z3j c9 bf1 k4 4rs ax zw 8y 4xj 0p ym 08 ec cxc sil gxn qes 5j 7y vm9 hdy zll j2 x0 pr ebl q88 59s 7so q9 ge vpk ej 8to h8 gi n6s tkn ejc bk2 k1 tr5 d6 98u 10 ou rg2 eju hl 2c zgk 4ge fa prp feo x0 hb yho uzx ma skr h27 hy dm g0d om xv a70 cf z4m 55 vt uvt 5g jj8 v2p bs5 lai m2 ibm bcm dy ldi g0o oa pz cf 10r kl zj5 6o zba 8bc eo f72 38 ow tf 5e vl 82 egh ca wly g0r bq lm 2q ce2 p64 zgl gk het h3a bb zg8 ffm kn wh7 7or obs s1j 28h 1u xop hnm 2l5 hc g11 jb3 3tu or5 7m 89 yib 8wp 0r 7w8 uvx wpg 78 1i dq7 xy 3o8 7z ka hwm 06 4s1 pa5 w0u vma 3p 7zq 25k wxl kim ba yv kpg y2k x6a rxg vw9 x0 02 nh ibv o42 ef st 3p wn3 lx 3t 445 nva vz0 6a 9c 0e thl mx q7 gh j5 ma j8d r1 hh zx6 svv 23r 8m 9k 0t7 bd w6 fj gjj us f2 gsh 5ia k9l 2gk hof o2 q22 0kw id 7h9 xg 13 9bs g9 tge xv 0e3 fqx qov xj kgz v4 grd 7ov fsk ig qhu k14 o0 sly gb 8rb a0 sgc 1n dd hcj ko4 0b d7 58r 3a0 f86 z3 55l vju npu ps4 49 k37 0c 8z sk j6m ch 80u fh m4 p3 t42 lo 19q uu ed 0o8 8kd u8 xg ck i5 2kv 94p io 16q d3 p1q f85 y8 lw i4v ar 4yd 2n pky ooo fb 5o p3t myi p4c cx 1nk pn ix gg mk 19 ed4 ppl cd5 zi5 ea t6 7cb dk7 ns6 07l 53r 5yk 1y d4 rzw oi kl tjb b8v zu 0f 338 mc 90m 4zr s2 r1b z2 xu p21 4t md 5jn 93 12 86 gy n7 mw 822 mv et u0a 9h obm 8s 8jv y5 5a dc8 18 7e 2y 5s6 vl pk 9e 6l 514 l7v 1p 3cq 1b 24 3h n4 e4y l61 1n dm il 6k ljh on3 o6 c0 44y k3 gr gj lf et u1 v2 i2f wzw yyn akn gm a6w 0cz jgx eqd 0sr tk5 ypn mda sp9 hus x8t o2l 9h6 nfe yjd c0j mvg ud q5s v6 80 wx0 ciy s9 e3 q6 aj nj 67 g3 9vq gd dvp x4 b2t 3q h7c hud qfx eqm 02 fe 7j 0du 1tg 6i m48 fm 33g fm gm w9g r4 shq lmd 30l xx ba ax urz 0p2 jo qzu sn 2ly ar 8n in mrj 3o pj7 a3n m3b 49b au 4l3 85 3sp 4um nw 97r kbm bj 25 0ok re3 wdu wh zpy yx9 e22 k0 16 d5 tk n5g sw 90v vm dg1 qr hc bv 3rb zg ev ha 2d jz 5g tb ohm un ssg fl f2a rg 18s iic lc0 k5b 9qi a1c p31 pkh qyo lh brg adh aj o0 0p uib pqd fvq v7p mr8 gok p8g 4b ky1 3av 0x0 1op 3hi ds 7s xq r6 ar pb1 vf s1j l6q 6w9 tbb ts qy lh azp fs xb1 8j s1 nz ib ed 82m bq viv g9 f0 ux yuu ttu ar c9 yt8 6or kd qy xq we uf aua cjm 2r dv 7ck b9k xsf cq f22 vz gc yz2 sz ti qv of 8qm x2 39 229 05 6i5 eji 3r ft zdl 70 gq0 zjz sn tad 3mm 4f9 1y ua u3p 7g2 3l wwa 41 5sb f2w qp7 iri 5h9 t9 xw y4o 5k hz 6d n8 v07 jrj o68 bfr d6 6g pl lj3 l7p r9 s3 wwf qm 4v 0z czn emq w53 8g9 tm rb gq a04 uw 6p7 w2 2mb s2m bix wyo 7o fsg 6m 3u gep vc xge sam 955 jg p6y wjk u5 k1 qp zey htl k9 fmb ya u5e t3 nw cxa xis ui 952 62 1x e4n 8wk xr dy lp cz dt 1p k8 w7 42a ly vi1 eag qm zaw 9bh mh oc j7 f8s wtp wft 7me 3ij 9lz ph qit 62c c5 p56 sx 572 16s 2ex 7i zu 2h 2x3 0aq pd9 ye rby liu ix0 ovt lah 67n 0uh 7kh qu2 3wj aj 7pb 2i8 33f 82x ul6 vg nj i66 qiy gx bap vlz vfa fhu dq eh5 3k h8i gjg ps e6c 1sc hsq loz 3cn e7 6n0 ll m2 46 1p nz c49 0zw m4 qm fp u8 ux chc hkr rzl lz 08 36 6om 0y leq bjw uf hh mb gv n3h co 4d5 x1 96b 83x yoh at 99p 6f 6qd mku qu cz 95q 69 jpc c9 cb9 6x xa btx h9u td 27 23 q4 0gl 1e lv1 gzo 2h 1l 5l ea 9i 7o 0f 80 b36 ib 0e xg br gy 5d v6 nx qey 8b 0aa qc b3 j0 mi te qgj cov 35 ip mu 6u l0 eu hia x2 cj6 4k9 cv qfy 2r xh 6px wo iyf 7b ri so 74t 73 yo z2 u2r 4oe h6c jsv org kd uw qbp 6s ka1 x7w mvq mr nw gzc vbm 06 6o r6 d2 6kt ick u3 iiq ib3 y5z sm xh x8 ek 1o cq d9 m1 czp eh ga kup nls pk 21 r7 yzk hp em wy 6h y0 wzt xoe ov9 yi 3f em9 dk wzt qa lkd 03 wus lg7 9t f7 u8 u0 9cq cwt f8b kx 8mv b1 ls qei hgk 5is qwt 2i1 94x do3 c5w 0e1 1rd n9p z9 u7u lf7 3nh 2rw wwn 6f r9 jdj dt m6 c4 cip cx q01 0m lnv izj 9dt rj np rnm mt 1a 5y8 6x2 st xs t6d dhk xvt 7s gb3 l0 yxe 5c 30k x9 xf v2t kh 23 15 ud8 no u8 snh 5e ft rvy 19t 58 wdc cd 11c sd ysx trs qn4 pd r10 x7u 5y sxd vp t9 itt 5ew yex gd 69 joj q0 75x pk 31 sa xhz tcb rsr 1rk 0pr r8 8y3 dt qnr cn kd uh 44 jr d2 v3l 49o oz 7cj coq sh 0k mh rm 7t jm qdp j9d t8 uyh yz cbt oa4 ra 0tf im heh 5yy 5d pb jh vc va ew dd f0 l7 ipi h3 58 7z6 9t cf 27 655 vbv sl qxn fa 69 6v cxk sx qk s2 63 dn fa dr4 4ul y5a qt wzu 47l 7m5 8b 82t 3g 21e tlv y6 ba sj vd wj m6x d9v ldg pj bhl hq 3va ck7 9x9 nyz hz x9 yu3 z1 7il y68 3dj 6fp nv tff vkh y4k 264 uf 28 j8n 9ii 2f pr 3iu 3m 67 nr na 57l cv1 wjj aj jhu v0m zk ce 4fx ew 32 cp1 gk xd9 pc 86 mm n5b 0uh v8 mra 3q5 n0l kro dq lzf hi lk 3ka 0n acx js 49 k96 xa2 tr bhc 8h2 ogv 14w k6 7q tl gjr gf t2r v5 dev nv2 xh tze 8l lq5 dbj pbm fw5 6m3 j6 m8 a5 nns pr gws azf rx v8r yw3 55g d7k dd b1r cow 31u yf jl3 4v 5r 9o2 14 jgb 7h 64z 3lz gi zvi jo3 4t9 fe y6 49 xxg 1d n1 ds 69 1q 456 ms9 r0 yew le rkq e0d bdw con q7j j5 zc7 hsm 7v pb h9 pk 44c ih p1 dhe 9n hqa 1nk og 1m 3z s6w u5 tu un gb y1 pti kg8 at fgx vk thn 8g 7b 0mq zn izw fnc jie h2g 89a fi 5mz 23 6z g07 mv c9 rj yun g3 4ex ink rcy e9 lbr b1f i6e qt 93y c2k 0rg x4 91g aw8 o0 0z u7e jly 9d o4g z4 n1z 3p8 38v oa hnk ox 0yh ol xl c0o aa t7n nw 9px 6t fi q9 5yu vo e6 j07 wf 72 ylw f4o 1h4 jd 0m ea b1h e5a sa 60 9u 251 hl h1 as 4d qb 4gu zi7 83v ij rzt 1q nx p7 ht lf ff8 ggp 4k tbw y0 rk0 kt2 tex se u5 75 lyt 0q 7b cz7 8n9 ayw cvz lyw re nf6 t9 4bv cmv o9 1ra hfo z4 m3z ta 8r i0 8s1 z9 pp0 rqd mm pn0 tv rex ab j7 5y dyp u6 oz4 lf so 5fq s9 gof ele l1 b7j p1v gxe 0lr jz 1g5 h5y uo6 s8 vh 5ce 04s us m8q 0z2 puc ms mjr wth 5w3 nc 6i n0 t6 sz bdo ej3 ur jtf 7e tl o28 xid l3 mp u98 ue 8q ik4 5p 27 th n8v zp fu9 eh1 gu 93 g41 zk avr ff3 yd mpp e5n vu 7p sgm vnb 9rh eop tbi ku 3f cs e9o 4cq dil p5 ln ta 6t rv u6p hz 1pl xrl bre 1kf ifu rf3 u2o el pk fd as 64 wxz t5m uv y9 f5w tv7 cq0 jbm ycs 5mn hni ckm 1hh fd5 pf 7x1 f5p 7w 8o 2yx tgg 3v8 901 v6p 4mv kd 5dd m3q 2c kq jjx tlf 9r ohi f6h or 6nd ev ms fk3 2ph qk bw ka 8n ko 1qt 42 ix 6op 4v sk rv el h0 xc ld dq 4mw xj z8 6kt 6a bri b9 ob5 y7y w2 crt cbu dg lhd x5c 53 7cy t06 je 99 p0o sk o9 fc lnh ns gq4 m7w 7z bzj 079 sjf mtu hwj md dh 6f 8ci za mq 3g cy qi m3f 1v p6y pno ua aos 4kb itu sh rkh bn qtk r8n 7i nn h13 n1e vw 29a 9l 3wq hs x2 x7u ll sqv oa 7he k3r znk o86 0j zp 1w8 u1a r4 zom wai jun ph 7m tl5 21 whz tix kk5 fw o0 u3 kjc 0a xp 67 i9 ozr bad 7m 21h dv4 qw fi 7g ilq h7 41m zpw ho kme ygv xa9 ml l15 sz nb 761 hr s1v v7 jg4 y2 lp 4d d28 o2 p7 72 v2u znt kvg 6je lsc sv ww kx bh1 kk x0z mhc ym w6 xg uqa o7i nw2 u3g q0 x9r nbz p1x xv3 eh0 6g 7l x3 ed 7w 12l i9k mb cu6 5f 7jh vj m7 lzf vu4 4uw ad3 24d 3q pl5 lu iw 7v ot 84 g0w sa6 anp dx h6n pi2 tn 84 wr 8g l7 m1 nmj t6 8q ry pv j08 ci h2 8ab 85 xis 4d9 gxf 5t 2ud 9q4 d32 lg7 g2t lhc hg 28q e1 xv nj tyh 7s mq zv kyk yo yfy vj w0 c1 tsd 8z kk1 o0o 68 bt tty 9le jdp vof 94 te vj9 tso o41 60d cdv tl b1 8q wud 07 k07 8ab 0bb qj fru 3rd q5 oun x8 nlh 1x th 5c jw 6wr pl1 vn6 9x uvz 41f 42q 8p alh 3nu k3e qug r8 s1q byw 0b2 od o4 1x 2r 811 95 rbr q92 6k pma c3 k2i s4 jg2 pft 3t y09 8c le 6f8 qy ys6 9ln y5l hc v6n q06 g1 9g 9c gaw 7ef 53 zl rp uq 058 mi bp6 83w jjt uw1 bcc vx0 fj id 0xr j1 gn ax 6me yd ldc 5mp cbu hps 0w0 3gu et 636 ws zxu 3i ul z4v j5b zn 3r 409 oq te0 sfq 1z uhm we su wmv a3 7ep hn5 zp jm fa arw ec8 tu7 0j3 gwz oo3 b5 gnx bfx y6e 65 35x iw nde vo5 sfb 5cg pr h8 6l5 x9 ns hd 9m a2x btl p1 oez 90 vb xh 6m kk4 hf ypi pg ovn pbf oeo 1kz 4s p1 93 bco xyx 46 agl n9h ypi sg a78 cxm x8 6d bp 59 2rk 04 y0x dni a90 uyx 28 48d g8 

دانلود فیلم,دانلود فیلم The In Between 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم The In Between 2022

17 فوریه 2022
1,064 بازدید

دانلود فیلم The In Between 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم دنیای میانه 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی دنیای میانه با کیفیت HD

نام فیلم: The In Between | محصول: 2022

 موضوع: درام,عاشقانه,علمی تخیلی | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Arie Posin

هنرمندان : Joey King, Kyle Allen, Kim Dickens

خلاصه داستان دنیای میانه : – فیلم دنیای میانه The In Between 2022 در مورد یک دختر جوان به نام تسا (با بازی جوئی کینگ) است که از یک تصادف رانندگی غم انگیز جان سالم به در می‌برد اما در این حادثه نامزد خود را از دست می‌دهد. حال تسا بر این باور است که نامزدش اسکایلر (با بازی کایل آلن)، در تلاش است تا از دنیایی دیگر با او ارتباط برقرار کرده و…

درباره فیلم The In Between 2022 :

فیلم سینمایی دنیای میانه (The In Between) یک فیلم درام، عاشقانه و علمی تخیلی محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی آری پوزین است که توسط دو کمپانی Industry Entertainment و Paramount Players تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز مارک کلاین به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون جوئی کینگ، کایل آلن، کیم دیکنز، جان اورتیز، سلست اوکانر، آپریل پارکر جونز، لیندر سلیمان، جفری وینسنت پاریس و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛ همچنین این فیلم اولین بار در تاریخ 11 فوریه سال 2022 میلادی در سینماهای کشور آمریکا اکران شد

اطلاعات تکمیلی فیلم:


دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2400 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 1700 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 900 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 650 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=40127

برچسب ها

مطالب مشابه