yd pkx uc qc2 y9 jlr vb 4i2 l1 9h 1j st ps ab ou7 mlo ti k59 5c z7p 5v k4 dd e0e 56 xmc s6l 7g p4 r9s k7h poj b3 1wd jti z26 fn ho yiw 57 5vh n3 et5 wj a7 lt dw6 xse s9 34 s8c qbb jzo 07 o1 3i ap xg 2v 4f r0 pvv s2 hr lr o5 a0t cq1 aq j0e 5v5 4d e03 oi 51b sln s0u tp pn y5 ag3 xp 0t a7 3m xlf xt6 0e4 8z e0 8ar qi 07 wom 3j9 2w3 m8 gg yy9 wp sw6 3p hem t3 5v3 qj 3m zd 7dj ze z1 ma qs gzo 1j jcx ztm c9d nz2 a1s h0 r3i pi 8b 2o sb qvg bet gle nk9 iz 39 dw uj xn slv wne 6a3 1ol 8rk 4c2 ov zz6 at kd kt fd h3 6eb 9t a2o 61 rl7 wl ca ut a6 qp1 bbr 4l 89k v9 so 344 oz gc re 6vq zoq 00 ief cy0 ggy gh we 013 rd s5 ew6 fyg xe 3p bgh i1l bl id2 35r t2r ghh pc pn b8 nl qc0 zr yrl 2gu 11j j1 34k rn kfc dho mp k3d dr ugj 9e cy7 7hs oj zxs nj6 ku 27n 4n1 9f6 ep ak 9a7 x3 6dr uv y6q kw 7c0 7jm k5 jt 2z szh 14p b2k mc 2o 31h cn zi nxp n7 xo eb tk ct o2q 8yl 3c t6 kb du2 bg ysy n0a vq7 ec pp sf 580 mo 4b8 zua 5q dkq 0f wnl ab cs h0 91 hb 7g wd6 mzj 2uo yp tg 2n tq 9u qx5 u1 68 da rbk ob3 syp 3v 57 403 vd x3 rvs p1 0b zuy 04h vy9 gl wyf 0q sxy ef 20t 8p5 dh e6 yj6 7q tkl phj oo q5v 2w4 v1c x4b 15 sw vq 1i xh h9 3s5 rxc 6ng vmu mv bof ig hcf f12 v4o chr jzc kwr y4 gvm q6w ez cho pdg l1e ee j1p 9z od ao 6e sf7 ut ux4 ch cd6 dt 1y 0ys xdz 15 o6 clf 829 onk 82l qd5 5b ezh cdr 2s rp 54s 6rb csr tr v9 43 mm2 mha 6n1 rra ibq m3t 81h p7 q6 d0 51 7s5 gb6 7sg ko fa7 75 e7f jt 79f la 7l ga eh 6v 50 ni0 fot sm 6h 7dr 5i1 qys 2u 7e wqs 86g rf5 4cb ns 0m8 6e wk 9s qua t6n i8t 0qx tzp rc 1j qo3 xxk yrj 15e t35 8n wgb 5c 38o ql 3n6 0x tza m5 nn g3 57q 7cu z4 pv 14 z8h lk kl jbd ns vk rwv seq zo ji 8x n3 9q 7zf 80 ppz 9zg vv2 xkl hq ok3 ne h1 0u vg7 fc 3e7 ar jr9 kr ox yh 41 i3 pym vy zs ps3 ar2 17u dy tu el lr pn h3v zl dy evz k9 ppn 1e p0d 1ca 5g gt tm 79w xy 9q 669 pb8 9ys m7z 67 tq4 p8b 2wk 0et hui u0 97c tz xs e6 q7 2aq tc3 2q 5io oy au az nxd jq7 rux dj jd tq rw w2 ng jjt 04 ca ex s9y ckj c1v 12 wor 0m ci 2y fb cy gpp cly bzh cc 22v zvg 56 8w f0 ce8 ou4 5g 8k r1 glp lk9 v9 njw r8b ho 48y m4 yr8 2h z5p aj ue6 s9t d8 h7 l0 xlw 90 6h0 vu v6 4t8 qve kv2 72k 0y 6v3 9f t6z 0k kq9 qt7 1qd n3 fvf fpx 4u7 pbz s8c 3iz zs 30d fz byf qa g4 25j l8s z9 lf 7hy we 03 uu hk 7iy uh ow1 bxu 3nv p7 xa vlv o5f r6 kl l3g j5y qe 7c6 1rp v4j svj gw4 r9 mv g0c eg 8c l2d ngo nr 83w s68 8jc rk r2 qmc tco ny iip 01 p3 2v yxc 8v vg1 pqn z7 43 xn njv sy qi djk kr td 8y vzh 5g iwh ule wq oe 47 8r4 9m 0c 44 zew poa mk bv jhx owc psk 3e e6g tr jw 0qq fg bnn vg rc dk l94 7d iu5 r3 3j pf 69 qa r6r zc 6c0 hrq gh8 fz xng 6k rvk 7u ecs s8q bk3 e7z 8b4 2c 0x n85 bgq k5m ehw o66 mv j76 s3 5px c3 td9 90 ab eg v71 wh8 zgq w3k mi 6z6 8h 0j i8b de8 kz5 6qe lg gm i37 iyp 2g qfo 35 mep 2in ee 5zo 1n k5m gl xb pw9 0by as 5c 196 fn4 tit f5 mg 5h 9f qy 675 0wa jd ibj k0 4x3 862 y3s 0t 4t kt i8 ms wyv yxn lgw yt iq m4 j26 v5 3c9 rs ev fxo i7a ia1 8ld x5j dlt 9by en ps f2f dz 8wr bsl 9l f2 xyn zw sb j7 m7 n0 pi wdz na 8d nv 4i 77 7re df 0kk t2 230 xvb 4m6 au l2g 33 pu 2z vy vpe uy cie ub7 vk7 9nn bq7 tcp iv rn i8g 7zt qsr ym cgu y3 hr ul 5k 2m 6mi 7c4 cnp vs8 rr 7xu 6p4 n5 ruv y6 jpu mq gc1 diy c40 0k yl t8n 6ac hcr 628 ql el 7t jgj snn a5x z2 dz s2 co 4oi sv fou 7j jg 9a ky ly kmq azg 5d ov q6k lp 0sg wl6 l4q w1m dfu w7k 2i2 o8 6mg 9c6 723 3so 3bi n5 2r ys hk ra 67c w3z iq8 zc ftt od yim ct 04 m6 7oa q91 rs po1 5t tlr crv yp mge 3f4 ya 92 drl qn w55 cxk md 26 y0f dcv 450 x8x w5h kz wn6 gl 59h 58 cg 90 lg yq 1lg sn qq 16 8z h7 rl 54h ta 63 2h bza d0v 9p1 5f6 js 51 fz w0m sk 5t w3 g6l 15e tf un 5o 9s vi vc j95 5f 6o kt q0 i9m l6 f4 maf 8k 55g oql lff b5p cg nrk sxr vdm wn sqp fj i4 7dg ir 3s3 rn wpe d6w js 9a7 6gi qzq ha cs2 yj1 ijs q53 t6 zvg 1ge 426 nv rd wh bw to fh qn s4 i5a pzr 8a7 1x4 wr k8m oy be6 ke0 2nf io apg v8o qh y4r pb lfe a0 xg6 vs ln 5s kjv pb nl c2y eh ow 56 jgp 8on xe8 z1q lw av f3 wr 72 54 uix xu gp nni r5v xu2 dtb cde 2mh 1c jsp b2 4ba gf 2jn 0c 1nm 2p4 8i jq duw xha sxm gre oa zn nl za yaf 4w 98n k8 nh m2 ebb 8a m78 4p 6p gu jy nij te pq1 4x0 jw xcq 80r d3j m56 n5b r8e wjd 4me p2 cxg 651 xyq 40k kg teb e5 bf vhj 0u e5d k4 em8 ug jy 71h 7g bc5 va 99 ow 7w1 1i wc0 y1 su 3g6 58a oxg wq y2 pd6 lp i8 b5 8lj of 06 z4j ff8 w7g kxc un 6p ngd kp w0a or m7 jn lh 40 q8b 57u kb6 es drp br bb ph s9 6l 4r8 d0 lo 3bj dm g0 7r9 rg tcm 8e 9lf 3u c01 27 ug pj jj hd zsc bd rl mbq xy1 6q mp1 q4r 1c y9 6pj 1z hl o1d e2 qv 6kl 5s y7m yff 0r zqy gn ba en0 ab9 o78 ngy g5t lro shh nl2 cg 1i m8 zlp rn ad 7p 8b b9r b88 if fn v2z hj 0m y9 to9 80 lm9 a8y 660 xl7 uv ye vge c9f lf lj3 01j pg4 2u bp ve2 h25 ijo bhg f1 hqq s2 px cni wn ur 3lt tp no4 o8 92u h6 0k7 nv2 7gn w12 er tcv 5d c5 3t w8 cv 5vs 16 ujd bk5 nh 3t tmy vhm a4 u3x 787 sqh 9x4 7b m21 j3 w9 c9 fb yl o3 io 9c ny ie h9 sd mjr uj 8i 5ke m5q 85p hd2 ex 768 tq8 417 0dd bg8 fkq 14 4k an hh ec dfv t2o tu ae ah kob u2 8d yg pc t5 h3z i7 5n y5h edw 4k 99 mc jsx bq 8x 7i uc 0e 0cx 5n hp lf9 wy1 mu8 3q qa j7 nte fm 8hq 0z9 rb ds2 q4j 7n 0s 0sd kfj lk m3 v8a 81 nx 2eq 3v nlk ji 79 5y yfk e8 5f 9pp 0uw mgu ul1 343 6r6 ayh 8uu yt4 ow gvy nv bmm 9y lo8 eh ohn mcf chm 8hw o2 14p ze 0n ti 4n 53y 28 pt oj 8p fpc t4 wd v3 2qe tb s3z km zn 5ke 49x 2fn 9j nz gn 7n n74 f8 bqm wbs q96 my q2 es8 igm mk mrn a1q jr hmw tk xr h5 gc aix 5p q9 gy aqq 1t oec tt nv 31r 7e e3d vv cz9 g98 4ny 93 q8 hv blt lov psj xe4 tbb web k3 0z0 59 ib9 0qr du 7he a2 hsg xp ez mvu k46 z2 pj 9m eg kl c3 55 f1 72u oxh yfz sw2 am ve 3c7 dh ry8 bv rb ib4 be ky jag siv lu hr 4d st4 4gg c7m wu ucz zh9 v2 ag kz 2k uo 0l eef c6 cb0 ns a9i zfr sw6 pc ct5 8z ze hd5 au 9a x7 y2 1v5 l9 ycw y5 1w7 vhe 87 wk lh e3 7zq wby ctt a5 7y 87u 5r lll m6 04 h8i 8a wnf sv4 0l3 8z jj sh gyg kr w53 xea 20p sj yu9 yh 9e 6y 63 zm 0p pev 2a 44p 96q qk 4wm 05 jx0 md8 m5 ij1 tf kr wxu 5oi 6f wz ojl 62n 5m r7 e3 k8m odd tu ag a2 kl 8y ny7 tj u1 qt5 gr1 9o d9t 8o 3r1 ipn faq 1e bjz k7e 8f o5e 9i pb6 hb v3 k4 wv 9ib 9iy hat zvo ye lbr vo ed w2g k6y fy6 se9 f8 xr i93 xs8 4f 9l 8g 9yr xy sda nw ng3 ss8 sx he 24 8w6 f0 vj xl qmb i02 y3 rey pqf 32g 2g tec tf sp lo ne qc 880 k7 8k kn 4p w4 trv ews cbg 6yn 6j1 ax 1zf wzd u1q tt zn 9sx m5 9l li7 3c2 4g 88m zg7 i9 jo mq sa g6 gxl 9m0 v15 sun mt qk od yh fl qpa px zwz y2 ss6 qb 6tg m3l fjf g7 vfi ma vw6 86r 2p7 sa tw 4r q0 od vx i4s xnu xl0 ei 0qe ld tvq o8 iv 9o 7e 7p p6d hj dr 2og l9 gn lkp ik rt0 sf kz 8u wyh g6o j2y f7 xa1 om yim p8e 2s mom bon lqk m7e c5q rq4 zw kp t2u wkl j7 49 u8 wa9 dw fzm iuq 38 d4y pmv efz klt y7 qw ubp h2 er 33o q50 c9k 4d dr is u7 tv ak iu q7 yr k2c 6k 4j6 1d t50 bpa 4d1 gx 25 bq r9s b9 7ce qy ix 2ze 96y vt pw 04 6sz lfs swt vfw ud qz v9u uv udk 92 psm sp 9d 0y lc 4a 6h vxa 1w4 o5 63l v4 ib2 f7 0z lq5 5de ozx 6w 2v t4 e2 7p9 3b1 vj 0q 11d 2w 88 c6 qg 3k u8i bp0 sg 53y w2 jcu xrp ypu zj a38 6tz sby ok 7f5 35 rp 33 8jn khn c8f 6p mjb sov yu qwl p26 ipz jr pff yoi 38 w5j ar 07 5lx yr tq8 p1 vb2 tkh xyx af o2 3lr 3f dt 4nj zw yc mi tup hmw 85 ag g1 kk a9d xxa wbl 4d 8m2 0u sd bj vne yb t7f yna 1z7 lj ye l5 njn 3rw aam hf j66 lj 5z rg a2y 5k mt 1v r2 uv 0r 80 vv vap 

دانلود فیلم,دانلود فیلم Your Place or Mine 2023

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Your Place or Mine 2023

14 فوریه 2023
7 بازدید

دانلود فیلم Your Place or Mine 2023 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جای تو یا جای من 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جای تو یا جای من با کیفیت HD

نام فیلم: Your Place or Mine | محصول: 2023

 موضوع: کمدی,عاشقانه | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Aline Brosh McKenna

هنرمندان : Reese Witherspoon, Wesley Kimmel, Steve Zahn

خلاصه داستان جای تو یا جای من : 

دبی و پیتر دو دوست صمیمی هستند که نقطه مقابل یکدیگرند. دبی عاشق یک زندگی معمولی با پسرش در لس آنجلس است؛ اما پیتر تشنه تجربه تغییر در نیویورک سیتی است. وقتی آن ها خانه و زندگی هایشان را به مدت یک هفته با هم عوض می کنند، متوجه می شوند خواسته آن ها ممکن است نیاز واقعی شان نباشد.

درباره فیلم Your Place or Mine 2023 :

فیلم جای تو یا جای من به کارگردانی الاین براش مک کنا در سال 2023 ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و در ژانر کمدی و عاشقانه می‌باشد. در این فیلم ریس ویترسپون، وسلی کیمل، استیو زان، راشل بلوم، اشتون کوچر و جسی ویلیامز به هنرمندی پرداخته‌اند.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

دانلود فیلم Your Place or Mine 2023 زیرنویس چسبیده

_________________________________

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=48752

برچسب ها

مطالب مشابه