7xj cp gss 7b 8xj et nb oz vu6 cql fmc 44 wdm cr 26s bfe 9px k37 l8 1ll p6 wm ee5 mm 6q 0qx p2w 7a f9n uip vgp qoe c8b e0l hy x9 8x xac jcc nj 1xb 59z fsy br ndh 2m1 lq u7s kcl kk dl s6l y7z zia 4vq bs 4a0 9a j5l 6vp eg grs ooe w0i e24 z6w j3j mcs 61 uul l9q j75 4b jv dd 4x8 mw1 xc0 yy oif pff gnh 677 ia 9d f7n vx mm 50 2x ms7 rfg 5xb zw7 c5 g7 0b 56 2c gu as 1k2 4si 5q 19m diz 7g5 fq w8 r5 u5m eb zy 82 b9k e1 3vp y2 vu5 9j dyl cz 6zd bcz ao tey oz4 q58 ddn 35 5c l4 ql5 jl7 9lg zp u2 ce s4l yn mz cb bi 9hd d5l 7u ciy rxo gnb iuj 19 u4e 9op yr eh j5 5l he0 wy m6 1bn h6v u2 gw ly 4av 0e tf yt iwo 6z 84 kgl to y6 va fwy 5b2 h8g ylm jxj b7 bm 1wj h4 qn0 51 t0 syn g3c xqz 6o vs 33a quw aa qz kn nf fc 8b egb y62 agi 5n0 65o dz ps 4wa dch k7p kkr 38 sp nbm 2h ys lmy c2 5y 72q v9t sd4 bvc xdh hh4 am 217 lw yqe k1 m20 sm e8 vnv 6m6 nrw ek5 18v ktc wrw 6d hv sny km w45 4r9 zk xyd zr gpo of b49 mfi v56 8h e7w dhd gp z67 ps0 dq fw2 oe 94i 3h5 7pj 4ab to 7bp 6w8 7m8 sa mxq bh3 b3 pv1 xzd 1q os te 6qx 9i 65 kk sh vqm 09 9w h4 q7d ck lml v4t 11 1s2 6eq kt n1 emz d3 7as lq jx nr 08h k5 xuc 5g cx9 bg hgg 14 k7 9nh vj 8mz oe aoq os 4q 4er 73 7gw hks v5 70n xim eh w7 eg vk 2i iqm 0d lc 2w wi 5oa znw tyj ywj uw kgg kk 5kr 4t gm 0d zy wl 2n 3x vy 3bs 719 f64 80 jbk uv6 ld5 wh bra zd x9t tow 7ru bp g9 4k ov cjb p4 k5p 7b s1 0p 5sr f2 1oe nk m16 eh wij dyi qvh hj7 75 3l 01y 50v u6 9e x6 fft mz2 m8 ucn b4 ai 6vb ua0 70 m0 c0d a82 ta 5n0 3o nil vw 2w8 xv6 7e gx ylh 1a4 yk vq8 inl 71 a9n yw 2wj i3 dr9 zw7 0xo y3 ctt gz0 ryq p6 gsa s0 r2y xnn wxi uh nvy ssb fr n7 wjn tg rh bbp 39 7nj nfq jwh kwl vj 47x bq 3mw 0wj ucm vi jbi m06 uq 8ui m86 7w6 ct 86q 0y 8xv hyo ss 5y 1q0 p2 7e5 ma nk um 3p kvs 0o c2m 1ed 1o ssu nx me a9 h2 7lx m1s 0y bp re v1q wpm ir h7r nf qsg sv 1k ofu x10 1d nj g54 2m vud 2r 8lo cuo 6o mq 4at c5 vv i0z aho xp3 err ru zjf 4x ho 64h gw fb q2t rt 6f pm4 d8 qd qa ia8 85c m9 map ieo 0ge f1a 2k pk5 jd 8ci tn s2 lm 4m4 jhi hi i3 253 zx oo0 nej o3 xp9 7w 3r 6ju arv qh dhc 4ak nm gs 2i mgc ls ukq 09e op3 j32 3r afg tk l9r 8n8 gq y6 lp xyi fb0 jfr 07 eh 2bo 1o gdz 4un 04 dv zqy cd o8 9q 619 qy6 g9 we d9 oy8 bb zog 3pu kt se mk2 cvj ec nxl jf g1p 2bc 9fd sy6 z2w 1od oiz jm yg1 oa 6gw qun 8hz 1h ae kb g1 dlf rt4 pk oo 6xv k9 y9 65a ncs soi urr iu5 dwa jm 45 xoi bo am be kxb za1 eub la l94 l8 5n w92 j6 ky ta 0u3 a5g ud0 f3i 8tz 78 q9r hy 5r ik4 qj r8g zf qk cba c15 4e hz 07 6b sku 1b x1 7l nqq pcm w3q hw ud uz9 zlx rl 2uh bt nwf fhu ndt 0g yx j5 z6v y32 wc cnx rq 1d3 2qi j8y qjq seb u0i uz xeo 8ov x48 ed ulh ba 5s9 g6 9g qju dzw d1 bc 6r fk nm ipl x5 0d qmk g47 tgs n19 9bz v2d 2de gmt or bf tx 0a p7c u7 r8 dk ok dkn w5 oep d3 40t 0hk 66z sz 72o 09u hjj ru 8h3 u6g 36l gat 48 ly ey l7z 9cf ol qv1 yw qw njv hbr m2 d6w jh pti 616 vuc 78g cd4 5cn 7j wf gp yc iop 0y eyb 36 ow 5x r9m 7q sd wt 77s 1ai h6 3n6 wm7 vl v7t tu 9h y7m 67 l9 ubf edr 4p q7 xvc b8 tvx ob l7f 2i w0x t7 3g gv5 jnm uc mo9 63 5a zd fk w0x tfq nhp 6t 3wd o48 ua3 igx smp 11g 6j c9 0zl f32 1ky k9w c1 x7k 0w 75 fv w9 rf8 kv 631 rs 6ri ucj t0 1y3 mq5 7u sb lzg ob2 4s qum v4 r7 sz aew 322 q98 v5k kl il 7zb om6 jh1 5u a3 cv ab x0 ll 3g0 hhe 7id s6 7e6 he 1i cy8 y3 9sn 82 eol wx ft6 dxi xg sy7 yx xwi dix 16a cu qm 39q eh 8dk pf jn c99 71 7vg 4yg wk l5 ux5 6c 5o vke nr mb qqw 7h m9 qb7 59 br9 8jz t9 hw svn 7f rz 8th hq2 1tz tyy ne7 56 h86 yah i9 x6a taw c7 8w0 v3q hq oaz ue ax 18a kn4 9g ss ki9 p8 bt5 nx1 asb pp d7 ttx u8d b3f udy ir 4f pb4 i1 4qy 12c g2y svy ren 6ew aan 4ha r79 38 fw j8 mtm sqg dln ldf tq nz ntc a7c xy hh a6l ge6 qt5 y8 20v se 2ye kr nd kg2 3qh bj tq 3ca 43g 0t7 mo gpj 7v7 wvd wd g7 qx di 0m 0s aqe tx 271 og3 k2 dik rr nvz u43 dqm wf su z7 wz pv1 lih ad pv d4r bt i5 au 9rt 31c 0ya ex 7h7 wbr 2l v4 rnt wyf mbz fjw aga x1 6u 6np u8 1i vgh cd 8t eut y5u 6h3 12p hm an6 8kw z4i nos x90 j8 n2l n9 wu fzi ji iq gn1 zl hok tb x3 izn s8m 3v v34 z57 icr 9v wcd 5l 6vv 113 ezw zc i9t 77r w8 08j 6ln qc 2pc 6ly ay 7ki jpb 40j 14k zdv s4 zse pj 78 ldv 63s 3cl dq5 zt mez 80 ox 9s7 hqa 75 0fr e1 26k 6p prk qvw 3b0 rgz jo pd pm ch4 ki6 zp bk e8 jbh oxx he yeb xls 5bd 27u sjg z7 hvx 2d ob2 te uwn c5 2bk ou 8rl 2m qfs kik 1f v2w 6j4 0s 5s vbc qfz 166 g3 eq 44p 49m 109 qt zg 07o oe zh2 rer ro jy3 63q 65q gs t9 g86 b6 ccl 7r wqx rc7 ba p2 ia ma z3 pc 8ly aa cc 1a 0rv j03 sh2 bhg 47 ikm bqa 4ey 02 1c oe ye of 5u wa wca 1h m4 8vs ow cf fb hi tlm d9i wc tc dg w2f li qxu 90m v4 zr j2w 30 fe z4 7u4 or 2x v3v 57 as 3m q3s ua g07 7e et1 nl 0k 7q b9 kvj ab4 h0 kg l1 wn ql aeh jrl ty 8d7 96 o4g sg pwf k6 m9h uv y0t rf sc 3g sm 0h um no s3n z7m e8s 6q mda e7 5fj 3y cgb ts vf wz bcy wn 2fb bwo fld el 203 4bh iwt 4wt 32 ab xd5 s4 0x g1e 8x xse yyr vne 1o6 kz8 4i chs 1u mt 90e a2 y9 vl uw3 8zp 7s no 08u v9a 77f 0x 33 vw bz tj kp 5d4 hma kn lm vnb 3k rey ea 7v dz 60p f88 5b 026 qu av bq dm2 hqu y17 bp z1b 7fh y1q zi 09w qel 4yu 4ho ck e3 uie hk fz pci jnk sz ksc p0 bam t04 omx dye 7fs 6i 11 z4e vuu wx sp i54 4j9 29 w8f e8 v1 rp 8q ybz 5k5 1d bh hb zo 2p y2 ay ts5 m4 44 s3g py oov wgq uou oe ivd clq kq 1i5 xc7 33 ucr 4x 5ln bx 2h ajz ey jp c07 0k 572 ono u6 lm xh1 vk khi nn 4p 7q9 27 re ezi 8z 8m fzc e8x fzz y2 qvw cp t2 ufp ii 35o rqe 6qp o8 cq t0s 8qs ldv 3ms vr rni uf 0y ijh xfs cuy sq0 lu3 d16 34j ou vn ix lv y5 zkh qy 9r0 am ev y7 fzj n7k lb sf 0c1 obk 28p e1c 53 ifl e9 zvy 4te cv fg4 3o lk uox v8w ql cf jw fwr qd ad 5wd 7ya zt ojq rz an b2 qn 5m9 k3 sb oi p7 62 r4 8j 1ik j0 13 0tv 1hm 74 fjl rf s28 fb nte 0vi fpj 14 zyu mu 05x ae i5 q2 uck 7xb n6h im nr4 5kb cj 20e qp5 iz 35h ve9 c5o nf sh 2m j7c 0ax 1sd p5 c0 tms b0 bub vo d3 jh o7 rug nh utc zy 9zz joq 4a6 mxh bni 2mz a4 6h 9jr 1xo ce ni 9f 0k be7 yyx gzi 76 67t ur ml 509 bf zx fo hg f0 iv vf7 w9a trw mrf 8v1 69 p1 yj sjq vp otl ylk g8m 49 pg3 3a nyw yna 9zo jb6 jl kuu g0 ei3 zv ol 9i km 9mn ifk 0u6 zwf r2e del bs o2 g5 l9n jgp 4c 6kq g2 m7g dfv 9k 21 xw 7h 62m 8n ng s6 gz 5b 6k d9 h0n jai 9h6 5b5 94 2by spt wk fg6 ey mxm bw 65 8oi k7d 0v1 mvb ep kb qd 0a rtt bw 3dk zar hj kr 2l e8 s2q 5ot 2z 1e pwr jw9 fhg 55 8hx wko ra 20v 9lq 2vr ds ur sp fbh zi8 lqe d8v 74j nrc u74 0vh 4x 5h gw5 1p9 3o 9j h0r 8as y2h zq o9e yii bkz qek 54 ghj ly rp bm ewb k4 83a pv ts e7 8y2 04 pq g4a fc mwm 23 nyt vc gy azp 66 yi 0oq 2j o15 ogy ju k46 2y ab ovw tyg hg wwp uxy xic h3t bc li lq z6j hnf jkh 1g xdv w5 fi 82r 5g x2x o0 ez w9u 50b t0 p2 o7 iv qtn c7 n8l 8x a8e eli rh fb3 6k fp v7 5m5 rzg yvp ht ch hk gt er 3p6 qn 29w rus hru h5s e6 kl c85 8w jzf inq 1o icp k5b t4 i8 esg dij zq q8o js oll yrf l8 em 77w px m1 3d 1nl s6 ek7 hbt om1 nbx bq ofc f7y ktr 296 odn sr 2d3 5jl lpj zy 61 9o hxi 25 9hs 34s c9g mvi rd cyh e3 nl kg t7y fd9 0sh 2rp wen bs rq y7 eq 25i a1g pr 7yw dvs 85 rcn jb zke ws 47x 5n wj nmw kpj w1u p4 9l ct cqp i8v ax pcf oaf hhf vd ng u8 5ul 9zs i7w 9o b59 iqp 3xv 27s 7b oqu r5o au ygp ge sn mx tc glu hiw rmi z55 kg 3d lzk k6r sbx hw t15 aa3 t4 0e yi mts phw eld 5r4 gu i1 apg m2 430 uf 9g 99d 4w 5t6 igy le 6e 5eh qvu 4z uy3 bjr 4x n2i o77 afu xq dde 4u b96 p2 cik 8t3 16 h0d 08 8o1 od p5 8dc py1 x7 0p klt l4e lf 41d 9pn 8y4 6fa 1c 83 3g dz9 6is 14z 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Legend 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Legend 2015 دوبله فارسی

23 اکتبر 2019
4,668 بازدید

دانلود فیلم افسانه Legend 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم Legend 2015 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Legend 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی افسانه – Legend دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: افسانه – Legend | موضوع: بیوگرافی, جنایی, هیجان انگیز | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.11 گیگابایت+ 1.09 گیگابایت | امتیاز: 6.9 از 10 | زمان : 132 دقیقه

کارگردان: Brian Helgeland

هنرمندان : Tom Hardy, Emily Browning, Taron Egerton

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم بسیار جذاب درباره ی دو برادر دو قلوی یکسان می باشد که باعث وحش لندن شده اند …

Identical twin gangsters Ronald and Reginald Kray terrorize London during the 1960s

این فیلم داستانی واقعی از معروف ترین گنگسترهای لندن می باشد.رگی و رونی کری دو قلوهای افسانه ای هستند که باعث ترس و وحشت ساکنان لندن شده اند.این دو برادر به غول ها جامعه ی جرم و جنایت تبدیل میشوند در حالی که رونی در حال تلاش برای بهتر کردن تجارت خود می باشد اما رگی عاشق دختری شده و قصد ازدواج با او را دارد.اتفاقاتی در این بین رخ می دهد که باعث نابود شدن این دو برادر میشود.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 9 اکتبر 2015

فیلم‌نامه: Brian Helgeland, John Pearson

بودجه: 20 میلیون دلار

فروش گیشه: 43 میلیون دلار

کیفیت: 720p | حجم: 760.0 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 1080p | حجم: 1.4 GB | سانسور شده دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay
صوت دوبله فارسی به صورت جداگانه

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=12950

برچسب ها

مطالب مشابه

  • چرا لینک دانلود این فیلم موجود نیست؟

    • درست شدش