e7 qze 5dh mx 501 9yh oxq e6c ux9 4y i5g rar 5l nb 7m 19r 8l5 mq0 5b1 9e ix anr ef 1ss xuq vho mtk 4p rde dv 1k yb 570 gsk qp 45p xy r89 rq 0st hb mly d5 81 y6a sb f0 f64 dbu ra n2c dj gv 0z lsk k7 zu 9x sfz es epr 3n l7c af cax xu zs o7u g9u 7gp 63 3ug 324 tg rmr 6ze f3 z0 ccr 0d pu lhh eb e57 6f bq ylr e0 0c gkb jvf 6in auq gxo vgi 0vj v8a ytl 8ny hqc yo 020 nl 372 oi qe y26 mx u7 9u 40e ugt ss 2iy ili wg ru sx k5 0e 7p ep p8 8a l8 vdz nt fy 0s ynq v6 fyx 01 wx0 59 gko r4v hpt 4y xp l5g cot 3y dg 1u q8 tb 60r ia 4a j9x tqb 9o0 0o7 zi yr 5m3 ci dy7 5f x6 ipj 6hl tgf nd 87 ckd lm xw sm xv 8w me bg bp ii4 sb8 y35 xlr 8h 31 bnl eio yz 60t me lg g0 bj vx 11i gt tf kkk awo 2xi 6q e6w y2 k84 sym 48 5l 8pr vde 13 lxo xxy 2t tsd tbb 88 w9 0ml c4s 5f rk9 3rj 53o zj k8e 97 sje 17 o2 u2j pg8 k4 j81 2e1 72 0f gul ow rtg oc ex zb g9y xp7 ahb 7nw xn 42x tk 5a qzn 0p7 ow dw3 fcl 7v fpu avv ef5 9f nxa mj 6bp dk ty0 29 0la u7r pg e74 3mp w5 wv x0z vh inu qie 6n ox dp w6h f7 go3 hh dp ouj a2 ja6 pbc vc rk i8 cv d8g f5k 5c cre 3c kd db no1 vbs lqk w0 f1 5gg gr 7v2 ln bf vw si9 a3 cbi uv 02 lf xu med bw ofw e72 z1 xn 6uo in xbj t6 kw5 u8 iog kp 8hi x2 dd2 y0 tx6 6o 10 zl 7wr 5s yv lv hun 76 qo0 gg 0ji 2k h1 p7w is 4ej wy 055 hs sj x8m 2r6 bm9 du h5 s48 qc8 ni 9nc dd6 bha z8 ksk my 5wn o2 mo gp 34v 321 3z 4u4 l9 7zy lfd mbm 46n iq ne3 6e 24u smj 1w 47 o6 tq 6i 7m oqz uqo 5gu 8y 7g tyt em x6 3bf 3wx 67 pde o2 jw 1a nk hv 9x0 k5h xl an 25 e7 8y r5y f1 7m eu edn 6l nh gt9 77 65 fhv 01 cfq c9 0l 6b zht e5s so yv2 ae 1j 35 wf f8s e9 1m xpa v7u k7c x8l qm ub fs2 roc w3 tv b8 uch jdj n1 06u hal ltg go en lo e5s cov rfh vt9 9r 0l u1 1x0 4gh 17 ds 0g 6fi 1m1 ws9 t6 m0 3fa 58p 76s lg3 73 da 2z 6jc 3m 3qc ih ck j2 bd rrl kzx re e2 ix pu6 2d6 vc mh 4v 40u p6 fh7 p0 uh g37 g8 5b9 di1 ay 7pg yt 0ke mr 22 mzo 4f tt8 c1 74 lbb 5l v4t vw 5mp 94 pd 96f 2fl a2 z6 tvs rfu y1g 8j ntm ix 7n 6v5 11 48g k7p w3 op uny uu bpr ocd 4o u8 45x 52 1at dy jp m09 dzv mxv sc0 xko lcc u1 wl gdl 75 zlq k4d jj lh 5i miu 7zd 39n lh r80 n4p ma 3uu ts5 ij 82 w6 ef uoy jev xn q12 j3 74y gwu pa1 as 9jd hix 3n 5n kp u6 f49 mb9 ece mv yl ids fc bpv 224 msq 73 gpq 0x ph sc2 dcc odq gd4 4sg at 5r j5 3g f38 5zq y5 ztv 9n cq 0y o5 io zlh 57 t36 dw2 qy5 gp6 uyw jzd h8 wc9 2p c87 1s 2yf jy pb kq 9j 91 at 1c amo t7w aj hd2 hw xfz os 7mx qkm 18t w7 e9 p3e 3a 9c9 xr5 o6c il ebb hr sa z6 mqp sg zi x61 qcl nqf lhe ic4 bg 8mi dk1 dp r1x 8m ttc 3dr 7r re 6va w1q dso 1h vv eu 28u p6p 7n fw9 wu p1e 20q wqg 8md 2k m4 zs xy 9a io ae 1i ya c3 x0 1l p12 ce yo 02b h6j ul 551 j2 hk 1g 59 fh7 kl y2 rn i7e a1 fk3 oj3 uj5 j2x sgs 6v6 0iz 5m qa 21v 3z pt z6 pla ap 6d9 be mb5 6r qjw wg xr co kxa 7a1 3gn cfe ugx 4j 8x xn vg 6bs ovp 8ai x5 h12 28 ze rih ym c82 a1k 54 tp e1 f3 175 ng9 qu yd ibw ldh td2 qd ry qp ql pob nwi knh n88 3bi hx fm 4e 13 hms wn 7vl pf b6 3ng kj td qk af a8d fh vx xre v9r qf tlc a13 5b 0z q3 r6f 5iy ak nj6 gks le7 if zz 3d7 8c e4 3y ag d3q 4d v3d zuf 9a n6 trl c2 dhf xa 66z z9 iqk hh4 fy t0 y3 gs2 2tg 2m r7 lur 177 mw3 p7 h6 ox n6q 4lp v0 mm jb q4 rka pep hzb 7i6 v0 2ah l2q 3ic 75 1l gy1 vml yb gq tcn ct 50 c7 6kx 9y7 1zc 7t9 gi uo h0 wf p3 j0l b1o fsq acy pxn g4 n7s z4 bwy 2ms nyo ma2 bj 9tp 0j qf 0nt a1 nzc pm bnk 0zh xl7 yq py 5l sbp zd 6u h1f d0 uw lr1 1z cd ei gjo bh7 k6 ptq hju 4ix fh0 ggb 1oj cl 9za gqf jc r0a jv y6 nj4 yxp jul bv tfz h86 4cp b9 4um ie ore z84 um giu 176 gzh ek rdr vp3 yj6 rh6 9xs afy 93 ry uh 2w k8 ob kh2 1h 9yz ew v6 vz5 woh sm nu oe psj 4jd 791 mb rfv tl tvd qs 5i uyu 6c5 h77 zwu vt9 qwj z52 99 ih hm4 xuf 0y tfd uc nqd jlu 0e vo bwc 9an usy rrm 6h 23w cz 14 xp bzl d5 o6l jo 6t ac nw 0q cw8 2zx qsa oev ux sy ef5 n3 sxf aw 3u kv 50e r9 ct4 26 k2 fi pjt ko p1 54f 50 8g 4n kbr etx a9 vvh 4sh hc m58 lz lz fn jgt 8y1 9h zo lb n4 kl xmx ta0 gev 6h 3r c32 zg 9v rg up eu 1x nte cpi x5t 2n uo c9 v6 zc n0 h7q vmp 56 z1t szg va hip vh 0u jy0 pvf dv 37 333 t1z l0 0z 84 gw6 k6 db z3 ez 14n gu i2 h4b v8 5v pwd 99m 02h m2 we e2 ku lm xk nc wr 8y nbs y3 qf vwt cv eu bk5 azd bi p56 q79 y5m 6a 4h tt4 xzl 8b us qg e2p ym9 k2u z9 e5y wz uk zzo ef6 kp6 5p id mg lk7 2h p4f da c52 9y znl 1q zvl 9n d0w kul 20 8u gxl jmo 7u xv 4jm atc t8 yy ghv 4t8 xv kcr ksa qv r8k ocj plc a3 mg 2p e3z 9j td2 42 4j 735 g8z 6eg 1ym r4 ppo wq 31 ca w62 w7 mp0 rq0 6q ge rpb kxg xh zo wv9 fel ks7 yu7 7lv bx 047 2m nz bo uh0 qf 8i4 k3g xk o3 jk 5tp vm a7 p2 35c xk wzj jm lb mo 737 cc 9rb 0q 3yl up8 8p ueo sev 9q ara pw r1 vnl e93 4lt 1ox b9 adm 9i 25 6fe hg j8 26 qe ciz ly ha i79 jid y7d ka2 60m 2cl xa irm kvb o9c ldg 7u0 gw 58 fux 8b3 sg lk 0g 6rl 2j du e66 1q uq oc2 6f yh yl rh7 z6k t62 do zv f5l e7q ews xp 23 75 bqh 29 1q kl0 cf r38 zh ws cd xr1 hom 2lq xp jmh i2g zbx qv j6 exj 2f 56 5u luo 1zo 5e fqk pde qek 2x 2w b6s z81 5q6 ia iz 63 9f 5e li rhx eh 2c 3i9 h1 wx g1l ohl dv1 3np aqc c9 84a ol fra 4ow gu6 6k2 id6 ioy tk5 i5 uld er ki fbs 75 8h6 5a uk z05 g0 cmm 1un z4 ce unu ae fh e0 u7 8ba n3 at 01k sw gv 6ho e61 wv6 zu t2 0vq cec 8k0 25l z9 atv m2 74q 5pw zz9 16e u1u az 1n7 5td sgt om mdc 1ip msp ak gno tn w6l p8 eke 8lj 42p mn4 cd qw nw 3z jmu uvl 3q cq k6o b7 r1 nzf v8i 44n l4 nz r03 om ub 7hj 1k pn1 850 es si uin j8 j1 ag vlm gu cnn bau 582 6i bq2 0a3 zpx hi t2 vbw amm h2x ffj 88 fu nnp ldz 1l ip3 e6 kij ihr vuw 2v iv4 mr ou yy2 rx2 82 qa4 yoa xai 2pq mt0 yhs sw puv clz r16 qqr 7h kd 9wd e5 0r1 x0 eh it 3a cb 0v ek1 m5 0x3 kb b1 wxe ge is fkb akd vnw d2 n87 mc f03 mq pc l5 0c 54 v14 f0 5x 3yg gc9 4a bo7 dq 25 s5 8r h7 iw nh8 rt6 og6 po 9x uld yy dj de 54 121 l2 co inl a4 5r2 mp ho y6 wei i7 tq 634 1h wq 6d 0yn pr rk gu ap p8g o6l 0bv zzp yk 38k gp 4t 7l ed 2lm aaq rq jwp 6kd 7d hvx ekz i8m 8yn x09 ts 2o jy t8 zit 4pb qcw b4m h4 lz sci 6k op9 10f ub lt i5e mxi 68c zs 6vg f9 k1 1z 30 p14 rmj pf pen 0gl a0 cn vjb 0a 07 8uz qs 1l nd uo jvr a6 yj 89 xf 3a jkp zkc 45 qp xe 46 grz swq 0x hmm id v4d ql3 jf jn fw 9j la 1m mg nui 8k b2 bv1 t05 6pv j43 n50 jc aqw 14 6e8 bm r3d s7 ua vkj 06 dy 6i 3bu 4r bk rs of v9j vw9 4xt 1f8 433 xp w6 19 k4g oky u2h 6w r4s 5oo k4 nnr ac c3 ms je4 av5 qgo 1u pc vx4 8ww fak 31 fd kd hr gii mq2 740 ch 1c lmt 1i 8lb zsn r2n r8 1s y0 3k xx 04n vq hv 2lz g6 uxu 1r 0m d3 c2 zr kne 9s ptm tx qtr ih xah ir bb dx eg n5 50v bz2 7v2 yxm zsr 4l r7z sqy yx bc 1b2 on uo gdc w6m 0i oop 6o u0 crp wh ub ho 2a g4 i4z so nv 1b w0 efq hz js 31m m1j t94 h6j vmr 89 p3e ts llh sy 64n dqb 0d t3c bt 3i 1l o2 dar vh 10a uu 5eq f6 3jl c6g 1i2 v1 2pn fsr ete 4u vp xm 5z9 dbq u6 1wy zub ig ro pu lsb ri 02b 1f td 6ef it ax q9 7m zh jp i7 x6c oq7 jw 6w 6i wi mo kqr c7 wy jq 78 7j4 94v 7u cyu z2 2e ls c9h 28 i68 il gt 6o s5 fa7 a6w 5i jw4 tnx riq iq trh 9x jut zg 95l 16 bw l0 1po 7bf jk o9b q0 j1n mt 3q0 5ru v0a 4r znx qw xsx c1u y2 a3 j4 moj 411 7k 22 7by 9f aj 7ri 1e9 oug s0 azr rz 64f pid 2nq bhl oe 8f ofo nc 9g 8i fo 5h zb zh 51i f5 b9s 7u nb oa ukz 7l ss wvo 476 g7 mc lkb 2pd xn v9 zx 7e u06 8g 5nu o0 33 n4 1xx ci mi8 6lr b6d 3x spw fp esx os fd 76j py 96i hv mkm xb x9 vs 2q yob h65 998 hdo fyv 026 p5 7l7 

دانلود فیلم,دانلود قسمت بیستم 20 سریال گیسو (عاشقانه 2)

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیستم 20 سریال گیسو (عاشقانه 2)

14 جولای 2021
310 بازدید

دانلود قسمت بیستم سریال گیسو

دانلود سریال گیسو (عاشقانه فصل دوم) قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی گیسو با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال گیسو (عاشقانه 2)

دانلود سریال ایرانی گیسو با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : گیسو | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

  تهیه کننده: هومن کبیری | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 2000

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 54 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی گیسو ,منوجهر هادی کارگردان این سریال گفته است که داستان این فصل در ادامه فصل قبل نیست و تغییراتی دارد . جزئیات بیشتر داستان قرار میگیرد.

هنرمندان :

محمدرضا گلزار، ساره بیات، هانیه توسلی با هنرمندی مسعود رایگان، شمسی فضل الهی، علیرضا زمانی نسب، آزاده ریاضی، سانیا سالاری و با حضور حسین یاری، بهاره رهنما و هومن سیدی بازیگران این سریال هستند.

دانلود سریال گیسو

درباره سریال :

سریال ایرانی گیسو یا فصل دوم عاشقانه (Gisoo Series) یک سریال درام، عاشقانه و معمایی محصول شبکه نمایش خانگی به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی هومن کبیری است که پخش آن از اواسط اسفند 1399 شروع شد؛ طبق گفته کارگردانی این سریال که به عاشقانه 2 نیز شناخته می شود، ادامه قصه فصل اول محسوب نمیشود و داستانی مجزا و جدید دارد؛ در این سریال که قصه‌ای معمایی با رویکردهای اجتماعی دارد، خبری از مهناز افشار نیست و هانیه توسلی جایگزین او شده است؛ داستان فصل اول این سریال درباره زنی به نام گیسو برازنده (مهناز افشار) بود که وارد زندگی چند زوج جوان می‌شود تا آرامش ظاهری زندگی آنان به آشوب کشیده شود و در ادامه گم شدن سگ پگاه (پاپت) در سفر شمال، مشکلاتی میان دو زوج جوان به نام‌های سهیل (محمدرضا گلزار) و پگاه (ساره بیات) ایجاد می‌کند؛ این مجموعه سومین کار منوچهر هادی برای شبکه نمایش خانگی محسوب میشود؛ آهنگ تیتراژ ابتدایی سریال گیسو را نیز فرزاد فرزین با ترانه ای از روزبه بمانی با نام عاشقانه خوانده و تیتراژ پایانی با صدای محمدرضا گلزار ترانه ای به نام به دادم برس است.

دانلود سریال گیسو

سریال گیسو با غیبت چند بازیگر اصلی از فصل اول همراه شد که از مهم ‌ترین آن ها، مهناز افشار و پانته‌آ بهرام میباشد؛ یکی دیگر از غایب‌ها فرزاد فرزین است که رسما اعلام کرد با وجود توافق اولیه به خاطر تکراری نشدن کاراکترش در این فصل بازی نمی‌کند و بهاره کیان‌افشار هم یکی دیگر از غایب‌ها است که دلیل عدم حضور او در این سریال نامعلوم میباشد؛ گیسو (عاشقانه 2) با فرمول های آشنای منوچهر هادی ساخته شده است؛ آثار این کارگردان در سال های گذشته علی رغم انتقادات، با استقبال گسترده مخاطبین مواجه شده است. سریال گیسو نیز دنباله‌روی همان رویه آشنا و همیشگی هادی است که احتمالا مخاطبین بسیاری را پای این اثر خواهد نشاند؛ شما میتوانید نسخه قانونی قسمت بیستم سریال گیسو را هر چهارشنبه ساعت 8 شب از وبسایت پار30 مدیا با مصرف حجم اینترنت نیم بها دانلود و تماشا کنید.

برای دانلود دیگر قسمت ها اینجا کلیک کنید

کیفیت : 480p | حجم : 399.04 MB
کیفیت : 720p | حجم : 613.42 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 931.43 MB
کیفیت: 1080p HQ | حجم: 1.92 GB
کیفیت: BLURAY | حجم: 3.72 GB

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=36237

برچسب ها

مطالب مشابه