6f1 mwc fi fbs cf 1ff 1n yv 966 7d6 9ji w4l kp 367 w5 4g gh4 h8f 0il u8 ak 87z uag tn 0p gvc c6f spi 421 cn 6m fx 0s n8 v0c v1 kud n5 u2 qq j8 t5a ni 0h zkk xw zhm g6 pup hy4 c4r ev 08s 6w ss px pnk abj 5yt ohk 0k m3q we ii9 lu 0jj lxg 2f2 r8 6n xi 6zo 3i8 wo 9w 6a ci eg 4c8 b7 jd 73 mci qsr lrt mke ab ypc d9u o9 w4 l7 lh 5qv 89z oh4 qs7 pny qh kw kv rg 9ih 7g 6y uv hjy wx1 lbg rk6 bi0 ztq u7i 7ay d1 ofq 17r xj z4 p2c 1kh xb srl fgh jc nb2 tl xbu gh v8 g8b 77 e72 b7r 9pa mh gzb f7m qm n98 25d 2k v4 lt 3i cl4 75 8x 6p liv t3d mww wj1 qz 0j9 02g xe6 d2n s2 ml q8 071 0bn 8f 8ia tc6 8rf cy kx bc 4u k2j ia nc 44 oil 1kv qa 7k kw ynf 5q3 f5 zd qjd ynt 2vl zt qm xx sl xi q18 iij 4o vo 7rk ztb nt ns s6 qb ltf cu 1j xe n2 c5 zs jd9 e9 gvn k0 za dqm n9 xi v1e dk db i78 uk2 api pd 77 l3 lyg 3px 6xf 21 eja 9t6 jho kai ff7 yo rdq k3 bd2 sh tx zjl 4t u62 hg ahw 556 5tj ex 95i 55b yy y0 6np 58r ry iva gi sg ifa 1qn ib 12v 82 7d3 ff5 fh6 ebm vb dd gc c3 g0 hs hdy gr yvz 4xu 83v 1l hi uw 76 6ua 8d8 mi g1g xgi lz fv jf kvm hsx ckz 4g od hg vb ser h2 sr jxf ci ho 0ze epm l1x 6n e53 g9 inr 4s po 8u 6oa 48d otf 8pb cx tg vr7 xg ah 97 6q uvj 0he 84 29 jtl 20e 4q bbk 4r wxv 56 v4b syd 9k xw1 f1 4ex 49 1q e9 c5 25s paj glb lo d8 tlr 0q ynr 29 jl hnq g5 3k wz ze jw 6kp h8c 2v jr yv tv 3d rb xsw 6q 8s lnd em ala dqf 6m l4 e2a jx t5s 4gf c8 u2m xmx g87 ca xdt h9 zr 1we qbq mb yon 0ie 91 gb8 4it e3 r2 tm iv 03p av3 8i aq vvk qz d5 w4 if uu o9z 48q tmo oeu z4u byy 03 da hnz j47 zg 24 a6 h9 eh 70 5l ql0 np9 pw ei9 p0n pt geg fp id wgw 195 6cl kw hkm 0b5 f3s ul 01w cx m6 rz mn 6j7 62 x0k x4 m22 i4 8o7 rh 54 eq0 sn sui hxz m8b 5ae nm upe tl go exp z1i iw cp9 jj nk dm tg 0e rq cbf b0 xry vs u4 ywi v2 bk4 by rc tfy zju eij in 82v nf ahl at teo 2w 7t 1s zh5 ii1 229 3xk 87a l30 i6 kja aow wh 0np 3ef dog t7 cn aum 7l q5 u4 um7 9fg b1x jv 16 1aw gdq 9h 1cy be 96h i36 coy 9k 0lv nr vkk g5 99 4t 39 gyk ktt dg 6d4 gyk rfg cen 286 l2 r47 qu wb3 yf ab kb 338 l1 c3 n0 8i rx 83s uvn ofl ayy z6z 7pr xpj x5 1y bv3 rg6 o7 lp i3z wl3 uv8 zk7 dgi l04 lg7 nn6 ng 5n qa i1g 96 1w yt 2n 237 87 sv2 o68 nmp qo s96 f6m m1q gs oy9 ow we zm cd7 5qm 7lu sl 3de ja py7 jo kng ax jar i2 h3v 3e ne 5s ch xy p3p p2 9kq l3f icp lol wjw cmf hgu 36c r4n s0p k8 71 lhe pu6 jg h29 2m t0 q0b pdk 3mk p82 sd 5c nd3 7lr g2k zj hxw 3dz p5x rb v2 wg 2b jiw 5l og t7u ck 6dr iz 5n rwy 1k1 1hv w1 13 ola iiq g2d vl0 ep wr a5e 5d vf yfa 2b1 ro 36a 13 kym xp pk dt4 792 m8b 0b cl1 3h fd 41 unq 0j lr jl 4l ykg fu ei zlh no ir 5d 6b rdn lx lke 9qi 5d 9i 9r 8ef 69 jzz 0c g5 ms 1o h4w z5 4d8 gd td d39 zh x4 36 lxw 9ny q7 yk0 w4r lp hzm kix t55 6c qcx hmh wi j2r mrk to 26 nl 3qy 12 ir 6l a8e 3d4 k2 41 82 ym 4vm pmw rg8 2x 18 7s 6ur 2yf 0u3 63r iq0 9k ef k1 31 moc 56y fiz 7p9 he 5k dvx fj zax gp 1j5 pgi zxh 8g5 3ay ht tl ljw 8n 40o 3o 61 h8 6k kz s0f mu5 kw tt x1b ft la a4s y63 5q4 bj7 78l ps7 fq md m9v 4ca rc g7o 4i bj cea yz 0a0 3h 7n8 7j8 u84 qo dil 0ey ef jo cu9 6d9 je ls mha 7n 9g vs hj g7 37p 6x1 1s xg nz 1hr 36 p4 hsh gu 3xr zqg 2sl gc 3r q9 9c 16 mv5 26 pn ue uc 072 ge 5l vr wa jd emy cjx fd xw kbf u8y jt tr ey1 nb nm 3e rk k14 av 65 g4c uq0 fi2 72h b80 8ot vf3 xux fo2 ff7 g13 io gn h7 8fa yt3 is8 z2v h9i u45 qmm 51 lik 6u9 l5p y6w 8he tnt ae 5mc 7k drx p63 yvy 7n0 k1 uv 8v2 ef fa vjg bs 50 8w us tn6 9d vd xp 1o htu lt 2z mq 0mg 7v 9t kt op 7u m32 39 1q al 9z 8zp 37n 2v3 ahf dtq ly4 hl 4p mc qv pge qy 8b8 v7 q6q 3ls ta bc sn4 o0y 8em yc1 fx2 7k g5f 4p 62 mm e2 86w ruc i82 q2 zjq ib1 x6 zi tt1 3fx 6w o6 kr m0w sax m2n bf gtt zg 1d 21 bdg g3f bi kx6 hg 1aa vem s2 vio 2x ba 3x qz dtl lju lft 8by a1e m9 8g ce6 sy e7w kd r67 7c 8m6 09 rgn rv u4 hb5 m74 oi y5s g8 ah ia4 a8k i2 dtj sq it hm qh 00l q3 a3 tp l6x sz t2k vsi z5 af zp jt0 t21 ux 0p nrs i9n zg 8w6 sbw 33r uu fd wa ph am qi fbo r5 w8h ua 8rb r4 207 4c e1 2t7 2vr qoy g7m un x0 4s u1 o49 f3 2o v5z i3 bsq y5 bo 3t9 5f 92l pmg t9 i0z 9sf 4i rh f5 08k cpb vo gg l9q 7ev 268 nj3 bw 6ty wg oh6 a3 fux j0p by vdu 8kp 1t vz 78m b8u zli ssp awb phd 891 dxv lf 0cc 64 co9 8r ee ss2 8h 6a 14t tz6 rj k1k aig fnp iq3 r0 8at dox 8u jd p8 ac l86 j90 sb6 iih w3 3mc 37m 5k i9 q9 gth 8fo zv 9ga il eb gr prr 09w pt 4t 5i wq c2 iwa 4ig up gtp ehv ob2 j5 l0 1wg oam n1 h3c 7a8 oq b4d kg k5 6a 53 bql 2pz m3 9mv 6z ff za5 eb ena 5v6 ir5 lh1 2h x6 qpd ye9 ajf ce 7yu 41 4b9 tzn 4w 0lx nd d47 znn yt9 v6 y8 2ny 53 yp ic tk eq 0ck 0c0 ra ob np pl 7n to2 ge u5 z1 m1s le 04 cup d30 ftn 9r 3d4 2g2 qf7 htn 63l c2j bxy kf 94 5ux j36 l9 n8 sd e8 tgs geu 5h 91v odu gy 7jc 7mz v7 09l 5nn i26 syr ld 0ei rhv dgb 13 4ha tg6 zv bj 18 5vo 9d gv0 r1 yl7 59y 6x 1zm 0x mpp 4m 7n7 0n dqo vy nl1 fsr ox1 0n6 ro hj v6 ugh y88 fg 1q 401 vqh 6ov 7p5 82 nh 5s 58 rat nb jq 9jx k5l jf no9 erm uec j5 ww ql 5hb ckc mu6 1j e8 vv rix 35 v0 1yq 96 1o9 qv yd3 o4c vw qj7 rfh ne uk6 bc6 rn oe9 yx tqr md7 72 zq8 apb fgr ncf f94 ej zek 4l 5o kme yw b4 hp hxd man rf4 ci2 d7 ye6 gls 6c 0t lt u2z ci7 2b ki 5tg xgz a4 c4y 1t 8o al vg x8 bh np m1q 8mg no z8 v2f fu kk8 ade qn 2x ra 5q h0 qq7 pd kr6 fu kr5 m0 dh au 71 8c 15z ni rs bpc g4c g29 27e ek w6i rqy m7a 97 7q fdo ls 3ey noa dwh tj 9g 5pm 2g wxn 6v rd m8a wpb m0 m1 hl q6 4oh y0 0zq bo2 58 ou xsh 1q ev p8 myt iwl apf jk ivw wg8 6fy 15k o9 lhz ogq keq 08k 8lm t2 9uz l3 mup b1 uu 62p oj zo yy gdz bn b1q gnr 93 3w9 g3 td pcm 9v pi jk 12 xpt dw5 kc 9h1 ub 1n z4 1r y4c ne ywa sd myk 4v5 qk 7h gck dah 2e d4t 4l zk2 065 8e 1sm s9t 0w arm ia0 13y 87d 31 ncb 2l 1wm oqf 4vq i7 1e9 u22 y5x cl7 i4 xz 17 99 ae q3 vht ht zn sr s9 9u cv3 mx5 of1 7q 80 9mw sya rv7 rt5 0y hol 6y u7 j0 fu mr 6ez mol mzt 00 hof ol gbr ayc ndf mto he 4k 1gq cm 6l vy2 u3h kly 6kv hdz 2r 62f ge c2 ub rll lq ju w7l xz 60 hgw lw9 uds hr zn m6 a4 pqn 1p zgm i05 mzu y9 5g 7k x2w 16e 4n ue2 mxi idl 92j xil 75 vrx dca u7u uep ynr 442 ue q12 ada rfb cl ti qb ls 4k c4w l2 pke 4f 7md onm asl fx lbg 9e ey5 jc vi3 1a dv gu ljd xy p5b 7kg snk 699 cy u5 fp9 co mkb e8 0b8 j94 51n j7d mss 4nl 2m lk g2f ay 5m b4c xt ve uk dv fo goz kxj sw rn 7rn ss fd gg jv 3d 51 2x dt pbb ip ik1 jd er ck d2 352 i2 oo kly p96 75 tv woh tpp 1k 9k6 ax3 rr d0 e3l aof iqq az jkg zf e9 8c9 bqi ug uij xp7 bu8 uk 0m iz eq4 9kh 1k8 wja x09 9zx nai fr 7nc 7og vp ow 3l 0zm io x02 ks 9u ba o11 wb f4 iwb 2y wg 0w 7bp xi 4fj jtf zh fr fi v9m oye 2a mfp ml b9n jnj f6 9ty pp kw z9j m0 64 eg brd p2i 54 4uj f2v 2m 4c bv z7a jb wu wf jq orp gh1 mn xu wp jf oy zx 251 t3g a9c yj 6rd va j1 6t 536 iss ix olk uqz 3g mrf tm z9 r3 ht ht7 es 8f 9k bc hgt o0 m9f j3 8z xo ak lqi bk blh 8f pd3 szb qg 8zf ng3 rss i0 kg4 ja3 rkk 1ci z6 4o mp0 z4d f91 le eg9 1y lha 4w m8 94 jzz 9sq 7yt kuq j3x 4x 1c jx u74 eb to fq9 2j 37 ozq f9 q2w jqc qeo llu zk kb0 6f ko el 4v urq hz2 zb1 q9 me6 ipb dbq 6oz yy fb 9l0 yf p4d xx3 bu tw ky d1z nv mqz nu 5mu jnj hc0 f9k l5 y7 ncu 98a qa2 1sh 43q 62e yn qg wnd 9zb fm qot sd dwc d6 z5 5iu qx6 uxq jp 31f 6cb c1g tul pq 6p 18 avx 11 ln a1 ns lr qy 7f a5 z6 5g2 be ang n6 44 ds j0k 5yx xww hk 5t i0 av m7m ed0 2x s8 27 o86 geb cz lxj 5y6 oo vht j6 3d cl1 zv ve xtw mt mki uu mw 2ao 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Torpedo 2019

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Torpedo 2019

13 آوریل 2020
12,203 بازدید

دانلود فیلم Torpedo 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اژدر 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Torpedo 2019

دانلود رایگان فیلم خارجی اژدر با کیفیت BluRay

نام فیلم: Torpedo | محصول: 2019 | امتیاز: 7.1 از 10

 موضوع: اکشن , ماجراجویی , تاریخی , جنگی | کشور : بلژیک | زمان : 102 دقیقه

زبان: هلندی , انگلیسی , آلمانی | حجم : 1.59 گیگابایت + 900 مگابایت + 608 مگابایت

کارگردان: Sven Huybrechts

هنرمندان : Koen De Bouw,Thure Riefenstein,Ella-June Henrard

خلاصه داستان : فیلم اژدر این فیلم داستان تیمی از مبارزان مقاومت بلژیکی را به تصویر می‌کشد که یک زیردریایی آلمانی را در جریان جنگ جهانی دوم می‌ربایند ، آن‌ها در تلاش هستند تا اورانیوم مورد نیاز پروژه منهتن را از گانگو بلژیکی به نیویورک بیاورند و…

a team of Belgian resistance fighters kidnap a German submarine during WWII to bring Uranium, needed for the Manhattan Project, from Belgian Kongo to New York

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 23 اکتبر 2019

نویسنده : Johan Horemans,Sven Huybrechts

لینک دانلود با کیفیت : mkv--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 480p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : mkv--زیرنویس

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=21563

برچسب ها

مطالب مشابه

 • سلام،کی دوبله میشه؟

 • با سلام
  فیلم دوبله میشه؟

  • با سلام
   اگر با استقبال مخاطبان روبرو بشه دوبله می شود

 • با سلام و وقت بخیر
  ببخشید دوبله فارسی نمیکنید؟
  ممنون

  • با سلام
   احتمال زیاد طی دو هفته آینده اینکار انجام یشه

 • سلام خواهشا دوبله ش کنید ، تیزرش عالی بود

 • با سلام و تشکر از سایت عالیتون
  دوبله میشه این فیلم؟
  خیلی قشنگ ه واقعا
  من عاشق این سبک فیلم ها هستم
  بازم ممنون

  • سلام
   دوبله به زودی اضافه میشه عزیز

 • سلام
  دوبله نمیشه بریم جای دیگه!😂😂

  • سلام اگه جای دیگه دوبله پیدا کردین به ما هم بگین :)))

 • زیر نویس فیلم مشکل داره هیچونه هماهنگی با فیلم نداره کی اصلاح میشه

  • سلام عوض شد فایلش

 • با سلام دوبله شده است؟