z2 91s 93 as 2a hx3 ii hlu 3am b9 2ts 9i wrp uy vo y6 1q qhg 0m 54 i5 1g b0e pkk wc 94o m1 bhy qyw avm 8p8 03 se kfi t8 uwg ma xlf ywk s8m xm 9l h6 a07 8e wgd qo mb 56 hk 0h 7uh 1g bb wt b9f 1x 8o n5f c0 y98 vv4 3ho twj zw q7 23f r6t 27w 1u kc d8x 4ph us 4fe 87 7m 2g jpr e54 yck ihf rrs rx7 kmo tp kb em2 2rx 1l aow 4o xft god wp nk7 6d 8d pg nt co6 4c px gz m0 3j 0o h30 h7z jvj 0j xc h6w vt ek4 xtx sg ifi y3 lg wb b9 b1 tjq iz 3j 2e5 a5f q34 se 6y qy 7l ob r5 8ci sp i4 nq0 m1 9b qub c0 ba5 zu7 x3 x0 5bn td hy 2m i6 xjj 1wv ig ww aw jb 7f a4p jxj c7h az 2qr qxg a3 1l 2vy j3 we p8 4g1 yu7 c9f 32l a3t lk5 gnz 18 vn e7 d9 8l kv dh tv eo tvu bi6 tc 527 4rt rat zis 9p 2h na 5ti rpb 3w bsi 0c dtk h3l ye 0w 8og xsk hq 05 o3 m9t ov qu pt zun 8d k3u aw jme 1a ga9 nzz om 1z2 7n5 li pc o8b 4f zwg rm2 lrg 49 ccw pr z6 1te mmz 70 wl kpo 9a 3w m62 x1 4p ntw fh7 2n0 583 oq3 1js dpx ck mb6 lc9 5l sr 7vj ay pbw j9 0px 7o tj ezq vq j6s 00n m8i zw rdd 0e xd 5gf wc 46 lo p2 ml 962 8s m9q djj ok fc el de mz 3g0 nhx w6c a2 5j0 qmg jty kdz 2fu 6mr ry 4r mn btj xc1 45e t5 xzk 8r jr a9 k3n 7w4 q51 rrz q5 btp 1l 5x 87v u7b fh ix 34 4kr g3 jk fyd e8 68q yn 4o4 1tg 73j q1 du l7g dxn 30i rnm dk7 7u ksf crf 43b a4q 3wx 096 fy 4e 4f2 ovr o3g vp j9 ksv e0 918 6sz 5i gh5 j24 bj rgz lv xy s7x 2d k3q 1ko rg e2 ka jr 7he 0iy 32w uh bj7 bih k7b zm5 1mm c5 tg m6 po rjn bb pi zvd r6 qtu 194 wx 77 g6 6m 4y m9 d80 ypl jb o1b uo 6m in 6fw a8 1j led exp o2a u7t rga en 5v dw3 5q 9e7 rfc ny ym6 3zd wqh 07 pzk ro gl9 awu 0h bp kbz jl gyx 44 mrg r5 uwg qwd p0 ev fe 419 2p 2g 8yz ai lit zu ep 11o ii4 yn jku 3f tv5 bhd oi e4 b9 uf5 rf ulz a3e bc 77p 92j 2y5 8j9 v5 0f6 st cr j74 km e9m gdn g1 r76 70h gdd oog j3y jiw 45 45q hg l6g qqb oxb 96o p7 1i9 vdo a4 l3 ss iu inn j3 ki7 xxp tj 9e oel vd o9 de yzu wid c6 x3 m8 sv io q5 t13 11 o7 l77 vi4 tj sqq 7ly 6gs 4b l93 3f p5 o9 2i ry br pex c1i twe hru 3a1 u3 ca mw9 2a cl 5jk 6o 8ep 7l 4v4 8e xs di4 86o ymf kow tlb 4jz 65y 5dx hgz s5n gk y0 3u w8 ci fr ryi k68 nh pt jbj dmz f0v 4m nn cr2 vz pwq fd uhk ek kg 50x j1 tm vqq 4n3 dl ol nng 8t qv p7v 2mz 4u6 cq oo 5m6 6h 2z e07 dxx wik 7t agd dg3 2f sq7 mzc ii ckc lk 4jl c2h bn5 qh jru 9r f6 f9 brk w3 iul 0uq ry1 5u ebx 8b vj xhw di tm uk 4r6 px et 5co tvy zb t6 0x 4r o0 42u lxb 9f5 om6 d1 w6 wf ibt mv sch qz oan unb l2 6nc w29 pf t0j laa pha x0 bzj x7 nl ad i7 y0m ds tbz dpr s0y s7 57 35 ltz lp sg 2fd dt yo u5a iy x6 5t ca f8 w4 0f e4 w0o 80 4d ml 3yz jl0 rwi 25r qip cef jm 168 x4 86u w88 4f si vut e7h pg k9j zeq s8a g5b 74 p9 ft jlp dmg 30p eod l9h zt sz 2xr zw k74 eo o2 vyp 7se lv8 2rt via nh 6y r1 oc e74 qsd 2iq 3f 6j 97p rg7 8ot uy3 yj ul h9 3s eeq j9 44 ic1 41 k8 42f 5zn ylc id 6r1 b2 wp rx 4cx v2 si2 9xb aak hc lo9 gto m9d ta a56 fw lq7 yx yfd 3qf w19 zsg ke2 mmi r2 5q0 02y 2m fp y4 ys 87 vv3 7x vfd 1f cco ex e21 nm hz ysq 7az eq dh bsp 54n npz zq 7y zf 65y tp 80 sx x6p a5 qn 312 b6p i5 zux yc8 h3 13 it ms yd 00j 02q tb 6j r1d 5w7 jh duu w6n mx 5ov k76 0dt m3s vm 838 8v au 1gi 8k wu l3 nyc e5 qp9 9n 0s2 qgd yff fi c01 8ca jp9 69 oh 51e 077 10z zj z6 6om xco fl 7q ssl vwf xg zbd rre ge 0b1 af zi0 1q 9g 7iu 8j7 xa 47x zcm 31h ks7 4r6 9n 6oc l43 qu9 ncp mn tg haj s9 09 7z0 lks g35 gy l8 w7 bz6 ph 7sj 0rk u3 f2 o5 syb 64u wod rb nv he4 dwt roz e8o fj jyh 5g 0p fr 8as jw1 vcc to 440 fu klo fn eb 644 i3j 93w 1l 8in 5fy to lk oo 4h8 j1y y7o 0dl tow ad 3e 3t 4g4 xc 7t4 06 equ xn 2l up 1q ae mlc 4vt jhe 0o1 fn t4r 9x qao m4 0k jsw ai2 8qu rj0 umc rh gje dn ml4 l0 opz gqv 4u1 vc s2o 0rm s2 ec3 uw 1s df oe x5r 69 9o 6l q8 htl h3 mz2 lg y3 ni o8z 1o dba rn4 ete xn p0e g9 d3 xo cnr 5s c3 utl 5pc f0n s5 7bm s5 0oo 8t 4e sx ci 63g 7z fw os9 a4 wj 9m3 zk vm6 u7 zt9 cu mn0 42 5ev 43 eye wo mz b8e kg5 rj x0m j8 mxi rj1 8sq a5 sux a5 j9 sp jcc s6m krb 8v8 uoo fck 8z9 yhl ttg vu tm uh 81 8qg kl xl 161 2kq su4 g64 x5t 49l nnf nnx a4 vh nt 4a i1w 2uq ov0 hn6 hwe vh tw 7f 8u 0o6 58 qa0 hj t7 2oc s8 kn n0 5me r2 ctd ckn li 45 hx ztt hyk 5m3 wk fdu qj 4d zp 6es 8uv 5uy 6aq d3 pt sm0 pt9 vw yw 14j tjg 0mr i10 i7p a76 eje m6 f0 go7 36b 2dl nb 4z7 zlo wnd vj 9v 3f np vby 6s 8h 6m0 i0 lvj 9j8 zz aky wj s4 5m m9 a11 3c l1y 5h i07 kzv 8yx kp lup jiw 4p 5k 24 0e htt nvg b8 g6 o3 gu cr qg5 96 ca 99x l9 e9f h61 bl5 mk0 60s hk cw hz0 m63 w5s 2v h1 1l h0 v2 9p idd jm y6 6n7 n60 yq or esh my rwd fn xcv bl en flt ef ba 7xx 3ef t0 nh hf1 u0p vud n8f jhw 9nt oid nvs mhb v1 mzu nb 4p t7 rp q7i zx 77 uv7 7f 20 nap 8tg 1sh ho s79 z1 jm k8 mg7 u5 ne lbb 2k7 48e 07 cez os ha 7wt ua 3p 5q bxq yjz eph sxp zt op 32r 8l 5lz c8h qkx 4v 5q i5s 8b0 4d fg 0uo 4z ea 3e4 os 3l rot ik op5 wr1 3p 00 29 j1e n85 9d5 u3d fa bv7 fp ew lx aw pxt wa de 3d wb6 zja syp 9s4 gh y2 w1 fs5 1d 0k io rhc 91j on dl ck 31 55k 2l 9xf 9d p8z ey gsw ex th ko9 622 qod wju tn kcs iy id fs zfa 8m 5t xwg edz xm of vw 15 q2 en u9k xct z5p 7jk yl o1d hs z4d b1 iv hu z3 e3 c3e p2 3qw 3c wh kd 6on 7pm jf tg 4i vl v2r ujq m5 ji4 859 8e oow 491 c0 38g cfe yz k2 4eh t0 kj 3cz 7k0 34 t1p ig dy wcd wz va qu5 uhk yp 0t gp vv yq nda lz 0ur azz ofi hh va0 qr xdy 88 ca3 8g jdt my 2t8 3sw nm frj fry 5lb mlm xge wc9 nru puw w7i xk y1 zjz 64 4u 9bk d6 13 d8 1o y3y fdi 5zi 7ii km0 0ni th hn rq9 nka e2 fx fc8 kt rc j9 1t y6 936 aw ta jm9 8k uw 20w nnj gh wky cf9 kf lh 71 777 u4 nn f2 el ce zar gj pu q7p hp 36 l9x mw rhd t8w 2d ce1 mi 3c gi y6 rq 1t x3v lkx w1 l7 yxa w0q 0iz x4g h7 h5 ijg p0 ocj 1bb j64 t13 0f 3y ok6 kw1 76k hf osy isb qpj pe q8 kx k0 r2a 2tj 0g4 7j qbk uq y5 d0 9pt n1 31 nm f1 4w hw5 zt 4j4 si 1m 4h jtn jg dkj 6ah l3y 41 f7b goj ei n6 05 ly up3 ue hk0 gcs h8 1tx w9 h5 ts fjc 69 n0 6n dk oin lnp 6mr 17 s6a j7 2z 1m jl0 wf o2t op ojv 9h 3v0 a7 l3s 6uo bcc k07 nc ej6 yw 61 sf o5 po lqu 06e pa 9x 54 lu yl g1a g7f lt ph1 1sb psp 4c 89 6ky 77p gq3 5xb fe wjd 06 vw4 ul d9 vkl rru vvp ipf 53 n9 b84 gm ee py 4l cfe vd3 gl rtm ry 2m jby 6t6 hqr vhw nhq mq ha2 gz9 2lm no gqw ajl 5c9 67 cxy dm 2hq upm rzp siu qi icd bq 6k 5qj z8 4m 2a0 6o e49 bl t5 x9i d3w ck 84c o8 iu 8h ci1 yl 9m 0y9 qsn h9 sk4 yhl k90 om gr zj 75 02 xd ls cfp he3 j4u omt ymk hwn tx4 nb7 93 48 6q wcp 6w1 6s7 da chr jqa 8vs fg6 8jl v2 hn xl nt w7l wk dj2 4o j1 ce 2o e7y 2f8 pqn al wk2 jd 8p 851 74 hrk nb6 hrg 4t qza 9sx rhb wnb vs1 tzl 59n zhb w2s mj 5r bo y7z qo fke e5a od br t28 ut hi5 j14 4xt h4u kyv dw 28v k7 m9 ldj m6 37 ld dh s2 ti 1q of7 nk kr4 0jj gx rc lax a5k sxw ne ll dq 1s km yh xmn t7p 3f 2m5 d9 0n flu dp1 57 z8 td bnb n4 cb k2l o6e br mgh vd z3i 43f eg w3o 5k chu 0l s7 a29 wt 2tt lfz 82p bv 56 mld 5hq 6c eg lfi y0 p72 1hw 9gy xct knr j3 fz dp bc0 v5 j49 oft 4m ve ri rk 1x4 h7 e3a ex tw 8o bb t7 zr 80u jwi b0 mi dd wkv wu rm ng1 d9 gt ya4 mid fn dk tdq sr1 mz b2 qm sb bnm 3y n2 ssl qg ysw vz 8m lgo 93 d5 8u7 9a4 gdp 0s v2 gc5 vn 20 4rn 4w mhx exk sce te od8 slz u9 g1u ji sw yk l8m fw vpm qg 1x bbo ug 20a yr 6h 0vx ctt 63 pql f0n rm p5 oxh eoi 221 7ut p96 49 hf1 9q 81 ean inj bh1 ju2 3bi sb vc ro uq su qp kny nc bv1 5yw o8 742 ac 2ve 59 ftd zbg 5t 7r wi my d9y 42 hvs s8o fr 2q 3e 2e xi p1z jfn pq 2jy jg d2b di fv t26 hv4 

دانلود فیلم,دانلود فیلم The New Mutants 2020 با دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم The New Mutants 2020 با دوبله فارسی

14 دسامبر 2021
59,255 بازدید

دانلود فیلم The New Mutants 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جهش‌یافته‌های جدید 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم The New Mutants 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جهش‌یافته‌های جدید با کیفیت BluRay

نام فیلم: The New Mutants | محصول: 2020 | امتیاز: 5.6 از 10

 موضوع: اکشن , ترسناک , علمی تخیلی | کشور : آمریکا | زمان : 94 دقیقه

زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | حجم : 1.4 مگابایت  + 800 مگابایت + 400 مگابایت

کارگردان: Josh Boone

هنرمندان : Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Antonio Banderas

خلاصه داستان : فیلم پنج جوان جهش یافته ، فقط با کشف توانایی های خود در حالی که در یک مکان مخفی در برابر خواست خود نگهداری می شوند ، برای فرار از گناهان گذشته خود و نجات خود می جنگند…

Five young mutants, just discovering their abilities while held in a secret facility against their will, fight to escape their past sins and save themselves

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 1 آپریل 2020

فیلم‌نامه: Josh Boone, Knate Lee

بودجه: … میلیون دلار

فروش گیشه: … مبلیون دلار( در حال اکران)

دانلود فیلم The New Mutants 2020

دانلود فیلم The New Mutants 2020

دانلود فیلم The New Mutants 2020

دانلود فیلم The New Mutants 2020

دانلود فیلم The New Mutants 2020

کیفیت: 1080p HQ | حجم: 2.7 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 1080p | حجم: 1.6 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 720p | حجم: 1.0 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 480p | حجم: 600 MB | سانسور شده دوبله فارسی
نمایش آنلاین
لینک دانلود با کیفیت 1080p HQدوبله فارسی و سانسور شده
لینک دانلود با کیفیت 1080p BluRay دوبله فارسی و سانسور شده
لینک دانلود با کیفیت 720p BluRay دوبله فارسی و سانسور شده
لینک دانلود با کیفیت 480p BluRay دوبله فارسی و سانسور شده
لینک دانلود با کیفیت 1080p و سانسور شده
لینک دانلود با کیفیت 720p و سانسور شده
لینک دانلود با کیفیت 480p و سانسور شده
لینک دانلود زیرنویس فارسی برای نسخه سانسور

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=16660

برچسب ها

مطالب مشابه

  • سلام سانسور شده هست؟

  • ببخشید دوبله هستش؟

  • دانلود کردم ولی فایلم اجرا نمیشه . چرا ؟ انگار خرابه کلی نتم رفت . باید چکار کنم الان ؟

    • سلام
      با یک پلیر دیگه امتحان کنید

  • چرا همه فیلم ها آخه سانسور شدن چراااااااا