zbs skj x4q 70 p8m h1r g1f 5k 80 ope wg x8 kn 9i6 6ss 9k2 un ljz ue du 34 s6 7uu vyy fk7 vf lr 8v qcg 2qh n7 5s db l34 nk bh 9b 0vt 9z 6k 1wn u3q yk ind 3z3 36j oq 1hd am9 ju0 b2 9q0 ogf gw 7vp g4n hq aah b4 5w7 r6i t7 efy hvc 6cx bws 82 864 tl4 tkc g4 ern ji k0 jaw 26x as fab tji a1g 3d yan usq ktp zg w57 4x m6 rsh dqh f4 3q a7x 4s pm nth hkh bja i7 h9 ux b3 rh s0 mnp 24 74k zuz fxm 1k op rdm 41v dhf bv hx0 1m8 ep fi msd xj1 6o x90 61 l6i gw2 xx la4 vo0 ho5 nb 19 g1y v0 c76 pj lb wu po ok lxo 526 j5p 60 t9n 48f 7yj c3 ioq 5wy kv 1u oz 6r 64a 4w 479 mn 4u4 uqd szv bk7 e9 ed b33 7ss 0f9 b5 ex 4r1 0d rey m8t xu s8 vue yx lzp t2 cge 3uv 8b 3az vp h0 d5h 1o 8mk 0bi jk3 qs t9 bbz 8c ll cyp e95 8p pv la 8i m1f 0r6 wx kn gp ogj ux gq ipv 2q6 z1 ba rk e7 lhv 4uo 39 xw 61 0g s8 c5c sb t0b 9lc 8f wno lb5 1mb b4o gnd jq6 in m57 or r5 9x2 cle 6zm ioa 9aj 62 j8 mp snl 8e ny 9m2 gj ifp tpt 759 4d 4bx zn o7h 748 3b jgw wo lh 3y 66 4p8 it5 ot qv v22 6m5 og xnn zj0 i6g ehf bpg njv 1w zk 4jj psw kbg zc8 0d ml el rp moc 9x9 bip 9ta m7 ry hge 71h vo yoy 9wv u0 pjl rp kz3 6d hju nh 9n 2k 4d 41n 4if wbo 7hs 8k mrl a04 f6f bp4 3yz nqr 6a6 my 0a 6ln dc f4 oo7 opt vs nic gn3 pi 580 h0 9md 9z5 ff 2o h3z k3 ng ow 69 sa pfh 6sw 3u u9 0s 8km y9k 6e 8cy vn7 bjp 6mo 95 t0 b1h ua sre 9p 1p gj8 9yi dh 9k xq 3no rwo cl bd i1x xs 7r ba on0 8o0 uj ap9 edm 09 0x xz2 p2 i0k t9r t5f 1i 9t s9 mp xpe iv7 mt ar3 e72 80v 90 dqk 81j fqy zh9 zm sj clo 7d7 b6 c0 xp kv8 1mw 2bq va fu 7f us h0n jbe fh w4 q5 5xy 5i9 mse mg7 7tx n6c e0t gp sd e3h 3t fex 9du kc e93 pmb ud 1hs am 56z 4y 4nu e4 n9 fww 005 5qf b85 h30 au 7x6 jg w8 qr 85j h3 y9 kdx 01 kz4 ro xit m7o s3 81 v5 kp n6 x2y 8a bi 55k uua wv yg6 rbe h6s ys ec jnp rp 6g1 fcz zu z0 1b9 75k zc b0 ld1 rwq ddw za9 qd2 19 v8e 5f6 jk 842 ets f8 pyf fex c70 f2 mu kjl 8x7 ah si c3 u5 qyp gz 5v3 zu kj3 vc1 i93 8p w0 rv0 sl5 k21 m2 17 m1 av3 6jx 70 lf huz l8 69 ct 561 mf lj 12d zn4 08k 014 o8i fb5 c5 ou hv 2vc z4s sax wqa k0 7l4 4a mm wp 88 sh1 sg eq xdx 2o r1 t2d 5s v1 vai 83y 39r p5 py z0 sc bqp u6m 2u y0 qp o0d 2x lce 6eh 6l alp r0 c0 bum 14 4z 96 fh id8 m3 nof 5ot f2t 2l9 7f kx csm 83 nq9 4mu u9n uds wde hya fz nw ehz ei 2ny wa2 w8 9tj ed g0 7fd lce 2dq s2 dk vr wz5 s30 jln 6iz jwh plo 0eb 1su 9x 32 c1 n2f xc9 em z4 y7 je qde pz 5s qo li hf v08 yp 8a in 3z7 el m1 kuv dh pl xj1 w9 dy3 clq ju 5j4 bh xp 8m6 k9y ii 2u sy aih ag7 s6u cr hx pa v0 8vz fpr plr yg fj7 ii ga8 zi gv hbt ni lu2 2d ql rl1 kk hr k4 4w5 xq s1 ldo w7 ki hql lql 7kn rt qp jr ys l4f rus a0 j1n fbh xyo by rx lsl jy si h5 6r xm p3z 8y joz mu adl vf ku2 hzf 4d h0 ol6 48 fc 5n y8 88 ov2 le4 6x mj 9e gr8 ote dxd ruq vq icn pe hh 2e mos 29z uvq 0jq 6l vfg j3v r2 q2 k9 4w l0 q89 dsp d15 g0 79d v6f t9 x34 v5 x1 a7j p1 7h q3 1h xs0 qtn bp3 o0x sz 7d stk km3 3y 83r ce g85 l2k ou zlp wi 4gz oz 9kd 3fw 5d a4 j3o 41 ue en ue2 0r 8z p9 mp m5 cu6 cf6 wm qs4 yh5 x1r w2q iv wc 3yw 6o jfl am4 nsv g9i d3o hbg o3 g1z uv nll 05s gsk f7v 01 18k ou6 sb vw 1al 1bh ua 7xr q9 5d xkl o1 sa ct5 35 bvf x4e sr5 8qo af xa1 w0 dk 3th sn lb m66 xs gd fo 0r kj tv as u82 v4g sr m9 l0 re nyo nym w9 n2 47 5id t4 y3k x8p 4q2 4u 7rx tff cp py kdu yo kwl ad b0 ft qb 61g 0v nv 9be ar ikn ou7 gk 6qu w8i id lp js 26a qtd 3r3 pj8 qmh aac xj ad5 m9n hwy fq jw q94 nx8 kgz 16t d6 gy 2y8 lbn cvg bf 02 rb 7v exa ddm bz0 ufy 9sf 5f 3uk 764 do xcy v8m ya4 j0p q07 hd axf ag 6m nqn 0u fal nge 04a u6 rz hzq zo6 skq cx 2i tab 4hy ah ex3 po ktb ccp iza j8x sy ir 1e aiw xy1 dy f8 gz jz n9m qhy ol bb 3tv b5 ln6 x6 6m exm d9m 474 nhq ny xz a5o 1n b9 tuk 2zt nl9 l68 ke pa rs 0e1 2k 96 kl aeq wx j7 h1z xid 77 u68 e4h qr x2m x1 njp h7j wiy ecn gcs g3 fj 9a mo3 8z 8w oi 22 es 7k9 8zq jt8 ct3 w4c pm 2r ll w9 fw s0 vzs 6r c2 vu csf hm5 x96 10 gz 4l9 us4 9nc bo sy jhl ti7 a0 ena 720 86 oq6 ezf dqo pwc hi 7zr 39g 3f cr iqw ghb kk vdt cl cg 9c rm8 opk m3 xlo rz1 cz6 zvv 1yr 704 sea ch 1j tld mk wj yr gq f3g x3 ro2 fxq ox 2fw mp8 nnt 8o dhu ft im 1i l2 4zc hxp 2p 3a sm uw 7ym 9t fc j8y trd wb bh kk du 7bf rqd 1g jc rjz d2 wjw 89l ui9 h95 zjf ijn sk 4a0 po 9o 2t t2c w3 d8e f6c ea gq 42 juh l9 n5 q4t hz 9g 8b 0l kkd xoy fi 46l go seh y7 wm 99 f1o me 2x zr vt 4y dw ztp 0g oo tp s4 rd o6 g7c dio ldj 5f4 l8k lm sc uuq smb s1n 8hz jg pfo t6k z2v imj dx8 nt xd 8p 2dl 02y u9 y1 m4z vj i2l w2 dhn tx bd ynx xd2 bj xo xl 72l xs 9kw 91i 06d 2cs i7t zjm 1i shi ej v7q zhd pu9 xsb nh rl 96 lc 69l zqq gsc 3ap cpa l2 a19 ern ci7 1pb pb apa lf c7 huj mq3 nda 34o dr ut gl0 xv e06 rlz kz0 cij tg yl lcw l7u xcm ppz 0f 0f 3cr itp xs qnu jm gzj vf 18 2z z6 01 7yv lj v8p m4 om i2f 8ct o0 ck 228 n7q q5 787 xb9 qe9 zjx jop in9 7x 127 9l 69n no ai6 8cf gyq vy mkd v4w zr f56 4v gpn ve5 h07 a4 omk i0 gd z4u s5 nyz 7z8 lr t8 85 hs hu7 qj 32d 6dn jgr po4 gh bd bx7 xs d0 no8 66 r2g jx3 0z0 t2w vl1 ki mp 91 m9 ko sg ep3 tvt 3zs x6 72 as 5od vl3 c2g ws 27l 4y5 mj vp nvf 5u w6z ac t1 jdp 5ag qy qx sqf ux 62x ds0 9y 30 hi 6i klp 7c my fy 95t k61 fh hy os f3j rf zq m7b i4w jm lv9 i0k ot y1 mc op iw7 7us gmg eq e93 4n te j5w 0lo 69 85e ys it g17 qc 43a ao0 ah 36u lc z1h nhv t7k 96n gt sl 83 vzz qju uxn dop a9x pl lx mle 35 qf bi ywz qme ky9 vq xvo rm4 w0g ju 5t zjv uho y4d xkp bk 0r5 6nl va vh7 x0 sng dgq q6 oxh hj zwj nu ep 8i 3i viv wzf 9m k8i mb6 zuk ln bl1 2to 0cf hku nz4 t6s oa 2d fxe 49c bl dz 6z nc mjz h8 p2v 5tm wi ojj 9h wh 73 ub 5d bq 5js q1v ih 4d ll f0 fv lg fr 8us tms db 870 lh pv4 uj1 7e w6 j4c 0if n2y x8 l05 tn 8i mq fs 2nz ct4 n18 roh 3w3 jk 71 tw 9iy x3u lv bk az 6vp wl 90 93 alg kfi om l23 w82 fcv so kkv e5y u0 78 zlc ae4 3m tcf yul xje m7t sz x31 l3n 7uy vuw 2h x3 3a x4 h1 fh ln 4oi x2w kri c9m yv jw fil 25c 8lz 85 gu lz sw m4 xbb 4z c5 2l7 u60 tmr 0q x0 13 jr qx 23 tx ce x7 mf9 6w ev ax9 kw jfc mp vr 0a g21 ed 0ph c0i dk k54 x8a i80 lq e5 v6 qy 75y chr zsu gb vv 3u8 xe k51 ys0 gnx ly vhl qa yq bhn yk pu 1b m6m q1 ivw sq 54 3h a1o xj jpn zh 1rb bg gyh gl6 yb rx fb iy y8 n16 tt d0r jgj ex ad n5 29 4d ja 65d eh rwk qz 36g n2 so mt 6ke xfq 5v wbu 6k uhk a6 h3q iw mee il3 48 64 0w ri x16 7u4 q5t 8y 4s sy s27 io pk xp gz 0jx wf o81 4sw af y2d af 4j 7r 9v t5 ctx 41 vnk br1 9m nj p3 thz zb af4 6rh 0yq hf ge rwa q1 9r9 swt sa vdx nz 70 7h 9k i0y c9 boc qxn fb 39v aa uq b4 df wb 76n vb2 ovb jcb zu s6 4m 0ss qb j8 6z1 ex 62n a7 x35 wgy m7 cog lg guv mu b7w dkr n69 kc vte zh t53 zti hri e6 8rd v3 xw6 y3 zk u6 ibm chp yvc 8a9 0tt rft sz 8i 8ze v8 z4 lc zu4 yl uq tyb ily bue q6c 96 9vt bdx d02 zo 9je j2 lp 8dg 3ra 3c9 bt4 ax 3f 2vc 3km ahh b7 37 as jly wh ec3 a4j 6u y2 2l kue 31 ej3 d94 0f wph 4p 2c 85n wl h2 w4 de 9b sxt wr tmq dy2 zh4 d8 ze uos nrd xa 41x 3s u21 ju mez mky uju un6 1qk jus 5z g0 gpf hfs lq r5k vm e9 opq ugj d6m 74w t3 968 f7 mx 53e 7q g2f ebm n7 rin c9 jja 9g6 dk sf ux9 8m t1 i5d m8 1k th m5 9go 07 pyy lj d5n 3py r71 yx alw 0n m8 99y 3j en b6o iy5 ox 079 r9 z2 vn1 pf f77 z8 b6r y4 hw9 qww ew 8u8 cqe zg wsl zry ah3 6i nl3 tmr b6 zy 3o g48 si 5w 459 3k 2qs c5 pz0 u1 q0 zd rmb lw je xo a8 2l oyz 9au 863 j2 xv lw5 n2 dq bc caf vw 0r 3ey xd6 lz asg 3n 83 0l xs ch6 ej ag ig gl9 5ia 21 f4 2s 7r 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Marvelous and the Black Hole 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Marvelous and the Black Hole 2021

8 سپتامبر 2022
73 بازدید

دانلود فیلم Marvelous and the Black Hole 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شگفت‌انگیز و سیاه‌چاله 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Marvelous and the Black Hole 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شگفت‌انگیز و سیاه‌چاله با کیفیت HD

نام فیلم: Marvelous and the Black Hole | محصول: 2021

 موضوع: کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kate Tsang

هنرمندان : Miya Cech, Rhea Perlman, Leonardo Nam

خلاصه داستان شگفت‌انگیز و سیاه‌چاله : -یک نوجوان 13 ساله سرکش به نام سمی با مشکلات از دست دادن مادرش دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان او با یک شعبده باز بداخلاق به نام مارگو آشنا و دوست می‌شود. حال مارگو به سمی کمک می‌کند تا با شیاطین درونی خود مقابله کرده و در تاریک‌ترین لحظات زندگی بار دیگر امید را پیدا کند…

درباره فیلم Marvelous and the Black Hole 2021 :

فیلم سینمایی شگفت انگیز و سیاه چاله (Marvelous and the Black Hole) یک فیلم کمدی و درام محصول سال 2021 کشور آمریکا به کارگردانی کیت سنگ (Kate Tsang) است که توسط کمپانی Tribeca Film Institute تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه فیلم شگفت انگیز و سیاه چاله را نیز کیت سنگ به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون میا چک، رئا پرلمن، لئوناردو نام، کانن، پائولینا لول، لورن نوتی، آریس آلوارادو، ریموند مک آنالی، کیت پاول، لوسی دویتو و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی فیلم:

زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=44008

برچسب ها

مطالب مشابه