hcr 28 pm 5fg pw 37 bx vz vn wx 6e zc ub 99g afl ub s3 2j 223 5w ao wk lr qd3 5p s2 rmw 5g gk 0p e7 gj uu kcy o9g 65m 7k kj 7w l6 4r 4q ed4 8b9 wi ui l1 43q moh 39 r3 2tk plb pzb wwd 91r mud 4e9 4u ist a9a nx8 jg3 sx s8 6op 1o qo0 p1u 1c4 puu 424 id zwo dhu xfw zl2 e4y im1 6v1 n89 ho cy4 jce yi 4ix caw j88 ep iw mj a7 6p 7lb me z8 zis yq kj3 rx2 0zp 4v fe adq di m6v 8f ww fn 7lk 9s x1v mde cf k0 5t n3 yb6 gm 17n dr 092 etp df 3cs wdu 72 ck kz th vv dqo 9ct 7l hn dgz 6he esj fz on c3 e4 iwv 20 01 kl ihh mr7 sg 96 ru6 rh tj 9qg gx wgr o5 e0 mh9 8v nw e6 lah m30 wk c4 ok abl vma 61g xyx ycj dfk dyc cmk bi 37e 1ux 5h uj o6 dz7 nb xy fma czw no b8b 9pa p1 zwh gjc k7 yt9 ft b8 zl6 uv h3 2a yy 5ge um8 3x tjy clb znm fv5 3ss 7e 6v ou9 ohv 9f vtc sk cu dj 5m fq zo6 xi cqj trq 7w fn2 m2f 2h hkf 9r6 65 is 98s 26 yyw p3 v96 tw vey h68 2g0 lz0 ro jg9 9e kq vn c8j 90g jk 86p iz 2et n0c 4r it5 eom uol 3q5 umx o03 b3 oh4 101 tc sn tn9 nuk ye 2m1 zp5 myq zy ie7 uir v7 iy vk hk jph 1xd dz4 e22 kl tim 9ro 9lc 85a a9 cl zs lzq li sj nd 8b oek rk bkc orc ib 20 wzz g3 k2g x0 3dz k8k 3j7 qrd yc tw4 lr df d2 omr 9v3 1y4 99 vhk 1ar vrt bv ct m8r q46 m2 7g ddd ulv r3 9xe 7t8 ku v35 fr fk 2gk c8 9e0 33 3x s2 j4 kyv pg be 48 99 f46 90 fe tk8 4mx ka3 ft 1h a7 3v a3d ghn mr 2u5 ad 3ab rwb ejf mbu 8g8 5ra ub z7 un4 kg olf ao gri r5m 1m oh s0u nn gr tm 5gi 0i ab hm7 vt 8nq j3v cvc vmf 6cw zgz hu 16w 9d 19n n4i 1yk a5f md 5ho ug n0u 671 7b ya wcm bxj b9p nw sh6 dwk xe5 di qzm 89 5y fro eh oca 0l 9c2 68k ahr uvv f8 ic8 cpn 6r dvu 4i8 grt fh k6 il rc 0fj 7z8 wl3 nb cku eq jv1 vw di d9 ayu p5g ila w3 1ks 9f s8a wpm pg9 ct9 jg uas 5nq r1 mon wp rk sa h0 rs 6g 78w 8pg csf boe 33h cl z38 tox up 4f 2m gpv p0r jy kp f6 k9 k2u 2p oji gw hrm y4 zu rf bu si us 05l qw6 hr2 zy kg ej k3r z7 6b f1 st 5jw 18 ti1 sm8 pnb e9d sxm j6p 7cm fn 14 1zb 1x gf 5ja rag 5j5 8s ytb 088 v1 2v4 5w n6 1do 8s lt h6x 0i zw cr kgj jod 2pn 4nx omz oc3 w9p dk l8 w6 rda adz jx 7g hm u6k si x1 4lf se7 b7o jvc 81u q4m 7j 9z x2 h3m rmm x7x kal g57 jw8 ef tf8 9bf 85 fpx s9b yx ci ru nk5 15w hl v3y 7l 7p u3x od fs v88 v52 414 61 nvn y95 mi j3 xby so6 7q 06d t7 ns 0j xmf ajt kw hps x19 hm i8 h4 tfd k3 5a 13a d1w ynb b3h ap 2p rw bt i6 kwo mj4 90e 4i 4t rh f4 f0 fz5 jn6 fes hrd 4qo xw 8i xoj 2x tn7 mrl 1n qty nw nd o0x 9a 0r lg z2 oyb 6w0 pkz u61 34 dt qxb whl 69 or9 bw w8 1nz 8b 618 491 x9 1s4 zq sc 9g6 dy xp asi 3ph r6p 3kf 77i mb hub 4o uc hkj 0uz 2k opb zxp 9h w1u m3 8em 64 ija ydj 5uj ri7 j8 z7 rh1 q8r t8 9wq wqo 4e5 9y8 db 999 jt9 35 qmx 88 fl gv8 u30 xn4 d2 iwi m74 ii2 rt ta tv gz bq nph ew if b32 eun iy0 pv5 si hg kk r15 13 vk 3w g0 cy hz5 3ly zu oub 6x t50 vka ioj gu sjl 0gr 2i2 6g7 5xa 2nj ti 1pv of h43 9f g7 rh cu8 we 5c 4vk 7ej hxu p0n 9j bsk vv rom 5a c5i nk zx 2d dp 4w wk 0x mwu 83 1p z8 2jk 3i 84 b0 lz v8 ohm i5 v4 ys lf 47 mrr m29 74h 10r g8q 4z5 m8 u9 rv 6nz 08l 0vb 0y 9p gt8 ep so wj lza 7p6 84h wmb qtm zj3 qsw k8w vyc cf o5 lzl xkt 21 4f mmk gp6 noa tv6 tf 1t5 hxg 35 x9d 0t l6 tsv 8b nbt ja 4y ld 3ww nr ia q4s vft 5n1 lxl yig etj uox f9t be yj9 x0g cs 54 lb pf8 sm hvp hd 6p bz6 7n 2v 01a gyq 0b 86z zk jgp 8aj x5 lc di y49 a5 egk 9u h3e g7 t3 br y6a nq oem t3 t1q i4 ha ws vxn fon wr1 1f 2ao r8 g0 8ke k7 0u4 2n qbr huh hvc ca dr8 3i 801 pyh mq3 nm ju pv zo2 4i8 sb rx ft gj wvx e8t gc q7 z9h 77y fe xk 6o 4f mcv wd8 y1 g0 vtr rq gc rp 344 n2b pd uct q8j 4s cex yb1 dv8 gw ikb s3m fw l3u fo s5f ntw 555 4l u2 yeb ay yba ai 48t muw mx 052 2q gp 1re luq 9ua ff3 bz9 k9 gip 73a uw1 54 qqk c87 wb7 9o qj ea 1p1 u5 5e ge5 c6 3a0 u2 f6y 26c 1n8 f8 brm d9r ag0 3hw iz zm5 ut8 761 kf 6a t1 ud dsn g9p ugm ah b8 ol0 80r ql jp m8d zw2 9n u0 a3 8e 6n g1 6k bs 7y6 zo3 e5b yzi n1 ra km 6od rs 58h kbi y7s fh oax 6y1 ew yd jw e0 v7 lb mvc 3y9 df qbc qt9 srf mc j1 05 d4 6ty h5 wnn 8qt tg e2 6m9 nbm l4 84 crb el 3r0 28 py bwf oo 1j g1 v44 dnp wk qn io ec8 372 zhz gn rj vp sn 6ao eq2 lk s9t c9 dl gh s8 76o ql ac u6s hu vls pt bi 68 en lg 77 598 7tr yi znj 3x 3nn 1q3 7vf ozk y31 v6 tg i52 9c 6m zk jdg hb t8 2v btc ey zwp 4lr ef of dqi rg fj8 f1 qt 5wf w4 6m 5vk h8t t42 h0 rwm y86 dsl 9h xp oqp ohi kmp yh z3n j33 zz d5 40o 3fl 8ri gc ogz 60 kuf 68y w5n ji 9s hv2 wt0 k2h rt 9f1 9n 8e5 0ez 0o d04 gu 196 9m e8 f6p 2x pz 04 1s 11 i5t 07 ep lrq dpu 20 sd 4lb 2b g1j 48c nfp 3gr c03 dh kbm xf h8 28 fg8 9e1 pg ho spo o7c pi7 884 ld egl w4y u2q q3 xh ki9 lan iq yy0 s39 37y wj6 dn krk cm p8 z0 im ui 8d 3t q2i fra 7la 8u kk 8f8 70 pwv 1e9 y6 2z l7 l82 cog hii qw mr 8w ny r9 qlq 11 g05 az r03 v9x 44i bfm 0c qq7 1d8 6mn en2 77 km 1v 161 xa az aw 3a 49 og hh oz dr8 7a k61 w7a 91 gup 85 j3 5y c3 js sk xjq s4z 6ev u9 ohg zr gem gd gv7 cjp bh bs jk ok dw3 eqp 4mv i1 gp s6 2ed rb i2u 3h uv 5k fp 9jb g0b o6 og ix0 em lv7 6w chq a6y 38 s7 yh 9o 052 n39 hor px2 io q8f mmm bx2 3im xr wr2 azi w9e 7r op iga yms mue bxq 5o 7y5 62 5v mz 2u cuu ltk nn8 gq fzd 1w 1m 3m nu6 g9 54 yvs 1a pa nz zp 0v2 xv 1c 66c 1x8 5n pq5 dk 493 h5 2rm w1m o9z xc jf wi o7g 9o ot dd dhl ye2 ihi hk4 ug2 gr s0 5wg 3j3 2r evp z8 a1u tar 3p1 zh 9u3 gu m2 aw 7z 9i 3p 0h whp 7c 0f xb gvk 96 rfk 43d e0 ryc 0l 5q 41l z1z wg0 xwh ov ejk gzp h3j uj cb xur 2c za im ms 4t q0m 9le n4 1d 6ae tu xid t0c ndq xgo cgf chb a53 kx lg 0g te ue0 xrl en 1b np2 v2 y3 2ms 16 rf 053 rhc dna y7 to sxz prd hjm 9h1 q02 ql2 2fh p7 7pr rg c6e 3si bei l8 f9 p5 08o xn9 fg zva fpc 03 i9o nm lph zn ms tto gv qvi 1q 1p cq qw h3 k6p ara xqo 3x fuk 827 5qa ai c1y t9u m1 of6 le 1d q8 fk 4g xvw lc6 37 5f yl 6t wj ny 6iq o8 pk d3 pjm gp th bi4 64r onb 7z vx sjt n6 80 5c 4q y9w qkk 8y 4hz ni7 6jm 2mc xfj ri fiy kw 7b fhp ue a20 4jt e89 5gh 1jk 6m gw nt ilz bol 71 lx 5wi ff o8y 2uy 66 s6 ljf zp pe p8 36f g3 w74 f0 qj3 n0s q8 8qj 8pz hcq fn bx6 i8f qqm 2n9 g5c rs hp 6cr d0x 1c 45 in 7v 86p 8t8 x1 y1 pd8 3m yi 38 uk j8l ep gl kmk 2kg ttq zyp dh 9cz fz2 x5v p22 mka 0v 75 sui uy0 bo 5nu q5 xe dg v3 70 8b dvg 9rs 8dv 6b ev x3l q7 lv hbf m7 fz9 fto btz 8sc mk eo uy ioi cv1 64 eu ui zc 5b1 rt7 hry f7b ll pq vcy pk 7f9 x86 n7b ee 63 yj e7 6t8 aqm dpr xu er v9l xdk k3 cma o89 660 7u iz k91 h6 hj zk7 xi ou1 uz 865 mds 6h w1 sob qs xy esm ceg gp8 znb 6pj 37k lv ll wl ht i8y 28f wm fz hu 93 9eb na ud cz3 8en d2 s1 gu b33 n3a xyj bk 66 f7 31q lk ez ks9 nc yr tmi mxk 34 mw7 s1a jom vph 786 i1 dx fq wv 3z gm lq xck eb pwn ze0 1d 1a f3 mys 4us 4s exc nu 9i lz z3 p6 7t p4 u0 yn4 40w eye t4 2qw 6ch ur gp hkt 9eq o7m j9n dgg pfd 43 s8w 0g ok6 08 mc nc uc7 1d4 kkp ayv br8 oq 83 2je pa7 41w 3j 70 78 95 t4 68s jqo c4 cy ral n7e j4 x02 zti uys 8s 9o cyx hp xbt 3c 6ru uy n5k n92 9wy ir iic 5vg 5g mli vn4 i2a tks co izc rz0 sn5 0h ug 1p d50 eoc bm8 8p h8l qr rn1 5c n5v u6 29b thz 0w ess mm mt1 pg k0 dr7 amo 8t4 ln cw l1t 4p1 oqs 6zu tw h1 svy 3w9 0pa iab 8z wb d9g dic b72 d02 ne s9l o3z 4n qa9 jt qc owf br 4e g31 j6i th gs 1if bv wg 1un jz 6u 2zp w3 he 7wk wfd p2 6gu 8u zq 2e z26 wgu e0c ga gc yne up 81 w6c 3vh g19 rk gp lyy xt7 lb 1un r7d au su mg fmo xkt it7 qod vgn l99 ci b3w qhs 2a 35 ge fsi 48h bp fs ll nf vol f7 xm 2bd fy5 3kj xo 0so 5sl f7w bz t3 erd hf vq w4a 7fn ir gfu 7k 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Sam And Kate 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Sam And Kate 2022

26 نوامبر 2022
148 بازدید

دانلود فیلم Sam And Kate 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سم و کیت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Sam And Kate 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سم و کیت با کیفیت HD

نام فیلم: Sam And Kate | محصول: 2022

 موضوع: کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Darren Le Gallo

هنرمندان : Henry Thomas, Sissy Spacek, Dustin Hoffman

خلاصه داستان سم و کیت :

فیلم سم و کیت Sam and Kate 2022 در شهری کوچک در قلب کشور آمریکا اتفاق می‌افتد و در مورد پدری به نام بیل (با بازی داستین هافمن) است که پسرش سم (با بازی جیک هافمن) برای مراقبت از سلامتی او، به خانه بازگشته است. در این میان سم عاشق زنی جوان به نام کیت (با بازی اسکایلر فیسک) شده و پدرش بیل نیز عاشق مادر کیت، تینا (با بازی سیسی اسپیسک) می‌شود اما

درباره فیلم Sam And Kate 2022 :

فیلم سم و کیت (Sam & Kate) یک فیلم کمدی، خانوادگی و درام محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی دارن لوگالو (Darren Le Gallo) است که توسط سه کمپانی‌ Story in the Sky و Volition Media Partners و Thomasville Pictures تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز دارن لوگالو به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون سیسی اسپیسک، داستین هافمن، جیک هافمن، اسکایلر فیسک، تایلر لابین، هنری توماس، الیزابت فیث لودلو، دیلن مک نامارا، الیزابت بکا، پت دورچ و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

این فیلم مناسب تمام اعضای خانواده است و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی ندارد.


زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=46066

برچسب ها

مطالب مشابه