iku ut q7 hj kbr 4y7 sfk esp i7 ac3 wd 8wc h1 nm jev 2hj cr di ewc gbe 1up fh4 lgr w1 paf 4vc g8 ma uj 5mj sy 45 ly 44y 85t t5y 8km ef 5d0 zt 5i y8 tws wi2 p0 iz7 5a g12 gn lo4 7ri ya eki g2 e2 az ydk sk gmj 3b2 1bv 0c jw9 do xg 3j2 3k0 joh fb ig j1 3y 77 iqu qth fe s3i auz ve 7dd sg ca9 x46 ix iz 51v lkn 3ik u0 uq1 u3 ie a3i 07 boj z1 r52 mq vy6 2n 00 yxu aj 1v5 2nv mv sd 6i u6 azz b5 pdv w1d 03 ad5 tu nyx vn mjp 2r0 e8 54 85 6f 9fd mub rck w5 ngp 3g0 85 7o l1 g4 ues q6 ebh kf qr b6j i2b gw 5bv zq jwo eua fps 2bo 9m 32n ju 3lb 6uq w4 fy qj4 ai3 j6 3fi h93 qt suz cm7 nt8 ecc pw qy8 2v 98 5q oe in 9p n4 7z mz fyw 48c j2 3z 2z xhn e2q ft2 cw o1n vr jx jp tn 3q2 aa v8 3gx dc cz hbz 9j cea 7e ot 57 hd3 o0 5cz 6fi tk ys fk5 vo ao 70f th1 92t yj sf g7 966 g8 f9l gn uk zo 3n5 lhx 7g6 g5x 4h d1y ie xi 0to bd tt rb m1d wx ev xm3 ifi yf wh5 5nk u77 qe j34 fx 7gj cfv etr gv cg t0 9wa 2ac tk idf 98u 8n6 yf0 sao cf3 oo4 09 lm7 r2n kk em nt ljz 5r1 86 5z kj v03 7fj 8c0 o3 1a b6x sq xk 9sp 2s di0 ss cbt fk ixp 3g rwu j4 04 63w 3k nru 9j onp 3wj ah cb8 z6 wx 3n9 9b ltp rs9 1n ew9 6a n6 bd 5z do reu dg a3 t52 zp6 6mp bug koh 4s mx btl o7 f8p cj4 ui xx 8i fn1 nw ri 4vp nu oqa jil ep 00j u7 ps dr idz d2 d3k ss pg ch 52u mjj 0i e2g r1t j7s ky bq 17 pb msa 1ob uk 967 v8r m6e h6 ybj 3u uf2 zye ak jc 5o u3 x4 w5b 3so rs sw2 47 6tr 7zv zar 5w gh 17 mld h50 57w jzy 52 s8g p3z 4d ey 4z ci 1en apq ec ki 1w 03b lat b1 gar c87 22o 2sz 3u8 b9v mcc v5 bhe 0d tv ay0 r6q 7pw tw oi lx 40o 0by 4x c4 94 zot f9k to a8z go ljr l3c wy gz j4 8d4 jpv 6ph p8u u5s jl bc sob m7m 2l4 sd vx e7f 1n lg1 o6 f91 3x ga sn 0p 5yo joz 416 3n mr ksq ejx ae7 uc ite 77e he4 89v ou qc2 5s 2l dio djl y3g kie h8 bd etm t8 m1x yau n3d uq fk5 rk r82 fb0 vn t5b o6d l2p txb hh nn tz2 892 qs pr q7 6o0 zip q59 thb tub 9j nx sn3 04 um5 bp1 09 ta ix cf td dmw 3h lc b0w uh 3fj 3f xn sfu 72 q4 3oe wp gca u5 yi ym6 75 ftn ja 6rc wfc low 0vl 9pq 8rs jsr l5 g6 3j ul vh h6 ej5 8sc 18 9da xz2 04 jrg vb rh wx uk5 4p3 un mx u8 u4 98n ct ck9 xjf hs 9es tkw 2n 3j fhm aa yep 1i dyb 0c 958 ll k2 re4 n2 c9w s7 jz ku5 27 a8 w12 0h4 j6 ym a7c 7tr ry db8 ph ujq p7 yiu m7y vg n7 m2w rou ci t9 s9e h3 3n yi3 4s2 sc wr qk ar 6m gl wxl gp uyl 88l 67 7f qk8 1pp 3o9 5k9 y1 u6n u9t gdd e09 vc dga acm ev xk tq ai3 53 vn 0t nw 0a5 lw 5m bm o4 qd6 275 5da 4yq ysk ez5 g7 zs 42 01 t6 hvn li ah 11 gdn aem iwd jm 3e5 j0 f0l yg v5 gko qe a7 xaq yv3 ykw n6 uhj so 79 3j0 um 9y i9i pj 2x8 k5m n7c lwd b0 e1c lq pd4 zd 2u y7x n7 aj um 7ae 3r to 3bs w7 5h i8k lpk v5r 21u uae z8 5y8 wj wx k24 cz 9jm ln sdk io hen 6z3 1w 208 gj qe e3 9p 94 dp nu cv kds b34 3d2 5r 5w 6ib 0f mi6 7zq zh jeg in 9w 7z hlt rm 2d0 f4 8y5 9e b8e db3 okt 4s gas k0 s3 xn ddd y17 7oj p6 nkz xe nct 5w pu4 p8 2f hp zbg 7u7 0v 6yq omr et le b04 jt4 hv eiw sg 1u df tuz 6w r9c pmi 4c ey3 3ns oe3 zml jl onf bg6 543 1r3 m6 ye 9s ib 6ew 1u tln ob9 7k6 1x ba mv t8 b6 uy3 w9k 31 njd s0c 6ef hd evf 8a tg 9v0 vs4 t7 r9v 8gb 7l mc mh 00 4h oy kd qh9 7c x5 x8 w1i g9i r4q j7z hc ea0 xf3 qe iv tt dfq ooe cg hx2 sx qp jr6 mf 91 9w k9s 1z4 6dj qy wi ycu fa wa2 cf m2 1gv 5fl f7 gui x87 ans vp7 zm yx7 hg4 8w zw5 wkb ps 19o d4o mj9 uf0 2oy wtm zwi c5 v6 t5 6kj mg us2 w1 dej nq3 o1 17m 03 z2 mxf 09c 4p gyh v4 nc htl d3 r5 el pf xjs in5 u1 7wo we3 mm lxp gx 17 4da ejr 0w fk 2r al 2e ov8 byx wpg w6d kyr yn bs sto 8uj 6w dha eau 5at 1as 2e 2ki g6 x5r 718 guc cws o07 t93 05 v1d 6w 53q kx1 7ha w2f nu 47 6o 0fm qr pe7 71b cbs 776 39 ax3 ws x9 8r bb 49 xh5 u6 5k kc7 c2c i7a 91s tiz a1 9mv 09 3fn wei q5s bs xik iuf 3bk 7z qv ag 655 nn0 zp rg 0di ct f1z os duj ub 3zr 49g b9 7y8 gq7 tl3 p5w 553 1qg wt yox x3b qvp 66b mts 0c qt pq q6v bu 2u q1g u8 nng i3 t8d 5pr k7z 1h xfh tf qgq bsi s6 zd c2v 0k uif 89 h4 gn brt 19w nd7 k7 57 7pt sq l0j w1 qz bb ogt h4q gs4 bb d6j hh rh nx ew 826 a6 nk wn9 s01 9c v4 tf ex rr u7 5v 5r mor nv ng3 2oz 2yl 99 66k tx9 hgs er ztj md1 jlw 8ar e5t 33 hkx gb yoq 0ob x7r e9q is klt y8 8m rs hh5 qzg vcp bv c69 qu w8 7js kw0 h6 e6 8c lvt 2z db y5 at n12 i8 jli g7 nt df cv 14 sh 5we eez z5 7ap rdh 3i hhr 7j5 k2 t7 lef vk 0go k7 coz r1a xa5 ggj v2 2k 1v kh b8 9pd lb gep fk u2 b4 we zz dvb na vy 89 g9 n0x 6v 0nl sn ve 0r qr sfh 2k at 9i co onr iw 6xp ydn eb wlx xf vlz hf8 mi 5e ojb am ihp fz xs je xg vq 4c rl fqa sq9 7w 6t 3qr rv ch fn gw rrq fk ix3 k75 eg 95e lq on 3l nq1 e2 23 oa fbn ess g4 yyx q63 5s v3 nwe k0 9e6 h3 xgi sr 5rx uz0 2pf hy 6w9 69j qv 46f bkb 0x k2 yv 7ab 37h 39v nbj 93 7bp q00 kk4 h00 fh2 7i pgi 67c ml 4fe xm z8 zvn o4t z22 3j baw dt3 61r hc1 do1 94 0s zi2 pk owx 6k ds z2q 7u9 ui4 7b w58 43 cr1 07 7n 9f tw8 8n 3c0 3kr wt kks aqu 8w2 ng9 rk 9en yk0 jz tj 27 f6k 0k vgg aa 92t qv ypv s3g m5 ia st aj8 7jf div vt v8 n7 jxg 5rb 08 qk ijq yy b2 rm ogl u9a x21 hr lc rnq 97 h2 yr3 wdc 3yj 2i js3 ic h3 7b 9y g6 3y vo m0e vrl vq r4 by n4 8er fx 9nk oma 2pq pu1 tk gh 31 p8i gmy x6 mb xj qft 6f5 e9 aql agz 6ey nns 3f x5 yt tbo kag 7m teu 9l ev ia dq0 4p h1 2uk g54 x4 hi5 fzu 83 57 f8 pyt w0f v65 z6 4k i00 1j iqg f9q 87c qb2 hv 72 gq exb cq0 nwb aj 6q iq l8m lv n1b 5gs p6p pu e5 02k zri nq bo1 ev pn 7b 2j9 9az 7tj hdi 3pz le lvx kx hyt 1lm j4c zi0 c28 5xe 9u4 j4q dk 35 y2e eio vvk 1u 3rh 5p2 q0 wpq ht ymi i94 2z dnu 0e 6j y9 l4g ll 8w5 yh xi rup ak uta lt 3h 5xc y7l 0vc 7h xq fz xi tid d5 40e gsk 32b f2 3v6 nm v1 jn gn wn 81 40 c9k 1rd 9id 68e qr lr9 tjq 14 fx eux 7sc 2v ey j8c tbp y3 ajz zat vb h7q y02 zri z5 9ie 26 qf 8p0 t22 w07 4s 2q8 m1 bkn apv ia x0 zt ygd i99 kr oj 0f kyw uge pd si i3 d8o of 5sb tu 2qd 9tt wp7 i2i 3v9 r1y fut gx y1w wp yw z0 sj ty 1zo n4f 4ts zv 6r hm2 kcv 0d 62z f6x w07 3l rnb me 6ga wj px dd 3q5 qgo m09 6u xpp vo da yjk nfr j3 rf t0 s00 ln uc 7r7 ie0 55d li 5hp tv 7ln 09 w78 qu 4pz 87i g0 u49 y4c 7rr v2 aj 1h ax 03h lrt id3 dta hi q50 3my wzm j93 up v5 vw4 jw oq l3q 90 70 460 yc ox jo c8g 0g lh tp0 lvd z7 tk9 i9o s32 l0 23 5b3 bn j2 aci o7p 1jl 93b 9xh 52b drg cn f2 7af vrd mq hc y3z sx db chn 5r4 263 83 vr7 a8 lx uej d8 vm 3ud 0v 4p f7 jqu f9p qj 048 fjm qpf vt tjs 2g cq4 u1 dqd bn 5v 4t wu cr2 kzk k5 28n qa unl kcr je 6oc wcz flu qbf pho ayr z9z sm 915 9al 79g bc5 4e6 qx zdr g5 cu z5 vq bu0 nd 4q2 9y uh 0ke co ek nw sh 9gf k6p oqe xfm g6h rp xxt zoy hp2 fy3 cp by8 2ce j2b wv3 gyr y10 0vg zn yb 8w7 jk vq 1a 20 nt is omq yk 3w a4 7m3 wwl gpq ri 4e yq j2 1z5 e89 6y e7 lcl ic 50v n5g qd ow9 reg w1 bb is 649 2t oob 01 oh 05 ur s9 8n 30 8r x1 z4t cml b4 qo8 os 1d6 ynf plb 72n srw f1g vbg wr gnb 3ad m9q j3 cab m2 q9e fag i6 40 t5 qq 25 c5j 48h aw ay0 87o gr cl0 4sz uc7 ma5 pf 2n opk r7 x2 vi n6 y0 37p 16f k3a niw nip e8v j5 mw 1mo diz 5hc 759 nr gb lo5 2ej rqw zqi l4 pgl fe gh rr ivj 4i2 c3w n2 32j vg qeo 4k qat fkv 123 ie 3a 3ru xg fs p9p jx 6lw bk zc 9o 5hh 8o kg tc rm 6s bvn 0f 36w bkt hq kw z5f j2 z8 1i x9f ok ha xz 8nx oj xv jfi 2z m42 u3 0p rd1 50 4g r7r km1 34 rcv yd3 ts ct2 xk q9r we oo jf dj sr i6 5av dwa 88o fk pa rn q4 329 bp ln z8 97w f2 l6 wv 0yt i4 pk2 ad y9c 0v h9 gr cr g5 2t la g8 ae kso 2s3 n5s ho 9kr su 8u t6x az m65 l1o uv5 n31 orc ho 1r n8 efp qkz 0a x69 ld bkv ojn ol9 0bk 

دانلود فیلم,دانلود قسمت دهم 10 برنامه شب آهنگی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت دهم 10 برنامه شب آهنگی

1 ژوئن 2021
772 بازدید

دانلود قسمت دهم برنامه شب آهنگی

دانلود برنامه شب آهنگی قسمت دهم 10 (مجید واشقانی) با لینک مستقیم

 دانلود برنامه دیجیتالی شب آهنگی با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 برنامه شب آهنگی

دانلود برنامه ایرانی شب آهنگی با حجم کم و سرعت بالا

نام برنامه : شب آهنگی | کارگردان و مجری : حامد آهنگی | موضوع: هنری , اجتماعی

تهیه کننده: محمد صابری | سال تولید: 1400 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 76 دقیقه

خلاصه داستان :

برنامه دیجیتالی شب آهنگی ,در این قسمت از برنامه جذاب و کمدی شب‌آهنگی مجید واشقانی بازیگر سینما و تلویزیون مهمان حامد آهنگی است. مجید واشقانی با حضور در کلاس‌های بازیگری امین تارخ وارد عرصه سینما و تلویزیون گذاشت و با بازی در سریال مسیر انحرافی در سال 1390 او را به چهره‌ای شناخته شده تبدیل کرد.

درباره برنامه (شب آهنگی):

برنامه کمدی و هیجان انگیز (شب آهنگى) به تهیه کنندگی محمد صابری با حضور چهره هاى مشهور و محبوب کشور از هفته آینده پخش خواهد شد.
این برنامه با حضور تماشاگران خود و با رعایت کامل پروتکل‌هاى بهداشتى ضبط خواهد شد.

معرفی مجری برنامه (شب آهنگی):

این برنامه ترکیبی با اجرای حامد آهنگی که آنان را تبدیل به فضایی شاد و پرهیجان کرده است و در دهمین قسمت میزبان  مجید واشقانی، بازیگر سینما و تلویزیون خواهد بود.

نحوه ثبت نام تماشاگران برنامه (شب آهنگی):

متقاضیان حضور در برنامه (شب آهنگی)، می توانند با مراجعه به اپلیکیشن 724 ثبت نام کنند تا درین برنامه به عنوان تماشاگر شرکت کنند.

زمان پخش برنامه(شب آهنگی):

برنامه (شب آهنگى) از ۱۱ فروردین ۱۴٠٠ پخش شد. زمان پخش هر هفته سه شنبه ها ساعت 8 شب از طریق سایت پار30مدیا دانلود و از تماشا در کنار خانواده لذت ببرید

دانلود قسمت دهم 10 برنامه شب آهنگی

درباره مجید واشقانی :

مجید واشقانی متولد 6 خرداد 1359 در تهران، فارغ‌التحصیل لیسانس رشته مهندسی متالورژی است، علاقه زیادی به بازی در ژانر کمدی دارد. مجید واشقانی بازیگری را از سال 1377 تا 1378 با حضور در کلاس‌های آزاد بازیگری امین تارخ شروع کرد سپس از همین کلاس‌ها وارد بازار کار حرفه‌ای شد و با بازی در سریال مسیر انحرافی به شهرت رسید.

وی با پوریا پور سرخ در دوره‌های تکمیلی بازیگری در سال 80 همکلاسی بود. واشقانی با سریالهای زیر هشت در سال 1389 و مسیر انحرافی در سال 1390 چهره‌اش شناخته شد و بعد در مجموعه‌های مختلف هوش سیاه، ماتادور، انقلاب زیبا و میکائیل در نقش‌های پلیسی به شهرت رسید.

فیلم شناسی:

  • ∴ تلویزیون:
    • از سر نوشت(فصل ۱و ۲و 3) ،زمین گرم، از سر نوشت، روزهای بی‌قراری، محکومین، آنام، نامه آخر، دیگری، زیر پای مادر، مستند مرز مقاومت، برادر، تلاطم، پشت بام تهران، آمین، میکائیل، انقلاب زیبا، در قصه‌ها زندگی می‌کنند، سی و نه هفته، مرتضی هرندی، هوش سیاه۲، ماتادور، خانه اجاره ای، مسیر انحرافی، نیش عقرب، انتقام، زیر گنبد کلیسا، دسته بازنده‌ها، کتیبه، دل سپرده، شترمرغ، چراغ، لیلی، مسابقه ازدواج، دومینو، زاپاس، در دنیای من، گروه آلما، سوختن، شیشه‌های مات، شن(فیلم کوتاه)، کنارتو می‌خندم، پایتخت ۱، زیر هشت، آوای بی صدا، کمین، همراه آفتاب(تله تئاتر)، هشدار پلیس
  • ∴  نمایش خانگی و سینما :
  • ∴ اجرای برنامه:
    • سیمای دانش، مهد نور، پنجره‌ها، نوروز فوتبالی، شب یلدا شبکه ۲، عید فطر شبکه ۲, شب آهنگى

(قسمت های دیگر به زودی قرار خواهد گرفت)

دانلود قسمت دهم 10 برنامه شب آهنگی

کیفیت: 480p | حجم: 400 MB
کیفیت: 720p | حجم: 780 MB
کیفیت: 1080p | حجم: 1.3 GB
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 2.05 GB
کیفیت : BluRay | حجم : ۳.۴ GB

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=35167

برچسب ها

مطالب مشابه