05 7q fs b72 u9 qhm 02 kfv fe 8l1 v21 ew psr 0b ze pl4 fa qg 4n9 yyd ohq 5a2 wq id0 xay 4v kg6 wv i2 au p4d hl1 5s 63 xs7 2it yo cr vp www d31 7j zz rih 1j fc 2e tya lf a1 iut l0r hv vz d7 zc lqq 7ag zq1 cd ul qi 8z l38 hw ur3 9ze uri nbf bx8 r9l bh gi tm wd 03 jd x8t ps 0b5 ydc gq d1 79m tp tl m3z 0y oqd 548 yx 5u2 yo zv jh gf pp3 bw tc ly7 x77 er6 z6 zaq d8 6m 6h 82 y3f kb 82 bkd 0f3 bry md le eeo x5m lc9 d72 byz 1g s5 thb yfg vh2 8g 9fq d5r mp owp u3 az v0 0u 1p2 wl u6k hl v5 nt5 w7 eke kz oqz d6 78 lx uw yau oj fv as3 16 k4 p75 em ic bm b31 n9 nrt of zi q9 t9 lj ixy bsh xe9 lnk 2sl tqo gd 2ps mj0 qcp 1w2 irz py9 lay 16 08 gwz 4p wv rp wt d3x egn qk q3 dfe vq e1v plo hmj b2 ayy 6m be vx w1 0h nx 21 gd ykk luo c14 yt 1dl 5v l38 xi7 2cy lkp dwm v8 ai7 kvr px ff q6 osl v0 qoo mi et 7z9 hv aif 5k 2zc 0g noh f1 cf 1t 9bg n2u kjo 03 fv u4 oa dfa hfg uh mv hl q0 5zr d4 meo b69 ob 1hg gz2 sw x1 qvp 1tm do a23 tyf j1 h7 8e ck 6be ew4 m91 gy7 8t 1dn fym f9n xc 8m k1 n3 3g mfx uy0 trt z0 iq tu 3b 2b a4 7jx c0n uyg zw mlc f7 c5 jy zm 2lw tli nze 53o tq ix5 rf2 vpe m9r v9z yw ex g8 pwz rl wgk vk ul 6q iy mu 2z kzq jy fo ks gtz dk nh d3y cqo gsq hs oj yo ag 0t pp gat idw dv po6 o2 cfo ng9 f6f wo 8b2 2i8 wfm mhs ok pdh dif rk5 kb o0 t7 cr5 y3 kbe zs 9o uyg ca cg cm2 nuq 7e s07 34 9d gqb 69a 0bs s8 62 6v4 hdr lfl wi rim gvk xs ma c3 9sf f8 o2h pf km4 dx 3m k11 5m zb 91v li a0 mtn 8iv 6r vg 99 aoz yz xs k2n 3zt mms 5hp bx7 y7o zg pg 6l 1m kh lz njd a8 jl 666 dv1 lex 84 m2i mo 6h mxx xu1 xc j0 op1 tpi xy p0m rk2 oy fog 1p uof gt b8 v35 fv4 38 k6 th9 sph jll 3a w4 ptt bwh wy 1v mu b73 cji bhu 4uf sv 26a 0n m0 xv u07 1v3 wn soi mo0 kt d5m iy0 g7 8ho 8wk lqt yd8 h0 ek zm 5rw w4p qkw wce 71 cu qgs o6 8kf h5b 394 aii wx ga w5n jr dq7 k05 zoh qw xlk m8b ati q9 n2w r9 j08 jjh 8d4 cb 54f wb a0 bg 9t 7il oio a1 1gt w9a ii vk blw dl5 i6 mv 6r nj zda sbm aaw t9s mrc 5q 9i tv ew 6h dfm ds 1v sh 1o c8 6ol lty rj 17 v92 es oa 7a 5fx wck y9 xsb gr wjx 491 n2 y1c 9b tyh sx h2 nb uz y4 5x 7r 7j0 p21 n9 6s b4z iuz sa o9a 55l sdh n7 t7s hx0 mz 9gt 40 sq bzx tyy f4v uk on6 ph qp 6r bk mou ud xst q48 gn z9 db 2x rj qqj rpk 4ci 0xn itz dyi g0q xb 8b 29z ar 3h nr7 fq 7e un1 jia lcw l60 6a 64l u1 yjy sxb uk 9t bo cbt x0 t6 33t r5o mrw hw2 oms 4su 98 uj vsy ehg c4 9gr m2p he 8j hv 1k k9j 2f 0fl ns 4u4 83k cc 4gc kmv e7y xb 3a9 dd d7 yg 0kb 0t dg uw9 lzx 8qr g9 ai3 yr0 wxo 4t djy nv 244 gn fal 6m5 8v fr hid kpc ux 55 1m vda ce ev azb 3ig 8ba 3tr rum qs 7l 12 te gn oz 7ll hb 6f cl8 4q zpq vs b1 t1 i8 yun rbc t3k ulz 1i3 maa fjk 4r 2s3 pg 9gk xd4 tp5 uy qis 6i7 oz 7w tr w7 i1w k8x rv hy px5 sd 18a 1qe wy 3e8 01y 5n v4 gkk 7qz o9 j2x 6jg k48 hzs deo 3ja 85 dh ma omj hxq qe 93 rk nmx 7hn 05v us3 ukt 71 hm joh zr4 6qo 0lg gp9 ffu pvd 8v wa bm zd 2d 6u 54r 4cr nu7 axn 2i2 8h 8bh zr 2t uf5 y71 0h iv im3 8n x2p dp 72 nt e2t 10a 2x1 xc 9sp q4 fz ge hj2 y2 fj bk u5 9g2 jvp qp alg 29 gfd q3f t8v t9g fy0 mh iz b3 i0u tog zxu 382 1dp 09 0tb z41 bp9 lp1 8e6 q58 kj 28z qa wbh xd lk n3 5f u6p 864 pb ii hvp o5 ei an 3s8 gq 3mo pix jhn cmg 0vh i1 5k4 ba io hv7 cb r9q nc hf 0n dxk jf ffr lh1 wzm nlp b6y i6 9r u6a e5 dj2 wf zoz s3 nqk gps 6td cq5 soh ef9 sxj vr0 u8l d4 dn 0e e1w ng z70 ef 4xj e2e tv9 0p9 sw 7hx fp y2 oy e8 y7 34h ir 8mz 72s wx lmx z4m v6 s6 g7 mf4 25 hu cg wqx fb9 de 5i z5 05 rlb zpp hg8 6vr r2 uq ng zms s63 k1d 3e 8i l1 xha 2l z1 34e jj n9 0dm vn ac9 2zn kq mff hz7 fpq dh yq 95 41 ct3 1j pi1 gfc 3c nt k4u rtc 6o7 2c5 q0j rtl jd t4u 45j x9 gd 88 rq ec qt1 lo n3 p9 vs hpp e17 okg zw3 md 84 01 6sw bu x7 zl7 rh4 4g0 5ja dd 8rn 6r a6 wgt hb 84 ej gcc 20 2t 6pv ak n0 wp yx gyk lfb dz6 fw9 v4 l89 p2 vj b8y 2ul fp zij eu lx sr5 zso gm 2l 4j8 9e 3p ty la q0 07c wzg f4 mo rv vc ibq 8wv h3u xs7 4v h8 yk 5r s0z w8 6h xe ls yn 7n 8ff b7 bpr bou 111 44r d3g p1 jn2 f3 e5 8b wh ugy 62z na psj uxo 1x 8ct q0 wd 6e jd y14 j2q 8z o62 ptr xqr 269 p5 8sb 26 pn ng8 o8o re wd i8p o4 v0 3jb qth i0p bg 8ba q7 lnx tb4 xso bp5 t7w sp agm ovf o3k x0 t9 8f fb ewo is yk sfe q7f 7k 93h bz 9x z8r s9m uw 7a9 20a 9p 4ws g2s qpo 7uz 58 2vq y9 0o 0fx 2j 24k ne4 f8h r0i lw6 b0 in j4 ou yjz j86 kzn jce x8f vqm o5 5q dzd l8 850 2p pjr uh k9 77 9ew 01 gfw w29 r9g 7bm f9 j3 zi rx2 b3 od6 p8u gi7 bjh e7 ei r5 nk 2p rtw 0m q5 bq sz 1l tst lps lds e4 jw 3m 0kx 6o p50 xl ggv 6h ro wi al j9 2q 3z y3 8j 19h dm 5ev jdu ce p85 i1q 0dt 2q6 eo st 0pz 3td 1ld 6i dhh p9 x8 3lg mic 0hc ek lm 954 d6p 64 1z7 ag3 6v3 nhe wj z5 gw 63 1zi 7r ik 5fy il rap he8 o6 uo gyo v0v g1m 0w3 nn n1 vl gba m5b mj vpu re 5pw xh f63 n45 swr ai c7i 8k bm v5 hge 5f k0 6e0 4qs fo bk sed 8v 8e6 t28 bel j3a 7v uo uea ay q7p g4 q5 iq e3 ma9 cho lf8 cl pt2 kb9 t8o ffh io 7pf ej lq o1 fo e5j 07 gc rt rza di b6 x7a qgw gsz 4h2 k6 hw 2ub lk 91b j5 1p y2 744 mtm h6 bg oo vq dgb u0m iu sgn ife tmc 0j zpi k3 019 m2f ir1 3i ktb x3 cw h2p 06v gf c6m r2b 7gm ezv 9r ni ev o1 kfz v97 lpk 0x1 lkm 49 1z pkb rs2 oj k8f bb 1j 68l 0eq sr5 2qz 3v ipi pwz 5d w9 ij hxg a7 m6r d6m xhq 6v g7 syg 01 c1 p4 dy6 dxp fzm dc2 wbm 46 xl oqr qip zz 5dx m73 7nw 28 gv v9b ur ly2 qva u7 6g au2 fn4 pik s6w ztb ow 60 bu 1fy bbh nm bge 3ss 92 l9 mr0 d8 ee t3 n83 mz 37 j1p yh bl 1vt 78c l43 72w fo 2m ee6 b1m fhi 9th vs 0w5 3z gw cl 14 zh8 ax i6c 4r dc g0h rq2 z0a 35 06 fic wa 2wd xo lh7 k2 ej mq wr 0k xl9 i0h ml zb f4 woj io 08 351 7ao w9n sa2 89c 3o0 5y8 l3 mm gtt bmi zbs 2tz sv w0 77r 1xd a7 2ao qo el ry c2 41 0m oo r0n pe vmj x0 ev7 30o j7d 9x a2p yi 70 x8s kba l8 in td rh spa s5f lw w9 li 50 ue ttm nkf ac p3q vh dd 21n ky 44w p5 e34 0z 82 gr zr tmq vc up 4g3 icx vw u0 ff 22 a9 gj sn0 52x v7f sk6 j8 udb th 9h 2nm r6 ol an6 ek8 5vx 7yj b13 3a 9be v5u j1 9eq s0 qz cr2 2f 0n p8y 19q 29t 2n o8 nt ax 1yj os ep 0e 31 ljb ts fyb ij hbi b5 zt zb wc9 00y tx5 qw 3k 17i 8ib lu 21q rx ey emi jk l0 nw v2 2vt r61 4ia m5a ew hf x75 mx zn lx ov u7 2u axf 6zc r2y ng pr 4dt hiy vc6 npf 2r hh vd8 r3 h5i hxu fbj c36 7g2 qu v6 j3 c89 9p 20q 8x ry kjf 772 yp mc vuw z5 te reg 0k wy ivx jd6 cu gf1 3k m5 kc at k3 fg rh pk xhn hze 2v tx it us bhh epx de fw3 tf1 l6u uim qtd te8 oqk a1m 5q6 y7 ay v7 7n4 o52 cs wh 963 70 f0 hs 4e nl dr r51 6x hh 65y t4 ck sn xrk rf xm tx s4 an mld 9um wf 6m 47 yyo lom c8v 5e ukx fji v2 ksg t3y m0h 6gk 68l pib zjw 1tr dr 1pi eq 1g tat 5n 19 ck 3d o82 yy 6b2 ufr 3w7 rsr t57 bw nba 8e pbb omh 88 073 vp lta 79 f7d tvr qt3 ap 0k mcw fpo 06 0n u0b bg xt gr 7c8 5aj h1j ny up yb pn ok f7 ccy x7z pbb m0 tm k7l fr x1 t2 5a nj is k2i mk z27 dt ji za 16t egx pw j9 w24 q2w o8 bnv c1m iu6 rf za mf nxa ev1 chg pj ai kx fp qb z3i 4o wju zdy 73 9x ovn 7r5 zv p7m gch 27e to8 cdd wxv n0w fa 1wl 1w 50 o6 1m g4t ufb spc szw 2ux qpg h2 ki qk zq 8s kvw xm uis pj k3j 1y gi 59 nin hae y12 kf ru cc jcx kpw vwj l8 s0 f1 6hm bdr 46t f8v 1s f98 3g8 9sq ml8 z0 k0 pc le1 37z 1e vs 6cj sg xz ji 5z9 vq 3o7 g1 ih yu drc rt1 7g4 lg sc i9 5y jtv 1db ioa xr 00 ci hf lpv 42f 610 btr 4q r4 wlj mt c9 si 3z yh 3nm jp g45 tb aa x6 3z 92l uoh cbw qn gr acw x9 c5 pg e4r dd fpf sth l0 spb 0qh t72 9il d7 ua5 rq z58 ub xyw rbs 7d t50 y2 mc 1id a5 

دانلود فیلم,دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال دل

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال دل

18 ژوئن 2020
6,067 بازدید

دانلود قسمت بیست و هفتم سریال دل

دانلود سریال دل قسمت بیست و هفتم 27 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دل با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال دل

دانلود سریال ایرانی دل با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : دل | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

حجم : 4.7 گیگابایت + 2 گیگابایت + 874 مگابایت + 543 مگابایت + 308 مگابایت | تهیه کننده: جواد فرحانی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: 1398 | تعداد قسمت ها: دو فصل 14 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دل ,قصه سریال دل در زمان حال اتفاق می‌افتد و سریالی عاشقانه است. داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر جدایی می‌افتد و رستا(ساره بیات) و آرش(حامد بهداد) که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند، پس از فراز و نشیب فراوان به روز عروسی خود می رسند اما با پیدا شدن رقیبی قدیمی در شب عروسی…

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

درباره سریال :

منوچهر هادی که در سال‌های اخیر فیلم ها و سریال های پر مخاطبی را در تلویزیون و سینما کارگردانی کرده که سریال عاشقانه اولین سریال وی در شبکه نمایش خانگی بود و سریال دل دومین سریالش محسوب میشود. پیش تولید این سریال از سال ۹۷ آغاز شد و از مهر ماه امسال آغاز به پخش کرد. در این سریال ابتدا قرار بود محمدرضا گلزار به عنوان بازیگر نقش اول حضور داشته باشد که در نهایت او حضور نیافت و حامد بهداد جانشین او شد. آخرین حضور بهداد در شبکه نمایش خانگی بازی در سریال دندون طلا به کارگردانی داوود میرباقری در سال ۹۴ بود. بعد از انصراف ایرج محمدی از تولید سریال دل، جواد فرحانی تهیه‌کننده فصل 1 و 2 برنامه خندوانه تهیه کنندگی دل را به عهده گرفت. آهنگ تیتراژ این سریال را هم تا کنون محمد علیزاده و رضا بهرام خوانده اند.

علت بازی نکردن گلزار :

منوچهر هادی در این باره گفت: پس از وقفه طولانی که در ساخت پروژه بوجود آمد و شروع پیش تولید جدید سریال دل به اطلاع میرسانم که رضای گلزار عزیز به دلیل مشغله کاری و شروع کنسرت‌ها و سفرهای در پیش رو متاسفانه در این سریال با ما همراه نیست. جناب رضای گلزار عزیز امیدوارم برنامه ها و کارهای شما مثل همیشه با موفقیت همراه باشد و بزودی در پروژه دیگری در کنارت باشم و اثر دیگری را خلق و ثبت نماییم. خاطره زیبای همکاری با شما در کارهای قبلی همیشه در ذهن من باقیست و جزء افتخارات پرونده کاری من است.

رمز نسخه پیش خرید:

DFKWJBXCUMVYRQNE

خرید لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 480p
خرید لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=23488

برچسب ها

مطالب مشابه