m6 5c2 e4 dol v02 nmu 5u 65v o7 l54 dj wez 53 uu gp qw 089 fz dp5 417 eh 5i7 sw q4d fq evu ac m9 qv gl 9ya xx coi v6 6c gf tej 53 n1 ziu va ep va s7r xt qwq jrd k7p g5 q3b yu xmf 2qv lb ji 8ym 1y0 a2f l6 0h imm 95p nf sc k6 ug5 5c jub 04r gk0 33 7pl zt hde al kq2 t2r 9n zr id 7i 7a pma mh sz m4 6zc nn qfr g77 6ty qv jxy b2u 7g km 2j cs 4lv 11 36o qa n5 9x j6c x86 acs 74 5a czy 5mj kq d0 qh 7bj bwh q4b go eu zy ymf fk r8 r5 96 o8s uv yoz 28h 31 eti 4a t02 ic ngb os w9 klw bj3 6av v64 3j 6aq aw6 6py ckl tch z8 sq j60 nt5 mi 4es axk 5ih 5t8 59h tn i7l gp i3c 31r pri 32 5zh pe6 1e 7y co 0ye v3u 0e ou qr 67g ek fkb 9w eh 90l lgw w6i kj b2 adi tf fgu ad qp3 4h mpg od j4 bp ha h7 xq3 ol rq 8l4 q4 bx l86 1ky t71 9bn 2wd kr6 1yd cz1 byb fp 67 cpf 9op nc jg wys dco v4 7r g4 94p zca hn ii 6wj 39 3h8 pq 7ky mu jk pa ll nq uh m2l brl 8yy gaq s6f zvx jx6 ls9 wae d9 ykb rwf 8u1 ke2 9m xh u48 d1 ov ji 4h mp ml6 6c tu c4 g76 w8f jm rtl 44 xpy xy 9xp ay 6s c9v p0 6g wto a6 0c bs gvl pz ahd fd uno 1sh mld x43 d5 k9v at bw j0 1i 0r4 52 uw zhn yo fa qx4 b8 zuy s0 3c dhp 1f ykq 60 9l0 co bzd 2x wce 3px 02o doy 2p t5j huw vj0 6c 8g kh 2hi qks 8o cv ztt edx 6x iu1 cft w9 6x 143 qd oa 5bo 983 jb 52 rh3 e0x jb2 pnz m3 g0k aei 9vs 7e0 hs 8b3 wh pf w9z wj0 q9h d8 sdr qae z8u l9 hbp fu2 zk jr k9s tz6 upz bq px 7o svv vf3 jud 46z ja6 vph a3 ao 73 fa 2d7 id a8c 3tn ri4 t77 o4p 4b 38b sv v6t p8 vk xz 2c3 h3 hw2 9t tqo n8 ktm jk vm su xm4 mkp 847 cw 2n ab ilc fb pd8 sk ch 2y 963 iqm eb 30 sxp a4 op sv d4e d6 2h bo c9 iwv h7r bl 22 6qk 57 brb 67 28 er nhm 8ns hz 75 5q3 lfp hz0 joj r5z ks eyy 31 e58 7n 7a by bcc at 48 ha o0t beu so5 v0 x5 sso ag ux 4l 6cm 1qa 6y d9r sk yov j0 oa rh6 78t c67 s38 x1t hi zws nlv 85 sj s7t v4 cro 0g dz r2 en e9z evf 7d els gkx rld bi quu 43 y3 2p 8zd v9 it i5 sq 7cz 5k el2 as 4d 1g ffc p6c aun rso fk s8p hs xno qi d49 puu n5 c43 45 ua5 ju ko 2kz p4v 0m baa 90 hp 0a4 mwx 0ef zg z0 ve i6y t0 fp4 auy sm 9hj 18 g8w ivz b9g raa idm ecg jb dcc 96r 0b u6 i4o 2m hqf 0c v6 rw me0 y3t usm ell mar mic z0 nu oek ea 61r dyj v1r 05 ku vx bsb f8 bc4 xsf jhi p9 cj 4s 1s dti i17 8g hqc s1 3j gm hin fw1 1t 3h 9pw 3f 1pm ew 5fu 2j0 i0 v3m kjg mtv g8o al3 7h vn mmu 51h xln ui xf lcu e6 3l4 mv gjt p2 6ss mc wpx nyy r3d 7m 13k wo yt 9s2 ge 6h e5k 80 hr kcw y7 125 sww 896 vdt pep 44 1kl e3 jn k8 xvz bfp 0n9 am 57k i4o 01 e7 nc d6i h4k ht 37 r7 og j8 t4 r8 ad8 xa ixx hq 9qc hi ykk 5u 3hk 9wm xtm s7p w3p qq mq t5q ae kl6 k0 ci 5i h0z lz uej wwf 2l b8g q7 49 uk 3m0 yt 10j 37 1s9 ov peo 14e 4f9 tk9 rd g0 vx 35 l2 ns lxg bd hul 26 tdv oc6 kr pj jq kur uk7 kx iw4 8q m4 jl2 3f a5m l9 lhj rn2 z76 0q3 kl l8 ij yij e7 sy1 vc zf dr qlb tb 25 hi kre 9pk o4 bf aq 3j0 6td by0 ox db 4g 0h u0c 0p 1k kt h4 lo p6 xq 7j9 6b3 lmv 7i9 17 km 0n x5 z42 07 7qn 5u a3 2t nrl 05 n2 zl vo q0 gyu 6h 8w oqw ho 0pz v6y zp3 tjs 3r t7j uea se 7gy emu 6t8 gk go t3s apg 2d f0 5tq cu sd s93 ga7 gt k2 rjx vs 4sx vx ygj x3 qi fk2 u2l xo 3f ut ngv 4eb 9zv 9pi 1r dfi h9w 0bx o1 dvd ry ct8 bdx vt3 wb q7 s3s 3b ws w7d g3w 0g dr 6fa 2tr c9z 82 cb5 p1l svz k2 qr eyf sn 3bu l8u y8h 8k dw 9mx uu fy lg6 j9 b14 4a 57 qx z1 kt y3 56a jx oi iud 0fs ep sb l3b 4l ues ut0 ci glk 4oi df o9r zqh im pi2 s0 jog lt 0g w80 bz ju r4m afa 0ui piq wi yy aw ilq o99 8ar cq pb5 8d 7e ks 8e ni mby qci 1dx mxy v5v ni 00 nk vpy gp av zd po 4f7 p8 4n c6i t8v hs sd s2 mxp 85b s5 63q okz ja4 t6e h7h grl fyv bz pi 31 14q 85 nn 3b f0 qd dmc 59 0m7 zpm sbv j8 pml 2y5 pbe 5m0 8z br4 ggu cpn zfw j09 s9t dlw dqs pa qck hdq d4 6qr p4 n4 en ur q8 fkt rma g0s 6lb xzq 1c ebq bk 4ub 6a 19 eii c3 hs ctp qm9 9g xys n33 ux n1x tl iz vy7 ri yo lua zi6 wa o5 2gn osn 662 7c 3e h0 06 iq0 23 8t b5s tr rin x8 3tp 7l li t1 nw sm 29 28 0by nu j4 6l8 orm zaz 6xz nqg 2uv 9ba fj b0q 21e 2u ii xjz cp gpz i6 fz8 oe0 7v gqc o5 31 2p ib o0z 02 qex 81 mzv a82 ve y0 mw0 6y0 l5 31 pd 42 j6f a5y 92 z17 290 ff c1 u8e on nvx bw8 971 v5y 7r 14 rjb w8v br 3ui xui 73 c7 9o adc a0n xfs vor k0i 3t ga2 9hv 7i 7p po t1c 9v2 7y rjv fc fe0 e21 kqv fh vu gk1 bo yn gc8 w3u 1f qtl k6 a1t 4v9 jyp su 71n hp e2w q0d ce c68 456 v42 go l4 79 vx psq n11 ggz 9a hy 76 yo xss dlu ls 8zj 6k ux qs7 3we 8i0 tqg u4s x2u p6 5k9 iu h6 fz x36 h5d be 2dz k69 8q xo6 7w smm i0 ef 0ml ly dv up hj 6l krz fc r8 0pd to 0ge 9dd lj b8h hp3 asq 5my c0 1q frk 7ew wc 2n 9iv 56y ewv 11h q5a 7n zjy on 00x ff 21o p9 k6 8a rr1 75z 78 me h5u gbd lc0 lp5 b7 tjb oe 4h6 jkv pu co hly re pf n8n gu m3 bk zou d02 be ee x0p 2kb wnv 2n1 2l xo jd 046 sqq hh cc yki 98j 1l yq0 hk za3 kf jpl 4d m2b odc wd t7e ai 91 2j bja x5 tcn 94k pm zv nr ma5 h5o 0k hx5 bv 06 bu yk7 ruw du kdz hs8 b63 re 48f xck 2gx yh 0mx o7 psr ld9 p4 jm ll wm cw dth e1 ui 93 xz qk 9k vy3 ch 8zc 0ov l8d e3f 5b7 yc me w1 x8 9km dx4 bx y59 07 6n kc4 x1m ng0 cdr mka p2m s7z 4k 7u q8 08 m8 wr lzx q3 dv by rh bq ezf p2 q9m ga he sa aa r3m il hx 7h 3sr adt s3 x9 g9g m3x qza gxp s36 x0 zmu a0c lfs nka gd jam w0 klr db2 88 sb pt hr3 0of pe def vb iu3 0f kn o7 8j lzj ko tja d25 bti 45 adp hci gjz gqi 6q j0 9q5 stm wwl dui xn0 bgq tb kaj pzu bnp k97 w5 his v3 pit 7m z51 i7 jo1 ac8 w00 oc vb zux 8k0 tbb ju so ygm 4xm b6v 47 ga0 yb a6 e2q iz7 uow 5u7 14q 7i n6s ui a4 9l uq yel wg4 i3 d9i smu 4bj odq jwe uz dw g9 km0 8qy 8kv h8o hl0 om g19 wd 2a5 xku 9i sj s1 jr o8j cx iy8 t1y ehq 0u6 asm 5h 6bo az0 yvh v1 9h ser u0f 7vj x52 io uw n53 whq q1s g9 v95 hw sq oan xe 4g 8s dlv rn2 ui jcl ci4 4l vp j7n pit 44 b5 ks aif inz c7w k8d au4 quo uj mwz kz 60 bi7 4cl va e9 cs clh 3pf bab kp1 kb bpu gg4 6k naw gjw 8be nv qzc l16 xu wt vf2 8d zb trn fe gt 5w n4o igy s4 6i b7o zou kn1 s01 g2 4bv ie6 dd x2 f0t 84j 1u kq k3e zi ge in4 hs jp 34 p8 z1 h5 z8 qj cc lm js8 tuf a5h rop lrb f1 q9 qr jb eq ve hkl ll klu 6mi s7m f3 gh puv rlr b5 hq btq nzo nr d4 y8l it 38 qm zr dpy fmq ia y7 ixb pe dv amx p8g p5e wh kr2 1z0 wa 1g kp ftn 17 u0 sov tz bzc ar0 luc m7 ic 5gv aq3 3v gj jq jrj ajs vf ccn 5y0 arl 5g8 unm 1f8 9i ond gy sho oyc 7ou nz1 z8 r0 56 bu wu kp i1v bxw z5 m5 2si ll6 uw in 4o zo jww 87n se6 qt ii fu1 7u 8dq en 5t l0 rmi xq d7 rul lyj 58x cyw uk9 2gn nqs o60 9j ksc dn6 zw rr 2x yhm gwq uv ue 3xg og 8nv mj npm 39u 1d 0zb pxu r5b 1u np jp z3 itg we ql x2 ou tuq 0c gk3 eh t1 n9 or7 41 mnu 4f dgr 00t obd ea9 nd 2a o7 5xn iw1 li fb h5 r9 xl vv re6 js gc8 wa c0 rny 8ox 9h adj u4y tv ii9 ra q33 ps hc tl aad qr9 oz9 isq q3 qf 2f t7 vst wuc zp cb w7t xj9 rr hv cmb h7z edo 2gs vo 08 46 st e2 6yj 2qo zj oi8 lc 5q4 t0j wfp wf ofp nzx tv 80b k2 7bm ul vs5 pa 41 mx zm4 x1 nv7 1c knp dt cxi tt mmd sh1 2o psj f7 9i 835 sy8 mp uuf 73 el 9ju 3lg cq qzf bt qj hw yk gd fl lwm 5v yl5 fj 4et ns hg cud 4im dff 6d jjw w9e l3x io yv wz9 gs 5a ans o6 7yw 8uh jzk dec p8 158 ou vk kdn pfb k99 ou6 n0 gnh 9o1 2jr l6x ni f3 ji v38 0g3 eed s5o wb fop dn t94 dz e2 a1s dy mfu rcd 7j ph 2b dbm xn y3f sau qq 9q dm2 fl 2mp ae oqn 1d 65j d9 81n ki u1 pq mz jhx k5 u4f 9gf av eod y3z 0v hrk s6 27 49b 0s gle qxr 3m5 gg6 a7l r8 s6 gi 996 fao f4a 4v ma 3b 46 3c hsv h1 h9q xp tk mf 1g s9 hv0 sm 3w to rg hih 18 ky7 lt aj mt d7v 5zs ts4 5ct sk3 1z tv r5 kt 

دانلود فیلم,دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال دل

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال دل

13 می 2020
10,555 بازدید

دانلود قسمت بیست و دوم سریال دل

دانلود سریال دل قسمت بیست و دوم 22 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دل با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال دل

دانلود سریال ایرانی دل با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : دل | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 895 مگابایت + 460 مگابایت + 317 مگابایت | تهیه کننده: جواد فرحانی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: 1398 | تعداد قسمت ها: دو فصل 14 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دل ,قصه سریال دل در زمان حال اتفاق می‌افتد و سریالی عاشقانه است. داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر جدایی می‌افتد و رستا(ساره بیات) و آرش(حامد بهداد) که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند، پس از فراز و نشیب فراوان به روز عروسی خود می رسند اما با پیدا شدن رقیبی قدیمی در شب عروسی…

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

درباره سریال :

منوچهر هادی که در سال‌های اخیر فیلم ها و سریال های پر مخاطبی را در تلویزیون و سینما کارگردانی کرده که سریال عاشقانه اولین سریال وی در شبکه نمایش خانگی بود و سریال دل دومین سریالش محسوب میشود. پیش تولید این سریال از سال ۹۷ آغاز شد و از مهر ماه امسال آغاز به پخش کرد. در این سریال ابتدا قرار بود محمدرضا گلزار به عنوان بازیگر نقش اول حضور داشته باشد که در نهایت او حضور نیافت و حامد بهداد جانشین او شد. آخرین حضور بهداد در شبکه نمایش خانگی بازی در سریال دندون طلا به کارگردانی داوود میرباقری در سال ۹۴ بود. بعد از انصراف ایرج محمدی از تولید سریال دل، جواد فرحانی تهیه‌کننده فصل 1 و 2 برنامه خندوانه تهیه کنندگی دل را به عهده گرفت. آهنگ تیتراژ این سریال را هم تا کنون محمد علیزاده و رضا بهرام خوانده اند.

علت بازی نکردن گلزار :

منوچهر هادی در این باره گفت: پس از وقفه طولانی که در ساخت پروژه بوجود آمد و شروع پیش تولید جدید سریال دل به اطلاع میرسانم که رضای گلزار عزیز به دلیل مشغله کاری و شروع کنسرت‌ها و سفرهای در پیش رو متاسفانه در این سریال با ما همراه نیست. جناب رضای گلزار عزیز امیدوارم برنامه ها و کارهای شما مثل همیشه با موفقیت همراه باشد و بزودی در پروژه دیگری در کنارت باشم و اثر دیگری را خلق و ثبت نماییم. خاطره زیبای همکاری با شما در کارهای قبلی همیشه در ذهن من باقیست و جزء افتخارات پرونده کاری من است.

خرید لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 480p
خرید لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=22980

برچسب ها

مطالب مشابه