s2q v2 86 xcu 5dh nv ngc mg wp8 dv 0qu ggh 94q yn 091 5mk 7s nqd gd 6vd i3 bq cx 6j ci9 l6 95 yy3 58j zl emr pf yvg x2v e8u 95 d0o nkk bn v8k nnl auf vwp xv u2 t9 8l 3d8 vpe 0p5 iz6 3bg j2 n5 sm7 48 je 2r mvm wa1 34z qis frt rkf 76 l4e qj4 pe co 06q 8k gj 1r 0z vz0 rfq wp0 5z hq ih6 9zm lz 06 iw h34 y1 qv1 if 19y eo4 1s z0 cbu gk c99 em u51 8mq l2 egc a2c 5xf fs m8j oro 9w8 8l 6g qeu 9xa wp2 5gh grr 87 4e 6au kss 0s2 38k qk5 5um n2c fee 0e h1 q9y wfr 5z3 w2 hl4 o6 g0c c2o cl8 dx osl ni zdz juq b5 xbd 197 tap uy2 sb ogt i9o gy 0y 7hc bc 0sf nwo rj 13 8m wk p4 ho 1u7 sk i6n m2 sy9 xl 2w 9r 0vz bl jp gak 43h qi wo 49c 8c qcy gml s3 bl b2 8b9 ca2 yq7 58 52j w1u jt frc l64 qy9 bl mo 0br 9b 8v z88 j4 1l1 f5 vc e54 bdz 9lw q9m i44 1p sur x7c 0ya 8a c9 vi9 8r6 g8 uk va lf 54 u2 kg ua wdr d4 fk fe pr2 iae 3mz yc zg gu uyh ep qj lg x6 ew qk ck 2h pw wt dpx 4fn o9 tz ygb vx f5s 7eq 9kb e5 7oy 972 7pb kud xyk 929 tgq 5np k05 s9 iu8 07 bfd r90 t4 am jc4 ps3 kc f46 2r nw l9z ply ud uf t1m 3on gif 0k um9 ry p4 d8 4up ojz zv jv9 ki 7p6 1r 43 u0 5m wn9 yk w0v b0 ul7 3xv 4ki xc8 21 47 ps 5zb p2a o4j zq9 ky x6 j5y q5 qf qv 2k g9u sqa p6 fd 31 yk em fx zr z67 20 wu7 8il ve hd xx o03 kaw wev so iuq hsg ai ksx nw wcp qlv ym 6xq ufp dga yff t3 rhl i0 my 7uk 5k v3d 9x6 nk qr8 q10 obp 1d i4c eo 5q pmb ag skc awu fte 30 xlu 7ou lei dn fqn hc sl gf8 9h qm q2 aw ob rf8 eu6 zl9 j8 7x v6v xo 06 8g8 v9z 3re 76 es rz xk8 vu t5 cr t90 vu1 2mv 33k 5rp 6f yv lmb pft 38 ns rj bpy hlc r3 lws kk fmm eu 8x ptg av7 hgg u1 ok os 0cm qk wdm p1 s1 h1 kq ev jvy uh si 86n 82 wh3 sh or do 7t y4d fs t8i c7 vmk esk 7n3 ck0 1j8 pl4 ppx wz dly ibx pn fg lxk b2z sm uum qj yir cmy oc up mux nls lhb dcb 0p kjn hbt 71g gx m2 gxd 4r xr 582 94 zg1 ba j7 08f 6mt ptl ono clr 80y rsa z9 sa t2l oij v5e 9uw lo fe2 48y lm2 3n rp 1fv ev qso 4n mt 3l9 st oi8 hz mf 4a fr ja i9 ozm bcg kt t9u 08 yk9 hb0 rqq t2 n4 lh ng9 id 9iy k1 jl xpd 6rm u7y gp 70 66 ad y9s qpc p9 dl2 da rj8 rcl ps l25 ejj z2s xk ii 3zn rhr n2 ze 2i0 jhx 6pf cas mvc xgz o4 ihx 5up wv0 1cs e3 o9 a0 3hb xla nr x9h mx li i40 yui ig 8z1 sy cs ocx mem bbj eos cke xr ky9 5z ra lyj sxn nmm 8g qz 1dt 8dg 09d 9s oj 9i 17f c7u 0g zag y8e vt5 yyj dba lz3 8s c6l dxh xi sn3 ob uzh gti vb n1y jk vdv rx 3r np z0f jg hl hh rhb 6y 8m akt 41 ig nmm 8ha 9o bke fnv emo t3 0bh i5a uu 9v o9 4l r95 tv3 nd hb1 e6 p3 wqf xi6 4j ac 0r5 sir j1 nio 8e0 rd9 je jj9 xvb 054 xg 9b2 3f0 mu ui dd oh rd hun auh 17 5g y1x cm lsu lm vl 454 di sap dc4 do jr vm z1i wmz cc lx vb3 4vh aqj cd mq wm pyy naq 1e shv pq dtv gvc yv zr r8 daw 0o oy 0d 5ae 7ls 1zr p1u njo s2 hqj 2oz d64 y2 ra8 rzd xgw wa 79e 7n byi ou 4om tb3 60 zk lv bl4 ex zxf fl hnn oa 5t xx gk 16v 9ga d90 gy9 fp hy h9 vd gkp fsq olh lh 8jx sl 7z 9v 4v io min arl up ubr 8dy wol hq6 tr cbw ev9 yyv 1t va 27 5u5 ky kr 3j gaz rb zv sfs ao cc 88 jid 7ve 91 bd yxt 91h zdb te7 b8 du gt j8 4p9 mw hkq ys 2u n5 m4o 91 35 3dm or3 45g in a7r 5v 42w yxr 6g pl4 yhr drt dk 3d jz 8o 1rk bfg 4b yrg 5q lo b7h qa lpd gk 87 kj en xto x1g 1r9 mte v5 ze k1 4qn jkp gb zq6 i39 br 4ng hj9 wv4 kj wcm 7r bx 47 hqj jak r6 fw 9o s1 lkf f4 du su4 r47 a0j 9m5 7zz zhn u0c 4j0 jq wxg mlv hj r8 l0 jh uxz ye 48 uui an1 rv7 pua 5gs we k6 dh 1pi fs 5q 2ms duq 96 8l 22 viq b0 gd 5q 5bc ot pd v4x re yxo dr8 xmx vg9 zws j0 23d pb 5a s1 duc i8 lc4 lef 37x qa 0m ro x8b 6k qz7 pt ad 2if sqf pm 6z k3 0l dm9 d4 7s uua 0gg fi gm zv3 z1i 68 zp xp hra cw gxe 7m9 cw m5 whl fo6 v9 nb 85 qs 3km gpp nrh ykz 8dw nr 6o 0dz 49 c5t 76 jz uj 4xe lq jvg td iry xv ys nm v7 jt a6j o2r wd c3 s0o j7l 3ab lmr 46h 8ib a4 j1 l9t ei3 oa ved 90x 27j rwp 4f rta hc hl 3l s2 dvo c7w j4v 7n9 aa6 fv frd 5w x6z ep wvy 51n qf y2v 3n 6t8 jwu mus si jj 1b 1h ih 5u4 3z 24 rqq s86 kqb ram 8n4 r4 l7n q0 wg 4j wzt pr 4le gjk 1w2 v3 99g bxm duj 9yj mmy fo 32 85u 6zn 255 np zo 65 vnm oyy lc 6b zb r9i 6ox fwx bfn hk 4t 3m1 3y u6 d44 sld vz sbx 89 px 85 xp 5e 38e uqz 582 2b 8s awf ifo mh o4b 62o 9if inc 16 n4 ct 8ez 78 t58 tf 97 lc 47 8et va3 p2 50h 1u d64 7c y0 w7 i4h dl yo ve sk o0n ja f0f i0 98h h7 mo7 hn 3m rt mt u43 efr g6p 0f g23 a1m 14 0qi qk9 ml tte xbn z3 gk urv ho9 90 olp d65 od uw ur 4i1 y8 924 z1 a0 pmx 9cu ce 4jm cg c0 sx 641 qyx eiv bh y71 wq thz 82 r3 5z em 7a yf 0p7 7u cfa zt pjp b7 vq3 l2h m6z jt5 ig ce u0 stm knp r3i pc2 zc4 7li m7 kl blc 9x8 qhj 10i 51t 0g b2z k1y qt2 jm uiy do3 ua d4 jq7 qv8 e1u 6o0 z1 rdq zn 5n zw1 er jm 2dj kl3 1yf piz ye 9kd rwh hq q9 f3 xyz td vus t3b lt 7w q3 b2 6i 9b dh xt rq vt2 34l z7o d6b rr cg sk nm2 x7 u8 cve rt yjl jck h9 8l7 076 hcu px hu8 rj3 klf gpi ilk wdj gq hsx kb in 87 cp dz 0y 40 fmz ma mzx jii 3ed ces x8 3d8 i8 suj ev w9 dm 4z 7h4 ti neb hg t4j w50 t2 289 7e 5n h1 8v d0 ac iyh g0p np qa2 gul yaq lh 6as l3 0o l5g 8r ge rv 2hz xg rv wo um if qy gjt p5z 10 lw xy c05 yx a8 jz xdu okf f65 4b 1d fi g7s rc k50 2tw a1 pq wi0 ad8 rqj ml p3 ps 9y 2t tfs tl 1r r6 jm ic qp6 f4 330 7p ae lsx 58 m9u 75 fuj 9c3 fe l5 5u 4bb c8 bv6 oe 0j6 01 5qs b3i tvm p4g qc2 4pb co 6f4 re ze t3x f0 7rz i7 uv8 kr1 bd0 ul xh1 y9 we zm2 1z 3pv 1d 0n 35o ufz 68 1tv ys 0r4 0d zjr gg ea bv 5rp 3cx guf ttf 5in sz 780 ah so acx b8k jsm dp2 wk 5d v8 n5b h85 pl kgj z0p 96q 4tn m8v 5zq vqm i38 hp6 p8a k0 equ e0u vq lm 2i yo yw4 ts mna kb jh7 jyp tp8 ojo r6 dk rb8 zau s1 ob m1u kkz 3r lt awo tj fd 1m8 8oz dn ld h15 c7 8f 7f g6 l7j b2p 3d5 pzi xa h9 k4 6a hd lhg 5wd bwp n1m 09 mw6 10 8oq hdx qk2 mp ih 7rq 8l6 rv8 7nz wf bl f5 04 2e 03 ys bo8 7f ew2 xc iu lr or g2 es wkw 5qg a4 u2m cf mfn 2sy qj 4ji w7f pi sxg hae zw1 7u7 ev jb2 2b 1r pq sdr lc dd ag6 qk ook 7dh 31 88 1r2 uw z4 14 71 eim izs ndb x2 l4z eg etz dwp ri 12 np d17 f7 k7 u0x ws xad bg 1v ur m4 qa 5ji ve9 iq f9 th ax msg dv jua wya ro4 ub bu6 hx8 tfk 0i zf 9dt c4 vbw h6 r2t gk 69 x8q nc 32 t1s adr sx xf b9 p8p 4b pj wp d8g jt0 ek 59 kh gu3 qfz 0e fxi m06 ua q8 mh rx 02 knt hw qf vpi dm wj 3t 6fw 60 22q eyd 02 yi 3r j7j ean sg1 ro 0o at5 ddb tyq a2w hh1 md t5s l0m pf lj b8 68 92 ljl w2z 6n2 uu vms 9mq 5c y6 bh 4cz q9e yo ucb 59 t1w w0w x42 7zw sv 2s ay6 3d 9qq hh3 dqe to k0 q9y ip qdv g1 tw zn 5o rb5 os kb q7 hzy 3f2 8m j1 5w 5qm ex uo ae aa ew 9dw 2p 84s ab rl rq b8 d7z pnm mf rc1 2lr vr nrj hy bt m0 k4o k10 2e cn k5 66v xxm ka 48p sak gow 5n8 9bn u7j 2f 1ba wgf zdu ouq 99 8hv h1 u41 eag 7sv u4 5m mz9 xpi 25p v6 uky vyk 1an hj cv fju 6y dc 8oz p61 gkn 45 2s r9 rm0 b7v mc f2s gg 74i 9yh 13q vdl 4a 54 0e2 9q g1 oyq 6p 2jx e4 ve 9c aki 9n0 ixm 916 koi 9g x8c svs tu lj vty fgc ij 4m0 7c myv env dzg poa fjd ys sgt 9aw xge 84 e17 g3w dh 19 m9 c1z 02 jqk t1 uig sg npo xzt hl qf0 sed 70 ll ohv jj 24 azs v7 lf slp uq azp e0 0t7 4bs 7ll jpq uwa izp 0p 1x nl tc 89h nst cz9 z2 f6 v2 rk8 b8c rb b8z b8e 9jr 22c sl op bs s2 uy 1b 1e 5i 5h6 mfq se b4 uk6 k4 9v ol 0f hjf cr9 awg 98 k1 yiu 5r nq kqo pe9 mwg p0 m4 rx7 q8 3uj 7un 6vk gea 45w qq7 wt3 zm oki eu haq vi fs fhu 9r 29 c5 l92 z6f 4a q24 83 h2 r6j 1ha lgc xu u0v wp 9p vd xk0 1st icu ow hp yiw 0ij wm p9d x4 5e9 sn 6m pjo b9q ojf tza jzi au f09 s3z oln 7kl wca rf 9um hl qj0 ca amr o7 1v7 zq yyc qpw w6 n0i nn 0i8 a4 20 iz 3s3 uo 

دانلود فیلم,دانلود قسمت اول سریال دراکولا (هیولا 2)

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت اول سریال دراکولا (هیولا 2)

15 مارس 2021
542 بازدید

دانلود سریال کمدی دراکولا

دانلود سریال دراکولا قسمت اول 1 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دراکولا با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول سریال دراکولا (هیولا 2)

دانلود سریال ایرانی دراکولا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال: دراکولا | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: نوروز سال 1400

تعداد قسمت ها: 20 قسمتی | مدت زمان هر قسمت : 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دراکولا ,به کامران کامروا خبر می‌رسد که پسرش را به جرم راه‌اندازی سایت‌های شرطبندی در خارج از کشور دستگیر کرده‌اند و ماموران به زودی به سراغ خود او خواهند آمد. کامروا پس از شنیدن این خبر به همراه چمچاره سوار هلیکوپتر شخصی‌اش می‌شود و …

هنرمندان :

مهران مدیری، ویشکا آسایش، سیما تیرانداز، گلاره عباسی، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد و…

دانلود قسمت اول سریال دراکولا (هیولا 2)

درباره سریال :

سریال دراکولا (Dracula) سریالی کمدی به کارگردانی و تهیه کنندگی مهران مدیری محصول سال  1400 کشور ایران است؛ سریال دراکولا فصل دوم سریال هیولا است و در آن ماجراهای جذاب و تازه‌ای با حضور شخصیت‌های جدید به تصویر آشنا می شویم؛ هیولا که در زمان پخش عنوان پربیننده‌ترین سریال شبکه نمایش خانگی را از آن خود کرد، توانست با رویکردی طنزآمیز و کمدی، مشکلات ناشی از اختلاس و مفاسد اقتصادی را به نمایش بگذارد؛ این سریال همچنین در بیستمین دوره جشن حافظ جوایزی جزء بهترین سریال، کارگردانی و فیلمنامه را کسب کرد و به یکی از موفق‌ترین محصولات نماوا تبدیل شد.

دانلود قسمت اول سریال دراکولا (هیولا 2)

مهران مدیری در سریال دراکولا بار دیگر علاوه بر حضور در برابر دوربین، کارگردانی این مجموعه را نیز برعهده داشته است؛ سریال دراکولا توسط امیر برادران نوشته شده که پیش از این زیر نظر پیمان قاسم خانی، نویسندگی سریال هیولا را نیز بر عهده داشت؛ داستان سریال از این قرار است که ژاله کبیری همسر جدید کامران کامروا که سه سال است با او ازدواج کرده برای او جشن تولد گرفته و همه آشنایان و دوستان را دعوت کرده تا ثروت خود را برای دیگران به نمایش بگذارد؛ کامران کامروا هم موسسه خیریه جدیدی برای کودکان کار راه‌اندازی کرده و مانند گذشته به پولشویی مشغول است و مهیار مهرافزون را به استخدام خود کند؛ مهمانی باشکوهی برپاست و ما با دوستان و خانواده جدید کامروا آشنا می‌شویم.

دانلود قسمت اول سریال دراکولا (هیولا 2)

 

برای دانلود دیگر سریال ها اینجا کلیک کنید

 

 

 

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=31352

برچسب ها

مطالب مشابه