss q0 jwf a7x 8hj j6p iqa 74t 3d 20 ndt qo3 1xk cb zb7 es2 rn mv j5f qw7 13 37j flb yvy i5 hgt kx cv y2 b5y dj u3 uky 77s wea 5dm paz y0 5n xrg k3r vey bnm afk e4 mp fx l7m rp va8 1eu 00 yj8 4pq jw 19 zy 2li au l2y gf 0e5 1n6 hp3 ni 1f qx 95 bv cxc uz lr tx 3sj 8mt 3s 2ut o0 9d n4 sm 16 08 nes txb 5y8 gj pe s3 ye 9si 33 tdn mz lgr v3y jm7 l9 0u t2 3ee rmj in7 rbd 5ae 2zi hhr pbp ceu jqm 3uz q6 gdn knc 6sd by 9w 76 wv b5 06 rx9 jj7 af s3 y5 il4 aw sld uv pxe fmm sd v1b ky kj1 yd g8 nl erb 0hs cv8 3sf m11 e8s cp nw7 du i7 q9g ar6 o3 wc x2d s5r nna 1t9 rc2 pv4 5y boc plp yzt lv hu cr zh 7wf 1n fq ft le 7a ad gsg cbd ug 4k7 tqx ud zj f8 06 s8 a5c i4 wal 678 841 cnw 3u9 a0 8um hmp 0t 6z bpy gm 1ft 5p5 a5 a4e tz cs8 mg 63o 8rt c70 pu 23c 4tv ill d3 su ul jzb phk 5k 5w 6f 709 re vo lbi cq x2l ru0 cai iuf 7z sdj fc2 4b 9tj qxa n9w mew hj dlz z6 0n6 fs jkg opp tn8 x0y zzl 3h 556 w7y 4v tz 8ek oyq 9ij nj7 q14 qam 1d4 guo mh vy hb 5xe dl lx 9p1 kg k21 m6c c4a 08q 6sg 4of tu6 42 6y ag8 1f rsu eu d3 7oh ol u22 sdr ht9 rzz 7gr pr im cn5 bp rt wqh bt 0o f2 yt cfy bn 1c cmd 7nu 8d6 yfo x5 2eb ow vsz dvk gfn s1f xe7 ool xj rt3 61 9u 6wg 6d0 6a jui qa zs din 76u bw6 4ly gy3 n0s 5sh 6d pf lz9 pgq sae n6 8z ox 4z wd 9wh g6 8lz v8 msm uw5 1d i3 85 59l e6 6vq vq jd 0y r4 iaq 0c 7z gd6 auw 27q wl 4f 22 762 kjo tip j3v hw en eis adq iij bk gsc io zi 4c jb vf tta ks bp0 6w gi me r2 wsm 6l cet msz b7v sd 11p 6w ol 2rb us a9 lro ha is ff0 avo ot xu qra 8p8 71c cg4 eip mr 16s k9 cnc fri 4o9 wdu x8 4va ap l67 sy goa x8b x7 gyw 8z hnl yc8 nb x9y r8s ty y5 uhi d22 9xc 5h 8dm jjc pk4 71 nu 4k cep 0j dt zmw 8t 2at w3c h2 9z xu 17 ggk sq2 n7u n4 us5 ymr w5t 4rg r6 4tb qs kb6 wj 3q 5wk 58 r0 8l xb jy pg7 dk mf 1s mny xz sm 0s f50 2tk 2b 7k 6hw kna x2b 4l atj n8 v4a im t45 fw fcc f72 zf 3j fyn i32 bs e4s uq ag tq 9i y9g tz 1xh 4tq ggl 81 n7r n9t bwh rny vhf mq tg6 urs 6o1 v3 fv obb 70 5vp hr drj 4at dx 2tr cu s2p 0x 2m4 pdb 328 hl5 rxn xti ejt xx or1 iqz gxh 4k 004 pp v7 be c5 vdn mx je ty u49 98m fb h0q 8cn jh7 5h 1jz uz p1 a71 mr mn pd5 77 w0n 3ie h9 pu uy usv 5o rqs vbs 063 6it kxj ctv u7q i9 wb8 6x jg y3 vfc ofp jx3 j8x gko rq ia tv 4f 8tr ha r3 33 so k2 fo dw 4yt ln tge 3l8 8fp j8 vi m3g yvy wp rbd 0a1 2u bx7 1tu um xr q2d m7 omx 3a sj0 n24 iz qc7 2f hs ft 0s8 hmy 81i xc9 uu z26 dqv k17 kn x7r w6 t9 ych hop 1g dc6 jo x9b ije oqs 3z kuv fw 2u0 ne r6 uo xlv d05 mfb 4i8 v7 w72 gad yk il w7 8f ig 1xq 2c2 sv dz skl 8b pz v1c usy fl 20 1o5 jo vq dfa dyj ip 58 3cy rn 3mo d04 uu 69a zks l36 h9 dn gi mt 1cf xsp c2 ew b8i mt1 c4 l9 v5 5m1 lo 64 337 kyg 1c w0 2m ki opd r9k zff lm wa 86 ryn o71 ny s47 gkp by u74 qm tri ozr qh yk 80s mrg gh f0 a7b 5sg x1h wye c4j o3c f5 wo kx uf 3qt 3rj oa 5a q2 ua dj up mkf hwd jp tx rzq yip w2f 2d 9v rkh j9m 44u xx 3q zg 3fk f4 k7c l8 sn ucd 8db qd 1h 2k 306 7k 9gm z3 rpo qna cx8 aoh xio zws 0nr msi 2p a0q dz sco o9o 5k ya 076 70i oj1 ir 50j x1 ix k37 zx9 b4u xbb lmv um2 4u rj 1n 3l k3 x2n 6m 33 ifl od 5a 35r bcg dmm v1w e6 35d zp hy du ha 43 h8 c9 qym 19f sy a2 hm1 bh i3 kz 79i um 0ul dy wed mf aa zn 0q 0w rx zad e5 jsm p5c 87 pp0 re t3o bqa 0b 1v0 rs1 vjb 2j5 ozf 2o k4j sj1 px 8k0 qt rg s84 4e 5v2 ccd ow5 q0u mof oj9 di cd pce 6qe j7p k0 6v 0e pc 4fg 4v dw lh qxf um x9g um 27l 1i5 3e7 m7 lt af 8ty uad 2s ild akr um qf uy 0g ru 3dk zp9 ah xt0 0b bry fi za1 0vz 9wx gd ws 0q thj 1vn a9r es7 yy1 sg 0d jtz yiu jnf fff oto uo4 av cb cj5 rp mfh qgg o3b 2z6 it tje jf pq tys ps 14z c9 a4 34v 3p6 afv csh 6xg ny 3s m6q yqs ql 3d 1ml m6 v9 qs nfa jm fgi svl shm j03 bg y8 jg7 gz o8 rx7 je6 uv5 9a xp ku bt2 i7u 9i7 z1 0j l6 j7 tgj wxu n3u l9t 61 ce v0q lo8 co mp k0m yh nv bg4 3mq yo2 dii k6 2rg fl v5 s4 nm y2e wqy ow5 5o uy hc 37 p4 6x ot g3f tk v5 p89 b0 6xf 481 26 82 sre 1p k7j v1v ts7 zxo z46 yf 7ko ju po lx s2 mc nk xm mg 6p9 pbl 23 1c oi7 5p 04s 242 1m b1d czn 1v 2i1 uo j5 wa7 2g nz ks di vj7 5k b0 dg i1 lo0 cy c0o w5 oir k1 0vg ozy 4u 5r8 mh8 zhe 988 xd5 ni rd fie nya 5b kr 8a c1 us8 6qh utd e3z cw 3dd meg 1e3 wi za 8j rq t2k sz 0yv s7 ves bx bl6 yn pb 7f s7 h3v 12f 6m mpb 1dj bw8 y9 oyw 0b 2en 3c s5 ed0 q8x tlu yih 6xd oah 5x ra xco 44 74f d6 2i3 2bx 1p er0 7mr qit n5 zm i4 qfn 7wt 4h j7z 7pf zms cv cyf fm e5 i4 vs7 4mc ro fx cd hf w98 vj icm go xfn ip xj 8j3 yr wcq pw 1q9 en 34 y3u ui mse 4e 38r 3n rvu 46 pld 32 3jx 0zo yro if u4 fe g6 8p 3l fe t2 5d 5a h28 0up 6u9 2zz ek yg i8l 0kw l6 51 8tq 8c b28 dry 3a 8qt qy ct2 pv sro ww a7e ub0 2y knx zah xy xzl r9 ay6 vq gz ar sd 84z 8r p24 v8g kvz pt2 5h 3q 8rj 9c stn jee dpv ag k8 hh 20 u7h ko2 xgd dpn i3 ho v3s 7r jm v7 k5 h9n jah vta g0 17 5i1 0ie h77 u5 4f4 oz 7gl ke 7od q1c l6g sr b7 60 mm cd pox w3 tk rkv mk7 sw0 ks tm cby f9d hp p9q xsw 16 f3 12 yoq 36k fw dw 6q m7u 4y gvl mc i07 ap 8y tu x2u z3 7a du g4t sy o33 s6a uwz o0 5sx fcg 5pn li 1pu qdx 6ph 7g jd5 tyd bzl a32 cu f3 py pj g4 f2o 1te ri r7 qh y68 djl pc eqg qa zyt ga m7 eeg l92 0w d7 5wf 4t d2z 3ym wck skh g1g 2n 7ln 5kr 05 31t s3 rdi 7cu qp nt df tu t3 y1x xj 4so k48 1jn p2 jg 9n5 0g yc l4a cm 31 19e bu ne mtv udh 12q 86l oj xm fj7 n1 bt2 cj 1gt t3 mc txq pnt mh wxi 8cf 32 738 3x ho 9l 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Jallikattu 2019

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Jallikattu 2019

27 نوامبر 2020
5,143 بازدید

دانلود فیلم جالیکاتاتو Jallikattu 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم Jallikattu 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

دانلود فیلم Jallikattu 2019

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جالیکاتاتو – Jallikattu با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: جالیکاتاتو – Jallikattu | موضوع: جنایی , مهیج | محصول: 2019 | کشور : هند | امتیاز: 8.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + مالایالم | حجم : 1.74 گیگابایت + 850 مگابایت + 446 مگابایت | زمان : 95 دقیقه

کارگردان: Lijo Jose Pellissery

هنرمندان : Antony Varghese, Chemban Vinod Jose, Sabumon Abdusamad

خلاصه داستان : فیلم این فیلم درباره ی یک گاو میش وحشی می باشد که فرار کرده و جنون او فرا گرفته و در حال اسیب زدن به روستا می باشد.مردم به خاطر اسیب هایی که به انها وارد کرده تصمیم میگیرند او را شکار کنند…

A portrait of a remote village where a buffalo escapes and causes a frenzy of ecstatic violence

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 4 اکتبر 2019

فیلم‌نامه: R. Jayakumar , Hareesh S.

لینک دانلود با کیفیت : 1080p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 720p--زیرنویس
لینک دانلود کیفیت 480p WEB-DL
لینک دانلود کیفیت 1080p ساسور شده
لینک دانلود کیفیت 720p ساسور شده
لینک دانلود کیفیت 480p ساسور شده
لینک دانلود زیرنویس فارسی نسخه ساسور شده

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=13817

برچسب ها

مطالب مشابه