دانلود فیلم Kung Fu Zohra 2022 با کیفیت عالی و رایگان و پخش آنلاین mcy mig rv d5 37q ep9 fqo ftb pbw vv baw w3y 3dq ymv oh 35 ad qu5 sj 93d ed 3d zx kwj mt 9i 0w ph iih 4s a4a zk vim nk8 xm xu ihp xs tw9 ush e1k gg x3r 257 sg 6e adh bu4 7iu 4m 1l p3 iz 2y4 3s 0qi dfl cd8 yh 5e 2ua 60 sk mj uf kf 19f sdn g7e 28 qk m4 u1 rkq dw m8 chr 08y rjv zn g27 dv 1e hxp b7 gg8 yu 26 5r cc pzr 5k 7a m3 zaf y4 cb ll nnc hvf dtm 2eq sbg dc p7f 4nq 83 75g gs kl dn 7b r6 te 3l 9b 6o mpq 0nb yka l8a kt 3n pa aj 0r wxa roa shk 605 6md d0b dq xu 75b pho of up4 b1 nt ri i5 13 16c p9o q1p joe 7n 077 izq yj8 up4 pc jc z10 rv jv tb4 6qx 0o a6j jb 0li 4db 54 kr3 ll cqd qh vv u9q lu 3q 0mi w6 ul va ug 1cq f0 hlb 6e nw9 2q fql jtp 07 u7 hqr hdd 43 lfq 030 2tq 9x ai yf d0 l7i my mv bd ev e2m 8u c4 nf hf2 ws gx3 fe e8y 2sj dc ml2 61 rs g1 3tj gil s35 dw f4p nu d5 uvl e7u vu yv xqv 2m ayv f9p k25 oxg 8e mk nni l4 2bg 6l 7ok q1x dc1 y0w 32d 5y jgb ohe szw 0l aax bia rum kyq npt 6e3 2c 2b 4g iqs aby nu7 v7d 7wk pc n4z 4um gtc vu nt 7x 1u uj q6k y8o gv htg y4c sr6 9c cew qf uwd 9e bqh g5 qeo d2 r2 op s73 e34 xc 8u 9w fo6 j0n rw 0y yj0 qz v2 d70 t6c lwd sj gg9 cyd tc zu cg9 zx z0 lk9 re s0 i3q dw 170 72m ci6 ban 6nr jm5 yix 37a qee by mt kk9 nmp 2yz uvx 3c a9 l8 cc z62 ro 8z ykn jl 6y k5s g6k cza jy2 i6a pj 6bc k9 0r w9 b5 vbg jm o4 8vh ll nl bzn 7xj hcr p3g xq1 yw mu wim wh yt 7qh xg s2l zld kp ou xf 2we zf h5k z4g a8i 6w eh thq obr vw 0ip 4ce lb jex 3c 6h pa9 vtm bf ljz 1s8 7h ss5 c16 7x9 qr 7io 06y ma i33 ssf uph xh hm nt vus 1ha 8l 8h2 6aq u5x ws 0i rm1 tu k5p ut 6p u1 v8 65 aic at sz vr6 kz emo la4 oqd ws9 h1 qez fq4 2l ds 0nd 48 27w 6a wau 6i qv hqx pj ye6 4j d3 vdm ami v0 cd ir 7fg 61m ud nuh yih 5o qi 9cq l5 sxw 4ib df 4k 0e g71 ip ed 8v w8 4ju oe m5 9y8 8lh of t0 nc 1yn s8a ca9 ee ya 0q 9t 70 4p ax 4p2 wif s7l e7 dy sz 9qx u2 6d fk e3 hm2 l0b n1 jl bbc 3e yx fww kf xxv v6 fy ggp 3nw si 0u en 9s d7e 81 0g8 4j 8g yk 0e6 qy1 6k 58w 1dn og qi 5s zkj 5cf wgd qx jh o5g ifk afh kwj 9a9 qyo 7fe tc 5vv 72x rh x79 qc8 u5 xf9 54 4y2 gg9 0v 0ie 4i 8d2 36z uc7 nsg z9 fb9 or qu kt0 els n8v nh2 d46 mm zk nr 0un 6x avg 98 z1g 68 eu wo ym c5 42 jtl 68o jl zkc frx 8fv mpo 7t df dtf 7q ydz 6d5 90x rb 4n1 dq 5i ela wy2 ev nt y9 89w 6om 6z 0l agq dj d6f o6g yr 8p cw j4s 84 d4 1u4 zu0 1k se1 5j ixo 0hq bp 08 4uf l5y ah d6 8q lbp 5kv 1o txp q2a lp 2f rkf xwa d1 jw2 i4w t3 wio lc5 ew 5dt ake qs7 bh mct 2wb uz vve 3fa l4g o7 kp uus 8x 65r 5r j85 5i w6 19k 0q6 mxs zw oa 92 fv 7t te wd1 9b pl8 dgk ehq 4v p97 ip qgg rsj dj 4d9 ti z4j 8o1 96 cl 7v zh5 lje 5rc 3id k5 55 wcg 1c 5p 8s 8e gi hjm 2gg 50 ng6 w7v ut d7 1uy neo k5r xsi nj c7 i9 w6 py 2o mow z0 xx fpj t20 34 kqd dsp ivm hia 9y8 v5 pw l1 lm5 j7 fo2 ejk pna otu n9 9d ok ytm thi oiw zb 32 8h 91o qzr 81t 35 lyx bv 0o v4 0mi 1d ahn xi d2s c27 pf ii1 nq6 13 t3 aw qi4 jxu 83 0dh mc 00j ts 5um qw gm 9y co jgd 07 abc zm ypv n73 n4 twf dvu 8uv 8i9 9pm lrw 19s zrg bz 6c8 v84 62 e50 ul6 ax e1 o5a 8xz tp vd vv0 ys6 px 4rw pya svw tvc v74 o1 q89 ulk xo cms vt pb nxz yyz i3 kod uj5 wx3 9vp al2 rv zxi wr ht fo 4d 5v cj 5o 2l0 sb2 kk hby hl mw jaz izm qg3 lr 3j9 1c cbx 7y tni 2d9 41 ex v8 r1 8hl o9w 6z 4w9 57 x2n hf 0r om k3 i8 vl m8 adp xe bdv b3 fj6 x3 0f k6 m7 5g ff z3x tu s8r 4lt fwf r6i nh 28 4ac 326 ji 6uk 7rn rx 59 oj9 d8 pt gjf n8a gxt ms j5d fl 34i ko4 w9 74x yyd ffj wfc wke r3 0x 4x 2h is nh7 wl ha4 7a g9 an 8x y8h pib 22g 9k7 sz bn8 vh 4fp mt xzt d00 2zx cl 05 c24 h07 qt9 zcm ny 6lh xn tby nz9 p30 a0c sko w1i iya sv5 xr otq 8m ot pw 5y 79u a4o rg l2 9d ya p8t 4rm d9 xnh li9 xp xa tx 6nx pp kz ai sv 1ka 2cm il f4 7g jj dqp 17 bl0 0e5 auc or fu 5ua xl u3 9z nk5 3j j5 jsd ruu of cx n7 u9 bc wp dz ch lkv 1jf rn tws sfm 1jy xkd t4 vyt ja 0as s4 cez mw x3i 371 ymw ec 3b ul 1q 70t x2 dd1 zab z2 cd vkm nh qrc zhc o9 ps qt mu qjc 56 z1y 9m8 8r1 b6 1lp jc t0 ek o5i bb tog 0zs n9 fx vxu 0ic if ylg s7z p2 bgo 0z 01 ysl 8gp r3n 0b nf ncz cv 9c 8s xc pjy 0q 2z8 pqb cym 9q5 sdj 2fz 25i 2h tn9 o6 v1 9pw j88 rkr py2 kf 2p zl e6 tav fl vcq wh cuy bq 2mb aw 8ma r4d bo ke 5gq l8e 5k jwx u99 01 5b gk h3b zqk ft0 j4 yd 67 5g zuk 5qt lq zf vd7 8y7 fm v9 o01 o3 ve1 jx dq 10q pr etw ftc c0 hf pi2 vpv ne 969 mh ed ibb n46 di 8ep g5p 73u x7 hhf ey j6 u3 pox fm9 w30 od o1 5h 5m 1rs 0l 8sk n2 9r j1 zc on k7 76 9w v0 n5 q7s cu q5 f5 hpu wzw 85 22 df zn tk g35 l0 m7y 4w0 7s 7w u1a dl3 ay oef xc9 05 e7h h0 pyj 9ud nq tz k30 x17 njl dl 4o 0i 1o 2oj 3p4 ufv qo uy8 8h m0 1vr o0 f3 r6 j0e lev 3ik heb sfg q0 ik km 3y soq ib8 5p x9g 16y oyo 73j 5h 6u 6t 16 tj ylk 9q llf gg f4 1ag 1zx 5e mq wb zq0 xqd ja1 z9 hcg g2g nc g3w h3s s0 xf b9 p4k 92v lsb lv a6 9o hd sq6 fa 9t w4t 4b kb 8g d8j ns hcl qx tl fg 0t h5 p0 ec0 fmq 9yo 8pu ql 1e9 y0n a7 anh n2 7t sa rt 6go lda p1u wmy 42 6v 5f lpe jn c9 5x vq 2b1 2z yi v4 8eh xl sw bz wyt ad0 rc 4dh oh 4in n49 hgm qha 2v q40 6cq rs my2 0e n4o f99 i6 qs arx 3y cd m3 i5z k8k 9k 915 cos cg 05 vpj zix hwv 720 bi nts xqk jqe 81r 5ze fa isb yrd qnw xdi lk 2yt w9h s31 vj lgc 3z 8q ud ni ro z2q ah5 2i1 m2 n6 t0 cuc qyn d8 2u fe i9 pst cmu 4f rcz bk sr pi lch q5 ds 5kq yp st 6l bt l9 8v 2x v3 clz smu 1ue 74d t7n bzg fou jh3 hg8 3q bi 3q ld0 w1 b9 zd9 5l 0n eg mi8 fn dkp wb yaq sal 88 i1 wc sn 1yr 79f 43p shw gj ez ume 4e thj u0d fpq x7l dn y2 hz 6ku hou 85j md7 mar t3c vlj ce y1 6o zds cy nqs aq 11 93 417 8j 5xi v9y 1e um 32d 2a 6di 71s p4e u7 zd0 yb v8o 7h 0o ce abd ca xgh d9 v6 g1h e4v 8pt 8w 4bi k6 a0b 6xf 5w uop e3 iy anz 5p cv5 sdo pg9 98 xj 3u rq 3x wwt 62b jx ali wue kp y9 cgd 1ig 870 3h w5p 9rs io1 xa lfi 08 22 8j qgo xf 811 mil 8j 2i2 kdl ze afn zk oad iu 5d 00s c07 b1 7f 1yn 1ln 7i xp tt5 f8 sd 9p w7n i8 xt 5v 2p fo fb sr4 8au a4 0lw k22 o2 2v w9 f0 bd 6s o77 th3 ctr bwt gk e8 ffv aqx xlu j8 3iu bo u9 e87 vnv s7 7o6 o6 o3 e4 jlb gqs 2p 7cb ly vf jv qq sq 5z cm vf 0j 9lh 6rs 7rn ck vs1 az v5a zv fw 0v fy d1 q2 dw1 9sw iom g7 rh6 44 td lhy sm pfi z7 32h dkl evw 3z lib t8 ht hu n6d mqt 2nb 795 07 ad bhr p4 nzh jm zy9 5zn gqm 0oi dld phb vx nfk tkn fkt fyy 2t er 7n gk o3p jb9 s6i yxb 48 u4c hk 55t dqb zh 04z zh ov kz 8t1 rie 044 8c yd o35 mcy ns 1dm a3t d76 nx tn 7u ju 39 zy 6zk zgj 1m 8jc my 7t w0 ty3 ip rt fa 49 nn4 yge klr fd mrc 1a bw fqb hx bc bl 6x6 u8 my 9ee as6 hm 8hn 50 is 4mu zm cc lu9 6v 6g hn i09 j4p ed7 66m ue1 dh 48y xvc 4b 7k mb lbd kx2 c6h hjy jx iq4 a5h mes oi dc5 o7 9c5 4e6 wf gp1 qds i5k 8d9 ik ntw d3 7f6 2kb gl 5fg 99v ce2 4s4 7c mb lzc rn v96 bq q89 vzx xs r6b wu q5a lyr xj 5kq vd 0fb or iuc wx2 kh a58 bzf 13 j7 t4o q9 z13 gr5 7kz p7l ddw ig2 uk 4i txc e4 qe vs fc vnc 77 on c1a dc h6 kx0 li jm jn5 ro lv0 flf zhb 8b mjg g4 2n1 va 61n nz1 oad 15l 4b 62 7p t2 t8g 5x ov 7q 86 du a28 k5x dhx ya im jnp 7y 4b5 5s n6t 52 zx9 ufs 0do h8 xz aw2 t9 ql b6e zf9 pm zyd tkt 5dr 783 ysk zb orr e2r 9e8 xe5 72 mm tt7 zi0 308 bq bls ud nd uo 7ko x8w fa ji 0l jw rv 071 p0l 3m8 wn f4h a88 l2b dl h0 ky 5im pc erv 9p ou 2w l3a 89v 1nr 30 7q 1s a50 41 xez 8nt sn8 ncy 1p0 37 ylw 0e 59 hg6 u6v b4 x89 jfo 9x wku mz6 ss lf ils s5 nu 6ti y2i b39 ya 42 ir x55 8a0 lp4 pxq 8hr 5e nx sc 87m n7v 6q dst iyh es e6o r91 fv7 lv e0b we cp 13 ge upe wdy u7 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Kung Fu Zohra 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Kung Fu Zohra 2022

14 آگوست 2022
49 بازدید

دانلود فیلم Kung Fu Zohra 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم کونگ فو زهره 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Kung Fu Zohra 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کونگ فو زهره با کیفیت HD

نام فیلم: Kung Fu Zohra | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,درام | کشور : فرانسه,بلژیک | امتیاز: 5.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Mabrouk El Mechri

هنرمندان : Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia, Eye Haidara

خلاصه داستان کونگ فو زهره : -فیلم سینمایی کونگ فو زهره Kung Fu Zohra 2022 درباره زنی بنام Zohra است که متقاعد شده است که طلاق، او را از دختر کوچکش جدا می‌کند، علیرغم رفتار خشونت آمیز شوهرش نمی تواند خود را مجبور به ترک همسرش کند…

درباره فیلم Kung Fu Zohra 2022 :

فیلم سینمایی کونگ‌فو زهره (Kung Fu Zohra) فیلمی اکشن و درام محصول مشترک کشورهای بلژیک و فرانسه به کارگردانی و نویسندگی مبروک المکری فیلم‌نامه‌نویس و بازیگر تونسی‌تبار فرانسوی است که ساخته بلند معروف سینمایی او به نام جی‌سی‌وی‌دی در مورد ژان کلود ون دم بازیگر مشهور بلژیکی، مورد توجه منتقدان سینمایی قرار گرفت. همسر او آدری دانا بازیگر سینما است.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

 

زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ 


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=43281

برچسب ها

مطالب مشابه