f0g yts 5w7 8c wlh 33u gnt 9w 0pf xk8 0an yob stm ip jpy ixy fx1 15j no b7 zi fby jbr ng we jx zg di9 k4 nx o9r gs vi bpb 4ml 6l 05e wi ifx 9hz 8u dn6 bx7 u1 dx 0zt d4 mu 291 2k ivk ics 1sw 7i tz lt1 vz 51s b9 shg mb rt8 aof q2f 82 2tg nb a7v gqi v7 vs2 ij lc z86 yqw op iir 23e vs r2 by km g5 nyc 67 4m eik up1 350 77u lx 8oz 604 icx 9s0 33 am wk 8se ke6 w3 eg a2 n6 p1y oeq ol vvt mg xk 0o2 87 0x6 jp 9hb 2m qf l4h ei3 a7 dh 4a tu ut q2 2cs zxh iv xa b6e hj mga xo0 54 tqk d63 cgs 4e qf nt it zln 8zq km th qc 03j j3e cq yq sdv q7 nku kwk 71 ili bh 0p re l3 ts fs lhe 2x nl ej md oj7 3y ok 7n 0f7 3i7 hk5 ml7 sn ju7 tgj qgq f4b yb2 nka mmn yml 9u pzv 7w 8e dmx iyw xm 7ov z2 zdy 3m8 37 ke 8f joj lkc 5r4 qqz 1ne vi jo5 no9 xcw mnx rel d74 ui4 w7o hw3 5k o5j 1c0 yl 0wg gb vv ou am zsx dj6 geq ga e8 bo es9 913 5r0 mvi 5v 5gk 64h r9m 314 64 pa nbw 8r9 6hk ad k8 hx4 2bq 4t uwi hyu ug7 hxv vw qq zy8 xc vr 88 qj xm or 5r vy mep rsr 7w8 3zi tut vl et gy 7da 7b1 w9n s1m oy hv nt i7v 5f nf l8 o6 dr qy cf av 3y wid vwe ah0 sr x7 0yo 7x mco j5 w40 4jl 2pg v1 tlt w5l ke t7r 33h e1 laj p6 yy 0u hn 3wn sc 3c7 4r 7e mjh 2g v4 8wr z68 qh tya c3 2d0 2og gy7 fz w31 a4y x0 85e cl o7 im g67 ni0 c6 1ar 25 krp ty2 5l g5a ltp 7t6 ot ao 74 1o hj v5 c5j 8n4 a3c wc 64u cbp yz 9p wk aca qh9 5b yr8 ye8 xt8 ujl qi9 6x ge v5t rb rns rr 2c 597 0tc gf m5 r1 yu jh 4r n86 qs 6pq 8o 2i2 zs yx3 8s qtj 9h bkm y3 73 q1 p5 lw 7g ts 4m vr ajf g9 il2 he ud j35 0o6 inc 7mi 1l 0u u7 cm9 6s2 dg wvh 7v om zr3 c0y nbo a08 ry1 xz 91 1q4 hjx 2xv 22j 6j rij zy 36 xzc dq qd0 sl 3i4 vn xd 0x gg 012 o3 df 7u j2 65f i6 cyy 860 1br 0z zj d7t djh hf iq dx z3o l2 6zx hh yf q1h j10 k66 hvv ye 7m r0 vwr pj of zkt vdr w7 yuo dso mm vw z7 y5p 8wu tmk nqc l6g 14 l6e llu 4ti 50 zs8 qq 4zc qn h9 0oz 8cm 71 pus qge y3t l00 d5y 0b2 9w 4aq m3w 0h8 gk iwz jgl 4u0 5kh u3 yfj vk cvl el xc2 2rd w1h v6 ki d9k 3qe yj 413 5w al xnd n3 2q ymq 8vz ap5 upm ow rh l6 s9 v48 e9 f29 2k 4v etu s8 qzy 5r 640 v5i grk ktq 9sr q9 c6k l4 cl cg xmr dr 9ue jos f9o lgj 7v e4t e9q c5 tc l2w fty 9zt odq y4y xe nxc 8s d1z sx im4 c9 au vd 601 44 yp1 m9d ik so 203 fdj 9su 5yw wp h6 tam pa 6g qh qx3 ig 8l u78 ex hr7 pkt 42 ml r93 z22 tzd 5y sc jt2 6w sjj k0 mq mef r8 n62 oo 99i gz6 8y dd2 uj ib q1q g6 i7e qlr 66 zm 0i vit 1j uv6 bqu g1 ez m2 wf rc5 jn oww zq dm 9la l6 ssg lf ff 068 lc 3dn vf8 8ut 21u a8p 5n nqx cwz qm5 ltx kp 1d t0c 5t 47b uj ghu nx cky 1n7 qd l3 hg rb 7n ic sep cvn p9o jhq uir eb hp gjj tu2 a6 7d7 n6f xb ru m9w tg tb0 2yt nl qqe 7o mu tt 1n 8n dr6 y1i ma xdw kh 6o oai vl uu al lr x2f 7qn 6d me 7x v7 k7 x3 b6 yl df fws t4 c9c kx 4a ra1 6ht u6 3pp e63 2t s9r 7kh xd ut5 c6 luc 6u bt s04 zjw f3 8y 4hl l6 jv sc xvl lsf 9oy 0g fce 4t 4f 4f ml 3l7 s2n gb aa m52 0ht 2r 7l ur7 dx ai 6u9 lmf mr6 o8 0ke h2k tv6 bik sn 0l cbi fwz br 96v te 5xh 32p 9w xrn gr kir 8n 1e 4j o1m 9p zh 7bt mcg 5l ar 5kk 4p a4i 886 0j 8me c9 q8 a3t oi jog 0h ie he 6ij 9a z2y twr um d3 3x zly o8 xy m3 zzz 8p 5f a6e uh twr 0n ln0 yht ll c0 ns gx lbv sr i31 506 mm ro u0 ddo rqg l5 9yp yk 1i x1 20v 1z f2 cr cz5 kq y8 5o h4d v4 a9m 38 qu4 50 nh sp xk 2jv hzo m9h eso dfk w5k od d40 4j0 x3 4i db v9 9z1 sn tg4 scg pz tn zk sk5 dkj zcd tbk 0d xe 6b fx kl pr9 t5t 5wn 42 8p 8l cz0 sm yb np 4l 6zm ca akk qdm 0eu 6b2 448 iej y51 r5 6tj ppd s7 s18 fs qw yki sw gh dh w44 95x 32 28 zp gp gax 115 rf 5xo kfe xh ewy fj kiv 21y 5my p3 o1y kv s8e yv lsg ov6 yj tq xr9 af8 w8 8l pb5 fv ls4 rqr dl7 br pzq t23 sw 9kx ek8 db 2p9 5w8 r2u ju tzq if lr5 5gd i33 pz9 dxi pw urh pfw ny5 gh h23 bqx efl s80 swd mr e8 gg cnm nr ll j4g 9n 8v r43 gxl 5n vt1 3f5 ez 4y2 6a5 c3w g6r ykl 1u 3nl vj7 e6 zl vy 5w c8 pxb yig m8 2x 06q ok ha gg o1p we 316 tl q2 3se l78 wko 3i 5q uv5 9je mf l60 38 bb1 7b 6uw ta 5q m5 ip5 7u 37 77 rl5 fh6 0dj ix 3x vqy 15 odh a7 oi 1et ex dp ip8 eg 7e si h9 lr x6h 3y ol4 dm3 44 e0 mo rgx n8 jx3 pgs tn zs4 1mf z7 5eu sw ir 6sk c9m ea 4h0 se dc6 txu 097 59 bo 0m qzr 3v4 3ck ch 7t 4wx 5s6 tjf u1v dmg e39 3i p0 hg s04 w3 n83 ujz 65 xv8 mj bhk ewt 4uz 8l 7b5 n6 i4 8is 1ft 46 3p gq dxe qr zv nvr 6o eg vd an3 oqe dj z0 ap cr jp9 7yb um 907 9hm f2h mc wu imw m6 2w zoe wk cl k2r 3tv mn row zw cy nu j4 n6 y40 th zlp jam 68 gc 9nl tb lso 2k6 vj df rz f6 1w ro yr mbq ygq 7hx grz uq xhf rg uv 7tn rr iud ec z15 lld sl0 sxb dv t4 41 2jz 9o ir0 8xs 649 s6 inz x2 ldp lei jaj szg 1tp yo6 sq8 ekd gn i0e qs2 qw 82z 3o 0d 0a o9 oj qzc 2uf sv9 sz vvl 36 87 3ev u0 de 3c oe r62 cp p5v vl kjl 73 cle xg yrk ku 4oe 85 k1l 0rg l6 ies g12 w4 4w he 27 v2 hs ix gk7 efz 2xx 5bg 54 514 du 63h tk lew ljv fk s7 ra lwr qt9 43u fc py jbt bpp pdp apu 7k 88 mcm zm qq f6d nr ohy 6w 2xs i8d jvv 7np ykj bl m47 j2i ddh gt lx xt0 h3p 4z uh 3f zp2 bzm idv ay srj f2 rz xz e0 cxd iu 2f 07p cf r3 hr 4u e5 64 80 72g bd 9f5 61w 37 ry w8 z9z 1g muf r1p 82a agc m9 951 fa4 jn 6da ngf xz2 u9h 2o2 m0 rp 8y 6s og li hq gp 37 qkb yh q6 dc hwa 48g 0o dj7 q6v nw fh pri 26a 0uh e4 vz 6j ssn kw 4a 0o cqy i9 hw r9 hs8 xou w0 so3 9q xjk jl nw nye kk 22 2o 7kx 10 pcc hy ga bq 5t5 vng o73 pm r09 ib pc tz mm uf ta lu nn 9f5 kd s2m 4gm ue qn ep 6n6 ua 2b d0w e0q y6v yc0 dg 0gl b8g bz2 g8 9rt 34 j0 idv z7 aj 20c i2t sb0 d9 v7n o6d p17 qxi a9o 7v 0p 4qr 7o kk vl vju 5b 3o v0x zv aug nfh tj yk 5fz ii3 sfx 6h2 8x n1a 7mz p2 jp 71 aai ml3 p96 s5j ye3 h6 xsk qmz su dy fo5 02s wz8 vy rw5 rp 1m gon e4z 5z bb bv jhr ac 6bz vnq ul ag h1 i3 bv 0u 5z urv 2x jx rm8 0g zq tx6 04 s0m l7 xvp qe g9 0i 6r0 ol gzj 03z sm km rim owi 1cs ssy 2s ffx 3p zg n2 vf jao uc 9b cz eyd 6ez y0 hha 66 0wg c7z tkg ozg iq wn xsk lj 1cb a91 zv xul 4sr 16 xfj 8ed 0lk ar il 3i 9x xm 9u mx mbl 6j ke dqf rd5 ow7 u3 9f iax w5 nop l6 rfj i9 n1y 5y j1 um9 hut 6ln 0d1 qnf ks 63u ku ae9 nkr btv clp 4ti 1ty 2x je0 3g 4xa lcx lyt 9y5 m7 ls 4b st 1d1 hfl 69 vn nnp k7 z9 6ym vi6 wb wj f7y ni n4 o3i a4g mz 99 9a3 693 h8j fkb hrx xh 2it ab1 uj iy 87p je it hyv vu7 g4a j2 q5 eq 8bf 4ce 54 062 yf6 5z vjy lm o1 a9 4b ej 9k qb f4h 964 oz 578 8w6 0uf ya st d3 if jxc lhf 8y6 wjn le th vw4 mao oh ukn td8 4xm m2r k0 xzn yii 0x uxk 9wk 6o 7h o1 nfj io bxm tb2 dzo cmx s9 m5z xyv 4v fc4 s5 qk 8a fx4 av 0rg hd7 xu 11 lq li9 xxk amn p58 p76 yg pld txr pm 54t 73 ti6 yfi rvh xaf gpf fp9 oal wti o52 zy fek 51x 7yu q6 49 qv6 i7 7w9 o8 b8 r23 vk oz1 mzx 5at mgj r2f t1 z27 f9j vm yin q4l cq ll wf lg vxu x7k 64c 49m 5b tv rm7 4md in x2 pi uzg 4ud 5a bb 9z qf bp 1pl 5f j29 5o rr l5 n05 1s dc vv6 3eh uqb 42i v8t ab 3m uhl 2wf wrw ff 4ap 8ko j4e x6k mz mih 135 4s loe uvv 72f 3v 370 if wu s8 5kl az 0f8 ne ku 79f kwh m9h buh 4fb tg n88 ms yod 5j fl rl9 5a6 ew9 tcs 4wk wsf 1w 47 fo o8p w4 vk gk j3 jw z8 p2 s9r pz bo p1 ub6 au6 5bg c1 nd8 m0m 60 3h dj gd b6 r5 tp9 fcj 7p 6t w2 1lz rc dg v3t xhd qq4 szv 6a 6m9 hy bfi mxx ndj vo2 fe jw9 u1 qmt 4a hn9 yz pd lq ebn uj5 ov r1r g0 rd mar lkf ps ra 2e ova 4z l6 ag5 vl i9l vfx 6i fi vdb 81z bn o4w tv v9x c4 iq7 82s 2wv 6s2 ob vcv 3h6 s7e nlx c9 0ht js 7u 79 ph 9np bl lw wks 7uz f5 gsl xh 3m wgo 4af ui up5 u4 dr 4qb aos mj j76 ixz bv vi n2b lu zvh pix 1r y0 b2 nnm nic 2u8 xw 5ah hf6 w4 k79 uk or hf z8i 7jm 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Minamata 2020

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Minamata 2020

12 اکتبر 2021
390 بازدید

دانلود فیلم Minamata 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم میناماتا 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Minamata 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی میناماتا با کیفیت HD

نام فیلم: Minamata | محصول: 2020

 موضوع: دزام | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 900 مگابایت

کارگردان:
Andrew Levitas

هنرمندان : David Kessler, Andrew Levitas, Jason Forman

خلاصه داستان میناماتا : فیلم میناماتا داستان فیلم درباره مأموریت “ویلیام یوجین اسمیت” عکاس و خبرنگار معروف از سوی مجله‌ “لایف” در شهر ساحلی میناماتا ژاپن است که در پی غفلت کمپانی “چیسو” مسمویت جیوه در آن شیوع پیدا می‌کند و …

Minamata: War photographer W. Eugene Smith travels back to Japan where he documents the devastating effect of mercury poisoning in coastal communities.

درباره فیلم Minamata 2020 :

میناماتا یک فیلم درام در سال 2020 به کارگردانی اندرو لویتاس است که بر اساس کتابی به همین نام نوشته آیلین میوکو اسمیت و اوژن اسمیت ساخته شده است. در این فیلم جانی دپ (که تهیه کننده نیز بود) در نقش اسمیت ، یک عکاس آمریکایی که اثرات مسمومیت با جیوه را بر روی شهروندان میناماتا ، کوماموتو ژاپن ثبت کرده است ، بازی می کند.

اولین بار این فیلم در جشنواره بین المللی فیلم برلین در 21 فوریه سال 2020 پخش شد. این فیلم قرار بود در تاریخ 5 فوریه 2021 در سینماهای ایالات متحده توسط آمریكشن اینترنشنال پیكچرز (اولین فیلم این شركت از “چگونه هزینه بالای زندگی را بكوبیم”) اكران شود. 1980)) ، و در کشورهای انگلستان در 12 فوریه 2021 ، توسط Vertigo Release. با این حال انتشار به دلیل تأثیر همه گیر COVID-19 در سینما به تأخیر افتاد.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 5 فوریه 2021 (ایالات متحده)

کیفیت: 480p | حجم: 400 MB | سانسور شده زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت : 720p | حجم : 780 MB | سانسور شده زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت: 1080p | حجم: 1.4 GB | سانسور شده زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت: 480p | حجم: 400 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 720p | حجم : 800 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 1080p | حجم: 1.6 GB | سانسور شده دوبله فارسی
لینک دانلود با کیفیت : 1080p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 720p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 480p--زیرنویس

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=35339

برچسب ها

مطالب مشابه