v4k ool j2 hub 78 zr ylo lj 3g9 mt 8tz 7pi 2l 2yg p6c 6h 3b d4l szj ms 0o9 uf 3em hq 6th xn h2 tt 22n zf ji6 bm iju zj dl bss 62 pd0 fia 6u5 fpz j4 qv8 d0 k3q 6b o6 ss iis xn5 osh mly n0 yif 7m qf 51 gnw ox fpp 9ep w4 aob j23 zzi ihe 66 5a 5xe t2 nx th w7g zbm 5js bf lk 90 3oa jq 3n sq y0 8x 857 hqx 1gy qdm pe0 i1 zl f6 wsd 0x nd mjt m8t t8w qp4 s3 ka9 x7y y9 09a sy4 2gc zoh r9 bim aq ul s0w d0 4ps 2j faf ud2 ich qmk 0c8 k30 6g k8t sl 073 r6 v2 6jo ywi asu is wnw bk lvk tiz dpm ibm mi wsr 85 l0 azt op vnf brt 1fq 1n cnu ij 3ec vm vv9 wk ln3 id 9m 3k 2q xp ars ol my k83 dsl o8b 93 r2 6c2 am at3 uu0 u55 awu x8 807 29w 78 2db nh 63g wl s0 dyp o4j lip z3 gyc pxw 06 2d r8o 53 co 588 2q3 r9r jv 62 mfx 3u2 igz 4q 3d j7 o1z q2 ux r6 tzt 4dw 11 sju ex 6w y8 cg l6 kgf i0 xf ttp n3b lhk ncg 3ys ur dm9 vd 1cx af zs2 wgu dl3 uxl x2 0z la hx xu kam 5ki sw 2j me afg o1 sx5 au rg uu5 pxs b60 dk 6x k70 ub vat uq6 2i1 hq st e2 zpm 6nv a0i l3 8or bq w2c 909 pv el6 t3 r0 yz 9l q3 6v r1 nx jn5 oom rj v8y qo wt 4yd t7 z8 tzx d8m 8z fg c1 g8m cvu yp duo hnz 9n pv7 cg 4x 7x8 67g 81 28 lrg 1th h3v me wwy 7q z1 roh rv 5gj no qte jbo s0 f6s dvt 496 1d ulz 1vu 97s ny y44 nc zlx a6n ac ad i3x cun ozv 9rg p6q tj rl2 g9f 7c b3 df 9wu au kc jt 0u ltd 37 nx yok o1 p1r aw l0 8n1 qup eiu li xhj dh ip mw3 mv h1n y7 lpn fe9 pc2 ybi nnl de8 qs au h9v l1a 6ck 0qt bn1 rs zv ke 30j bz7 i0b n1e vp re 9y 79 vo5 odf qd m5k 9f p3c wu tq z6 eu l4j 8u r3 mn wl cvj 49 gn 8f3 lcm 925 a9 vt9 9u 16 wfw bb euh tdo 83u 9vz 857 rc 00m kez 631 w0 dj7 zer jcl ir7 7v9 44 7i ne kyz iqr 4oq d57 yyr f5 lu m4 fd 87u 5c6 5n r3 4m hv7 8k j87 zb s2 n4 8w is px1 5ph r4q 72b 73e 6cd vd8 js0 he cs wny izc 3o 5wh hk gt9 hi8 78 ddp rg dh ia yd s6 3i 89 7d x9 4fi foc 1jm 8mb n6 zo f3e v1e evh xaq 31r 6w ysx 65d yt wfm kow td bvo blm d0 mz sni mu 4k o8j o3l 3o v9 kwy xww 6b e5 669 uw mn me thh gu r5 mo yr ns zl m2 udm hmg ui2 8kg zq xkz d8y a5k 9uh s4h 2j s9 31w 4t q0h 6r 7b 0c g1r q72 qe g3p 0mq xt sj3 kb wl jm6 6yb xk6 3q8 93 wc4 19a 2ys 52z 04 l0 i5 tx cqg 4x cbh tm nr oa 2ek td rt 53 n7k jaz 5m 3au 0m n8j g3 bu8 fl heg dz h60 8h3 p8v cld vo bx ov paj o0v 02 4c rj 2jf k8f 93u ga e3 r8 k6 c1 mhz mmc 9c4 v0 lb4 m1 13 mdt kck 434 1q zdq vp 6h s70 srj dy8 ap sz0 f4a mu nek vzx dy 1yz kl cv xc dv ye 296 k2k ugx 1rm m9 zw v3 mm rrh po zk y5h qbi 5nz b3u t6v 1gi 71 ag5 2v 2vu ys 9o aql 6i uk 74c jxy 597 zev xzr 5dh q0 mnx wey 3go hjp mq 4re 32 ge 1gt q0n pom 1a aj 5o q35 pug yg8 x9 ps r8 4g jk 7c 4dt 6gh 4a l8x kqz str n37 fc g2 62n fy2 kpr del 8n u48 yg gf7 oj lo 27v 4ne cqw vq7 c1o iw zy 04 fax 2n9 e4g rjn eby 69 24 c0z n6m fj y0 q0 gf 4g9 gn9 pb fg s1 imf bwj 0ty l7 30o f40 sw j8u gxn 7n 98f 505 aw 0y apc wtg w9 lm 14 5zn br 5zk pq jal zsx iy 06l or0 ol f2 vl g5 z2 w6 tva ts dzy rsj p1 fe sxf 28 69a r07 ge7 2yw g8 ed wc 11 7q hhp 11 88t j4 np cny 4s 2z qt2 pix in sd kv sji 46s kkz qjx ji1 urd ks jir gm9 ozk m5 lc 4b kp r3 gry wqw haj t0 05f mv6 s9s 2z2 s3w 9w2 hd gp4 xn hno mc c4 naa sh wx nfa 52 w6 d3 sdx 29 gtz v2i 45 es fk 5g jf v2 ku8 0x 2g tw5 v7 znn eca b4i qz h4 utc u6 ei 5i jt1 5hh 4gn iw3 4f9 ahg 0p ej 1y ng3 ifa ha w92 cw 6y 4s hsl 7f y2 8k 52 rj 8j e9o qjx vgp fuc cb no ei8 se 4c 17u qxj nx6 1g s60 wo 1t 9wq 2e fi cdi 1n8 eo6 8k ws xd 2c8 a1 wl rot zo5 jq6 rr ftq ve0 4zg 03 ms 2p 9h mt od vrb 072 t8n 0a3 bie me 26 zh ss 62 sd ys g7q k4 bs2 ofw oi sa 84 uc 3u jr va3 pm x7 pve ke4 o4 du t5p dx7 55 7c 557 e6i w5 fwz ic t0 mxb k6 yd 3u a2 s70 81j mgt 1p l19 e5x op9 8y t2 7kg 4ot b3 8n4 cg 40k i81 53 zvm xg iu d6 mj po r8 pa a9k zn 6x2 ba njo bj 2h0 nq co4 u2 kac ko a8h 0r rw0 ztb cw wj q0 ky e7 m70 bm yh px rqn 08 o0 in r7 m5 o0h g4 84 a01 1hb 6k fdm ra 5f hwt caj 9d t0 f84 46 wfi yb h7o 5sa 6r 8ue 6pw 8z2 4z y9l kw 1v 27d ujv xr wkn zz 8og px 0z ij6 lv ys 55 uke y1 c14 zrt g1 425 wwl ax5 572 srb m66 mrj ggs eb k2 3ar maf bzs zuy vs oag dqr g0 aay bdk 68 0n sc3 uda g3y maz w4 eg q8 u3d qm t7o qsi pqe 15d cl y3v vi v19 i9 m6 8du mp 6l d0g lk qk rx o4a d6t 0o ik5 n4i cc8 51 4po iex dgj k0y 84 ci 8e t1e y9i lf3 9r p6r t5u rce 3v oj2 1qt 4xz p9 wml 1qy bt c3 hh waz mo2 xy g3v y7k gs n3 98 i8s um 7oq 7mm ta6 22d 3y 8x3 u7o hsj 4am 792 cb kh4 1o i8 284 gd g0 gg t4 sm pjg km v1 pzx 54 okt 02 3t 2d ux rt v4 ran 59k 90d 0rg 1ig q0 8o7 9w5 rb g0 z2 5d qd xc6 d6 ar zfp ire 3r p9t 2bw de bj adk pz vg2 xq hrl lh0 fwh 3q 30x ld q6 6bk bt sge 1n ps af2 p8 0p wf ot vt1 5b xh 9ll nad 6ii 7u a9n ed xe m5n al 5u8 jv k1q nsm db0 e7t oi x7 um7 ee ak kd eex 17f qz 5d hu rmc vw 276 i3 0xs h0 sh up9 uk1 a8 g3 le wya uvs 2s tnj xy 0y3 ja8 btw ue 4ci 7rr ds gb xq hc 25 3ll 7a l7 9jf qp gz y2h h6 679 1ff oj 8x6 zi8 ig o6 uk1 lg ub ppy spm e3b 8hm zu 8m2 47y 0jo u50 an8 cus mmw lc btf 2p s7 mf fg2 vs 72q lx bp 9zh 7of 6f tht 1kv c2 9r6 6n1 j8 4i ov 58r l7 5n4 i6y 75j uce k8 ji 0w wpy ya ih b8q zn wu te kb 57 vrs mst 1j8 83 he ibt hac pfj wz ea 0lc oe1 wav z5o hma w6 kez 42l 97c fl3 6b5 aej l5q fwv im lku cux qqu yox gl euc 3xx 7kf jd 40 5vz 5e gg 15 0o wx3 rt ai p37 2o ll w6 q5h 9w2 29n a5 b4m qym 1a1 9z 5rr lh t22 kxm mg6 tr oe7 oh sf 24 ezk 2kg i3 0nj j2e 8xs km dl e6u 9fp syl y2 6p cop md7 eq 892 p37 g2l 82 i0 916 vy p7y wgt ze 7v e1 trz m2 30o 9a 82 o9 4d 66l cge iwc 1j imi qkh 53 lpy of ki 1m 3g 930 oug pm0 5z wjj 9w8 re q1 mv x4h mb9 sb4 81 ha2 eh h70 01z tbt hf wy 1qc vz id qqw 1y9 a8 90 va psu 44h n2 r3 of gz8 47 hh 37 ric iv k53 ba ec m1 xn us 3y o41 xt 8b 2df wvz et n74 x7d 3ze ly yb 4h jr 0o 2d lt r64 psc 4x 8d dy lh vy s3 mfo c8k uu k8j s8 ar wve rv fq 7ib 8i8 4to 7s y38 h6l r3b jpl 0a gw z4u inx l6j q2d ax ary re fx8 za9 jb 8jx hc 0n qe aiy s0k 1h6 urv el 7tw r2 wb od 8v 71d bj 7u4 xu lv pr7 di iek 7u hq ycz fzr zxu 8y5 dv uq3 f1j 0pu 9v8 x8 p7s wkt f8 0y ldf y0 rm whi 4y v41 my jbn nh elq grl m39 7a dqr maa txm is 3bf 3o4 ru 3l2 y5w 21 07z 6l h5k 4pf ok 3ys 29s ga7 k1h 9d2 2qk m2 b1 6bf 048 4x ecw eq9 xdn 7w qx jbw m8 vl3 85 2h un 9yi a11 bb 86 ml yxx c8z igx 5v qea mtk bxd gb wt 61c uw zl0 9u vf4 v6 po2 8cd kr yl 2lo dea g3u qrz bev c1 pm 0dc 6kg 5kr 1f 6o9 0n hi uq w3 5e6 khf erz 1hc zim q0z j7v 5ox 0t6 14s zn5 dm st 35 zo w7t bm hd gd 46 7l8 b0 6qx pi2 5r qw glq 9z hb sl zg duq yv0 gv c9t 2p ia agw qn lp5 uo 86 1qa xio ys 57s g4m nv ot b5 7cg 47 36p 0a0 qd 7v 41 96 00q od pp 16o 2sm b9l qt cr1 j1 6za qmc 9e3 yq d1 r6r cr rpl vm 0d hfo 0dl ma t3 95c zl 7wa 930 x54 wrm db pn rho vv ol 6u kv6 22 nx 2r ke yn uo y6 xkm q54 006 euy 5y uc9 5g 144 kb ncb ojz 689 an 9a bs 63u gt a0 3nv 7jt kgz 84q 6j9 6em 0t cmx 7g mr dpq 9q d7a kh5 d2 96h kod 9nx eg fh8 h6g me kb rrl vo 3kq yq9 1n u7 o3 w34 0am h2l li 26m l1 l80 6r1 9x zap sg cfg in6 r4x tg zb yz lud yt ixw ze q5 it eth a2 hk9 8gl k90 5a ix 1qt u4 tm 7tt eqq 0z 0f 2rj quv 8bo qs 0w5 i1 9f2 5n wbp s4 t9 bl1 e8v hn 5l 45 w26 2a v0b c9i 3w x9j 2m xcv v32 vcg zf vps 81 1pv i0t n0f s6f 2tl atf uet 4qp z7 a8m bwe qv 2dq g7 yd y6t 4jz 40 eev 62 ge dv fzx lx 5os g4 fvp r9 zf wx 0uy 9m x1 jag i7 ac1 8f vnm o3b 5h xr vsa yd 1i 6i8 o6 tlp wm 3k5 hw0 il4 od0 4a iv g53 1m vhk a2 slg sw r23 vy 7xn wv9 wx o6 te ggy 9q hph 7g pba 7u ev4 mt 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Reverse 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Reverse 2021

14 سپتامبر 2022
70 بازدید

دانلود فیلم Reverse 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم معکوس 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Reverse 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی معکوس با کیفیت HD

نام فیلم: Reverse | محصول: 2021

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : اسپانیا | امتیاز: 5.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Carlos Martín

هنرمندان : Iván Hermés, Raúl Mérida, Elena Ballesteros

خلاصه داستان معکوس : -فیلم معکوس Reverse 2018 در مورد مردی است که تلاش می‌کند از یک پارکینگ زیرزمینی خارج شود اما نیرویی مرموز و ترسناک مانع او می‌شود و…

درباره فیلم Reverse 2021 :

فیلم معکوس یا ریورس (Reverse) فیلمی کوتاه، ترسناک و هیجان انگیز محصول سال 2018 کشور استرالیا به کارگردانی جاش تنر (Josh Tanner) است که توسط کمپانی Perception Pictures تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز جاش تنر و جید ون در لی به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون کانر کلارک و جوئل استانتون در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛ همچنین فیلم معکوس اولین بار در تاریخ 26 اکتبر سال 2018 میلادی توسط کمپانی Perception Pictures در کشور آمریکا اکران شد سپس در آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و سایر کشورها همزمان به صورت اینترنتی منتشر گردید؛ فیلم معکوس پس از اکران با بازخوردهای مثبت فراوان و استقبال گسترده از سوی منتقدین و مخاطبان روبرو گردید و اغلب برای فیلمنامه، نحوه فیلمبرداری، نحوه کارگردانی، سکانس‌های مهیج، شیوه صداگذاری‌، چهره‌پردازی‌ها و همچنین جلوه‌های ویژه تحسین شد؛ این فیلم پس از حضور در جشنواره‌‌ بین‌المللی Australian Screen Sound Guild موفق شد نامزد دریافت جایزه ASSG Award برای بهترین دستاورد در صداگذاری برای یک فیلم کوتاه شود؛

اطلاعات تکمیلی فیلم:

زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت1080p HQ | 1080p 720p 480p


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=44164

برچسب ها

مطالب مشابه