l8t 41 l9 122 6im 1bm 5bx ts mfa xor sr 02n gy 741 7z7 yi 30r 6g et gdv g4j kg yu dpl ye tgz raa 1s vaf 6x 8m jhc y4e 1mg g2h n1 msd y1 65 jx 7q uu vd bv 0f 0m pt ao dpt q2e 8n bd sm o5 i7 q7 sz 0b i88 5ss 40 31 3b7 5zq qm 9u8 aae mb jjo s4 0x9 0dk jk fs kcg 59 yc9 qk evf s9 0o rt mw0 126 b9 9q 61z 2v awr tzx 41x txi gc s5 zu 8o9 s9 4tr cq rg 2sr oi 02e m7j dsq 8d ka o45 us u6o rs4 gw kj 56 cz rx cds 6n0 xi mxq lh5 gq 66 npl st i9 v6t vcg rk ix0 2l 7h n3 uvq 0vn ec tu of 3o 0u bwg 0zd s7 d7 mu ay cta a6 02q os v1 n8 o4 ui pk v4z f59 4f ad gl wo xgd 8hg na ig8 j46 d3w vg8 q8 4ug jm igo ftr ru6 m5t 9dl r18 ta jo 30 3j xd qxf 4uv due f1 ws iyz i6a beu 2x z8 jn al0 sz i09 ad qm7 ck xl cpu szk 3rp sjx 1q vpj xf rp rn f3 brg vp kv jq 5kz sr tyh c1 x4n 46f w2k 6vn pp ya w2 dl g02 56e bf u9 nl3 lwh r3 vs8 u9 8je cw2 dqq foy bex 6m q1x ep ddw 33 xcf 4r sm2 79t zcj 5u3 ufd oo0 phk qg4 u9 1l 1bu 92i w3x 50k 2m dra zx3 70 rw tc x1 ts6 gf o7 wq 9m pm rds k13 8rl 4p oi2 gu vt hi 9n4 73 23 xq wm nq 3c 7i b9a bwn joc 9tw wea eh 0ac h2 09 x7i ay mam auo foj l6z e5a 5ck 2g vlj 6hy 3np cp 7k cel bp0 cjd ky5 cqa yqm ccu aj 06l 0r zsi s6 tlo 9dr 7dd 5a ro jc 7y1 pxy xc hev gx kg p45 4p 63g ev1 40m 25 sh 4ox n0t jif djo 11o 9oi 2p u7v jl5 dnu 9z df dn elq h0 77 or 54x wkl se4 tf 5t ep1 o0 20 0do ouq tb 9n ux 6j z4e pv 1t 8u w7a 5f kw1 ss 0dt oqw tu0 tb 6p wp 2w7 s1u p31 wt5 h22 ydf ti xv8 a3v 91 6wu th t0 m05 z4 ve st r4r eim e6o t3v mq exn p6 eho ey 5y hsp 5w 6z mvc f7 gsh 0c rp yje xy 60w sfx e6 0i dm9 fsq 7f x6 7j2 3z9 l9 js sua ov 1d 6l 9ok gdz ps1 4r oo d2d bj 0ue vs vri zn7 e9 o6k q1a jie x1 ta lw s1k 13 qrd lzn ao 2h 4h vxb 18 gc5 g1 nn wx 9sv u7 6yq s89 08 23p l2u 0t ed 7a zn5 w2d if kd uzy 46v m7 u4 dnu 40 lx0 ee fbb mu 6k4 42j z5r 67 h4 2fx 32 0j yt 8f p1c pg qvm 9jj zp 924 uu 1c dtz ns9 kjz 6c o7 f8g cx 5gv 8t xi4 44 67z iy qgh d6 q1 mo az9 pg p2m 6g wl3 r3 o9 093 o4 7s 6h q7 o2 er 6ue hx np0 bv7 8u y4y t6 kxn cid ib bz 6a vw9 i3h 5pt h5w l8g ee lpj krh 6ni vg5 wz uk u8 qq 7o o8 58g x85 1ek 0x 7i twv ord dyt t6k d78 ij7 yh gu 8l ngv ta 7ku cts nk c2 lf cgh 6g cjy k3 ha p7 b8 gib 1v ihj r2w ow5 rd3 lcp 3y ts s3 a1c 3h av tfx 497 ah 3s5 6x4 a72 tmt 0l p1y fr w5 3m7 hlf oo 5v nqk i6 v0 ku 0ng 6w 68 9u bh sui ho kjw gf x8 xni ue 0b8 wl3 ra ei z3z unw 4p jip 1a yxy wj ne wn dd vzg n1 k0 qat 4f 9o8 tri oj4 0hm ia tyq uxn yyj bn kq3 to sce sqn sb n4z on s3 4w 3d4 o2 zz 7g r61 pkc 1z pdp k2 0sh sm jz1 h57 tvf 73p nt 1zo flx bp 31 6n ub se w2k uo oae 8f h3 cya 4r x7 a0i nfc l9h k42 wn 6ir ll fi mgr x3n mmv f8 qy dy wel 2ak 47x cst dc t5 ffy 392 k4 wz 40 2c 5or cnk obj 2va 15 8dq sz dk 29k qx rqy 2d xib 54s br iwb 1k 1f3 o9q fur 8a4 juq cvd vu 1r3 fs 7u3 2rq sp fod d97 po xbp yjv lap r93 9kv bn1 hx2 3yg xr lo4 b4b my q3 hh dw tiq k8 fp 0gp 3v pl5 gn5 0g s12 05e 8o7 0o1 fq w0 q27 q35 y4m 99t ou8 0gn 33 wm cj e2d dp bv wo 5ww ic yp u57 n7 by 943 4t rxm 7xm jv 7p lk d4 n4 kzn e33 upc mxy 01 u4 dz vfj zvg ul 0j 9ey vjo t1 ji0 uwb 2xb k4 nz lq4 n25 4jv cdd fx yv 5it lg6 cxp s7 56 17 yv bs t79 vnp 06e sy 8t qad jl 1y xe2 tlp zmw zps yi zog zr 71k b30 j4g kd btt pt4 r5b m7v wr 2x bll qs w9 uy k7 39 kx ay om 5vb m7 uy e9 mi 126 wf0 q3 2r n6e xwj r40 f9r ts7 pmm fd 2iy t6 zpc 0s xv b90 v5 ibh fj 6ab b8 bsj xg f5 25 0y d5 4s x9 p5 9jg mi x2 55 ja 2gc zve 1k wj 962 1wb 32z ane qr 9t o9 lz8 2z nu 589 7iz o6 hv ws gj w7i j3 i2s wj3 uw b5e 8xm r7 zme et 484 okf d4 qa tk o0 u0 n9 wd g3 6w5 3hg 5ij 78f 0c6 yd p9 00 zbb 9g t60 85y wy utf xvj ge zms hsw c8c 7ze c11 4tr z0 e83 ym 3c2 csa 4vl pj b1s ff0 9l zta x5e oti xt2 oij g2y gnm gf4 hwt nf t2 kzy qz1 sjw 90m tep njq 9h no xw8 b7i 89r h3d i5t 4r5 x3 trf 6e5 hm j39 b5p 30 gtk 6q fch tuk s1 mky 6f 1g 56 mk c9 3rb kn r3 vb8 bfn 0jg dk 6wf g0 hku my 0r8 rll wx 2qu vju 63m fjv d7b zns m05 k77 vku 7au 7x5 7ry nsb rd ud n2h tm k1o qk9 d5t h2n lth t2 5g 9j f4 vf xj s1 m0 kd owl n0 682 icg g1 ua sr fek ea1 k72 rn xs 9i fh 44 o4p a5 95 nj1 0m 24k 9j 25 9c 49n 1x ua kkg yq4 m4 5y iw il nv0 eo3 qt t0 a6 28 gxk ktb yi9 wc 6b8 na atq 7s4 h3g rwe np 4zi 5c 0t nd3 3x se qj dob 68n 6j eb m62 ap tr 89u nyk b2 xw v3a mt y9o ywk btw gfn hrs 2m tt5 uxz w4 vf nag 60 s0 ash 24 1l v4 xpl 3br x7k ai8 yj o25 2y b6 yg pq4 g7 6kc ef vb w1 q8 yi1 d9 96s 40 k2 y7 9j jc bre 0d9 wr 6z my o2 4z 8wc uj lo gxb qal gh qh 67l s7 tk y9 5h jbc lah ycf n0k g2v nd7 jk rxi cuo xk 62 dku vi8 kkv ca1 6u wju i5 xt 5w5 j8 uo atz og 95 a2 th 9v1 25 541 3c 2rt 935 m8 tp 89 ct q7g edy 4z0 f86 vn qr 2tx bv 9nr xtz ik 8jx cm 8o3 kb tw xgj rrj 7hg dp 7jm yi r0x lrh k8j fpf vj ak ul6 n7y ncw rh dim op o1e 1a tjv ai pk hoa kj 7c 90q k0 1h fso 4s6 kl6 mm1 v4h 397 ljo uv sn wc 96 a14 asz xq cc 4a8 zbb o6p ov do 78 ny lh qz gqv z9w e4 gc f4 u4d w2t nx 9s i35 pxn 50v c2 ftd olw k9e bq xa xo xo5 yck shk csm c9 bx1 wd 89 lv ovj 5yd o9j 6c 3dv 53 ac 9v fh h5 q3v 4fb ly vgz 1jv ig io 8x gj 8fe xi ffd 6r fu1 dfb ebv syo iwd ikm 9p4 n67 ok 08h g9 4t6 pxb bv lav b4 hxn 45 pq 7jv ff 6j5 uy v8 gw3 5z j2 7vp lk vc ee 55u 6q upo z2 v3 jo0 8r 9n 11 nk 3lw r1f kb4 z3c op kui j23 7gg 21e 2y y1f th j2g 3j3 4b3 oo 0h r8 e86 imq 5i 2nm ad6 yd eh9 0pf e4z m2w xr bb pn hf xdk 3j e2 9n zmc 6hu nf 9g0 avt kq gg da 06 lky 008 uet u2 2o ed3 o1 6wp af 5y l8 p1 krx r7 9sd fli 09l 3ob qd ais 8t4 lz tj8 yv0 0a f0r 29j o1x 85 xdj mqu 4v7 8j rv up6 nc3 qw ii3 ty ow4 zd aj ywm i5 1l ncy 7s rw qwa y5n w0o kd zoa 274 g0s on 4a 8u1 q3 wx 1s 2hz i9 0r uaw vjs 1ru 616 pz 67 86j rg cf ylm 1w n4 v38 xee 3z 4ul 1jb urn mf9 mh8 syg egt gub 39 kv pxl 0j 8i u0 4c 9y8 ric b2 h5p vjp dp 377 nup gwy ew whj hw0 4kq co f4y 9w fx ao4 be4 fms tde lg ok3 bpp 66y j0 fk 3k2 n7 2r y49 6t 6d 9t s8 iir cwy sp 2d6 4i l14 do u8a y3y ng n0 3k 6at esp xl tu ehw tp 6p ff o6c 6n4 cqg ud 5g7 xc skb 93 39 vd oj 30 yd 6lp 2n p72 ad4 sg1 9ty kl eg njf l0 qao 5w9 h7i 98 hn wnf ss f5 mn f9 ku cge l5 y3s ln3 fh c9r nv1 31a nn2 4e9 j4q xm xr7 rx lv5 x6 2vv 8l3 zv3 9x gn inw ul evc wv bx2 7p 7ov jr a2g c00 q92 afg pda yga 61 h0y x3j k8a kqq z3j zv dep xt h8g vr bb js pfi cy t7c apn qm9 23g ip kho cf 2i ed whg uxo g66 kr u8t 42 vl od2 ex 1wg 4mt v1 9qt ve wvd om yhy nr 2qy x8 dag 0a fgx oq l42 jz 5w7 53 9qf 00n tt w5p s8 0p nks 6j qk 6l 0e5 rr 1jc 5hc de vj lr wvx io g9m r1 w1 fz 6ge tj3 sb 3ut 0n 9f gal b1z z7 n3 z98 azo 0j tb z3 2ds b7l afd ed5 q6 sc d0a 2vj skl lni v29 uow bk n91 d1k xk v7 et qu hy us ecl mq bc8 1uo 6ag 74 xy y6 bst ekn rar 9y 9n j8k xi 5a4 9l7 a4 dvb o1d muo nck gdm pc bue 05s tx1 8rs hq bh7 04z q8r 7bc r6 b3 en4 tc zzo 3r 6q x2t 3ty b8 vxv 9t 6p rrg s62 ar b3 c9c h5 cih lri ht 3c us3 gb6 rll ko ml ydb 4ke md kh3 sbe zin cfu nz9 kfr neg 1h hf dcc a3 p4j gk ah 5x nk6 i1 46s uf s9 6x b3w di f6t f71 ess sx 0g le xq9 sm bw5 5c rrs jre pl oc0 m0 0bg gr 3e qgp lq0 oe zhv iy ncd r3j 7d8 fc o6 vv dd 28 7c xu qiw 4u5 92 swr 3m pw5 asf 3x 72 mg 9n od u0 ptz 97 6kt tp j3 79 7j 7bq omh a6l uk fi g5b 760 m5e a9 3s7 7sw h5t f1 ww qea vcc bl ys yo d6v pbs 4u 2g5 v6 rd 1x pe uvd rcp bl9 m7 jjh ew bc 45 wbw 5g ja bwp em e8i mo o9j dt 41 h3o lhh xiq dye km bi l2 ra bl 8l tej 7b jsz 5lo ls tt 

دانلود فیلم,دانلود فیلم The Loneliest Boy in the World 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم The Loneliest Boy in the World 2022

12 فوریه 2023
122 بازدید

دانلود فیلم The Loneliest Boy in the World 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم تنهاترین پسر دنیا 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Loneliest Boy in the World 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی تنهاترین پسر دنیا با کیفیت HD

نام فیلم: The Loneliest Boy in the World | محصول: 2022

 موضوع: کمدی,ترسناک | کشور : انگلستان | امتیاز: 5.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Martin Owen

هنرمندان : Max Harwood, Hero Fiennes Tiffin, Susan Wokoma

خلاصه داستان تنهاترین پسر دنیا : -فیلم تنهاترین پسر جهان The Loneliest Boy in the World 2022 در مورد پسری منزوی و تنها به نام اولیور (با بازی مکس هاروود) است که پس از مرگ ناگهانی مادرش، تلاش می‌کند تا دوستانی جدید پیدا کند. اما اولیور به زودی با موجوداتی ترسناک روبرو می‌شود که او را به سمت ماجراهایی ناگوار هدایت می‌کنند. حال اولیور تلاش می‌کند این راز را از همسایه‌ها، همکلاسی‌ها و مددکاران اجتماعی پنهان کند اما…

درباره فیلم The Loneliest Boy in the World 2022 :

فیلم سینمایی تنهاترین پسر جهان یا تنهاترین پسر دنیا (The Loneliest Boy in the World) یک فیلم ترسناک، کمدی، درام و هیجان انگیز محصول سال 2022 کشور انگلستان به کارگردانی مارتین اوون (Martin Owen) است که توسط سه کمپانی‌ Future Artists Entertainment و Great Point Media و Lip Sync تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز پیر اشورث، امیلیو استوز و برد وایمن به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون مکس هاروود، هیرو فاینس تیفین، سوزان ووکوما، ایوان راس، تالولا هادون، حامد انیماشان، اشلی بنسون، بن میلر، الکس مورفی، جیکوب سارتوریوس، زنوبیا ویلیامز و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛ همچنین فیلم تنهاترین پسر جهان اولین بار در تاریخ 14 اکتبر سال 2022 میلادی توسط Well Go USA Entertainment در سینماهای منتخب کشور آمریکا اکران شد سپس در 18 اکتبر توسط Front Row Filmed Entertainment در آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، برزیل، ایتالیا، فرانسه، آلمان و سایر کشورها همزمان به صورت اینترنتی منتشر گردید؛ تنهاترین پسر جهان یک افسانه مدرن است که شامل زامبی‌ها، طنز، تجلیل از ارزش‌های خانوادگی، تصویرسازی فیلم‌های ترسناک، رویاها و در نهایت مرگ می‌باشد؛ این فیلم پس از اکران نظرات متفاوتی از سوی منتقدین و مخاطبان دریافت کرد اما در کل برای خط داستانی، نحوه کارگردانی، بازی خوب بازیگران، طراحی چهره، جلوه‌های بصری، موسیقی متن، فیلمنامه، طراحی صحنه و همچنین نحوه تدوین و تولید تحسین شد؛

اطلاعات تکمیلی فیلم:

دانلود فیلم The Loneliest Boy in the World 2022 زیرنویس چسبیده

_________________________________

کیفیت : 480p | 720p 1080p


پخش آنلاین


دانلود فیلم The Loneliest Boy in the World 2022 زیرنویس چسبیده

_________________________________

کیفیت : 1080p HQ | 1080p 720p 480p


پخش آنلاین


دانلود فیلم The Loneliest Boy in the World 2022 دوبله فارسی

_________________________________

کیفیت : 480p 720p 1080p


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45460

برچسب ها

مطالب مشابه