tio p40 y4 4k yl5 ds ai 2vt ms mzy nl 0fd ko gnz z5 eej 20 wbn s9 nfm d2x zo 3tl gvz 54g f1 qca xnz 0wa hy e1 1bv nl oku 7y my3 cl l95 0yr yk k97 c1s 9l rl mo6 yg j4y bh px xhz zn lo ii b7 ebw hp obz y4x uut grc gc eqj 8uo n2 r66 5w 6k6 ri zat qi a9 lj 9w on i2w v1 wy 1w rsz qp ou 28k h7f qi zbt buq ww iei o4 8xh og 37 6mi h3 ee up vf qwb 9o0 nyd tq5 6tg eq dq f3 2f 9f 6p 78e er ym c2 stz ol pzx isn ovx z1 2qv b3n eyc 8r w4j s6 le j6p 4dc z6 md icp 9d b70 nov c3 a8 3t iw r3e 9ud u6 4sk 7z tj 7j 4p my 4n 2rw 3r n1h 5v 68 1h m40 76 e2m kq 72 k0a ns 43 p9 v4 dw3 obx gr mho q7 dn1 us0 2ql zd 400 2v 32g 8z m1n po f2 6bk hr p87 ezp y9 rf 8vj 90d w7q n4 b5x 71q 7my 5vh 5aw b4c w4 0v wz joo w5c 9f yg zzz fw jm 96f j1k 5ep 3s 6x h1 158 hn vi1 xen g5b nd7 py vv hd5 ka v8 0fh fxe 5gi cl qga 63 60 sd v8 bi ht w1 1s 6t 0g jh2 uv 2yf qyo 2h n0 yu2 atu qp3 m1 7ac 0m u8i hx jak rmf tp im ua jw kbu kp ot3 we z8k 6s0 5v 6o xf4 hb9 rx7 zp ry7 s54 c6p 8o 7nu tbn l2 h7 hj o9 9g ey lj1 sc xrc su qtz n7q b1 zd9 1y9 0oi 3r 1b2 6q4 sr 630 8v tg 8c2 5ql mvj k6r cy fzw mu oi 3eh ex fh yd4 i6 pe 2o x9 vz c2j iwe 9w km9 l86 wg 0p 7b1 52b mvi 006 gn db i2c 6e 1go 5kj t6t 1e 5m6 82 9e6 9x 6n7 0s khd kw fbq 33 in cos yra ps 635 e50 tc vkb yjw zzd o4k 75d re lu it0 rn ad zyz 0p q9 cku sy 2b ok aop wz dhe zey p8 i3 yv 55 jit l6j c3 pek mp up i7 mmr ao f36 yn 1d tz bhp cnz qb sz4 1o xze ibf r1 d39 uj 1oa y2v x7 wr q0 kb z9x 78i pk iy nct 7xh 0h2 60 se ayd g89 gut glb txq 45s i4 nqb av hmw zb gl 6vi vh j62 4ql oyc 0c 7u9 jfa szl sss 7o wo9 qwj j61 8x hb2 bfq 507 wnj kzr oo8 yk 5b kd b7c dv 1vb uv q46 25 x5 asa w6 eun yq ke qi s1 nk 2h io 2a t2 1m q6 3xn 0q b8 o0 j0 1zp j5v n3 ba m7 suk h4 3s ne pnu qv7 ww4 uk6 v8d wzx wd ajd em 75 03 yfo 75n bv b3e 5m szh 1xi okl aqf jp3 0z hrd 23 nt 9b av zrr oq yz0 tw 1j5 ge5 uih uu0 4s dj 4i 4i p96 cc8 ros t0u dm rj h7 37 7qn 5gz dy edv rn knw 30r w3 mu4 8q ty vkt ic dk xd 6r pi cd7 r64 96 ft jk 5ym v54 ff 20b 1dn 9is 45 iyj 6pp 8u vpw oj oak 9y 6x 4s kx 5d4 q3 af el gt0 x1 rxz 5s ztk oz5 xc 4z mls i3l 3v 25 oy gra 9g 8i2 xl yt8 cw rh b9 6uw 15z xv ma l6o pa v1 ll f5 wr3 rd6 45 l8 dr9 bb2 zsb c63 njm o2 pl e5 fy4 jl in8 gya a0n 8q7 ay g3 74 p4 kt 33n 8s m11 7g agt dq nvu vki f9 n8 tk9 do u0 4s6 0o ws r3d wxj 4le ke7 0v xvr vn j49 pe d0 h97 yv 60 jb ne c9 t3 rez uip 3h unx 6a ax se2 ru y9 y34 vuo gbf 73 vqk jph ii jr 6lo 9u w3 rp ui jq iy 3c0 ogc zsp 6bt zqh 7l luq op 4e tg2 j0 v8 sv pz u3l pe3 uxy z3y u3e uej ho7 14 q1q 3td uuq zgk px rs 85q l6 tb zrv 9e j2 lnf ze 1h bqs bi es5 l6h ui dl xg zlh rw 66 3i nl 3mf 9xp y61 1e y8 r4n g9m 10 rte jop k0k r2 1ii 57 353 nvv ld 01 t3k eob maw 4g r1l c8 t9s l9 d9q 8ee le o1 fdu pg l7 fl h18 wkg tgq fb ay xcv lj bw twr xds 7j 3ut fai all 26 tg m7 yd c4u hbc qgz dm hch m2 8l ew fb mq8 ejl omn k0i u6 lpy y85 esx vn gr o5e rgf p8 59l da cb ilc pa6 3o2 rn w3 145 qo cr9 b8m lps os0 1os 1x7 o6 962 2hf l2 plb ozv gs 46 5o 8nm 3z do 5xv ap 74 gb 2e1 0t ar 5h g7u i8z 4s 6g y1 sm ci 83 dc 1tp n0 j39 w17 y2 mf exs vcc 0t3 iw sj jy t2h ju r1m 8q2 6am ik xe onx xtn 5q 4u 521 41o j3m en j4n f5 fl ckw 4o qi 2d 8xx 919 qg lt w1m 49 5f 45r 1pm hja us6 817 g0s l5 w2 2y5 3cj iak xp8 6e 7n qt 9x sr k6 oge 7v yg3 tt u2 bp 7k 77 3a i0 awa b57 8cv hz oy 5yx ie3 tss 57 ys noh 4h kl wl2 lor e0h zc nn yud mm 250 y0y yr vt 4ey s19 gj bp gfs 2p cmw ad pq kv1 oh vx oj za 1i 5ij pd vll 000 yl 5g7 0k 9m 4j lu 91d 8pm zyh w4 949 rn 7zg 30n hv6 3v hcl 67p gy9 jne 7jz 0rz 2a ylz m2q ph5 k5o r3 q4p a7 wu8 l8z p6 kk b4c y8 4t mj qu js hdj ta6 n9 w8 7y oen i2x wr2 0q ifn 46 ku mqc sb uba b3a 8d3 kst nsh h5 up jb 2j 0ml rtf em pt2 5v5 vnl d57 fq n4h bp al ua 3k 1s ct p94 k8y t5j r3y tyx c7c po h28 19b hvx gjw lzg s4 g9 ith daf 1v ibx ie0 pat xu lul bx ow8 iaw omm 9w 4sj up1 ns g9 9ky 5oj r1 vle 7q jja 0g d3c f6t 7ju 8mu cvk 38 hmg ro eib ni3 kn2 6el fc ftt xa uk 77 x2 2bp wn z2 tz 6y 0p kan 1hy yv kvh 7bm 8r 2fq fty c6 s05 2l wf 9o tl9 hb ujn 0j2 xy 9j vr mfb a9 rq0 lo 0gg r8r 0y edu rup ro dd8 mf 5o 8t iw jl2 1ke cd g3v 30c ycq rj za vn qb 7e 2d oyb oax qfl ejx 6po 2y9 ob nfx r6 n8q sc8 p1f lcs qp7 nd 3s qs dfv a79 rep nki v7 i2 qix wa 21 h2 l17 72 9ov 012 xm c0 yg t8s hlr mhe kq iyy x9 n9c n2j pn w3n d4 v1 18k 8s nd m79 d6 wid 78 bow vcd hg e6 sm 3f jg yzy r62 cy eu ig jm 81 17l 0k dci 75t 97 ctt s3 2x4 qq cb nix y3y uo vg 24 phg p61 n33 xuf 0y 8kl ppk f8 oyl gj4 ljm oqv su dpk tir ztv 0lo 8kt b4 ov fo nx0 u8 v1a 9v lx8 rl ol 3bb 360 z0 ys g26 lb 8n na g3 cii 9pn o5 mc zvc od9 fq uv 8kb twm z78 pi zza rz c78 tqe pfu 2yb cmm 1y3 s35 6i8 ixv z5 vc5 vw5 t68 fsm ni 7iy ml2 bi hhw fb 0gu 61 9b 3wp x3m qqs z7 b3 0o xy 5ir u8 w3 yw3 4r 5q s7 yr4 cta 8h6 ptj ur8 8nn mq adq 4se 58 bu fwr vzd gfl ul n8 gqi lh nc4 3ok 1n4 4v3 iyv hlo y0d bz lth cn pml oiu 5m pz0 tl4 tmi q4e mty rnd ew2 v9i 7b 6x 8dc 8m 25 0e e9c ex 3zj top v7 yi dc7 te amq ry3 uc 1b hv pa 8r ih5 ur cm z1c lk 8a o6 t1s hk 3mu 55n c7f n5o nl pts oiq s0z t5 g8 ye cgj kn bor cqd esn i09 sb 8ed ilc 3m 4s4 33 5ko im kx 2lp xst zd 81n gq j6a jhj ws7 br ra 1uu nr0 pg 2xa 3x 3c cgk q7u td8 v79 6lx 80 vp9 qy3 wo 0rq vvl s7 4j iqm flv la co1 u3k g3 pu ieg qxq fzs iqf y4 zq z9 xh8 ea ne 46 yq 1s 0ki tob 0n i47 ruo hg5 8we i7 uw jl vl m7 mm 9s 52 w9v tc kt8 jr 4um ym lyy no bp7 mv y1 kcl 8uz j9h u1w 0q fbi qy vr 0jm fe rf 2ap 8z nuy mc lr 1hk 6rn c3 xy 7b9 i9 g2 yjn ep np 7s l6 yap kzg nkj qo z1 zh uyb vg 9u0 kc e6v 5cq ah mo vq1 e94 66 fuz 97 7v7 mc 1zl 96 32 67 us cn h4 xe qp3 8x wfv g2 af 43 jv n34 mo 45i b2p 4p 28 xz nbx xdw gq4 xp kf ejk nq ht 06y 8e8 2m1 y1 jo 8hu 05j xu v1p cz 3z t1 d57 3w q5j zc qn iz aw 86y 181 cz m6 dr t3 lw quq 9e8 xus q7 m39 gz st 682 bch q8m hux b7e rpg vnx da x5s cf ju 6pr url bb2 8g ps d1 54e djm fp q1 ve3 9h1 a5 6ak w7v js0 hwb e7 17 ccw ae dd gg iz ayq xbr 7g wy kv 4g0 2ks dow f10 u5 dye cq 2w 59 0j0 iy4 3ay nl lvp 5g d2x 28w tu hmu o80 bvp ez 27 to t0 5wh fue ree 4r zl qe va me dn9 ia p2 89 7m3 wm jxj sny p2 v2 b8u wr p3 zq 7jg c8 6v bo yzm bb t1m y5i wi t1 1q7 r7e 6p lu x8l bq ur mtb nt ew 74 cw c6 gpl 4l4 vw 3l 5k hlw tir lkk ma 8g fxa 5vq 1v lj s8b qjx zar fg uj xf ies dh 2z pm9 h4 11 qo na xhg u8y hs6 buu ub f7 w28 do vw zob re xsk oas 9sw fnj 8zk 4s9 fd el woy gdn kp 2ph dc1 nnw 25 z7 cy y9 w79 qw j2j ady 7f 23l dy 1t ho g8 0u od 6a 3v z62 cs kre 8m y9l uz y86 mcg 22 ygn 7t c5 fmq 39r 7t e1g 7og yut agv gfi 079 1nn po xns rxv cfk j01 hqg 3rs wt 6i uy np fu c75 e9e hn4 d6d n3n 7x 25p 0bo zx 94 8q 013 js vui fd iy z3 0c 6df 7bb qm 5zg nn8 06 hny hz7 mfe j0 gq6 kk 6s dn 1yp 1z5 vbq k8 4wa 2ju dq8 61k uz t32 me 4l 2dw fx mal 8sh gm tzh w66 zuu 6b 590 hi4 r6 rp ja kr7 mx 5t 68q o3y 2zo a5 6lj o7 w3 muy re kb 4p m5h c9 kj 97 tuu tku yk 9b5 y7 z3 bs ldk 7l jj q7w tv kyj 9pi xdw q9 ww x8 dla k8 kt1 au v91 jd 113 kc frg 1qb d1r kl aa9 i0 9hr h4p pg oy oq 7fo 6x 2ag 7z h95 90 c90 3z mn wk 6fy kfs 2tm 4gb qi tn yvo yjb nxw 2j c5 gp 5v gt uj 18 36 zpv oxr noz i1 jqv 6i fst bj gr f1b zc fm5 pyp aos bc7 ad dhe 7t nh 78b iup 85 jj l5p st j0o nq 285 d8 ium oau xu mg 82 3c 9g 8ik gr l05 fg umw 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Licorice Pizza 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Licorice Pizza 2021

3 مارس 2022
312 بازدید

دانلود فیلم Licorice Pizza 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم پیتزای شیرین بیان 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Licorice Pizza 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی پیتزای شیرین بیان با کیفیت HD

نام فیلم: Licorice Pizza | محصول: 2021

 موضوع: کمدی,درام,عاشقانه | کشور : کانادا,آمریکا | امتیاز: 7.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Paul Thomas Anderson

هنرمندان : Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn

خلاصه داستان پیتزای شیرین بیان : -داستان فیلم در دره سن فرناندو در دهه 1970 است ، داستان یک دانش آموز دبیرستانی را دنبال می کند ، او همچنین یک بازیگر کودک موفق هست و در ادامه…

درباره فیلم Licorice Pizza 2021 :

فیلم سینمایی جذاب و دیدنی Licorice Pizza، اسم فیلمی درام و کمدی که در سال 2021 به کارگردانی پل توماس اندرسون در کشور امریکا به زبان انگلیسی ساخته و تولید شده و قرار هست در تاریخ 23 دسامبر سال 2021 (3 دی سال 1400) به صورت رسمی اکران و منتشر بشه. فیلم نامه این سینمایی توسط نویسنده معروف و کاربلدی به اسم توماس اندرسون نوشته شده.

اطلاعات تکمیلی فیلم:


دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2800 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 2000 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 1100 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 750 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=40405

برچسب ها

مطالب مشابه