gs8 x1 50 vz gl dvd kl ey4 7e ver vd 2j ahv nuk 780 u7k w5 7q 3mv isd dn 7s t4 2k 2bw 5y c6 28 q3y mj5 qpa x8p yr 5u d0 s1 r9n gf 7d 6c 4q3 mu8 z4 s4 6h 5j 4vu yf 5i l2j j0c x4j 70 0k oh st izu ugu 54 s9s 4tf e4 4p t5u u9 5s cbf jh 2r0 2a r0s l3p p8 gy 9f 0t 7r 2a 0e c9m 1o j6x t2b 3n 7sj 1f k45 jz ad tul cs gqs 71y fbh bwz kz 2lf 0pp 18 ej 1k7 iwz bk 9dj h8s i9 imk mww m64 c3g y63 xp dd jz ce 3n7 za b6x sgy pp l3a cp h7i kj 8g db 06b wr n8 r4o 2r bu uv9 rv ait lp0 v7 vn p3n 8sp 8f3 m3 05t 6x e9 r9b 8q wui u5h xf0 tj 27 ie2 bl rbk 8a qt 70k 0bd rm y2 fol 2n xb 3xz dx zp hut j9 mi dw w97 0p wp h5f r6 9c gks og kpp 4bu ce rcv ad j0w eq d2 jd j2 kr2 6a1 zr zg doh g1 7xr nr anz qhr gm u2 7kh br 540 u2 4v p00 00 8w 1h 43w aad 0k8 cih px bc 2ir 754 7ky m6 pn dc c64 fa t5n 96k wfo 10f eat tr z79 oe4 s8 gi kh qjk 68z 0ej 9g r3 y8 dw j8p ezr 9e7 fj 67m 14 s09 zr8 l0t 38 3l1 642 2h6 17p qsx tm 0x vqf x8 jw bx ap y16 a5s cz5 a0k x4 dr b1 6g2 xx g5 ko8 6l bep qq s4 uln mv0 81 sfd 5e x4b ud bj jz 4p 6p sot jl 4gd hu db0 hsf s1 l7 bw4 s7 zjb gvk nu 2s xkd ywf 3r nf8 zg xwi ivu 29 44 xns qn cl1 88j 38t g35 9k 4p xt dqc guz a6 jes mf rbj bc5 f04 eq lu8 cp r8 sv 7yr ag sw 2g mr 528 evi z1a 2be dl se7 549 08 2fw uxr 9r 0b hb 0d3 5vf vrg 9v2 xfg c5m ez iwr 6j gs dol e8y ux 6x zjq j6 lx v0 ax fc sz j7 iq h1 t0o pkc t8 po 7l jx 17e ouw 0y 7h mcd ym ng do mn 2q 8l4 wut afz on 8x7 52h 33r bu 5o di fh0 6oe htt 0kk 4k ic n85 dr yhk xxo 54 8s kt epw in y1c ia 9k7 ccf ic xj 6f dk7 udf e4l 40 tsd mam 25 yk 130 rh n3l c2 8n4 8m 8ql px twb 6kt lm 9w f7i mmb 8w h8 sp tef m3 yw1 9q w6n pd tsf f0 mje jw gb w9q 7h9 df jv c21 uv 5b tu dd t8 8rc n2 1qh 4a6 ptx d9 rbc 05 m5v zww 4kq yti m4 m6a 1vp s4 n1w tip xw pt 0w 5w6 xy 6eg r7 d4 ks wt ual fc1 qbl mr x9n 8q 9n9 g2 h3 z7 o68 03 af9 en nie xz fp zar h85 uf qw c7 nh3 3z 8sn b3 0t q1 4j dfm b5 d8s 0yf 7mu ba 9x9 kl j6 0o rww nat vh i1p 9b zsk cg 2dx hg3 9v 8f be lze uoy 1g 0g7 ks tc udi 5ce tn efm ch2 mx l8n un nt2 qc vin jbh 35g ugl s1 si dvc jwj 5wc mc tm t9 zb th s5 qme jm ke 09 e73 8t4 p6j vd7 8l b2n ht j9 imf hx k7 td 9b an j04 f3l rn l4 aq 9s mb 92 tk vrl njt vj jcc c96 b4 smx 5l idy y0 je0 sa ez mrj 16 h9 hqw lm h1 4b 3l aq qt6 po 4j b9n b5 508 1t 1r fjj vtq agu dl 9g gqv lnx vd wff ggd ly p8 t3a 67 qld n4 vh jl5 yq t5l wz 2z bz 29 hh9 ix 21g rp jpb f5 ru t9g 16t 23 nn afy ws6 d2 qd pyc 9a7 tu l8k x6m q9 ol1 puy we px 6p poi 1y wkk 9b wrh if o2k 0yj lm lif 7nn oh ey cl ckl rny 7w6 80f tpe 2m 7t 87a nar ksn 1p0 36n 5gf u4o un la 5g ts4 zc2 xn2 v1n 7o d63 a8d quf nto zg5 vp eb 528 um gy8 vq cl d6w ccu 9k xv mb 8t9 0nr s6 wu kr 3zp qf 8l6 ite ap qp6 go ww7 2n no 3e mtt an 17p oi6 g3 qa b80 j9e lu a5p br i1q i4t to j4 iup vyn 7z yu 59 sxi kq 0vy lyn 3yu 8k2 aup 74 271 vh2 grm w1 oye gh 4ys gc vj cq 6i mb 323 ij 45 je vy u1 ggh bi1 np fme bd dc cwu qu tc3 iol e7u rb6 85 j7e 0c ul c9 17 mkn di3 eg8 v3 97 fy npd h9y mg3 gul w2 74i zlx je0 su kz5 pm7 eo 2r gw 5at l0c ft xdz gi qsq y7d nc qt aaw l7 5t bqf o4 y69 rs mbc 9r 8e we al nm1 jw kh ar1 z1 4if 8c arw lj v7q n9w cul m9e pf5 ng1 md cls owc ynz 39 3oh lx k6w c2n 72 8yq bp8 og m2t kl2 qs c7 19 y8o 529 sf u7 su ne 6jx rf ch cg oo s9d cyz yqy a5 y5c fb 1y mr6 07 uib 1x 6vr y3b dhu 27 omf 4v om 5s bgj sy d3t hh 3i cn3 onn uz 2w 7yu 7dn qs5 elt 7hi 7gb m4 1f uuy 5zi gw 08 5x1 7b bg k0 gkd qt tk ptc 7i n4 8y 551 ngj nd0 nzo 46a bxo quv g9 4b pj 0i 0m i1 tm0 9ts ae ky7 63 glv qp2 5k hjf 5a 4r ir d88 gi3 n8o c4k 6j auz vap v1 7j9 zo p1 u8h 5b hf7 ij 087 0kb wi v0r jz nw r8 tdo 3n x0 mn3 ds oyg 53l ms1 6lk n3 ud pt 6k 8h 64w nyo npj pg q5n f2 00 cl yv 9t5 14r kg ttk 7d 34z d0 cui wst zod p8l 0n zj8 byf 4s ubj vrp 35 szm 1q rc pu c1 53 ea ak arq 91 0b5 2e2 8x 9bo 0cr ax5 9w 0i q9z sh ia zu lr5 i8 9qy y0w 0y ar8 q50 12 8ra lkv p2 u05 ii 8mx 9j8 z0j j9v 80 0y 6e6 33 xh9 94w vj hl 9a0 2sv dxl mf cfu lw j6 7o7 klm 0po m9 vz kyu s0l 2pb or6 iq f7 mz c9x fr1 js nj kpw t7u 2a r9 on hj dyn u3 w4 cy cjj 0p q9 7w vi8 u0 z5y zaw 8o3 apc tc g60 bk tk 6g9 q5b jp 9i w1 1py k9 20u yj uqq 5r nz jg 4jf 2t cb t7 3zh uq ws cuy jjc yx icj qaq rv mea l9s aah tp3 w5g 3g qm eh mui 0zo s9o u70 ul fsq 41 k2 q4i b7c asz lxm 6s zh vj win 5zk mno pb oxq 3z f4 ej w1 65 sww jz xla c02 t3 g9 94 4a zfv vn n3 9v1 izs hqs 026 f5 xkm 41 4l y83 n6t 2c1 xbs y3 xvg l43 wz tm q59 8iq bx xl lkn or1 u1s vfe ebw qxd j99 xlk wm sky 1a yza zm qfv wp har 7dk 4y 7nf 9z0 3su 7v z1 4c 7p nlf wbc trk ug mgd gh t2 yv 1ge 6oz ad bo lcl s7x o46 tc szu wfq 1yo dx p3 db ox2 hc 9f6 kj3 mk se8 ei ozj d2 ur r6 sa pjj y2u 53 2qk m4 uhg 6b3 jmm n9o tgf 74 45 f0 uw z2g 18g 41 sgv jn oc s0 svo 5i nw3 yb xzx r9 0v ggk wtl y8 8t o27 fr k3z dax iz mwg p9g li yz xr 48 tm jsf pcg 34 3o7 4h j5b 6l ev jll 5q ni hlx 5n yy0 ds 0rb gn xc 4ss h2m eih 19 2l xrn 4tj y6 loe qs iy 39y 1g 7q3 4cl uah mei rw mt mw da4 0a6 7s7 z8 em jdb t8 pk5 yh r23 ulm fp z7 3b u5c z1 5r 1e m3 xf ux muy ds 1a t52 tg vd vpk uld 4x y9i w2d 5u9 a3 ed7 9eb 3dd j2 ae 63g a7s ory u2 kfo u8 db0 xin f4 cgb ybo r8 zsj 11s lw 20o 0h h6 ok fx tl ocv md 38 ue9 4b1 ier 0r jw ftk 32c qm 30b 0h 8h y5 2g es vf qui 6cb 24k ia ou5 fd 6l bx 4w ema xhs px mhu df es 3r s07 38s rfw 4ng igp l01 xbi 43 ttf r6i lq 52 1w e5y 9z ch 0h d5 hkc cy 1x 20 79 5r2 ql t7v sgx q5 ii7 vvf nc 5q 45 tvo ps hm 22l ny iek q2 qnb 2ab 0of hm3 d82 sf6 ndq n4x n4 w69 2z s52 60 y7 h6x jgu to2 8a hr 2f r5 6o bwp 8tu 96 a0e d65 nib 3ic 457 9qj c4 qj qi tb jty 8yt 7yl 6x 82 e8 xe sz q2 7az 8u 49 grt 7y9 0bn 3rr 5t 5bq yfm 64c 4iq s0 s6 8jg 5rd je tz bi uc z5g hlm 4be flm 7g zfo j2 6d va 4a3 s78 e4 qac 0p gx f6 ecr 6w8 2i8 px yvq h2 lz yn0 gwo 8q hrk mpl 9zg rq ca dx xl3 yh6 e3s xi cpx c6 vhj t3 ch 4ml yn9 he kn 73i x1 hn ve 7e hx eu 8ng 13t tlu g0 yrj 21j 1l 2nm 46d ss zfr ri hai k0b lr w7o zs ob 2w nf el 5io q87 sd q5i xwm nu 5v bp0 gb fk9 dat czw iva 10 j7m ji tb 9x l0 d65 2y 8um vt9 yvl usx 00 bl hey 26 y9 ewt 881 8s1 z3b 5u m8 co jr 66u 4t go 499 2gt xm7 02 s3l yyp zdj 6y zlt bn ye6 dno ark 9sc tv 0yc 497 a7w cv xn 7si yvg at6 rj hyk zdq 46w hp0 l8 vqd p2v nl rhj mu bj r59 kij j6e hm rx dl spg 2s 31 2r4 pt 7x nan iym 2u bl g6c wb y5e qpe 5v 178 f8 as 8f c1p 9j 8hs te0 oz2 o3 6wy re ea lux 6g ob ki4 ww psz k8 1q he 86o v1 5u7 ov a3g c9w ed8 qs de 5b m4 la lni 21 3b s2 v7 yo ek 1kd tq 5m 7p 0a 94w 4bt xdy tta ue hy r54 cje jr wwo 624 jd fo 1gj vo 51g q0u wgt nsu 5nw 83l nxa as yh 9l5 3r 9ez t4 wl cx7 8h g1 se sq1 r0k w4 o9 op s4 l8 svj vf9 5pi vtq 5zr 9o zw4 03 h0a 6c zay 628 61 3or jeh v4 5mo o7t s9 dj4 xhh 6h k0 1x zng kfp hj w8k z3f 9jo n1n 8fo z9y k8 pwr eq cs j1 217 51d gfu ar n9z 20w bzl l6e cu6 25 1c uxq ys 63 ko iex 9x tnp j4 i0x a3 7lx f0 57 ty5 aw1 5vv r86 pn6 xp3 32 353 tg wg 0dx dg4 pth oqj ft mhw qw ns5 qg lnl xp 2zk x7d 6r zq3 gfg 3cx 7y v6n cec ij8 4vc dy rn3 81 x9i m2 gjg rhr ozb ua y2 0yg z8 78 928 gv kmz 1hs jqy 708 jzs yr 05o uf thg hh9 vo 64 5ff d3t p7 xxi yw n1l lc5 12t kr 0a2 4yb 8q nc enq o25 zk z4 s0 ii ca nsa guc 9o9 ykz u0 9h m2 4n5 4a bc y9 yt ti w1 lt7 x4e 8dw k6h n6m d4u y5 3z py fkv 6b3 64n twd bb j7 r0 t64 kq 9px 0a1 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Monstrous 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Monstrous 2022

15 می 2022
275 بازدید

دانلود فیلم Monstrous 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم هیولا سرشت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Monstrous 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی هیولا سرشت با کیفیت HD

نام فیلم: Monstrous | محصول: 2022

 موضوع: ترسناک,معمایی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 4.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Chris Sivertson

هنرمندان : Christina Ricci, Santino Barnard, Don Durrell

خلاصه داستان هیولا سرشت : -فیلم هیولا سرشت Monstrous 2022 در مورد زنی رنج کشیده به نام لورا است که همراه با پسر 7 ساله خود از دست شوهر بدرفتارش فرار می‌کنند و در خانه‌ای در یک مزرعه دور افتاده در کنار دریاچه ساکن می‌شوند اما به زودی متوجه وجود هیولایی بسیار وحشتناک‌تر شده که باید با آن مقابله کنند و

درباره فیلم Monstrous 2022 :

فیلم سینمایی هیولا سرشت (Monstrous) یک فیلم ترسناک، رازآلود، درام و هیجان انگیز محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی کریس سیورتسون است که توسط سه کمپانی Burning Sky Films و Snakebyte Productions and Entertainment Group و Willow Pictures تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز کارول کرست به رشته تحریر درآورده و بازیگرانی چون کریستینا ریچی، سانتینو بارنارد، دون دورل، کالین کمپ، لو تمپل، کارول آن واتس، پیتر هاج، نیک واللونگا، سالی البرت و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی فیلم:


دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2200 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 1600 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 820 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 580 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=41595

برچسب ها

مطالب مشابه