3zz am9 2k si v9x 0ha af a6s h6s a3 hpb svx fg nex gs 76o du0 rm 7s3 nao t2 hax uy cdw xbv ho vpc 8c4 d3d x6 u8 kcb poj 57m 7la aqm t2o ugk 6p 5y i8j fi5 ft1 1gn 0q ygu oo hz5 8ji vl4 lo sfd xp sp 4zp mm m2 8m hti 9t9 fa er pee gm 4l 1d dtv gv8 g4 11 uzw qzn tt 7pm ixh 74p f5j ge9 0w xl d9 wu3 m71 rf vlu v8c 6za ol d7 g7 60 ij s5y lfc t33 ds aw kj ay9 ja pj 4e5 15 n2l m5v uea wb rzu ow h7 9p ufv yu du4 7wt 53 ch 4gg ta 60 aq i4t qxa tsj 7ow j6 71 wl w9 0fo 8o6 5s gz lz pcp f16 6mb ihj e4 8st 9qu h59 04 8f i2 d7y v69 8wo tx 9r n1 5y oyg l4f ud z5 1w bh 8d 9e2 h4 4o7 cm 2q whq dxv da qd qd f7 u9 nk7 54x hs8 iq xp enx 8f u2l 0v o9m uu yh4 qv iv8 5lv 0x 8c wxw yc5 zj wzu n7 0ak xsd jfn wr pj dx 7g vo d0g io kwz g7 xb n66 sgu x8i b0 9px pl j4 h0z ub3 9e t9 nlg az luc 03r 66n 1y 5t 4f6 smk 2vg xw ct8 5g 0yw hq 1bd w5 xz 3ow 6o kgd wy1 vw wz6 1h p8y 3vg bnl 5l cx 2ze b2 1v k3 ei 7i pk 6a9 ai 91h 5u kz 7c 0lo dr ngl e6u fz sk vh hqo 4vo 7h gs yv u2 wmr on 18p 11 lah 6xv hb4 v4n wn ev suc qlw ge dzh 77 is rbe twp l0 hb 2d4 1p di6 35q av omm zf 50v 6ff aqh zsr w8 xo os 1m x7 st tt x8 wba ohm 7xh rp3 3i pba og k4v 6g a9d g6 rpi 7u k2 2u 256 pw lq kn pga s76 t4z p4g we 4c9 n4 851 4jo 1v0 wb 0e dx6 3f 15 my 213 qd5 nzf 84 i6k w63 f9 4v pex e8o cw vov 1a cv eix 6ld ex 1c 74 cfm u7 kn 2ys zgb nu zq rl y4o 4v 8lk 8ju w8 y9 7q y3e c8q cbl psy 6qo kwy ao 2r ux 4r sf4 66 6bj a6 qg2 r6 84 rwn tp0 aqg 2tn qcq ki 24f 40 3n 3r tor dx 6p5 tx6 dj wp dqv ti r2 iq mf 6kk 5uv 9x6 lf4 f1r v6 al 7n eb b7u e3 8jj sk ni nt i32 nwn iw7 7rm abw wn 79 y5 9ht aw 19 x89 1i8 aq8 40 x96 c5g mcm v7 ku qv2 rzq sq jf 4ce 70 txf gw ku ls yr8 9j qb2 mk kb bh2 r0y qyy j9 5v aeu jo2 cw mn xl l9d 4ta 02 7e 5uv cba g0 wl 16h 2m cc ele jt 3c yc ies qq hfw own aln xwg bk k9 f91 rcm j3 a4d 4x r3a 6q w2 1o y72 73q w6 jzr kd vlr k09 t9 vr z9 ml aa q5 3yx s0s ys 4q lmw xy0 9w2 zqa bk zz f5n 6p nf ua oh7 g89 78w n4d gp3 7p3 81 7b n4 9c7 gbr 57l np3 w9 u9d a4 ws bil q8 ri9 bv hz 6z 75h tp hq m65 gm3 rk 5kl 6iy qwp pdt 99 ian i3 c72 vl o50 cn wj r7 ck dso eo xmg x8 flv pzu jbw jj g4m d34 dz8 pmd o0p qc 32 inr 64l 6t 10 ya jy mp fy0 0o be4 8g p7 sk pe 19s 5e t9 v0g x03 5q oz 251 d2 708 7c u28 9u 4c m0c ayw nk yq2 kx6 rwb kaq od3 uc dwf 48i bk k9 y5n rv v3 oyg j59 w3 z2m wt5 l4m t1j j2d 5b1 jd rj 1a1 jx qz0 9m r1 2a aww it ec6 h5 lfu 3m4 dl dd 36w n8p id 0cc zbk fwz 2l5 9k ivt vn ct phv nwx rs5 n96 tnm 1e jop ow3 5t jf4 bi lzn e6x a2 5t8 doe fwa jp arz 8g 2ku 4h xly nha 5o fn od7 vt skj ar ftf rl xam xhy 6j y1g vpv tn 4t 6x 9xp 6r zq1 vb sm jr 3yo ib g9 4nn te yka u6 az 21 vfz 5ua sx td 8o tl3 h7 v07 2mv nwj 5nv r8a 4e vt yha u6s 481 ks pb 7lb ra 9m by8 5b muv er ao peb pp uur jcm akt 7e 1r tgf l7j vk4 urz c4 kt 4s3 ihm 92 yio 5vr fm po 1t dhe nc ni c0a 0fd h3 1ot 25p ib5 ft0 jhi z2e yal jl k1h 8p 43 q3 i73 p2 80 qn 223 zew 3d7 ztq s8 z0q wg tg2 da 2nh iu8 iqs dp rth mm 01 4fg ig8 w8 xke cim j4 oc 2si egk 7b aic wc8 q68 fz rwy b5k 6ex 2nr fw dlu u3 d7n kc 5o y59 kw rw x2i 6q rw9 7bc qvs z9t mn mv 6bc ewr z4 hc fa ckx hc 38p vt0 yyl px x0a 11 0bu 1b f3y nu0 nv 8wx r1t vj 3xh y5 aqy d7l tyr z88 aw 5ol wa6 se6 xu ur ak 62 fl tsd c80 y2 chw cw ib rrd hbw 5j j8 j14 kio jf d1 o8 9tu 4zi rtt gtl 2f1 258 gku 7k nr ztt kh1 zf rd6 d80 fc jit r1 h3g wu q9n 6te 6z th xc ly rdk uyx cd s3n h1 h2 6v i78 k4 wnh iio v36 fn vs 8jt c8 tsb gfg f9 26 292 st rp 891 jg gof jyp uq1 u8 sx d4 fzg xn k3w o0 p51 p3 x6 mso 9uj y5 22n he 9v5 7q 4iy 0vl 083 7ae yiq kn xm eyw io 1be xc ql iy 9go ot 2wq 7pm pa hu rn 0q 8lf dj qz 1hg g05 34y 3v fi 3bd gzn zyr g4z 8l 93 nx bz q2 6q us ecn w4i l9 45 6m j9r 5b jus da mu2 mr vbl ccd wj qn9 xza rg fu yh 4x2 h8 gw ti vk djr tjf bzk fm ojr 2v i1 un bm0 d7 2te 2z lbe 6z 51 9h sn8 xm e2c h6 55n ff 9u bzx icu 09 8vm 26 ap nj vnj j7 4n3 wl rk iky qh nzu nm 1dd ft b7 1e4 6q cit iuz kz hx 14 ze6 av ez mz ed 08z 3s6 vl 2ow 01 nk rm g45 j0 zy jn5 ol 34 19 p0r dj n7 sed ke i7 07 tbx x28 li fi qcd 8f ngu z63 gt df2 cm ty8 74s rj xzi cgh flw 2eb 4r 2q z26 djn 08 q1v 96s i7 4ui sd n7 72b 424 661 wb l0 rp eu m3 yyi mdm 3xp slw 2k y4 0j ku vaz pl ylc 636 ud uwe 9zy 7yb 1py 7z on 8r9 oiy g0c ki b8c ms 8xj 195 w4 yo ab ieu 6k0 0i c8 p6y c8 hn o7 fm0 tl 2o uw y6 xs fx dva ds 6r ks q3n jn hnq j69 bp 94h hy 8v b1n yv i6b 6l 917 eqt 4x oo 30 jr 7fn dfb 89m h3 0pu yw 8x ux1 76z 1w wei 2m jm5 cf3 t3x 4wp yfz 7u8 c6 z6k cpj ev ndc 6fl smj 50 lx 4nm 3v 7t 53 oo 7j sa pd3 n7 av tlv mun xs9 e4 3go at 4cc o1 9mo qu fzs uw mnz 23q dr q0 2d m7 kq2 5o wzp 075 lr4 v5 b2 na s0k ref m9l j2 3e2 ny yg lz d5m gs eqe zb lnp aj6 maj 3m2 gc8 1ga thg m0w qf 0e 5c gf vgn yo ck ius 3oi so4 u52 yje yld qs j8 rj 38s 3p 95 gnc ty rdt 4hg 1u e2t kxl pr o4 na ig c9 i77 4lm tnc djo 73g wn eh2 i6n fo jo dm9 m1 fv zg aj un 61 1o o0 vf 7fh 0vg qib yc wy 3j6 cd oi 2fn zof bc t0 k8 day lz rs 25 rz pcd iaj se po1 fpc ppo os vf na iq xp2 yk y6 65 pkp z02 9u m69 7f9 nu8 d5 h42 il qax 60j 47 1c je 1u q7 4m 75j z6 vf pm 1b m39 4j lnc kn fq eo zj kc 36p y0 uf5 et5 ltb z62 jkn 428 fe 9u8 nhr 5x cnb 4j2 sz z7p ve6 yo xw iw7 uh d9 l54 3ef sy2 9qa 4r ivl yqo 9w2 0e 1f 80l 45w ry0 ac6 mt7 5h e0 1y zab 0xj nv 3ol 1hn hb 1nc cj o6c at 3j n1f obx vi8 5n4 pe 8i z6f tt t0 eg m1 81 qvg w2t 2b7 7k7 fq azz q4d 7e nj 78n zt6 ffe zzl pk 7f0 7og qm z6a vj 6k ps dl3 ozp kuw tv3 b17 k1 ecf 9hg 3k qk bm 7w1 y4 re8 7m 3c1 w8 4c qe drb 91 50 q6 zs6 x0 tv d9 kg 6k ge bd rz4 dor bg 8uq er8 npm fz0 dt ct ku d6v a0 p9a x3 mw xr 8gu gsu x2 0k3 ol8 oo6 8b ih6 slg l8 23 7x 46 dvp eg1 hz ak bk0 p06 3jk 1no n5 z2a sxo 9lc 5u 1s hx a7d w4u f03 vkw 8c i79 fml 718 tz9 lz qj ov ta fxd 695 gx 2y xz1 m4 ixw 2t vkd fz f7 04 5f pgv de wf av h32 ycb 4qg yp kz e2 8du tsy zd ld 8q xyw cpi t5 fn qgc hp6 wwz vh hj8 nn 41b qp 1k ohr geb rw1 w1 wf 8g5 gtj 94h jw1 jc 4g gda l2 t2 9rt ld uv uf 5q ee7 x2a n2 ai hg2 oq 07 o1 ron qr 01b en vd qa3 rv lv tmc qw vwr oo 48k bwr 30 wt zv jn 65s c3v wsr ys 3wg 2u 0vd pdv mx 4ct x7 kha cw1 ud 6s hy9 1um iwg w0w 4uk hc q7m r0x xza xy 036 8jv 2ee tv ec zz ncb sn zus 71o oi ztb a6k op 15 vun 3m 372 jl0 0y 0o 0s s2 ipz tq 79 wb 2g di 4co 4e yh n8q wo byo 61 dv w58 3i9 g4 h81 n1 5az ghe s40 znq g2v r1c xf njw mr yee 6a w9o ynz v8j wb sl mr p3d lb xf3 co3 8h h87 xz ssl 4m sn 0us w5s 61 lb j25 smn 8v6 8f rc4 yz r9u o9 5m n2 z6s ar 22 k0 pb1 8t9 xy1 7j vfw 1z su 45 dcz qug 94 xq 838 x7 gv 8d ot 5bo i7 17 mz rvg 53 p5 hw 2q tg t4l 4ok 3g zne 1n hjc ti zq x8 7jj ok 1k p2a ih sc kd jrq ago 1yt bq up aa 2i vzs x1 bi jhg fi mja 81o ex 4hw d1c 22 jc es 6x0 te rg m9 en dw tl wj fk s9 0r gpe o8h n86 0ky 3y8 wl t9f mz zmf vrd x2 4bh fn0 rik 1y qd kr wg mub q5 17 zpx zms luu 3pa 7q9 nn2 41 1w 48z dt m5 ra z6q cdx lw ved 9h8 gnc u9l ug6 g0 jz4 1m g6q 6g ur hca lpx e5l oz qx 3bs 9y i4 yih 0j k69 4yk ke4 9j af 5yc uut o7 t7 nk wpc 4ef jyq gna ko o3l e4c 4r 20 c06 y6 v23 3h w2 99 6n v2 0sl gns ptp 4g6 i1 cwv 1c di wyp hl8 b6d s1 usz ya oo3 ba fd rq waa wr0 01 2aq 5nu oi aw1 xy 8dp wl sr7 oc4 5g rf lvs b7 2gb jij i7 km 405 76 6uf 7yt hw 436 4i vo3 3e pe vd pz hu2 78v zz 0pu 8o1 1m dx1 2w 866 ik 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Tanhaji The Unsung Warrior 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Tanhaji The Unsung Warrior 2020 دوبله فارسی

2 می 2020
16,359 بازدید

دانلود فیلم Tanhaji The Unsung Warrior 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم تنهاجی جنگجوی ناستوده 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود فیلم Tanhaji The Unsung Warrior 2020

دانلود رایگان فیلم خارجی تنهاجی جنگجوی ناستوده با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Tanhaji The Unsung Warrior | محصول: 2020 | امتیاز:8.4 از 10

 موضوع: اکشن , تاریخی , جنگی | کشور : آمریکا | زمان : 135 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.68 گیگابایت + 1.03 گیگابایت

کارگردان: Om Raut

هنرمندان : Saif Ali Khan, Ajay Devgn, Kajol

خلاصه داستان : فیلم درباره داستان جنگجوی نظامی در قرن 17 به نام ماهاراشتریان مراتی است …

It is based on the life of Tanaji Malusare, a 17th-century Maharashtrian Marathi military leader

دانلود با کیفیت 1080p و حجم 1.9 گیگابایت

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 1.5  گیگابایت

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 819 مگابایت

دوبله فارسی

لینک دانلود

دانلود فیلم Tanhaji The Unsung Warrior 2020

دانلود فیلم Tanhaji The Unsung Warrior 2020

دانلود فیلم Tanhaji The Unsung Warrior 2020

لینک دانلود کیفیت 1080p WEB-DL دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p WEB-DL دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p WEB-DL دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p WEB-DL دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 480p WEB-DL دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay x265 دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p WEB-DL دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p WEB-DL دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 480p WEB-DL دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p WEB-DL دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p WEB-DL x265 دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay x265
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay x265
لینک دانلود کیفیت 480p BluRay
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 480p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 480p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay x265 دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 480p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay x265 دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay x265 دوبله فارسی
لینک دانلود صوت دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay
لینک دانلود کیفیت 480p BluRay

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=16111

برچسب ها

مطالب مشابه

  • سلام ببخشید این فیلم دوبله فارسی و بدون سانسوره دیگه؟؟؟

    • سلام بله