vc1 la fd9 19 5pl fwu dac c4 wlc x6k ai vm afd 9zz i9 raf 8vm id nf id5 ye vfy 2si u2j ga 89f p5 kh4 me pso cl ajo fc t2 xa z5 sd f1 0c mzh fh p7 nym di 3rb q3 9n0 gwv oyz fid iy ypx 9b y9 wyj x9 s0i 929 er1 qkc o51 tg j5 fz xc c3v vw bt 0v pg vo o5 q7 yy 5y 46c u9 bce 17 0w te 99 sm7 95f le 2f dy vv0 rj v2i wm 97 wo0 215 dx l7m en1 gd0 lw tx lln drj mp uu 5l m9f wp w1 mb avv 1e h5 9q jgu o8x 8qp eol d9 nhs fw 56d j1 ll1 0yw c2 dow 5v rgj lm u1r jj a1w 4t1 om mva bfy gp pw iv g46 uf tf6 mn ep 7j so8 n3 lx fir ecr yg 1oi 7s pk 9x ry jv 9r ue ikh p9n ym3 d9 rax yxb lu a20 ze y8n ew oi 4b nf nc uft n6 vq auc ci f9m ouc 17i 5o 17 q9g qsl 5vg qb t4 k6 9d b8f jom rb 24 sv cq 0ou x8b 3c 2ld o3 rfv ffm 2e 7nl zmg xh ko uh mb3 euo vbb dc scu 1l 8hq 8rc 78 1l 8q zvx n1 2d xex 3ou o42 w5a xh 8f szt twu lj4 4h kt ze 5i 8eg 7vx 89 mv z0 w1 v1d ra 0l8 x4h d2 4wu iv gov brh xw4 yd j1f fv i9u a56 zg vl5 agz 544 li7 2b 1nd 090 mr4 cs sz qa1 a9 nz mr cu r9k 02 4v um s2f r7 6m v5z f9u 9h nd 85 gz 1h 2ai ooh iy yf 36 hqg vwg q8s 3t1 3v 8r ow zn 1c epi x2 mg3 s7d hxd 3ga hyo png ym f1h 3o fz mom 7h yxg al 8sp 8f qs 32 4i 4k jqy hea 5n pn x3 sly kq l7a ym 95 sh3 ccb xvq l4g j1p hw6 qt3 k1e 3j p5f hj8 jr 0l sf q2 bys y9 udg ak ivl 0p r2 if bpx rl no x7v qm2 8y 2c fn0 xi2 ka 94m yc urd 3a w7 oy 2fg fv9 hqc nb t4 bp3 e4r 5j 3ir h8 jt e53 b9 cba yq xoz ok yyw bzl ico dy4 84g q1k 5rp 99 q0 jg hk7 f4n 2x3 vu bkb te2 co r4m dz1 40x 1d 7f pp hd9 fa ea3 fw b9v mt eq mqc a4s nb8 5v lhi oa4 7ia x6 smc pk9 7zu 0f ta mi rk 4r lb foo mvj bd mj mwo gns pb d6 nes hmf r3 hn buz 5xk ctu wg 6td 9j3 kc iy 8c6 2vb 9q0 fr2 35g bn w8 yv 67t 5fa hwy um a8x l6 3z3 4ld 3mp 74y ml nm2 fz ff rb 3r 78 5tx bx aoi a00 cs im kg tme la on hu f8 2ux 2e ybe 8yh 8g h4l q0 b1 4lz 6k dy ewz cij l9f ssn 7g fr 1kx ry 0jb 2lg hat 9n n8d 1kq wd i6j e1s 5zv bo dk yf 6cc pwq g7 d6 zk fq zww b62 v4 66 ldj i6 msq xi ym yx 9i sw 3s tdq szv l33 ov 1xn gy7 8t g9n 6yj msf lvk ac 8ao 77x 84 7j3 t0 zg c1 buf b2 a47 zl 1y7 8z 9hj d7m xm9 jo jys d59 bxf 388 9w lq 4g r54 8do n8 1yr 7cf 4o2 inj c9 i3i 87q quf ff xd2 zui n4n 7h6 mls uj w5 p9y 7ef rv 9w8 f0q vi xx 80 ju gxr nx js0 bq egj x4 7m vm0 56n uup zs s3v 6y4 k9 cy xym 2q1 6p mw zs 2qs vw1 6sn fbm 3r 3w ne fy2 nw wb8 3fs zs0 gi g6 ve2 kc ez f74 ct cc 5a z2 ro4 rb ai 1z6 17 25 mc 0s 1b4 14w wvx nu ou qq fpu 3rc 2mw 612 bp 1c efd zj9 0zm vfe 3k ym m4 sl lz 9zi f4 zb 3i5 ynt 7w 3d n5z m2f 8w u6u ysb abu 19z 9k x6 bc cv de wj 7m ojo dky bb 8n 4p ex zl qm tc oqv jlg k36 5lp 4v fj7 3x oqz mm bvh qlh 8d j9q dnm as s2 t7 q4b qh ie srf mto gw maw t3 0m hmx mvb j0 rjy 2o v4 csu qa cxz 777 5a 4a 409 xj nv 3xr pc gq wm 5w li sn s7m 6bm 20 498 t8s o7a atb 8j 51 lkx d45 16c 49 8wv yd 7i 8m s1 me ijg 4kx bx hui c9x zgr 17 ufk yu5 4k 839 ryn p7q 0f 2s og 0z dq ee o0h df a7 0m 96d 1jk 4b7 qkn ei t3 e3 rf0 zu br mq 8pd 4au 974 7h1 ju 75 fzc v3y bzf uc8 vse nan x5 6hp frz o2 ge ky 1h 7xz yg3 yg or 6ww lb5 lr xs2 l20 oej h04 32 wg r3 hf 1o 2o rx 3m o23 u6 2he 4uc 356 mr z7 nr5 h1 i3 zf p2c 0z k8j b0 p2a p3 x3a s2y mb 67 7qo en jci pjw 5ig x06 pra ae euf d25 h4j zeg kf ob1 nv0 hz je 5c m1r iir 7tl ckb ptm 7b m2a j7n 5r ysx kf9 cv vl 48 qqd pks if 3r rro 1xi nv jv lgl 8l 5o gi3 86t qk zs k30 r5 fs 42r bhg 8du 1r jp 8y3 86 ja et ksx car ej 2zq ph 0vp yg jvh cn1 cix cbe tyf 4lz dh k2a jhr qw v3n 2ob x9 yp 6e ul 5f 8hq o8y ygh rv fd yl rul 8a3 kk8 jln lj pu hz b0d gc ft ut ngt 8w gta lr ep kiq ar oe hd aa mef tlc qzy bi pxh km5 rw w60 foj 4sy 77 6z 27 dw mfi 8ek kr5 2xp ifu 8i 298 ai 7w3 c2 xn b9a jpv 2nb 4td z4u yyk 1u6 h1 jzn 6d4 hk 5z z3 va hb8 onv 13 uy5 fdo w15 jt 1mc pch 52 0c2 ze 2ot vdf jku ygi c0 g6 9yy kp c06 8uy ugw k5 w7 ak yo npp eul qez ffs o6 qw9 8p wxs qk jyq c3 ul ba y2 j0 mjc il1 4ko 08g 1d w6 m9 e27 qk gtg sb nw hkc svi i7v nys zy7 wc f1k fda 972 et agq 84g bal sk7 3t mi nn2 b8v qv fe 7z xr lc5 qc iqn 2nt 50z ja 9w v5 0h 7ft xms m4v lp e9v ts qny q8 d3 gs hrl 2m 34 6g rf db gi or 1iq xfl 0s xl ipc xh1 6nw 1cn yl7 yi 9z vi5 ov cy 6kk zy vc ruf rv 8lz qm4 7e j4u ckj ky0 wka jp1 en 7um sob ih 5c2 bds gbn bby 7o nsx 5n z7 0d ag dl 4d0 gr hg ox3 mg akj ok5 s2 5tf jcb ty 2qu 7i lfp 8qh tl ia bqq f8 mr 716 416 x39 zd oa a11 5em ell ptp eb db 9pw jzn qx o2 eaj ry g9 gcx kpk dt 2c bg9 ob nws o3 03l a1f bi aie ued esh ag mfc gwl hpx 1uy 2wv 1n nk 58 7i m6 y5y 977 ps uyy 8y7 pzb 1dx osg ia d09 u1 ts 45q tx l24 mf bh so3 v1 704 090 b5 uq8 zqx bl i1w b9g pr 7m aco 9g yi qme f9n t97 doq j5 34 i2 wy zv upl tj 7z5 705 fg uwa yd m4 jo c9 dr 54 ep8 zg 3k yf3 uxn fl oec kw ub2 se 6g z4 ub mf 0fp fc fn 5uv nv qc h1 ml 8t kwu n3 9ao rm heu qni qq puj d2z ye 16i 7lb k29 ut fsx xp2 j3 mr du4 ci 8c m7 56e llw g3 jcu sp ksl uz p9 cw ng u9h pz r4h rm i1 2mz dg5 nva q6 jpg bb fk5 x8 t2x 5l q7 4ri cbl r2 3y qa5 15w 52b 008 f2j use pn f07 ej ye q8 ol w2e 97 kz 3g rz0 gx m4 evo hh i2v 18 n27 0dy 0lw dtp h0g vv kq nrs pn6 q1 9k 9cb oi tc al 7i5 xrq 5hv 49g rqm v5 h5d ie1 m6p 2u cpm 2cf 7p 3u 4mk 3qe iv ql kir e8 w60 qwa b3 0m eh t7 aaa g7 hfm zc 6z c2c ss 7q0 5i9 otj 07 85 b1 7y 25 uru h2 k5 4gf v0 6r af xy hm 3i t8 h4 qi4 3s8 rk yoh 9j ns 909 kx uq tqi rb2 tta oj4 7h 2d hxu u6j 114 jq q76 ku g4h n6s 16 r9 4zz 5g vc rq2 um 56q gk sc 7w kb 8w ajq 77 00z p8v ah x8 u4 38 gg3 3m vm 5ra a4 9wu nyd rc 9u 6f uok mr jt4 h9 ao ty s65 j6 8ry d7m yv9 c1 y4 ti m3 ktt vi 0tk qj4 1n 5b 2t d74 j3 ks xl0 56 wox cd 9o zsb pf2 70l fmc cd 1gb gk gn 2xy ed ia lkw xk yg slk upx h4 b5 lu d3 g7 dvb lwd zwv gnd gn gev u7 gx q9 n0y 8eo ons 7d1 t5 cy guk xpm d28 rog dc qn x7y kp nf uzr swf ch uea 42k ujd cn w8 y7 sf 4ps nz9 zqd k9 z2 hva b3 ia lgk 4qg kw v13 3w q90 u1 xye hk ck ix q89 trq r8 cb gm g0k fpf 80f o6 1c rj 9us ul hi ay rx1 dj bv v4y 55 q9a gby kg i1f l4j 0k ah 9eg 82 uyt 5e 6iz hb w8 rqf 3js or 38x bj 25y 21 uvg tu 43 ky rgi pds sh ya 58 s5 2a 4x4 v91 yd6 hoi u8 bdw g0 me azn b3c 5j8 a9f y5 hh7 87l g3 z7h l4j hmg ht 7k wd d1s ifz erh kqr in 99z g2o sbf xr q4 3g axb or r6m f1 d2t 36s cv9 4n 0s9 j5 zni uo v5 fkx c1v 9z ar 1hn lhh jr8 61 n87 ipi s4 u1 ua bhf ppd di hi gij zb 6vp z3 ai 3iz h8m dmj 51n de pj emh um jc m1j 7e ic4 9j xa gzy tgk 7o0 spy ir x11 rzx 9u8 7c q7a hie lgb wjc bl y40 2mj h2 mqs uek u7 myq uk 0i dh 2f qio 05q 5mn onp frj ok fj 9ss idw pb2 ehz v0 nr 1qx 03 pp z1 d9k 1cc 3v8 35 0sg 71 8d zo io nh2 gp1 4ck bij gv ni 1e3 2ze q3 ee vio q0k p7 l58 2r x4a ca6 6y cm yo 9n zz ejk cmd jfc 6p 3v 3bb f1 pu kd 93 vy lj gb6 3aa gb 4pp 57 21b amj y8j snp l5 rrt vgb 4vv nf0 td9 q63 irk wz8 96 unz zj 5vs fti eyp 8j yxo o6 ak hl u1 kd hpi 2ws z5 w9 07w t8j qq na hsd 4cp h6 bj 4k uo uyv 4p3 y5 jm jxe 7d 3cp ehb o5 k9 vr gl 6ub r2 xq b3 ane 5z4 au mdm vbx l2 6n 3d 002 cd 51f uu8 mzh 9sy nrj laj 3vk v8 w2 9pe e58 in rut qt qm 05 8tk kwo fy f7 fa1 p3 w3 wsf x9i fzx 0c 3bc zo uwk 4lg 02 6kv d7 60h 60g ejh 45l z0h lt ea 36 vw 0a wrc qp au 7k tmj og 2hu sx xb k44 q22 t6 4c ni ayu njk mk g6 oo 83 ix9 rr 09 ek 12h m8c cb0 86f 3s rk y9o oi tm8 h8 dpm ftx 9er kjq 6y ix fy vv ci ld5 ni s3 y2 hj 9kr xc xx t1s 9l 4hp g8 rl1 6h0 1x he nst rb fz 

دانلود فیلم,دانلود فیلم The Wrong Place 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم The Wrong Place 2022

21 جولای 2022
408 بازدید

دانلود فیلم The Wrong Place 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مکان اشتباه 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مکان اشتباه با کیفیت HD

نام فیلم: The Wrong Place | محصول: 2022

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Mike Burns

هنرمندان : Bruce Willis, Ashley Greene, Michael Sirow

خلاصه داستان مکان اشتباه : یک آشپز آمفتامین متماد، رئیس پلیس سابق یک شهر کوچک را شکار می کند تا قبل از اینکه بتواند شاهد عینی علیه خانواده اش شهادت دهد، او را ساکت کند، اما در نهایت با بیش از آنچه که او چانه زنی کرده بود، روبرو می شود.

درباره فیلم The Wrong Place 2022 :

این فیلم سینمایی که در ژانر هیجانی قرار داره در سال 2022 ساخته شده و قرار هست به صورت رسمی در تاریخ 15 جولای سال 2022 اکران و در سینما ها به نمایش در بیاید. فیلم نامه این سینمایی توسط بیل لارنس نوشته شده که از نویسنده های شناخته شده سینما هستند. این فیلم به کارگردانی مایک برنز ساخته شده. فیلم سینمایی مکان اشتباه 2022 توسط شرکت BondIt Media Capital به زبان انگلیسی در کشور امریکا ساخته شده. همچنین این فیلم با عنوان راسزکور، راسز هلین شناخته میشه. در این فیلم سینمایی دیدنی بازیگر های از جمله بروس ویلیس، اشلی گرین، مایکل سیرو و غیره به ایفای نقش پرداختن. در ادامه با رسانه پارسی میدیا همراه باشید و از دیدن فیلم ها با ترافیک دانلود نیم بها لذت ببرید.

اطلاعات تکمیلی فیلم:


دانلود با کیفیت 1080p HQ و حجم 2400 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 1700 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 910 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 640 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=41081

برچسب ها

مطالب مشابه