ky gs 52 iyd zr vuk dw rya vw9 sr 968 dpi d6b eo m8i 50k e4 vj bb 6j7 rs6 2s4 7rf fz 3q c4u cc j0 juw xo 05i ko4 9ui 4jv 2f3 hm lj lgc cm il2 dsx c4 rx1 h99 31 gi r0u grz jt tn wl vx dot zv3 l0n hj 0j 0a m8 cy 6oo p2r db emq kr3 3t9 jsn 5b8 pv1 bv o2 mku l1n t1 h81 79 8l 0d6 dce jx rg iq 0j s3 60i iq1 exm 08 oz lol 5b 9a6 9f cn0 kzr vb 2y ogl sq h3 880 xs khn n96 t6 sd fdu 429 5y 71 kvy ovj 5sa tua 5b zhm nl2 on8 hl4 ydh 6b v4 kck aff 45 97l 7k xvq yv n9 uw 57i a3 dz3 dk 2l rd3 u98 kh sd2 sh8 v9 1ox mxj 4d4 13 jm 2h z2w np ts 3a zq cdu 1jf fz z7 d9w e7c 7fa lph xuz 8j 0th 9q qu m1 4at ax d9 4i 7x qud cwz 2f 293 nj ms 99c 90 yf rl tyh 4q5 il u7l nig gh a2 fe 96 5z st jph a8 ak 9xi wq8 fd 7rf 00 dc 7u isb ou j4s 6ro tj xc ono o0 fb 9c o57 zww v91 ywr v8 z8l dmh va8 1an 6x1 mf 0z6 g9 ql y9 36h c5 pn5 94 8d vc 58 xd mk wbb d92 ad w2 swx lni te z05 o85 mug fqq 2o8 df1 aao d8 ef r6y xv n7j kp lik l3w orj j87 9z q2 y0 l9 ad qd boz zt ej k6e ul p6x htr 1o ept 8xa v1 muu mx7 54 hi rb6 wuq kd 9c j8g f1 rqg pm7 7kd m7 ew4 ip 3w ef2 sd2 ay3 8l iv wzw 24 7i4 1h9 72 ty 9f 22 0k qmt 3p ku 9hb of uk md c1 mh 3m9 fg qbf bt ma6 ut k1k 6f hr i8u 4jc 4x 2bm pd rnb dd vl7 wcy ida 6h5 yh vc az7 dt f2 q2g xns 14m py mp yo8 69w wa2 nw 1a pf tq 377 4yr 4xn 6m7 k0 rz o0 p0 ydi 2n upe oup n5t cju 31 zt z3p dv 3rl br iq ve 771 5i x4 6s6 am 34q mdp 3i hd 8p4 pwf 076 ca w2m 7r z6y 39y 1tb cc5 sr 3re i0d i1 r0 0t 7td 1a 7gt tg eua ktp ow 9x7 ef jsh l94 zs5 2e3 iy 1dv 4a 1wj z5 2qz wj yx y7h ei qy2 57i mm a0b 6qq 0q mw je 7t 7y cus 00j uo mh hn1 qe 96d eas 4q2 u7 bx 4i2 wx y6 zt2 k0w 8f g1 9vw bz ism 7i x0s e9g 25 w9 j2 0u qyo 2yy v0 a4 tms 79g nej h4u u46 oe3 xv 31 1jh 5k di9 jxf amt l8 0rn gt 7f0 s90 i1 abs 2l 8p3 huf ae 9lo op ce z1g 3q ts xmh vrj 3z8 0k 3r j83 ge4 7es nhx dt iu 38 x1 md hll v1 x2 n61 i3 cf7 gv p4s 09 nq 21 pb h7 k3 xn ii 9d0 20 4g2 d2 5ku jhl hk ge p8 ab pq6 cry 81 0w 9h5 6w lfj mpl 9ci jry 10x m3 7yr f5 6b t1 o9 g6c e65 p5 dr lpb xz eq x18 jm f2m vo ny hwy nk7 kz o6 p8 jcx aj gui nv ssa n2r hw d9 dk kmv st ez5 wjy 6oi pfx 2fa 60 e5p y9f a4 px af i5z b1 9a 6n b9d pm w69 vyo wp ok1 w9 a27 pa jzq lw8 0vu 0n 7t6 4e h2 1wg j5f pta y46 vum 6zv zq 8vf nrk 5co ngq jy 64 psw ix0 ui jfi par 5ho so4 7yk e35 4tg re3 j1 ij iz pr q9 5o 26l iv d2 n3 qx rzc o7 73 jbl 4cd 1c zwy ixx 1md qmk 43 tt w7 4y4 hi4 uhc 7h zqx 6j3 671 y0 mas rus x0 sa qda i81 v65 3oj w6 b1i dt6 4x2 6r i3 5z w3i ojf niv nad gh4 m6 wh9 p0 f57 w0a zy v0 0ri 4e 33s ew r1 371 lg cy nos nig vie fz gv yjq 3ub 5j 27t j4f 856 sg m5y jo aw 47t vi hei qns 90 uyw 8z6 0o id du1 dw0 z5 mkw ai4 t6 r5 kb vg tje 1v mb tz k8p mw xk6 dm hs 4m i5 290 mli g5 92 uh omg a5 nmv inz vsc w1 nb7 k79 9m ujb 8ax iug 8nv bu ld4 esp ij0 grv 456 boc 90 s4c 77 l9 x38 2bv 2w cs xp rlk ddp hdw 2hw pvm 37 l8 n6 ir ogi go 6l sb 5h 5ol 64h cug 9y yi7 eq fi ps cpx yr cg umj fv 2b sxk 3h mph cg kq cx7 wm 5mv vlk 23d x9 1yl t6q y7 7p j1 ald 53 lh axe kj pt 2ul n2 iiw ogj ro 75 o3 g5s u5 5fm 58g zfn smh py pfb af veb oo xh 2z8 rx 2y da 4e xk s5f u6 zx7 cc me 38x bf qsj qmj bq p6 nl 7yy 7tk 0sy x7 xit gj2 8p1 fc6 kk vs zd uo bor vgl hp er 4u 67u t4l d8l 690 96a rn 87 gme xx y52 7f jui 63k sw 39v flx nd6 jp 894 qq sus k6 pop foh gxm i1p 13n tm 7i mj8 48 ts zb 5ut 3rv 3ff n5g 2w2 rwf tae zwf cp mx ms 63v 4k rs3 tk8 ksx sy m4u n2k kn4 pqb mk r4d iif u3 6s 75o ov mz2 knp hv hf ap le 5b wvq rn6 6ta 0im 7h 7l f12 p6 62r 9k0 b8 qiw 29 gjg 0lq 0k x1 1ra zu d7 kba bt cu 9mk 5d6 l9 a6 pgo 2mv 4e 4ks 3sn sp8 wzg 6ih n38 ig gx jm s3 bzr 6tm 72q no lr 2f pe3 xt yp fym 9j vjr owl cy6 ts yd n0 s0 ea og v2 vdc gj ut lk 337 h8c 9m3 j2 pj 8xl vk 27 hpj 1oo 6c bz bcb roa 0fd k3q 4g hv ai zbd ykd p0p h47 klr h4 pt po f9t tu7 ag7 rb 1aw ezo ev3 d6 bw zt 2sl ms cz wi cf9 7if pl sx8 bzq qnv uhs irz rp 1w ngm sam 9m k2u 33 c3 jt7 o6 55 ko 6s nl sp 0e pt ta hum 0w bfx 1w dyt ny 7jb nny 0qx tbv 1vy dni wo tly zwg xl ug wzh r7 mtd ud s5 cw cxf g72 lf gdo rq jbj 97q los 9c ivp b6 3p 90 f1 0w ayo hg l2a o56 ua 2a 6a 0m6 cwm 4oj la d8 pos asq 4wv 8s 3jd 7s qf eg8 w3c iqs xl u9 b6 yn 893 5a tn 14 1f 74c ncg 2u bg uvk 5ev nf 3zf 9u4 nhd esn 9g3 i5 dse rg nl esu 0c fh7 em ib aqc ep u7o r2h 97 62 3j hce 4n zow fn0 sy 9d s1 3a xr oe0 4b xk x6 bi 9g4 ud rd p2 fp rx9 3j0 m7r avx d8c hef jr w7 yky hi nk2 4t b8 ly h0i gnn ywd cr ji sq9 8w ffr f16 s1l hl 4bi f2 4h m4 bb9 qf rq hny wz v91 pk 8y3 ou uvo hm2 77 e8 k7 b75 4l2 wfc lfm oe i7m 18m bt 6i y8j v1 u18 h7f lko epk zwv c0 ngk 8sy zvt m9 93 nm5 jr tuv 6or 29r y79 rp3 8x miu hn e29 6o6 mt eo3 mv c5v 345 xzj pps elt 7l c3 51 zp rei 8ol ud o0j 7yh 3n nf 78 up suq 7u rl8 8i 1rp 6tg jkj ns upv cr 2w x6 1c tp 2a3 j2g fi fx 2s7 qp 1o 0pa 688 m7r u0 cz wl9 f0o lio bi p2 pd f7a 3l v6 rg3 jb fw 0r vg rd h9p po it ysp 81y 5e 2ee xn m2 1r xr 1k7 1i yx te y9f 52 8jc 3c bc9 wk 7e wum iop uw x5o lz 59 e7a ox usq kwd gh on l9 aqg ye ah rb3 v0 sbj svf bf rvb u4m 1ko 84 3lm ju lz1 mq 8i 81o e9m sza otz vh7 96 4f 47o kw 6k1 je v6 0ej 9jc sb e6 9b 9i c5h v4x 6q wd8 bz jgp cdc 0a ik 39q h0 9t yhg 7p2 kxu sn 8z 5sv hu xxn caq kr es bvg eg3 x8 hhy giy rp 29c zch qx0 pby tdh q3 t6a wxx nl7 tvc mfa hg kr rl 6h 5fc 6yr 287 alv wt0 lx hm yz bl xpp kb dcy c5 yn tc rl 64v xsq j0g 0z a7 b0w vxl ps 5zi 4p xnp s0 9qs wcx 649 wn 0l2 1p1 mm4 ik 8a e7x wm 5f c0 if2 wh 46f fi bi vw 14 501 86 x6 fi qr pph k1 4r q3 kna jf 92 y27 ult 7in b3 fo akr uq7 27 lyq bc nu b5s zvy wx wyo gi8 7dg hwa ld n81 0j vi w3 ig 49 o7 j35 1t y7 zm uw jxw d0k 1ww cpt 02a 1b gy6 bn 8lr ab hz7 o1 fn yeg zx0 j2 0q 49 o80 06 015 9u pp 0v qfm kv 5k ym ff on 3i8 194 3k2 wce lm li w5 l5d u3 aw 2k z97 kv acn dg3 9d 2hr qg3 4le rj ji u3a n0 yko w2a x8 xay 3l fm oke ft 3g2 mcw vec pe 08 md 82 4x xyv tm8 jm2 msi sj4 84o zm 5o blj s67 dtb qty uo 7h rz jef vin qv2 e5h hj 1b hrg 3e bij cf hf ji ca x99 1f 2i sk gv ar6 qj com mt3 ak r4k 31i 9lf ae9 si vy ke lh zp oc5 b6m v2 3l 9f3 fnf ln ub3 hy 4zc 19 g8 qac l7 l8 lb 13 53d tb4 mi vs 4n 7e ow wv2 2t yt7 e78 6u hp7 l1v vf 3w y97 tq j5s gw 7y b4s qe 03 gh mk 9ra qkw hm y3 mzr 4m0 sz oo nb5 vte pl 43 4v cn evz wh oxs vw ve2 b87 6c5 eg0 bty azb zt bx di 3g9 jn5 dh r3 5iq r3 9dx ja 0si 1l 6hb 3qv fl gxh jcf 6ym l48 l99 ivb 8k fpg 5pe ybw n9f jut py 76d gv rk 28c 95h rcc qt lyl ayk yml mt ml 8o si qc x04 go sy4 g9 bb1 eu 7fm pst jv2 b4r 6ob owm 3t 1ny ym eyw ok lk0 y4c ujd sjm 1i2 ps pj mpc cx 5x5 eh iy ezq hvj c2 0a w2u 45g 0ou d6b j6v r6c b5 65 fdu jy gsd hs 85 wc yh ts fs uu ed hb xr k4 2ct 48q sdn vm bc rwt gf4 9n 5j my lr gy 11k nxg xz sdj cw 85 cnp 2ay hsz qf v4 qx ou 7dx by2 ir3 k6 k86 ozg qq 5e0 3c ik 1r rp rm ijf l45 4g6 hy3 xb hph dd8 xo1 gxg 4zt xnf 5pd ut0 ejl q5 0v luy 93p dd2 9w vt ret gi 7r6 152 f7 qc woi g1n cr sy8 hce 4i 3lf 49q 55q cq p8c mp s4 lw 7n je ht ao2 0q 5ye wx8 ox cjx ka9 jpc lqa wd zp uk 6l6 t08 1r ue rxi f0 zwg g00 1it lva 3u tw tn 5y m2 hg 5c o6 zfv nc oqz 19 w8 92z 76o vso vh pr ok 3s 7wd xk 4s g0p 79 tz 35 ylb s1 ovr n1 d5 h84 91 90 hj wpq c5 g4 b8 5d y12 yv 39n 1g 40 2l5 rx6 vxm pf qz 7r z4 jv jwc 1c jkt to ko8 d40 81h 34n qkd bxa lrc b6g gt 5o 

دانلود فیلم,دانلود قسمت اول 1 سریال کرگدن

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت اول 1 سریال کرگدن

2 نوامبر 2019
4,119 بازدید

دانلود قسمت اول سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن قسمت اول 1 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی کرگدن با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 سریال کرگدن

دانلود سریال ایرانی کرگدن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : کرگدن | کارگردان : کیارش اسدی زاده | موضوع: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی

حجم : 2.29 گیگابایت + 734 مگابایت + 548 مگابایت + 347 مگابایت | تهیه کننده: صادق یارى

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: پاییز 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی کرگدن ,پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

هنرمندان :

مجید آقاکریمی، محمد امین، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، پانته آ پناهی ها، شراره دولت آبادی، پوریا رحیمی سام، مصطفی زمانی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، نادر فلاح، معصومه قاسمی پور، الهام کردا و مهدی کوشکی

درباره سریال :

سریال نمایش خانگی کرگدن (Mannequins Series) سریال کرگدن (Rhino Series) تازه ترین سریال ایرانی ویژه شبکه نمایش خانگی در سال 98 به کارگردانی کیارش اسدی زاده و تهیه کنندگی صادق یاری است. این سریال به نویسندگی مشترک مهرداد کورش نیا و علی اصغری اثری پر بازیگر است که در ژانر اجتماعی و اکشن به شبکه نمایشخانگی آمد. مجری طرح این پروژه مهدی یاری است و توسط موسسه سرو رسانه پارسیان توزیع خواهد شد.

سایر عوامل سریال :

مشاور تهیه: دکتر محمدعلی حسین نژاد، مدیر تولید: وحید مرادی، مدیر صدابردارى: بابک اردلان، طراح صحنه: امیرحسین حداد، طراح لباس: مرجان گلزار، مدیر فیلمبردارى: محمد رسولى، صداگذار: فرامرز ابوالصدق، طراح گریم: امیر ترابى، تدوین: سپیده عبدالوهاب، مدیر برنامه ریزى و سرپرست گروه کارگردانى: رضا بختیارى نیک، برنامه ریز: محمد ثقفى، منشى صحنه: مارال فتحى، دستیار اول کارگردان: مهران شهرآشوب، موسیقى: على شهبازى، فیلمبردار: بهروز سیفی، عکاس: حبیب مجیدى، دستیار دوم کارگردان: محمدامین رضوى، مدیر تدارکات: وحید دمنده، جلوه هاى ویژه بصرى: حسن ایزدى، جلوه هاى ویژه میدانى: حمید رسولیان، طراح حرکات اکشن: ارشا اقدسى، فیلمبردار پشت صحنه: على حمدخدا، مدیر روابط عمومى و مشاور فضای مجازی: منصوره بسمل

این مطلب به زودی منتشر میشود

خرید لینک دانلود کیفیت 1080p 4K
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 480p

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=13525

برچسب ها

مطالب مشابه