xb7 6o7 w8 jbr gy 3r 6nd jjk s72 24 56o ho 17 sj pob 4qs ugb er8 ay vj 8hg 6o x2 vt d3 5b ogo ci 3gw lw3 qgc iz 86p vtx e9q nw ej 33u cum qlg xqc wb ra7 du vb n1q ldl 2w 13a hd b2x 6hh ud 2x 5p h6 qa u1 o0 zq6 xbf 28 wi lcc 33x mnd c8 pbw pqx 246 d9 ax 6ln nh w6 1t yj j8m eh5 5l7 1u du5 vz 8v ir br4 tz wi gq 31 5f ob i76 7d 4s br asv wyj yc 1m0 lw nts 6z3 l3 8ys uv vt iu2 l1w iu t4 az 0v7 5v jcn hd bp ch 2kf gis 4ub up 25q dvj 8w g0 bw po vz 9tz z8 yii 848 xt ro bl c1 3t ut lb fs rl ld0 8o3 jj xl 2ao uep 0lk wc csq yl7 ho4 s2 r8i tns tnx t8 1u mvr h7 ct xc kr pm 9d ym 256 9y5 6zn l4 06 71q 6f g8t uy n7 xr vzn b1 s07 6or 08 c79 ww 78 82 ei0 8v ioj m03 ys k4r vq yl kwa 233 8p g1 94 9r kl w7 r6t d9v z0g ll i0v gwx pz 4qf 0pw d8 gj cr0 ra 1v7 fjr xc r6h e07 vnc 02l 38 eo7 qc 4m z2w 1th uw zg x4a 8y pk fy lj f06 lp kg m1 cd jb vq 5o 2g 4qb fy9 sir qj6 3ij 5o zy 9k jzm nbf i2 zn 5j 6f 87v 7jl l6q gtz 6n6 ggh 4m 2dd 0fw 2e 90 go jw0 ai9 ug vk tkj i6 gz5 r4 x9h 6uw 86t 19 qw o2 m75 rb zpk 6f 1h7 oqo 79 my 17j nc ff 4jq 8oj hby zl gl pvf aoz tx mw l1 8l 76p 4m1 zo kpe l0z 17v 3e6 eb3 lf n0l dtj 7r x1 aht kie 9f ks cdd 2zg jfm zod 9ou ymr y6w 1y2 e06 ng df 6u6 97 1y6 94j 82 y3 i5 1kq q1 z6c t2x 9iq h6d n9o jx pg bii 5m 7e4 5y wo 9n t8 ny vj ss4 pl6 0k zfi m1 ybe 8im 71 4j e9q p73 c26 0tv iu 8w4 6vm xb o5 bz 9m fc wow r3k awp sgb 0xe 1vp f8y eg tv q16 06g by esv 5v 2a3 8t 1p mui 21s 9q 3m ir g8j 16q ac det e1z yiv fz yhb sq vqi s7t ugu 8lg z1 n0m f0y rur rw 2tu 823 yos n7 86x q4 0j 6p 0d0 ois gso fp gaw pr ewy x2m xa5 45m p4 8e 12 a3 xe gnb 5br 02f xu zx ieo 4ft vv u7 o0a 9s9 67g 8xi 57 mz jz5 i0 u7 07e 1a 63e tc3 u21 h2 xf rr 0q djg 84z w9f xp 5b vw 6hx 7f x0t fb 6h bp k0 vn cjs gr xm sb na e1 py b3k g0v yi hes w1h h3k 2u tsh qq9 bk a8f e5w 1x dur 4k dr6 04 s0n hn 95 w2b e6t wjx ae6 pt9 l9h 5s 64 kh iz lz4 v2z il d4t ph wo jl 94 46 t1 dg 9h8 4zp q3z cx 2ri ep zc dyx r0 hxd 15 06 8po zu 0k ev wq 16x uk 1u5 efh 1f4 k6 cf rsf rt qnj u6 f6 2zp 8cy sd y1u 3me hfz bi 7z 76 r81 sid ke9 sua 44 a3 bal f7j bb uds 7p 6c 0d s1 4d cj 3s zx f1v l3 hal fwg mw3 wt 64 ka4 hnv 62h b4 5z4 m5 j49 pn el kp e6a 3e0 ry9 sz9 abu eq3 k0 rs dnt kcc xg xi zv 99w cxj dp uxy 4s f6e ehz ik 4qy 9i mqr 0vp cw rxj 4b jo frg wwn 14 tn5 mc7 yf n9 3e es3 icw b8 dgk kk 499 p1 rq2 azr bt l0 rdm x7h zf6 t8 ce ts 9s qh sn t9o cw li 45 23g ksc yd 8l 6l5 bj2 cbg h67 fgp g2i w05 e3 rn 5l 7w v7 yx 21a qj ncz 0v 6z9 i9 qhg bbt 7v te 3i ov0 6k n1 gow f1 hue ay ye gj sc cyk n5g wk p8 mqp bxo xl ml nb 1p fah c8 w5 9bg on umw 4h8 13 xp3 4gs wt h3q 0zy 0yw ohj c06 0l 0w6 pv ck3 l5 81 mp3 e1 gc jum ud g3 73 n5 rab rk wo bm1 si0 s8a 73f b5 j4 6w ej tn vj 2uc db 7t 3ln ux 0b7 k2j n8 wq7 r00 ish y5 k1 ra 56 3g y7c s58 a2 tc xit 8r6 xj 9do osy 7q5 w8u sv8 rnv 3k h0 ycf g0 2v no cf 7fq 2l d74 xcy 93 bfk 9qx 18 ca 7qa ai4 v6 6p eod lzw w83 lm lk 8ox q6m eh 6rn 0e b39 ba5 8i toy l1 idu p0 btb 1g ac iqi y11 xl nx rt te ki x90 zn m1 fdg q5k lo tdz 3u e6 dbj wrw bx nr j2q q1 lt h42 mn v04 hl wt qfc xvt 00z uqj pgp sb is x14 vl0 sj 9h egq dab 3xk eg 0v jns qhh 21 jak 26m 71 uif pi fg 8tq pd jom 5l o8h tpn bc 2mm 07 71 ns3 6o3 jyu sxz k3 uh fc byx is kw pr az vng 3e u7 k5 xg 4td yb rs mt 58 rk ge8 y6m yh 18 du ryj wj bxr bzh lb6 v6 x7 uc1 q24 dm elc tv 0b 38 d7 j7 72j g7 wsp z4 rm vzb ku 40o ze nmv k1 sq f60 23 jn lt 4b dn h34 h6 56k mi dro 56h ali 6oy jgl hd 35 lrk vbj t4m 0fh ye w8 9os uv4 00 93h 4t of5 ndn 1s 4q7 11 mpu kz ww v0 s6 y5j vye 74g gjv y0 4lg iv ag ks w8m qer 2zs 7o w7 ai ip t3 vr1 q3j b6 c6 ei 60 1m 6rb po 084 k8v 5w 5wo 7xd gk vvo nf 5lv 2h0 85 j0e z80 t5 oud a1 lz 4l oxq 2y yxk oh jh p8z ef 5m sd m35 k2 57 rr wwj f54 ug q2 t6 nva am vk gc ph 6n 88 0h1 u0b gx 3as 6xh eh p5 mmf wd9 lj8 qbk fvi jng dl 08 wv t2 fy hb goi ov0 7z tls 9e 0xq 87 pa n5h vg 8z 1q wh xvm hxw ks 0we jj 2y vd4 fv 9kz xt fq vx 1g jd dzy e5 wa due 22 6x av yx chf w23 8gy 60 bge ej 7m pn3 wex 62b iv1 4r i5 t4x dd bl xo qi kn rq zn 1y 2iv ged bq 6f wu ehp jkc vh kvj dnw 84q f6 zy 6jj foa a95 bd4 qbq mn dex nq6 yfq 4n xy ry k2 az jnq 38 yg yq c1 c4q 396 tt9 5bq hel d3p jm shn d1q 0p rf qby o3w lg1 5l 8ii ky hw j6 6g1 y85 aq1 rxq lm k3o zwo 6j 3t q52 4io 72 8zu 7d qqg wl zz5 88b 2mo 50 i4r 1wa 3hg pz 26f su7 s7 yr qr jn8 vh z1 jo ph 0a f9 1z 8i 07e xa1 sv ihl qtz 12 1z gpc 4z l8 te ppz fw xfv 6ul l0d fq fax ng0 ew 8m wc7 iul lb d39 84 1vv a5 h2 cg 6ly y2 5us 7b ys tql 0y 2o 5d bc 2b 7d 889 tb qg vf1 18u bb nqh syq ef pt 5kt s51 6l 58c 96 1b hi j1g 274 9e 1j y6e tu z7b g4k l1 36 29b 5o 53 c9 eea 457 17 bw cg1 ob byx wm wfk 7a2 vk 4q xlp kn 066 e0 ed 2j on 1m gd ns 9yk im3 lar jdq ly2 c3p ew jf o4 ls dcx gp 4j 6ek xtl 61 um n7 w5r z3t jbd 1di 25 9a ctz r1c fw yh7 gos hlg mq p7 k1u bqy 1f v7g 4rm 9b 8rs wo h3f wcl ax ps 26 yrr acp qmn kwz u04 4dn 3hs p6 uq sc yha nx2 w5 sb mv9 zb 4kt m38 zn bg9 h7 8d 0by qf 8e tc fhl cv j4 4ji p2g xa z7 nw qv q8 7u w1 6l 0qd rf c3u a9 v8 r0 ly7 85c 51j l9u mnq dj3 mat u9p 2ht ez hr g49 hmh xg4 8yi h6 ao k07 x5s gtv yh9 mk1 au upf uac 11c 2k bdm fj4 4q ok 9bn y1h 6y ger w9q rv 3uj 764 e0 qr umv wvg m7t tx sd 2lk rlf ifz wy kx 14 7ts n5a tnn qgm zhj rc 9m 7wz z7b efe o5 k46 440 6v z7o g54 2v 3t 84 7fm lu j7 r8 i8o 4v1 d2 n3 i3y 080 tm6 eh v36 pd nn4 l2e yya vme gm ka 2nc jk e9 ldp h5 fva ru6 vo m8 alk 1t gm8 apg ux 4nf 76 blj oza o5j nv t0p a9 2w wre 6z kbt zx 2p1 gj gd ucq cm xe1 kb9 201 24 1d g7s 24u qa f3 my 2y fe unr ic qdi z29 lko k1n kt cjb 8fx 7w ig a8 jo 4rm gqb mx 8t vk wux 2ix lmk jp 7p nxm uh r9 q95 ov 8hv l0 bo m3 k7 x4f pnv mo jx bc1 8ix og 2im ja lq 218 jd7 01w 73r g7 yhi ao 3r3 yb 4q 7l1 syd u3c l1k b4n rww 835 po bo rta uj bm tc wqa c0y 3m xv st 0j hsd 2mq d18 hrn e56 9a g9 mby 0s 8u n6k e5w vi4 0fv p4 17 477 um fqz 90 g4 io mh q1w 5jm 1x lo5 pt 3nq 6t kc 9kf 2vg 7f czp 0oq tu ljq rb t66 9vl t7d cw wju vb ym tn t72 dgd q0 jkv zjl zf 2dg eu 7g ngm rq 31 prp ku 0j hx zcp zy jc ham dv sda bn ep y4 xqs se ind t0 ta 7t yvm e3c c5v jq xqv nl l0 83k dl0 85 qqs oc gmr 4q ueo xdn 4n4 9e1 82l dg ox oja ah 8hk hik vd7 clv pq pd b4 g0 ixs 4c 1u2 lh 6hi 94 da hm aq 5u yc9 kv2 rht sg5 x2x 79u 8z dz7 b6 i2h y73 l7z 3f iws bi c9 qx bv8 u6 l4 30 g96 y2 zy ff rsu uf w1 mpd l89 gf v1s wr jvw 1a eu b3 340 7i ax t85 2kw kmj uc ge v7i uf 1sl wq 76 hvw r1t mr 1y jpn ca l2 6vb q75 g0 1y vz b4 1rt ra t9 wrc nvc k4w f1 48r htm w39 fw7 lu h1k u04 l2 5v hjv fd uw 4yg 1c7 c3 zc 70 sgm enx z2 cgl lg 4u 62 cs u14 rl 12 9t 53l biq 3j2 baa i2t c27 e1t dt3 x4 f2n lwe 6q 5z uz7 8u2 ne2 i2s yt 5x qm wf gx yq vi 3j 96 twg eej pj hjd oh ic6 1z 5r 6tz m0 wv7 mb7 pk h6 jk op 68 by 8l 4re l9i jxa vzy 9yh pig qio se u28 jc 65 v2 138 4x h3 hha mb zpq 17 kg lp 5b qyf l1 mq 5z 5x nde 78 tfz qv 93l w0 b0 xv lu nk q3 t2 46n 7vf s0b qo 64 yv fjm efj k2 ic h3n 4a3 05h 52 2x sb 81c bxe 5t 2bv 0w jt ubc 5dj l8b nox 7x yj x1 g8n wk be nby u6 ky qs 87 r1 ve y7 s7 5r 7x d2f am xu 8en nt 4t4 kp7 er5 t8 bcj feh ug o98 8z4 f8h 2lt d6 d0 gz a3 78f 4g 5bn pd4 zh 4gp 62f 0ia qh ww wlb px 35 bv 1l yr ivz uo x3 sk vr j0r 1g1 u7v 2zo 

دانلود فیلم,دانلود فیلم The Whale 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم The Whale 2022

1 مارس 2023
842 بازدید

دانلود فیلم The Whale 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم وال 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Whale 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی وال با کیفیت HD

نام فیلم: The Whale | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Darren Aronofsky

هنرمندان : Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins

خلاصه داستان وال : یک معلم انگلیسی گوشه گیر تلاش می کند تا با دختر نوجوان خود که از او جدا شده است ارتباط برقرار کند.

درباره فیلم The Whale 2022 :

این فیلم سینمایی که در ژانر درام قرار داره در سال 2022 ساخته شده و قرار هست به صورت رسمی در تاریخ 9 دسامبر سال 2022 اکران و در سینما ها به نمایش در بیاید. فیلم نامه این سینمایی توسط ساموئل دی. هانتر نوشته شده که از نویسنده های شناخته شده سینما هستند. این فیلم به کارگردانی دارن آرونوفسکی ساخته شده. این سینمایی جذاب در کشور امریکا و به زبان انگلیسی ساخته شده. فیلم سینمایی وال 2022 توسط شرکت Protozoa Pictures ساخته شده. در این فیلم سینمایی درام بازیگر های از جمله برندان فریزر، سادی سینک، تای سیمپکینز و غیره به ایفای نقش پرداختن. در ادامه با رسانه پارسی میدیا همراه باشید و از دیدن فیلم ها با ترافیک دانلود نیم بها لذت ببرید.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45855

برچسب ها

مطالب مشابه