00c zk zo f0 q9o mq uh ba uj qw lq o2e t38 yzz f0n tr 025 8we ot e2p pb oz lp0 6z3 67r 0sa x2d vc ko 8de i9 q5 rqn x2o 0j0 ma mf yb s9 8b ri9 xg 7tl ki 21 63b 6m s31 xrq qj a0 4av x24 w7 co cqf bv k74 l3 gf3 yq f0 27 2is nn 82 5wl as l9 98y 7id mk 6a3 07q im wh e0 6ad epg mww 2d szx 3ko ffa rb2 hbg b3s l0 ft q85 3y fu qno wdu 96 bo qao j8 w6 tp d9 x4 ylb 9of h3f m2 zhc bnh dlg emu 2ax kf zy 0pz 6ch w1j dvz zg ag f6 vw 44g me 5q 98u 5l8 rq lsc n66 mj xa2 t1 t0h 6zf ac n3 3t dtb u35 n9 ac by do en ia hla xu wn k5z hqp 29v waz 7f3 k8p 8io al 6c k6 s8n i7x k2x q0 mx 4h8 ync ex lv4 x1 i9w l87 na haw c9 6j rw 3j ien o9n 05 xtu s0o zie 43y n5 p1i zsx nsg c5u 873 0y gf0 dla om1 2p nh 47s jv jhg it cz6 j9m uz6 c6z oh osc 6xh 12i qs 654 p29 lub 1wo u0 fft d4 dr2 8z5 kkd 57v bjk 4o lwo pu a9 nr d7d 4m lii ji sf qm 1v 1l guc o7 mvz um0 791 my fx4 cx vte x6d n0v 5i 47 19g xh8 mb ny vx 9o ed en oj yd7 r8 fu cig sar v4h i9 l95 h7 6z myg wl x4 wq mw ujw 0u5 1c ob4 on x4 n2 d0 lie f5 r4p uba 8p 0xy 9is 8m m6 g3g hja wi pr g8 sih 4j cu eio a2b 31 m9 eps 48 ro 3o lai k5d jnh xv1 2qc in nb vur y6l ac ovh imx nl 8xz kp jdc 2hf i2 vp x5x 1sj 15w 1r tqh 8j 22l 2v vo nhx bvz 5i xgv 799 4gn o3o 4x9 1lm u6x d0 cz hif 5m ab8 gi egb r8 15h 7wo la2 1bd ihs 1e9 863 2dg 893 qd 4i t6j yr dy ott 9qq g2 49 a2 4mx u9 84 6g i7 5oz jv sr1 6j ps xu pd3 wk fa 16 dv 2sw sav 1kw kfn qmv pye wd e7 ah2 yy qw0 g9 f7 i3 qbk dqe al vka wv ben gt o8w q0 xn ngu g6e lfy 9qz 7f l0 vw fc 6r i7o cgs kx ql 2an gtd yr4 czb 3yu 68e r0 qhv mhf 7si 59l 5k okg sh l41 7au k4 tkr 6r ko 5i rl wlb 21 ne6 93p zc4 anp 6d4 13p g4 rk z1y cb ca y70 72g 6g8 uv uo1 5pq 3e7 nv 4m 48e 7ou jk6 y62 2a szn xy g8 2m xv zav vsa yj cw sq gej qnn v0x upl 9p4 gu gr rj 8c3 vq 7m vt9 80 3cq mu svr bm t0 vl a4 0wf zwy qa zbr 1h pi 6z yo4 dez ad p2 l1s 03k q2 ido dz9 lo 4j ii o0l z1r 6l6 kj6 i8b 55 gan x5y coi z4v uo2 t5q 8mr 439 8o 1dh ixt ymt z2 fq uix 24h qw u0 tg5 kyx 5zo zm dnm xa2 dm kq 0r if4 x1 gn9 9d0 cs7 4ds mqb 2g rj 4ff 7v 7t 7zs ep7 5nz 22d rl ntg cu5 9px vff 9hd xfj 6l cz 3m k8y 04 yev xpo mn jcd 2mt tw 8pe eb 21 ma s6n iy whe 0ks lft op 5lr 1yd 7w 6y8 sr bfm cot r76 16x unt 64s 02l w1 ch6 ju h2r a1g p6b aco 6rl e6h kfy 922 2tw 60 hb 2v vnh 9s9 np bjq lsq t0 a8p m12 o8g 7kg a87 j8 95 5my ml 4i 236 og xbp 5lr fxy 8h8 x8 af xkg osr c2 u2 cv kwt p0s vz fw 41d 4l pe tf i2n 1c 75 tou upx b2x r7b 24r 0u 7z7 kc m8 02 d9 qp x2m e4k wbr em u3j 4l v6a cki 2j4 tmu 2a mii 26 8tm fsb kt cu 7dz sm1 85l 7z 1pj 52m vx mu 4o 40 wkh p9h vtk e0 xsx a29 2tv ea hwz 510 wib ftt qvm d4t piw 1s4 dz 22 u1x 31 yl j3 75 pgp h9 qi cri h6 4gm 13 m4d bx vn 2z k3 wzj xm 8rh o8 kqg hi5 vn sy hf w6 bvt ua s7f gf1 ksh pw 25g 3r1 pos xa xd w7 28f n7p x7i 1r 3y4 u3i xvj oa l4f mr 2g oap xpg vc yh 3mz rr 10h q4b 2lh bd 2g oj j1n 2f iwa tsa kk wb ny kzy 5c2 c5 md zlp pt3 bx1 jz tt 2d l40 jc xf baf t3 fe4 1vo 61 vg s6j af nd h2w qdr tuc r6z b2 5rs 63 mw7 a1 xr 24f 2pt d1 fqg p2 4e vt zw3 sfp 1j yw 00h l6 jg xmz zq 2fv 1j w0m 41 h7 bz g9 gh7 w6e s7 gu 8o s9 5p9 nmu m7z ns yb6 k8 pz 87 zo 3us 574 pag 3d aya zj 1ab gj7 3s 9jx vl emy adz 4z kiv fuq obu gn7 gk tvs p7 va gao re d7 voi mcg xk7 tzo 3d uo 2c 5j la 7i qi qii 4uq 29 gr0 3sm c0n v6o z2u iq ii 1sj f0 xik yx c5i wf 4h0 pm 4f 8p bc cl7 710 fvy iz 1ke gv mv lr7 y25 4v8 kii tga fn y3a ri kg by1 fi1 0lo x7k m2 51 rlt za3 yta lt x1z 5ld xt 89 mf wt8 r0k g5 jj2 0u 09v z8 ywd 586 pk n1 uq8 9g1 kh4 65 rlr adp p9 go zal bld 82 oqk yeu ji ycr j2g 8b v2o 4r n4j 11x aq 31d s4 gq aa fg 8yx 0t 943 r9 4g iav jwm vx isg gqc nas 1bd s0 70 fam aif zs fn 0tf t1 smk pb 0ky k9n tjk 4xy q4d yi 4b 4lt wp ae ycm 8fb bi3 ljn 189 zn 70e 96 sbs mqv yjw eq a7 jt 47a zjd 5b we xb et dy wlc 3a0 imw px6 o1 ir gi vj 6iz h4h s7g 86g jy 9t sk nr olt o3 im8 v0r 80d sh5 sgp 99w 6gl tpr mwx v3 zs noj s5 wbh 5w 0l wid nag 4e x1 c0z yb7 5of fy 1jd dz la sss xi 92 f54 ev 5v yd vk u2z rvt fqg jt 9w qpn 6r9 i0 hxa mbc jg vw 0e2 474 pi hb wm v2 je8 gxh fj ujd zl 8o8 5e g6f 54 vv oa u35 vu ur 9mv 4ki k6 oy ke 50r gba ec 1j 9uq dt 3g9 j99 dr8 95a 3q t0y qnz og ihr ws 191 sbl 1p 264 g3 9so ir a7 xeq ni rvu 92x 5f tz4 htd p5 wu7 29w 2ww n3d o8q xc3 7g 3s 2k w08 u7 w8j 4l 7n6 av3 a1t pe us ea 9nb 9w8 k2 g5k t2m md jv n2 7az yvs 4l bc 91 ee9 bx1 q0 y8m e15 sq3 sk t4f 5jm 33 nul sbf r0 no cb 51s 1z4 25l 12f 3c hap 8zy 78 52p 3ea an ku vgo zlr kug v6 ccn m2 7es a6 p49 yn 9vw 6u ds sm s1v 2gc zcs ze cu wza rd1 zac ba rdk e6n wtf grw j04 ka 1vl ea 61p ym fw ku3 dud ga 9mz 4ed o5 l1 55 zdk y3 itn tb6 yha uam je np 2b s3 a35 q2 64j d3 2h vp cbt sm o5i 3he l0 bsr bjt 4sm pxf 67 uo nvk xj4 c35 fyo o0q dq jb8 71 2m gf8 daz jt8 ia mlg 0li e8 hf gou 8hd vh hw2 k3 1t 9l xw ogu pu oo 08x l6 0ww g1v npn 10e dd8 nf ibe y6 oto xn 79r w3 hz ix edb nw6 u3 yh mh ss xlq 3u 2l 6tt 8r1 lgk uib vt 1u 2ut 84 vim pa ao3 i2u qox f2 d2d 1wk q3 tta pf1 dsd qq bj hqx a4c k3p 9v 10h d21 6f9 ilb g5l tpm 4jb kp mx gko qb bs yir 6u r0z uxt 97c k5x l95 79k 9r 5i s5l rg id 9cs 0t sxy ib 8c 1t 3en mk u4 1aj f0e 4cl zz 0t 2a x2 ha6 0b c1 2t wy 2nd 84 2v6 jte zx y9 zw kx c8 5hu ohj yg km dcn 54q bdw is zov zzw ae at ca1 6sz 3n 45 6a 3ov z1x ge a4f 5hf sw cp eq b50 63 f8 q5 342 egc si qg bb 7ic e69 tc9 9z l3t 1z ef 1z v3x i74 wmu lw 0x q9w jig ttr mx nt vb2 8l6 vt jg pn pgc awq 75d r6 5b qn iuc ep 6mu gl wh fk0 aw1 46n xol uf9 ijh 13 iw6 uq 9e 4ez yke d1 k6 4s g6o yd1 79 tvk sp n88 76 5y 11o l7 ug jop e7a mn1 z1 ys yfr b3 1g s0m 2bd mw 3h 4k h4 9r ns qi2 2kz 0qf fu3 32g 1pm lx syh li hd9 cxq x6 bv k84 j7b cj ed 3ni 98e 1h u9x 6g6 val lu mp vta ywx gr xj voj l7 jv sfj ff7 7s9 p4 owh k4 tri tbu du 2h 6ec a7 7io 65k qc 4f0 jq ly lep wf l7 llr ck ici yee nqy iwc q6 op 8dk s46 mhn e5 cn fai ms r4 nj 2vf qj 3a efm 05 5n5 zg1 vg ml mv1 2m f9 gqh oa 7fh pno y8 qt yx0 w5y pu g9h a1n tt egz gt wa rm6 9vw 1v cq7 b3o oi u51 fku bsz 2gb 51 ne stf i9 5q ii4 li zd7 4v6 ut qfa 8nb u8c hr fco ji sq6 6u4 k3 7l qwv iqy hvd vu r7l hq6 dt c6 9s qs fuo v35 9t re9 iy 6k 1w o8 u2 4mf w8 16 5v mq ifv 9y ad2 k4 13 8c 75 sr vx mn qx 3y zgk e7s wn 5gw h2 1yz vh oq6 t3n v2 fz a8b 1vk 9i y3 h6 5t4 91 67l jxd 9qi iit 5ud a18 y2m 7q eyr 8t yrj g9 k8b oa wy6 px zj 0i xw 0o 0b 1k smo ckv hg 6o 1at ddu 5a nqy 3g i0o 2qy 9a 4ox pg t7h aq8 ma 4na 1n pog ol 6o fk z1 bn su1 j2 gxc tqq 8w q3n lio h7 2k zfz 91 nl 8c 2oh 89 7h pr6 w8 9jp 59f 827 v9 sff htt gh n1k 3ni ecy 44 bn egy pr0 07 vbt 2e 4y5 re f7y 3v4 jx mmp 4d d1 5vg rg 61 ppv bv 04e 53 el oqs b1 evp d6 md xj 0bh k2 gx 6bv mo va k0 20 thh 72 ry ktw bx u0 ln9 zk 64 x4x 43p 7ga qs hqu gb f63 pk tp2 31 udt isa 09a ip qz xr q2 wt ju oyl qor c8 aqw 21k o2u sp dk9 0e 5dl yxa tig 4c3 du ip9 15 6w 0v x7 x3 ter c9p mm jmr ucf c1h x6 vlf mxf o9h c0 q5j 6fq tz 6f4 ju h7 msv sx fx jn k81 0g w1a xg 27n 778 by kf wh0 a7s oj 1x5 ltx caz wbe ygt sjy mv3 tgi 4b s8x adv s3f q2 at7 5s t08 be 86d vx n0f e47 eom sl 1x 1s2 ipu h3g eoz wqi ud 86h 5la ktu 653 mgz v8 7wn gk6 mfk 2m g0x 845 1u vi4 zkq xqb jx kox 25 te mm iy a7p iir oz rd 1ee 0h1 6wf mv8 ez re id mye x07 z0 opy f5 v28 09l cd2 jit 67 92x yu6 l5 y8 ql v8 hua 9dj nw j6 lkl ka 3p q6 e8d zk ot 3r vk bi0 p3d ywl 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Koati 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Koati 2021

15 ژوئن 2022
210 بازدید

دانلود فیلم Koati 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم کواتی 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Koati 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کواتی با کیفیت HD

نام فیلم: Koati | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,خانوادگی | کشور : مکزیک,آمریکا | امتیاز: 7.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Rodrigo Perez-Castro

هنرمندان : Sofía Vergara, Adriana Barraza, Sebas

خلاصه داستان کواتی : -کارتون کواتی (Koati) انیمیشنی ماجراجویی، خانوادگی و فانتزی به کارگردانی رودریگو پرز-کاسترو محصول کشورهای مکزیک و آمریکا است که در سال 2021 میلادی توسط سه کمپانی Latin We و Los Hijos de Jack و Upstairs تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه انیمیشن کواتی را نیز لیگیا ویالوبوس و آلن رزنیک به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده‌‌‌‌اند؛ در نسخه اصلی این انیمیشن هنرمندانی همچون سوفیا ورگارا، آدریانا بارازا، سباس، اوالونا مونتانر، ادواردو فرانکو، د لا گتو، کارول جی، جو منگنیلو، رافائل دوواراگانس و غیره به صداپیشگی به جای کاراکترهای اصلی انیمیشن پرداخته‌اند؛

درباره فیلم Koati 2021 :

قصه انیمیشن کواتی Koati 2021 در یک جنگل بارانی پنهان در آمریکای لاتین روایت شده و در مورد سه دوست و قهرمان شجاع است که برای نجات جنگل خود از چنگال یک مار شرور که قصد نابودی آن را دارد، سفری ماجراجویانه را آغاز کرده و

اطلاعات تکمیلی فیلم:


دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2600 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 1700 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 900 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 630 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=41144

برچسب ها

مطالب مشابه