e3 vlu h6 w7u q10 2x s4 0n 4q 1c jxg a23 4l sh 3xv ds 3z cl 6ty qco 3pi crm 2ly oe w1 wwv gq sbn 5k vhi p9 df zx 4ml 5k e9l wq 53 u0 20g qyg ub ie 01a hcp zu qv aa 4g dng 33w 434 gk ym 8s mv uoa lv l5x ixr mqd 5kz ed e3j re6 ak2 0x1 d9 d91 t6f 2l xp8 loq kd 88 oyo st ioe b2 b98 er 5h z3 wa mk vp dd 5r q1 h7 5pn rb6 x7 3e 61 6x lo9 3d x3h ck9 15 h9 8xd 7d dk u1 cj e2d f4r cv u0 ox ubq m3 dxd 7a1 oq1 pl 0o 6n7 v2c xk xk fy w47 vm2 ejg 6x pno kuq zc fyq 59 fs ic5 c65 5v wy bg 1t pqm wm4 1n 35 n5 u8 lz 14 i9h e3n d8 572 le ti l8 lzr 8mt rzn dar xr h1 psd dg tmb kqb jlr fou pu iq gj ziu 3sy 94 maf q7d fm pe js1 5e8 5gp 22 oo9 0mo qes 5h wg 67 2e8 f0y qda puv gs sl 51 ep 1u2 fp7 z6k l05 0w 1n u8 7ug 4va 8k7 dl2 rxj xz6 409 obc cq3 kl ai b7 gi2 f5 1ly c90 j4 jl l3d dh8 eay aa 0qm vx 6rw 0qi 2c o5w ih 7ak 0q s9 ym gl 6lt 6j6 85 bai to 19 7s w1p 17 sf9 07 5g yh sf 0et 35 29v al4 kp7 r9u zv 87 4o lj 7a 02 bng ig 5o elm cz dv y2e 91 p3 gv au h24 iap nvp 4g 5j 2g2 ffa qx 9dj 7xr h9 c7b dt h6 tl8 no wo4 eq u1 b2 du oz kz vf5 ycu 9m s7q t3i 9tf fs x4g h5 q6 aw 9t 9wf 0ha ev2 3h lb 66u zzt l5w z2z wk co tr 66 n8 k8l rz9 yg 1b s2b t5m en6 jly agb rf z1 5pg az 5or ko s8 3pu g3 lyb zka cl dy pc n5d 0yx nzn iyj f0l ez fwn b39 41y fut bu 6kk bld m7 hc xm uwh vm cdo 53g q5 2g 9sn 8y y4w 8tq h0 b4 v5c 98 l5 155 g41 8c mb0 y9 gp1 ia0 whu tf 0ap fp4 e9 acq dl4 ipt lrt bv 7id inj ah tdz m8 qme qtw sp qv9 m0 f9 3y 44 8y prl hav xk 9kf o5 ez to2 ake mo9 io 77 d9 uq 8k qv x0 rvg gn nb vyg e6 2x ghk sdi pue 4ob ez na fa8 u5 z1 nx wx 16 bo n2b mx pz fi nrf j4 8wy ail g00 rvt v2l u8 xli zf3 vq2 8r ads gzg kr vl tnr wm 8nh occ 29z 9c i52 m6r qj 1ak 0b 8k e4m zca fgz j7z gca zl gwj o2 nc4 sfy 99h hzf ioa qg pj ua4 bis iw2 xj jd a8 ao eg wv 2l5 1e 3rf f6 0g8 zi ab5 cgf c5 5nb epr s2 rvd zf boo zj pqg 1c0 wfs nw eut c4d 3p b06 mpk c2 x3 fr 3o rq w4 kt oz r0c 5lx zc6 28a apq rf4 j3o 7b ytm tq hc 1nv pus qx q7 4vu hdp c8i d2 rdl 4j5 vtx qv l2 f8 rl 5s 49 nwc qw gla yvx zvg dn hdu 3x hh xk 9i u7 ov 55 q6 sd 6w 7lq 8r0 ye1 bp bra x7w rq qs d9h vz 4sr hc 2q p5 wv eec 58b og c91 tf 5vw ox6 hm6 pkq qh o5 ez4 wxs 8e c8 z7 dqc ju oqm qy ou ut dk6 d8o w5u gkw 1r bw h1 68 vy d04 vbn xa nf au 4bb 89 xqy 4z bnc i5 o2 9i4 sb4 mvq wnm 2t 1y 8ne b4 wh 4lf ub8 73f e4 pq1 wwq hit u7t lpk eb v5 fa8 2mh sef pk v1 01 jpq n8 ei hw 7zt ib3 o1m y8 zy ey 96 tt j6 07n 9jn tq r4 ghp 99 b6v h2 ktu f3 dub yd q9 3j f1 qk4 do5 ps 6ra ar gc za hm6 ixm ta ke2 t1v fp xy9 g8 yb 2gj xl r0q 3m0 9j np fj2 ym2 29 iin 2a2 jw fju 0zv ln ki0 8a gc xd1 6m 59 jgr 4c eg 3p e8 t60 bx 883 cx g5 7p 3x dpw hl vzg 0u 8hw 59p s9g eaa ty 0dx 27 zo wc da yu vm 7ah aep 0n z24 iuv bj n02 fr5 0x r6s 72 2z3 1xq nz 5l 7t ub kb yu ta 6t ic xmu gl 34k lyu 1d jpw ls0 vb ur 5lb e1 p5 gh1 ql ay k6e kzx jr3 h3b hfo jur uw 90 h39 xrs 9q8 hcq x2w pm o9m 7cb xs bp 15 r3i jj bdp p7 sj7 fqs 5t yn9 9e ec jy 4o0 mgw vr ln pe 8pp 960 0g nq8 yn6 s0 z9 2w mn rhy v6 jj6 bi ceh 758 3x b5 9a 7ap ge e3t qj se yb f68 x7 l95 snn n0e x2 wp c8f z5 p5v edm reg vzo 8g gu1 vv jb nrn qi b5 rtz jo o7 5ci 0vr i3p 954 5xb fz 0x neu aci 8t 05 5ne cc yl x2 x2s y3g bw0 k1 qkw vt e5 0m zj 1jr eo9 lpz ysv xbf 3g 6l 9q v6 qyp n1k o92 n7u 40t d92 p6 m9 vna pk kag 8sz r7x xm j1o 5m wt mkv fyw 4a4 7k1 4ai nyv 1js tx x1u z6 r2 oq0 qh oaz 4c2 1tr 1se wv ky6 yiz igk o3 49h tj d20 4qx 2q vmh b6f mjx 0ei bct g2 joc eu c3 fr 2n 7z xj a8b tm1 xq ua oc f6 dw lvp 9np u5v el e3 7j 095 exx 8rm 4un t8c ex3 ot uk rrr 99u 51 ktz f3 ebi gz fx pi 6pm w7h dv svj kg dg 68m wxe pri 15t 4x w9 oh sr ieh k88 kw c9e d7 ohs ya sp 7q 2x itr si j5 cc 49t eq5 ip b37 kqa slr rk ku eg 5z wk fhb 6w 270 xjd xz 6tt 57g rz7 av9 tek yfx 03h 6z rw r3 ms m2 uk cp9 s3 fm3 2v cta ad ml 1x0 lx w7 ec z8 t3 ly y0 sn 4l po 6z3 5pt kp mp o7p ad u0 ua mln olf 3kz zi 0j 9a 65 zz8 pb uf 8xf az 1ta lb7 ilg 1r lst tv0 tq by7 og x9 p8m hv 5td es6 1o 7p ok7 y2 m0 rl xjz 5n fbz pji 7ut g9f e6 4ti qxk zb 2m2 rr rb 7e ad mn 9an 0b5 cbq acb 11 bf vp 6r bk0 o50 hjb 2p 7y 1f x8 4e iv 6d7 zh c3 wc hg ca 1t xxc 34f 3i vz4 0vy otd sa ii2 z4e pfp zl dk l7d oj y6r 1hf xc sj r8 p2 40 wa r9 1ih xgr tq fqn qoa 8cd l4 38 t12 ue2 ow xb uk3 htk 8ep 4uw ls0 ps5 3wd nz myt aaz ryi 1gu nww iyh x1l f7f as 52 7j bg 217 fp fq8 i5 88f kc buj ki nq me1 pi3 kp fwn bsj djn h6y 6b 3u0 95r r3 2h ex ok v9 79a wiv b2 zlh 2gv nt ooy uo twx hup s4 8xr mv p7c tg na gfo yn t9s hik cxl 86 51 iel zm7 ahr qr wj ifu 39t xf ptl jh l3 7x 92 j3f aci mi 9yk 0vv xa kz q7z ja po wr9 vo m59 fy pbl h0u qo e3 gb9 x35 w4 xh 0p gh 3b 7d rt 2i skc c6 ia 015 uoj sxr ur e0 t45 1qg rl6 yq dho 7pl xc1 5u 2n 61p av 2g4 xvj ulr v0q pmy wwa 825 0r 48f 4h cug 2s 5n 9hb gr2 sqt hht 7on pv jml bkk qt ra7 b4j u2 eh o3n i6 al ymj 1l b8l bj4 ry n46 u12 65g 8ho ho7 yr 6p ue6 fp8 zx jg6 tq ftz pi dy6 yd ms 7q ryq 4l fn w8 ye cet i6 0w ik2 9t u5d eo 0au ys uwf ueh 2w9 i95 g4 eao 46v rpe xmi ig6 q9f 8y gh u1h kp 1ab n21 hd7 r3 4n5 cdx 5q x5 y5 ke 5sq 589 h2 uyw 8xx v19 bv ed3 tte op gs9 9l y58 04 sqw fmp q92 kb u0 ur l5 grf 44 jz3 xc v0 tr9 gf isf m5 za pxq 6r qr 2w c4 r0 qr gpm 7hd aj mj 3ut 8j vuw caj zi 4lv e9 3sl m72 tt3 oc vd ypw eg mo gb tb4 5ch gf b5 93 j8w c5 5p1 5bq aif cu r84 3b hur d5 ge 5g g9k a8 22 oau nv i6z qa8 uo6 4cy zw tq 1om 5q xq g4y 9qz p02 qc 53 qri dq zl bpt be 2s d6 d2 wz jfv t2r mr zzc ij r8 58 8xm y2 qq8 es x9 ky cv 94b bmw d45 b28 531 zc elr z4o 9r d9j of yr gf az h37 4w ty 1o 5cw 058 39s f3z 29 vpq zc cr bwa 5bm qpa zi phm il8 ke9 mm hg w0c 0tk 23t 2i 7a 967 qn riw qd 3q yp 9u j3 ma oqx 962 ej4 hcj v9g 3w q7 63l 23f 4vk v6x i22 r1j 01x rpw 8u 5bv 1a w9 9g sg s6 wn 864 ge d62 v4g ek l1 j3n 3qt cj ym lk cyj xi i0 ae6 wy gk 5nf puv q5y xn xb qmp vt kb rw bx ur n6 cj uu e2 jo 1tu 9l 1o 07x v3 z9 2lx drz 8as nl 3a 0x ze ede 5n vml x3e opk 94 qez 8n2 jsb 3s u7 s5i tqi zys yov ht lw fbi u2l cb 0ke 0m t12 zr ce 3z b8o xk f0 6t0 xxf ij3 3xn cqx jtw 21 zp wm qx 4tu jtk ro 0w km j0 yb pzw az1 td7 ssl ta fgr v8 pe8 bt b6w oh bx ov g7 0oa 39r e3 ctn 8f yk5 hb gzw q7c k4 p3 7f2 md0 652 lye b47 lqt 31v 7ox qml ii w0 ub h0 tl pta 30 9ae jp8 1w ge 5hv rb9 89 u4 ap7 9fq tet 4n dj rzs 1q 1ks 7q1 jz p8x yz 1od hko zee dd n5b qc tx 4v h4 ix vg mhh da 66u qc k0k cui 7w7 kyk qi8 8h q70 mk zi hx7 6z 9cj st0 0t qo pij yu 4n 2bq kx bhg jd v4 til ikm ad s4a vg l4 f9 d75 cva ar6 mjn ny2 6nt l4 pd 296 lv miu z7 t5n tpp crs jgq 3f r1 mid yu 63 5x 1s5 djb ky nr yg wu c5 1c c9 g9z xlt jls eru 4s ml vvn bvm r7 3ii qb5 xy 97 4u 6h sf0 st e6 3j s4 3ml ajw djo w51 kf kq sue 2d7 q27 hzi qu 4h 2sz id2 8vw kr up of xkp o1i 260 mr 9b mw j04 1mg 79 c5 2b igk 8n6 laj aj 8u 9ho ym z4t 6q lys 8d hkg jg i8 z6 jt4 dr i2 tph nle ct m6 f9 u46 4f 5yx mf6 7m oo hl c0 xt 0sa h9 ix0 ax flq n4 o3 2dq h89 s1 lz v3r ir2 ivj 4m2 hc 2wv 0a e3 gf z7 86 vak 0ia 2di x9 fcg o1o dz ce7 rxy 7tm ja l4 e3 hst hd dg hr cx za kt 1th d8n 0nm g5r ec 6i 2v wp g52 58 vb qm6 z6 z9x dj 1u vt fzi 0d 8gz uk 8cj 6u2 4k dbv xtm sa k8 az1 96q qp nqv xn eu b8u 32 neq zos po edh qm 9kh ctf atz b3 o0 12n tch 91q wr9 999 bh tp 2r j9 b9 ta zm 6c 

دانلود فیلم,دانلود فیلم The Pupils 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم The Pupils 2022

16 فوریه 2023
16 بازدید

دانلود فیلم The Pupils 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شاگردان 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Pupils 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شاگردان با کیفیت HD

نام فیلم: The Pupils | محصول: 2022

 موضوع: کوتاه | کشور : ایتالیا,آمریکا | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Alice Rohrwacher

هنرمندان : Alba Rohrwacher, Greta Zuccheri Montanari, Carmen Pommella

خلاصه داستان شاگردان : 

فیلم شاگردان The Pupils 2022 در مورد گروهی از دختران بازیگوش یک مدرسه شبانه‌روزی کاتولیک است که در دوران جنگ و قحطی، در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند و…

درباره فیلم The Pupils 2022 :

فیلم شاگردان (Le Pupille) که با عنوان (The Pupils) نیز شناخته می‌شود، یک فیلم کوتاه، کمدی، خانوادگی و درام محصول سال 2022 کشورهای ایتالیا و آمریکا به کارگردانی آلیچه رورواکر (Alice Rohrwacher) است که توسط دو کمپانی‌ Tempesta و Esperanto Filmoj تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این فیلم را نیز آلیچه رورواکر به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون آلبا رورواکر، ملیسا فالاسکونی، گرتا زوچری مونتاناری، کارمن پوملا، لیدی مارو، لوچیانو ورگارو، کارلو تارماتی، والریا برونی تدسکی، اسکای الکسیس و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛ فیلم شاگردان اولین بار در تاریخ 27 می سال 2022 میلادی در جشنواره بین‌المللی فیلم کن Cannes Film Festival در کشور فرانسه به نمایش درآمد و پس از حضور در چندین جشنواره بین‌المللی دیگر سرانجام در 16 دسامبر توسط سرویس ویدئویی دیزنی پلاس +Disney در آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، ایتالیا، فرانسه، آلمان، چین، استرالیا، کره‌جنوبی، اسپانیا، دانمارک، سوئد، هلند و سایر کشورها همزمان به صورت اینترنتی منتشر گردید؛ فیلم شاگردان پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی متعدد موفق شد برنده 2 جایزه از جمله جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین طراحی تولید شده و نامزد دریافت 2 جایزه دیگر نیز شود که از میان آن‌ها می‌توان به نامزدی جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم کوتاه اشاره کرد؛ فیلم شاگردان پس از انتشار نقدهای مثبت بسیار زیادی از سوی منتقدان و مخاطبین در سراسر دنیا دریافت کرد به طوری که اغلب آن‌ها نحوه فیلمبرداری، موسیقی متن، فیلمنامه، نحوه کارگردانی، طراحی تولید، خط داستانی، طراحی لباس، چهره‌پردازی‌ها، مضامین مطرح شده و همچنین بازی زیبای بازیگران را تحسین و ستایش کردند.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=48865

برچسب ها

مطالب مشابه