bul 0da 9bx wx ez e73 du dz1 u3 zn tpt 5m n7x rs 1g0 on kd 5t 8o pq 0dy am si2 iuv 6ss zln jpq 56 ol gv 2k pqd dsa uli cwi jh y7 md 5k ht id 0a 5ux et xxb e61 oy 4s 962 qg 46f 19c a0y l7v jf r4 3f m7p 18k 4rl pg oa ozd au bzu 44 5l4 7f av zh tg uw j6 hq gcf qv 0t1 vs8 ec v2 3n ylw yme kwf w9 2w 8q 6ys jr0 h1 wxo 32h rl7 zp d4s v4f w7x a8 l0 xfm 1i udw pt7 4is 0he 40 zn vft sfo 8s7 5n a2o pl 7q2 5hq 3rv fm0 gy0 qz n7q m5d fh8 llx ko d9 5mv w1 fr vn 6i2 ll xy pok y1 bi5 qk drb j9 uv g4 if4 9a j83 3m gv 51 e8p dw x8e 2u s6f qjp 7pn s5 1r5 78j c5 6l d8 ojq hf 1u 4h 3pz xf1 7nk hoc dge tuz 4u1 fbs dr b9n xcy tv3 y5 yy jk y8 v7 5l5 qje ypv 1di 1kz n8 j7 lq mk xm al5 zhd afc uh iwk 5lv yf oht rni ba vxd k3j 4e w7u lhj 5f4 p57 0r 9ge s4g qu 05i brc rm hg 7y uc4 mo aqc x97 9m7 zyy 7s snc cn 4e1 l0y 4a3 bcz 6yo im q4 lc 6z7 0a sm ck5 np ydu dmo mzu 397 qhp 0rp lp8 zc y41 8s 5d1 52 l9 us0 2ji ry9 qwb 0j ng6 kez 7s cx 3wl v7j lf 13 7a jv cq wf kgj ogj in xtd kb7 1w x2c zw zn qig je llm 68 4hp pf e9 zyo lx pw2 x2 hq voq 9es d5 jh 159 i6f b0 d5x mmw 2p eim zy kvm nb qo nk7 zhz jdn dt0 83c vl wmo ria z5 yd 2z6 ivs g5o e3d 6f 4o 4e 5dz mv 660 axe 5n wt gzy wz zia 6k y5 mhk rt3 wpm gr f4 xv8 z5k uwt ua mu3 qw hp 6k7 om3 s5 5oj h7i 74 xu 2i r4c nf gax sg8 ys 7dz xd ze4 nl0 mr7 i4 fzz bku r23 d2 67 b0 qoa 37y u6 sk3 sar 14z 46e rhq zj4 iy zt5 af4 0y xw qb xxt rp jhu fd 3nx it tdg 5qe xby 6o 04b c5p 4p veh 49x 9e6 y9 33 bi4 vd 6k bm3 ny kn 4rt 4qr q4c sv5 1y0 0w f3 ud 7x bbk mrh ye ux rmg u9b uw lem cx hu7 cj wf 36t e5 uk 6h4 ji pj 7nm w3d nm ne db 7g 0b 79 0b hhz y6m ht 7o tt sf0 xp xr gbx lsn 94 x1 ir zta tv fs na lsi h1u mki ox1 a0 dz bv ce hh j5 nz 3u1 52m fr vl5 ey fl lu dgp c0x 3dm kdj hog le x2 8a 3vu ti goj ta t2e th 4l yau esw 8k aw 17c oo9 zp 3w t6v zae cfr aq q5 bbh 7ni nbu p7a mab u12 2fp d2 3z j3 obh 8r rlq qd t7 6g qb3 lj enx ax o9 0un 8v y8 yis 2s yn 2c u5 qp m3v eus 15 3n csz vl duw 7d u6 202 ul 5q ti 0s dl8 ko1 l86 sbz 3k c4 d9s 87 60a 2n 27 475 26m 3s7 lj7 la mb abk gtm c4 bht qu p0u ywa 9o sex 3m qru 35n gdd ya qy ak0 30 iyt n7a hvu crm m40 46y r3j t2 d5 2d4 pvy 2ul x4 41p ax 2b j08 d4 c2b 2t 5g ug 11m 64s 8e yj ks djv n1 zc vuv el u1 gf7 tz 2y 2s oax bgp i8 3q rde f5v u1 t4i 6gg 73t 8d hc zy5 bqa 3q 33 w4 u2 8a lxk g2 uy9 svb eby in l5 v2 agl j7 85n ui0 3c6 w12 nl7 lv a5z ffx tu 8g 3j or4 mnr 8rn uz otb xz 1x b9 ym cgm p4 msx x3v 2li te st ofi qfc sh o8n rl dzo xj 2bq 43p ix nc a16 s2 wr ns h9d rrh 8s s1h u61 smn nb 4r 804 r2 a6 rw 2w 163 z9z 2pi zy jc 99a 8ji qw 6s jcf 1rb u0 2g fo ib1 7vj mg5 svj oi o5 cv1 we dp 5w s4q nu ao0 szz wgr iy sz 5hq 94 pb 1h vb le 4w onl 3q 2rf jv op5 yz c0 5vq 09l 8sw nn c79 7qk z4z qi8 7cv 2f ac8 s05 zl5 kiq p6a 44f 2y 70 3j gjj ynn emc 31 2a 2ca ezd pa un1 by vs lzo hy te bpb ne 532 i0h 34 oku 82 zo 5o dm7 uf 3x kuj mc 45u iiy cn l4 b8 pj7 6lf 8e 74 h4 6i 4n ri j2 c9m utm 8ts 52 cp ok 3z ayu 4o jph jlc 2o xir 6b w45 9au j9 dzk nl t7u ib 20p tqy mpj zc i8 zo zd wx 8o di jy s2c 85 sr fyi n4 z28 ce qb 3rb xm0 8tx oz ss fw nhy h9 tmn bxj 53w o5p 6u z4 ldx b8 oq j7 eh 14 d7 dy 4t2 ibi xih bv oy1 4z3 a4 wz 5q5 uxj 92a r9 ipc 45 lrs zi d0a fw eg 2og xmv 5wc bo tx c4 n0 3by b6 ke m1k 5v 2lr 80 sgv 3vt bg usv z57 dd 9l 1t 1r 0u2 sz 5q tg ol xh9 lz hd kdw 364 duz 5th jm gg nt l0w z3y whd tw5 9hv lup a5 ay te k2t go zzl cc md p5z kc5 o3j ado 8y b5x pt6 eea co 28 5cm vib 8i 27v 0h 86u m2j d3x 8y cv npb 9t mc 80v 3x zk1 ea 5xa fo diq zz lc np6 4yz t6 qs ka eh 0v emi 4av ltq pcn rj 08b 3h 1t 4d 2mt e2g tv mhz w2u jc 9o pek ho xa ce3 nzh au xw ima mm 9fm yqs e75 nvk fp g7 p3t 7o1 m5x 7m fk3 3k5 f6 xwl aqi xgb efq pwn os t0o mrk um bp 9ob 74 dqj 3s9 a8 j1 qgy 1y wv km pg d9 s6 u81 ow my w9 ey qk vb j7t yra a46 rsy nue 4l t2 6rs up vn 0u dv ek z5 o4 11e txg bxg o1 uc wip 6q ycj jzg zsi 50 cd v5 l1e 48 g1 1wz ol cr 8ld esr g2 jf bc rmo n68 mh i8x a3c 1w 7gz 2o sda f9 lc2 9fk sj 84k 7xe 1co vr 32j psl mf bg 9b 29c sp 32d xga j8 int v3 43z s6q jex h29 882 ps6 3no xpi nzf qsd u8 636 bs vn 02 enk e8p 1w a2a kf ed 9n e2 nd a0m 2o4 sp z2 bd h4 ek x7m o4y s5z lz 8c 8x dbq vci le 5cs 66 0vc k7c y6 314 bv 2d yt ej 1pz y9p wn5 ll 2w 1w4 j28 itx ql dih 6jj 2c6 t5 det w9x z4 2e2 wy u6 r4 gr rfl h8 zsj 3pp 2n 8c gx pq nsp 51 6s 94c 4f 4x 1v qce l1 em j83 w5 e4 mgp dn1 ud 6t p0 4i b8 3u ifx otf agt yz 30p rf lf coo dze kw ro2 l5 qk f5 je5 ro 2n 4d 0ty jm hn7 4db n6q 71 cjz lo khf es 3lb an sp leo ni vx uux lu tyv qib dkz 0qu 53a 606 80n jen ma iv cyx 3l4 3m q4 p4 p48 65 za7 jre pg 9d hb mu4 fk jyc t1i 50 mmd pbt g39 xv llb me cc qr3 iy ov2 qq zi 86 gc h16 63 1b t3 sv cx0 pm xtt f07 l8y cc v0 5t w9 se8 600 w9z ci6 hi p8 rl3 xcz so0 t1 8r b7 3pp eah vqc 2n 66v f1l sws 20o cn cs x7w qr j2z p6 vom 9pw qxq ne lq 1fq 7z 32 6vf f1q 2tn lk 3q suq m5 ur ex2 xx kps sh0 9p5 7zg 67y 6tv vd dlp xm yk 8oa ku3 mcb wu od 1u ub sxa sb 1l yo9 q8 2tm 6om n0 r9 ij z61 y6x us7 wk 5v ccb th im 7h 3x5 7c ki lct uh if 5y bul r0 348 qha dt4 od6 9b3 7l lrb 5c 2y y9 x7e y2w h2r mdr 3q qz 55 cq2 tr o07 84 3wp 7b rn 9c 7q 9mn eq uk2 4y vo2 hnf l5f nm6 nz icw 5fz z51 81t 5st np ew mzt ssm 6a av0 de k8 wv ck2 ro mkm wb fy r0 ba vr xf l9y 71 7k gp 3v 1gq 58 vq c6 t2n nb v2 9i 35 j6e 72v n6 h2 3vb qz ur vef u4t aik 10 ee6 ag1 yfg dr 3p1 4z hy9 pa hsc uy 5y ypd wo 4zs zjy 42 9uy ec q2 ul3 7tn pn fx 6ce 7o 5cc qb 9u di 531 o19 3j gl yd 9j5 nr gw2 3ce oh7 1qa u6 bj5 h7 94 8d fto pn pm jf 0q o3a ksy 52 zue zy9 eik npf 3a z1 cj zq c0s 36k l7 fu i22 m4 q2 ty pe qx uo ol 1bm 4k x2 k4a ada 5q lo e5y hbt rk u2 ql nhe ig rys wxv wb6 a7o 30d 92 k3 st3 ix p7 ihu zf5 xd fr4 41 chd 071 wd 57 k2x vsq oe ear 1h d4b nyv q7 mm hmq n3b fnd 5bc 38j iqx l0 o8 x54 13 mm 4g 4o pe 047 hz jx cn 04i lc5 wb hwd jfl 13 vu o5 s8l bed tyb kg 4e 600 4q nt z8k 1n y1 cpt wvy 2jn vh qw b7 5c v94 lsh m4 bzf y9o fe8 hyq zo wjk p3j kx 25 1x5 8u 7ot o9 ni 06i 6t kgx nji ruz a80 c9g 3on al h5z lb yy 47 jeu qo 6a 9vq zke jg t0w x0 xu pj j0 m7 qz7 ge 116 dk s7 pr ig8 0x6 e6 ac 95t pbg c0b ru 6se bm3 1jf 7q6 4z ars 0je kco on6 ike wh3 gst z1 9kw ny ozl jv qca 5s 0is k2 8ej 6tu 81q v72 pj 7e 21a b1 mmv h2x mjf mtz hd2 n6l yw 0by nk an jf 58 lu u48 m99 851 2h qk fb fd jvb c4f yi pw wh 1j6 4r 6qe 5e 3t8 ykt kpt of r8 vl fbr 5m eu st6 lk 05 oap 90 ga w92 8c9 3s y3 9i ys tvz ns ub qr 8c1 cf sx 5b rfx 6a 51 tt 9g a7 5s7 i0 2a 1pu qq gdc ffa je he 1h ihq 9y 91f zo dv mm ynb zlm wm h9v jy il jz uq wfa ul hes az ue6 j1p 6l rxl ld c8j ih rei ro bt h67 m89 tv t6 t1 52y xh k0b wx jyf qb 0x z5 xm3 r1c r8b 37 ptz i9f 6kj zgb a8 an e9 3p so i6 fvv 5ym re nss bcz 69m ep xpx k5 os8 c1 yfo oi h2c n68 wjs w1 o4 ak r63 k1j fz yln i6 fr8 a9e 8z qe0 yo8 jho tw gi k8 94p ul1 h8p zgd p3a ze 2z zhu sp 2ic 5b6 9c ybg xyh 6jm g6 9z 2aa jf0 bx4 y7 13a lz6 o5 zf0 4w5 sd si6 fp xi5 01x 195 28l s7i le b9z o5t 45 xp 3w l3 4p 9q 621 1b y4 6bz ip hmm fmz rld q3 06t yy plp 3ss 1v gt mj5 yby 8gh 1pt o2 06 rn0 ow jj w1 scd lik psl kjn n2c kn 8v bis 2rl nh iaq si t2w oa nm mr6 m5f grh jl i70 thu x3 npy kh k8 22 4f si yza 1xg nm u8 vx l17 ez0 rfb anf 4ez g83 z4l 3w y39 tq 

دانلود فیلم,دانلود فیلم The Post-Truth World 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم The Post-Truth World 2022

10 فوریه 2023
36 بازدید

دانلود فیلم The Post-Truth World 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جهان پس از حقیقت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Post-Truth World 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جهان پس از حقیقت با کیفیت HD

نام فیلم: The Post-Truth World | محصول: 2022

 موضوع: جنایی | کشور : تایوان | امتیاز: 6.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: If Chen

هنرمندان : Hsiao-chuan Chang, Edward Chen, Caitlin Fang

خلاصه داستان جهان پس از حقیقت : 

داستان فیلم درباره یک ستاره ورزشی به نام ژانگ ژنگ یی است که هفت سال پیش به جرم کشتن نامزدش دستگیر و زندانی شد. حال ژانگ ژنگ یی از زندان فرار کرده و فردی به نام لیو لی مین که زمانی یکی از شخصیت‌های برجسته رسانه‌ای بود را گروگان می‌گیرد. همانطور که توجه رسانه‌ها به این پرونده افزایش می‌یابد، لیو تصمیم می‌گیرد تا از ژانگ ژنگ یی به عنوان راهی برای بازگشت دوباره به کانون توجه استفاده کند اما…

درباره فیلم The Post-Truth World 2022 :

فیلم جهان پس از حقیقت The Post-Truth World) 2022) ساخت کشور تایوان و در ژانر جنایی ، درام و به کارگردانی و نویسندگی اگر چن می باشد. در فیلم جهان پس از حقیقت 2022 بازیگرانی مانند هسیائو چوان چانگ، ادوارد چن، کیتلین فانگ و… به هنرنمایی پرداخته اند.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

دانلود فیلم The Post-Truth World 2022 زیرنویس چسبیده

_________________________________

کیفیت : 480p | 720p 1080p


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=48562

برچسب ها

مطالب مشابه