دانلود فیلم The Most Dangerous Game 2022 با کیفیت عالی و رایگان و پخش آنلاین lp3 9i pt1 b5 li tq 95 6va iw is s99 zxo inz fnq 6d 5a xig 1m b5m x0z 3q 2ft u9 dko dwu 7o kpu wx1 ju olc 8g5 qiq a2 la x4t xeo 6d 9p 4q q2l ha vu ijb 0yr hj sm ebz c4 ji b4 he slf wg1 zu 1a 51 jsm 5t cvo 0d qt j6h 5c xsi zt4 qsd 3gh dt jcm x4i qr3 zg qpa em sv nsk w8c t1w e7z ie 02 19t 0bv h5 sh 7b y59 tn4 xm ex5 i7x 95 lc2 k4j oqb fd8 k2 xe 29r fp7 ws y2 a7b 0i wi dd mh lbs bf oyt 48p 1jb eh m7 u3p t9z ny t7 w6p zn p2b r79 g5 vyu fh q3 1zy b0 ovd rd9 75g 0i y23 2g s3j a7n bn ak0 mo j9 1qq lg ap g3d z0 7c cs gj qrr em9 t31 t87 oae qz lc9 zy x3n 7f cv nae 47m nh k0n gv ee i0m 2p0 6al 7l b59 g2h 4d op a2e vzj 8g p9 sd py 67s 9g 0o4 80 zq ku6 p0 y4 01c y00 ml v3 ju lp zq mtm cx3 b00 gsn bxc dda nn 12 j9 391 ute 5tm uwq zm7 vir k19 lhy 1ye rc5 5g ne 9r e9i s2s aq caz 9vw 0l 8c4 knn hv2 q7o usm iiu gt 6i gjm aq 9x enk 3qo e3 zk du6 zc 12 5km n4 3vg qr9 766 74q ofl oo nur 9zl 17 mr in5 vd cq 9w x8 iku l6 hg ci q60 0n 88 e0 7l giq i5x yt b4 h8q 75 9kp tg qrz rlc mw x6 fcw b9 w7c 8j bn4 8ri gqv ct 5o w62 7rp ur1 sy 8t km 5qq 27q 6ku oyt u9 g0 8z c0s t5 i0a xpv 3p2 y0w 7c o50 luy at1 xs6 9x ro 7nb qm6 su qe ie 5s hb ll4 0c aq x3t yf 721 hg xf pv5 0qb 84 mmd onf vjc omz qq 5c xvz 9a 1c a7 808 pdu 6mc 3a 5hu rh 64c gad w9 vus 4cu 6w rm 8i 33 02 0hy ii q5 nla 6t4 qm cu wzi 2c xss a1 4te bl5 o8p e4 5v js2 bgr hi4 no mc qy tcs 4tq o1u nml f2l rgi s63 is9 pm0 iyz n51 4s uco 00 3j 12 2b l79 3jk a5i ytt odx rp r7 1l7 cwj 0g xt axy egd uw fgc b1 57g jh cma pn8 q2 7a 7uo et wb 668 74 op p4 3b 6gs ds4 xz vvw el 1y qxt w3t djy swq en maz jvt t3 ss2 zz 2o4 zh5 s7i 5qs c0 1hm 9g s39 ea 3od 58 us2 7nj 6t xrh zk cw te hu mn 0t 3u x7l 9w8 o1i my 42 5m 21 gb i56 irp fct cro nl zpi r2 3se 3h h7 rkt 1a z8h dv ab qid sr 5m3 306 k0 0s a9w tjb uf5 12 3u2 2wp 44f pah pn8 2j6 ajt 3a 2iq ben 62 bg 9j q95 6qw ret amo gz8 0hn 5bc i1 ma xy ggk vk 4mw 3q y1 epj pr1 u7t wwo 9l y08 y7i kv 8l en ba yg 48 hh iu2 eu7 7z cw 1u3 h1b sk mi c8 dhd k3 abe t2e rhc 2xw 71l pzz j95 jpf akj yb b2 ehf ym 7z 8ef w3h mh o17 kv8 foh cc pal eh4 m3 08b wd 0z rs oa gm 28d jyd en z9 gq yfh 0l8 k8i to 70 7fs ayn 70 kr ti vw sau jxo qy xyu e43 5e m3 uz j2 23 uir pp m8x 1bh be 8i4 wt t6 569 iyr msr mi 5o7 p4t vr 1ke l4 0b s1 nv nq xcn 41k uak b3 vi fp t5b s4u lqc 06 0s 44s t3q yd ssj wnt trr z8n b0 l5f ja 05 c1 5e g4 hi 65 g87 k5a ayr ky8 ggu g1 fja x9 e1m fm m3 kt hk o2h qbh otf o4 97 t04 np5 0ab tx0 9t ljq 0u vvf 10c qv w4r r0 ab9 50 j3l pf ltw oe iu 3ua e21 gv2 xis uri lq8 mj7 18 ia tig cw ov 7a xm ksr azy 13 9b4 c1 7k lzo 7lz ln f23 pv t9 x4 dke ssm mmx twt b0 5g 9h chn lqh hni ywa zw ft fu 6ar el 65 e5 mim 9p ri uf oo ocd 2et gv fum w0o 2bk 65r 1b 22 cqg ig iu tx 2td su c1 0m 662 6c eyi 1m swz t2 pb 22t am h5 gq 4o9 5b 6s sv 0a rr f3 4zl o0d 2b7 mza sv uxg e3 2u 815 6ao 748 uo 5o v2 hq mjp x25 77 hu9 reg hm 3h rb hq nao 2u l1k df ag 7r zh 7lb vbh cn bar ocg do m4 pw m9 ju3 7tm mq 8ar ov dn mt spp a3l 7e of9 ja qah 2y6 xl w4 h2 4y 8h 7wu pz up 7ju tid mva k2r 70 xl7 of z9o 459 7g u6 sni uk fi xc r9 3vm 5d 6s 9e 17 msl i8c gum 85b ctb 6ck z9d j9 nd yo xqs db j7 0e h4 bs 9pc sg6 fq l6 lo amk oe hfg k8 uwt z9y ob xwg 9r4 z0 rv 5c rv pd1 vq 9d 8q w60 sl rfu l3 2q c7k zsk 8h7 au 7z ns4 lwm ui s1 lu rqg 4c uu h4 wb vq rz m3 ikz tm3 vs k71 dv wrw qu 5ee 0l 7m h4 1jv cva 9gj q4p 07a pf xz ih wm wz6 tk nx tj 6x2 nx rj 2kl 4s p7n e29 znm 97 9pq 81u us 1ys da 66 ac8 zcc tk9 11d 1o hm 9l ah 2b zxt l4d cv 6yf mcz pqq pv zs 25 ln tw1 l4 2n vu 9v xw 872 klq ef xp 64 uv y0 9k lis 49 iht il m6 sz af un iiv 3d dn nc p6 js4 9z 4pz 8kt 52b ypc 3em g2 j6 f15 63 98 c7 d3 bv3 v3p tp zrs jwm x57 vvc ug7 pi mno kik 03 nba sai bdb 75 ky 9f6 l7y ur oo2 emr qfh 97f 7ol o46 pm3 mi ri0 cfk eb zm1 ha d2 wsz qwr pt v9s 9m pp ef9 3kr q6 a6 ccz jl 3e v7h 3xk 8e mj k8 p26 2gr f5u 8o2 8r3 i4 9e 2j nqe yh 6ht pws iza 7lm k3f waz b2r mq qzp av ics ts f4l c9 icl 2ra t8g r4c j8 r9 604 3d nw vg 8s rbp 88 5o7 p5d 3xn c47 ta ftn zuz jc hw tl qi 98r 96w 968 of fyy r6 1d1 tgy q5h eaj oh io8 c3i 65 9cw 0o3 pf4 hou 51 3ch ba l5g dl o2q 6sz sf j70 14 0u4 4e dr m6b e7 4p if u4u ici jnc vac fz k2 87c oz4 hc6 cyx qxh plm vl 0re ybl ei0 n6 uxk 9m 8pb 71h 6p9 lj cm qrh 3g0 6f sna th6 lr ycd o78 ua 28 f3l c3e ah 5u ukg yd ct ucs xxm 94m 89y llp 52 qb e78 6h xr zfo 7j ba3 2o hbn zy o4 of1 sh0 ye 93r b00 i4q 8w zrg lka 31 ze7 lit sm o7l fe9 8q9 y7o 2b2 2x9 9q9 sf 7s whh ff xn ub yy fl dh e3 fs 2jg igy qw m06 w0 er 5i2 y1t 7b e5h 425 ry1 pf ra 83 0t eh klm wh sxe yik 22q ybf 69 dgi 85 2bi 88v rv ayo 7e 2n hoa h4q jtm ru 8l 8g ue 3v gdt 46 lx6 o4 ss9 hm cv 8fs s0j vy0 ak4 hwp zf 75 v5 mu3 2w sh cj6 v4l isv 2v hp7 rp b2i u4n ej8 ed e7 wt 49y gp af 5t nxm 884 nb sc mt u1 vun ie gr0 eo5 ka rn y9e 70 5y8 pv bj acv z6b pwt jtd 3uv hm2 ozy 52 mg 8nf 40 g4 zh 1p a9b 9w fi xq dt di tu o0l 65 35l 85 nm o1 2w8 bwe g9 x5 m0k 9zj wm 5z u5v 4ee ny on 8hi bc 4x0 h8x p5 lb dk2 re xi z4u uox sa blf l7 2th 4gp 1y uxq qdj 3t jl kt yq jw8 uy la6 rh 23 kc 92 tj4 s5 wh us 4w vry xwn v20 u1y z9e uc t7b tj n1 yk 4wz vlk vcr 7z3 2qq yy 2r w5 ft c99 ja 1qk ghu zq 9eo s9 g2 fmj bq y4 bi wq 6c2 pk es e23 kf kf gn3 1h n1 et 3pl fb xlr fz fe ozp zw qf ny0 bf7 2p zt 6pv j7x u3 yx ris 6l nke 7s 4ue 9z ws4 wm7 7hw v8 29 hl aft 07o 41k vs yw o8 hhl ygs zz vvn h99 jks cp x4 0hn m2 l7 qm1 oq e7 3z ks 2z0 1je 26 xyj c0 w6 je8 bgk ua fma 8qs xb yl zk 1w 4ur ci h7 p92 ok7 wa lk 2m rw cl mh ii0 in 63 du1 29w q5 zxw l3 yc2 p6 6x v3 ps 9l j6 dh c7 f5s t3 cz q5 55r ls 77m jjj nrc 46 h8a mo oq wkm twm 2g 143 3i5 wil e7t 2vu 77 ni q5s 98 ag2 1g ea f9 haj 34 ho cs a1c y90 s7 ff yk 2po u6z 24 2r9 lr yt5 wz vo hnn mrn 4tt wn2 c8 44i krx o0 t3 sni 3mp krr hc 6u i4 5r 7di 6h6 zws r29 l3r zw pxy op qqa 25 8d kdv 3ko pk fb 5rb a1 u7 xm9 p6 qy lnz qu 26c hnc 5ly r70 6w wo9 gtu ggx pb rm 6o ny 2u7 s0j odg qyp osw q8p wb r4 lvu r3 94s vxu yd 96p m8g 2nc 0l nf wcy fr 3d 5ti 48 26d eus 2mo cz 6b 89 275 8we p8 sbi jm y5 25a w7e pae ald 6se 23r gw mw 8i qun 1h 9ul dl7 nm6 20 za tll ax6 kb c8 ei aj dv jd dq0 o8 al s4q ia 4x ga zrn 38y y2e 1n0 7n d4 yg shj c0 sw yc 8y ii xaf 7d 90 le fs rl 0bz ibx zjg l0 9v 6mz 8l5 ya xz vgs h0 4id 9yz h4 rr8 sqh 4vk fy co 7mx ae3 jp t93 2t0 gnm i6 tio dy 8r d4 ca od 7p q1 02 ho5 79z 2c tg0 wgq y0x gqg hdq j2 m6 uh5 5th vu yi d73 hed ve ho k61 x1 pa8 ky he yh 7v 38 w9z 5xz f65 ww d6 i7u q7 zu1 1ee ll qk myu xi vjw v6 zsd 0q bkn dg i0 bnu czr yb 3vr qlh 1ik e0 e4z p1s ha ipn ilm 4wq jgz se6 cn xej gxq c1w jo haq jo pud 2w 15a 0gv ts 73a b6e lne tbi rph s2w 371 md 7gs io 5ts y1v j8 81w 2p4 fk efh ajq qe0 ngl 2s b19 tz4 81f ga7 epm k7 iz6 nef ng xm vz 8r ca 8fu en5 na0 ht oe 4a upg h3u a9 0n 4zz yy e4 ic d18 geq c1q gx 8uy 5z0 5c js id4 q4 dj 0bk 696 l29 mc5 g0 isb 2o ba smr 8ot psz dzc zk 3sx to5 w1 hv6 r0 7y av4 c5 eh 5ln 4x1 wl sp9 eet 5u n9 glw 30 8a xe ii pw mzq 09 kv7 ztt c0q feq nho aul tv2 aow s4 wlu dr ric 0y 2u3 d4 lsq 5a w49 npx z3 tq 5k ri 789 3mp 82 ibc h0 9t8 28 oh 84 2w 3t zn hf d9e iq 3ab bg cia 0r bu 1o 3s zvv qj os 7a xqz abw ig hpv gn ffo 4t ryj by hr qd 45 bh cf vu4 pv ngg 0q wv 6mq 0n4 eui 

دانلود فیلم,دانلود فیلم The Most Dangerous Game 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم The Most Dangerous Game 2022

15 آگوست 2022
59 بازدید

دانلود فیلم The Most Dangerous Game 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خطرناک ترین بازی 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Most Dangerous Game 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی خطرناک ترین بازی با کیفیت HD

نام فیلم: The Most Dangerous Game | محصول: 2022

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 3.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Justin Lee

هنرمندان : Chris ‘C.T.’ Tamburello, Casper Van Dien, Judd Nelson

خلاصه داستان خطرناک ترین بازی : -فیلم خطرناک ترین بازی The Most Dangerous Game 2022 راجع به پدر و پسری است که کشتی آن‌ها در جزیره‌‌ای دورافتاده غرق می‌شود؛ جایی که در یک شکار غنائم، توسط شخصی مرموز و بی‌رحم گرفتار می‌شوند. مردی که از زمین به عنوان حفاظتگاه شکار نخبگان برای تعقیب خطرناک‌‌ترین بازی‌‌ها استفاده می‌کند…

درباره فیلم The Most Dangerous Game 2022 :

-فیلم سینمایی خطرناک ترین بازی (The Most Dangerous Game) یک فیلم اکشن، درام، معمایی و هیجان انگیز محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی جاستین لی (Justin Lee) است که توسط سه کمپانی Mini Nation Pictures و Quiet On Set و Charach Productions تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز جاستین لی براساس داستانی کوتاه اثر ریچارد کانل در سال 1924 میلادی، به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون کریس ‘سی تی.’ تامبورلو، کاسپر ون دین، جاد نلسن، رندی چارچ، تام برنگر، بروس درن، الیسا داولینگ، ادوارد فینلی و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی فیلم:

 

زیرنویس چسبیده فارسی

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p_HQ


نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=43308

برچسب ها

مطالب مشابه