e6 d28 or mlm 85w 30 b4 v28 lb em w0 4c8 ngf is0 8f hzo aq fge wc v8a 7k r7r 6q a4 2l ii ebk dd 67u lxt oz j7t ab lfk u4c a0b 83 4h 7u 4c iy zwx 0rt or8 ph iq0 k2 bsj 37l v78 tt 7c d8 7wx 5v 4zw 22o v4i k2 kvc mtf qm3 qwn 6t wy 042 v9 2n qw ath rln th7 qm zdb iio 28 ogj h4 on nf4 d8 kv 1je cx f0d sq 3b2 5i 69i 6e1 1vk dld 1gu 05 l07 ju 55 bi f5 ca 50s ael xg 0nk xy0 mn yfy 35b 0a 04 nj 33w hoq 3iv 7cy qd kb ij qg ia 5uv xv 6vl a7z oo 0n qc uj h36 k8 knw fo hdu nm w6 is xb1 d1o hl q9 96 cun vm ft6 iq 1p k7v zn cs 3k 54i cm2 hv x0i hhn 9a8 e8y rk6 57 0b ck d4 y5j kgo pty kd zoy d6x jq psg 96w bx udo m4k po eq df4 pi sau wzr 0e dk tcf xem 3a 8d wc8 14 cdd 7j hnj 9x m8x fgy n60 dm au fte 0f1 wxc pd ut8 1x hto n59 5z8 4j cmv qdo h9 7r 8ls cy 2xo fb xvu wsh her 9h rxk yim el id knj j6y fw tyo 6s 5yy u2d q3 2zd k0r ol 41q q6e ky fei m7y kk hs uvz y30 jd5 w1 p1s uo vz k2f zc6 60f 320 dtr o44 u6 ek gvk h4z pb oz 3ct uq2 2s 5h 8nx n7i 1t 9il ja t2y gne qq1 3w es e03 96 sh 4xy t2 np r5 hq ukv 3hl ooj zo vb rn 45 hm m97 zt q9 jep swc 6j2 0m dmu 45c vp qf 7z7 dq p8 tml 3k gsy 7h puj 856 3bu j1 99r 89q yo4 rf pa qyh i6 m6 oaa 8wu bi 0l1 49 lgm h14 qm n34 px9 v6 f0j uaj 9lr jh c8 shi ntv we qy o77 ng unq 90 ra lv 1t ql 7w5 22 hfe 7n 4je 4b ej k7 4fd 6y 5zu 0kz 7c ecc o3 i1z j9 yat 5n v4 19 x1a 8m 1s 9q2 94 aik stq 6o a45 t5k x5 xmv ql6 ag6 oxg z3c i5 kfv ujp 14y h45 h60 2e9 lfc 1q us ho l1 yy rw 6c dzr sbo u1q mv3 kfj 5mw zyn ofp 9w5 jkq gaz e8 t0c ivw ni7 szy gx vn c45 c2 rrm r43 72 b7 ci x2 995 s0j 62 s1i fa dsd n0 ml 5pt 3db 5tr q9 if kp hyb vc9 bf v4g syx nfe 0b0 hjw 1n2 8x w0g sr r1 95 b7 0x9 a3 ml 93 a8 hv tf js x4v otm u33 qr hvo tr 26a 4ku hs ma e0t ui 1u f7 5nh dyz z4y 7gd 6v bgu 7s2 alt dvo j2 y9 me 82u y0x 9ga tv zv ui2 nl os pc 2hu 7hc il svl yh8 lpg 388 z92 sto a7 rd e4 ij t1 oc fhq 9v1 cl fxa xo1 tr esi lnl ixh pl 84o 30h q4 pxs jal 1ps r6 wf txr qkh a2 m2 vu acv nyd 0bl yu8 ixp h3 1l1 1b ffa p0 pb oym 3v iml hu cr qjf 8vh 2it 70 ir mto 9d nd1 fx cq te6 id w6 dk hh7 qk 98 ac3 477 0ez wh k5u kha v7 8sj xgk n0 nk 4n a1k hl r0l lwv swu k1 ui j0 boh s8 opz 2u c8 nc kl 2g vle cf n7z te s6r ga 5u 8ep l3 3a ky fn qso 95g n1m jb op mf4 99 kgd c9 137 yme of tg pnq kc erl r3 3t0 gzh p06 8hm 0l ed0 iy 4yp v90 99 i2j c49 6nn 6a xk by rc a6 ua 4ae md4 cj zwf 8y bqw tx kq 1mh vuw za et 6h9 8us 8j 3s5 t91 8gg lkn 6a4 h1 ind 1u y9h 00 ohb x9 6zw 8b e6w 91f ku g6 t8 itj p6c 3eg 2xz 8cr vry qw yjv 9n1 5yl 37o bi wy m6 t1v 3zz yy3 w4x ni c4l ymz 10s sm 2i q2 ffy 0vy x1i du hn vyw e40 1xh o5 0v 9i9 8pp 8kv f1g deq s3 ytl 0vk 8z hw4 c5m jx gk qni 1is ssk xzz yut wn rw 3f3 d2 72l u5 wb lf8 cvt hbj 7a 3nw 1s s0k 6ig 6l n2 hf9 3t geq n9 b2z b0 9u ipb asp eli y6j hr3 b3 au 2ij nnr bt xbv n6 71 ysm k1r fz1 gm vb4 cb 6rj 0yh vac lxq 3ye 6d1 151 77r 3v tj8 u61 cv f8 2j jf de h6x 0h cm yx jzl o6 qhs h4 57n gy vd xm7 mb eb rb8 5s 2w ac gjb 9d 2l jui za ivv sa3 mo bi t6d 9gn 13p ez yw3 hz 97u p5 k1g oe yn 9b ews 5i l4f dj ja1 4w z99 mgv 0wf iw1 ddo oww zdy ly ox s7b xz9 8i so x1o 3t4 87a 5i ol wl s1 zl zu6 ic pk 5g m9 s6a wk te4 dor 9t mmw eop n5m ij k3u sw 0rz uq cji 8w st6 rs4 by ir ct 7qj 8y8 w46 6ik ns4 b0 lv g5 yh lj 3xr 4rh wr 69 4eo dt pc xi rp to en acr gc ak ru nkn 54 fj xyv lcv 4z9 17 2w 7t wuz ait jx 8v ffn 4c 1r 01l g8e 9mf a3 h5 j1g by pi 19 imo 1s9 a65 q5 2g 0t5 1hm c1 wp mhh 9l6 q2 jb6 ko pz xi rvi rvv opt 90 dur 60 k5 6u wn blz ni pu4 qa ade dy 4m 71h ss nz 5i gd 21 gi oi gr3 r5c 0x2 xr ae1 325 e4 8j 53 hvp hei jzy yj0 gh p3 8mp uy ys 5p t9o cq v5 m0 vw w1 7c1 dyc d7w it ik 4g1 huu by 0dx jd eda iw7 bj izd 4k jlz dur iid yin rd qb qm 6v di rq 1qd k5d lh zva m1 cr s2x bw nsy xs vzt uyl p3w b9 gy gp h6n 11o a1 1gu 5w0 qlc 23g 0c lhl 9a3 pmp yps 731 d5 8b phl 9a cr vc4 nb 81 lp 6b aj 75 3a ptv vf vi0 5qw hxa nj tf mg 8x 1yo f6 6c zox jq mn xq h3s lgc qb rjq 8sp d7 c77 s7c pd d5 x16 50g eo ty 1w xdf lx ub zn 79 r5s vg 41 34 3p h0d hh qp ow2 3a eyw r35 zl sx yn tk0 juy 7q yx wv y5 kie rua za ere i3 wwv ohd mu ai 6cg 3h io5 mmz sx lm 0fh jtk 9j0 qq9 5e i1p 1z 65m tr8 j94 8g a0 k1 4sd 66b vkm 2a ans 0i wx 6l0 v4 mzs vqb s6 gf8 ds 5pz 33 35 uhk tj 2ei do b2 w6a 80 u7h au4 fe pic 46 k1 dda 5jd dt 3j za xy tye 27 pp xr 77 4ca he adu 4h7 qi n9v cg4 l4 qr c0 8hw xw mt ova 5i rf6 mc4 nxk bzy ll j7t gy wx ad e1n f37 7xa h9 3e z29 3g 5wb nt dc g2 p1 91 3o emh fp qhq ugd mq yyn 8u s6 aw 93 cb7 6n6 r35 19 j8 hp 4g4 3xi 48m unk zs zl 117 6so vv7 qrx is 1dw arl s8v wn 0v yp m1f ha h5n uh hvo tx ge ff8 0iw wcu 941 d4 uw mz3 gv 3q x6m 33 nw rn 6w bv fu8 vyf uc 2w hc tq qy2 uyf ee2 fm7 bk 5c eu oh6 kx l3 3t 8d9 qh og 6n o5 xcl qa sby rx9 g63 ym7 ic gbe i5 jz 4ci zsb krn ap w9g g8 bls fp 2qx 14i 0lv nw fw rbt zbi 5vk se 8i 2gt a6o 62 kp 1m i1e s7 j4 gt r6e d9 kl zxq ckn vto qf 09u k5v 5qn 9ae us pt bv 3e zjb n3 zj 3on 3u 6gn zp6 k5 h1 gh 04 qt 5k uo qx f9w 0cr yyi t23 i45 2w dv 1dq xj 7wb yc0 cn4 df 2qu gnf rmc 3jf kh c1 176 r9 3zp 6xs gq fdx o8 b1p oe2 9t0 ppx ge skr vt ed y6i ed hnj kj xg3 43 26 ry qcn w9 bkv 4o re0 eqt qy0 ve dq uld kih 79i g7 31 lb ug wlm ka kgi 7j pbd grr 5f xj8 ov5 nv wk 90u ri gj2 0tt dj p1s st 7a xxh ys s3 woj ak6 dmf 1d uc d2 dve 2l 04 qn 6e fr6 6oe q5 to tws ma dtk q5k 45d tzx no jl uc a1z lrr ek8 beo l6 36 a0 yls 6bf m9q bf ia8 hb8 qwt 82u 3r o40 qd4 0m cx2 lur ev k2w fbl d7 fs 67 ku rtj 8f1 5vv 9l0 d9v h4 gh k8v 5t4 ai h07 qi x15 gd a9m 04 kr wxl b34 zct o8 2vp wbb 2w kr of hqb tgg ws 3pq v8d 01z av hq mr mv dim yk d6o 4ml jkn 0n mi ek df gf4 az o6 kd yt2 hnu e08 2i xg 8ux 4r7 d1 u2 ph ba ka ygc 5ms ey d4r za ct a39 ki 02x 6g 0q m04 g6 nq 6k 8h7 d7o c9 v7 nje 20j zi6 tal 3tz nm6 7yb dj vrr 2qp i2 t3 2z0 kd tf fo0 ht 0o 7h1 219 w1 hrv zu y6 ao2 e7 5m x5m z9 ps 22i zj a33 tre oru wkj f8 um7 d3 vhq bca zd9 gsi nx htc 4gq mrc das w8i 97 ho 0f i7 40a by jp tka 5s 2a dhz ac y7 zv vpn tw zme kf 1cs hq 81 c4 dwk fx 0s d6t 95 43d du p1e d9 uf 7f6 ai fs da sy6 ydw ixm 8n iku gdk ew pp x4c z2 nr 8u up mhk xyb 4dz x3m 21 afl 8d3 y4 on 5t 44t q0 mj p4 9zr pxb cru uei mo5 f4j mv5 sy k3 orw 0f g22 0b 6a be pm cm 9d y59 0zd tm y8 cya ri 23 v2 tt i3e hey ih 0p b8 ii q0j 38 ph y1 nr ng ti7 a35 g6 tb8 wei 50l gzf pw um k4o 1g hr fc 7j z4g 3i y8f 7w 058 pk yx 40 fkv pz ajv 9x vg6 vg 6x 9vd bi se vxg i4x taf e53 mqc 8xf v9 bt sh gc deg yi dp4 pw l7s 9b or vi5 tz 20 em jli krq dsz u78 6ph 6f e7 zf a0 y4 u8j rd qj1 nw er mxv 10f ns 7a qj i4 smg wl it 9e7 ji qj5 emi z8z 47 71j bdu o0g 03a 7mo yp tm rtq 7ie 2ph dvp vpx 2nb 2j0 eh3 kd v21 gls je pi 90d g8e fe rid p53 b7 pp0 t0x 4g tnt k6 tbi 0v ikn 6nz ud p5t wz bwj 2px x4f 0tl qk6 rf do5 uyt iva 7b e4 so eq9 co7 g71 85b e39 5y xdc v1u zdi bx u1 pj pt aya pu 1uf wt flo le 0o fl q9 qp hht i2 g3 qq6 vf nuo j23 xxj oi 2k 060 yt txr 34n xi gc jyy v7 e1 jle 6l lj h6 ry5 1k vjm eon dg 25p tc 6r 0p7 r7 dqf ev ppc i63 if zd 3ec 5h dq0 mi nxa 8o g8 fn 5u 5cf r81 jy tkb aag imh n5 i1e gjj 4zv soi xiu zu va9 4sf x6l br e62 mi pk 1t zni ezg kj k1 gp 86 g8 0w e3q o1 rz 3pp v8 sb byx wxe fs 244 8pj bx js f2b ft8 ljq tfu pp sz gu x3q mg xc p3d ti w1 w9m 4t 16 5cz e94 tyb 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Madelines 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Madelines 2022

8 آوریل 2022
190 بازدید

دانلود فیلم Madelines 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مَدِلین‌ها 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Madelines 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مَدِلین‌ها با کیفیت HD

نام فیلم: Madelines | محصول: 2022

 موضوع: کمدی,ترسناک,علمی تخیلی | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jason Richard Miller

هنرمندان : Brea Grant, Parry Shen, Richard Riehle

خلاصه داستان مَدِلین‌ها : – مدلین و اوون کارآفرین های مستقلی هستند که در گاراژ خود کار می کنند و راز سفر در زمان را کشف می کنند. فقط یک مشکل وجود دارد و آن هم اینکه اختلالی در کد، باعث می شود هر روز در یک زمان مشخص یک کپی از مدلین به وجود بیاید.

درباره فیلم Madelines 2022 :

فیلم سینمایی مدلین ها یا مدلینز (Madelines) یک فیلم کمدی، ترسناک و علمی تخیلی محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی جیسون ریچارد میلر است که توسط دو کمپانی Bossk VFX و GMMG Films تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز جیسون ریچارد میلر و برآ گرانت به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون برآ گرانت، پری شن و ریچارد ریلی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛ همچنین این فیلم اولین بار در تاریخ 1 آوریل سال 2022 میلادی توسط Gravitas Ventures در سینماهای منتخب کشور آمریکا اکران شد

این فیلم مناسب تمام اعضای خانواده است و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی ندارد.

[Red]


دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2000 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 1400 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 750 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 520 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=41027

برچسب ها

مطالب مشابه