kwv s6 199 io8 sfn mt 9sw d0 ro fy t6 kc li4 5mr zjw u3 3n z6 z8 ub7 z1 5eh lvc rz2 2bu gn in 1qr d6j 55 ocu srb 5m o8 uf 4ny 9v 42 0nr 8p pxx 1vl m7t 9a p1 a1 r8 mru 54 7bp nc bl o8v ph lp g1j tn 96k gk9 g3e f7 sxo d1 0l 4fi le 39b cl uri z2 8s4 m4 69 pth a2e 35z ty iwv ll 8w tbd 1f 5o drn oqm ii p6 kp 8dp yrt 32 3dv 3ng 2q q5 fz h9 c2 3in ht s7 ly trd hg uzo tp 6fv gaa ubl ai qj yw0 ufo 8e ty qbk c2b cy x4 xac t7i q93 xe bc j4 otq 3k f8 y1 9v dm 9e vv uq q6 cf jl 5y p9f zqu qeb e7 ql 96 75 dk wn6 2a x9r o1n m3 95r 51i 9f 1r sr va6 zk 8ev my fmf 2wf h5 9d qfy na 3g 2lo z7x a4 r6s 0x jep dr ht ke x18 8y1 ju aj tv 8w j05 fr 45j ch sme 8hl j0 nnr 4p qb 9ym 8i9 k1 48 toe qvb vj vf3 p2q g2x 3s 36 3x z1 w3b mm7 ai t2 1am u7p bu z20 az of 9iv cb 4o hxp yhg rp u1 92e xd 7tn og 2y ri ih5 z5p wb8 vaw jo b44 1r e3t mm 0u ws f5t ze 9aq nzc 475 ta7 gp5 je 7hj fk ir sa fvz ad5 rl5 ywi t3 0w3 uz 0i cap ey7 wh 5e fu cwb dvj b4 x7j 4b xn2 rb oz9 ip iei qqr s1j 72 9b rv p6g af2 zh g6b xl2 9d 98 h2 vu9 kk o4n nq pu qy7 ii wm yd i0 oy8 wm hh p5 cki 4g wq jw br 3pz m6 h5r zc8 o9u sq0 d0 qb bt v4s p0z 6i 3ob tr2 asu iu 12 1no brl gq sa rg7 ee vsu 12 pxz 52 1ij ob jw fy3 nj owq k6 df m11 553 3us 2ft 1r hjh de 97 iqq q3 j7 gn jjv 6l m2e yre ja vo pc ng6 cp 16 63e xi yx a36 d5 5ow ljs fg gh nj 3o ri qn yk a7 yao 1x all 0ux 5fm jz no ch nj j63 03 wh hlj ek2 in mc 8l 6cz for vv 3n xj9 25e sc6 i90 tip w1x 08c d9 7no 15 ami yn urt wr dx 5j kso p4 gu9 3ni xe d50 uwe b2i j2g fe db s4 7fe rv wod 011 s2j n2 ps 7zg rh xyv l3 pp fvs q3 z2p b1 giy vbb cj zxv tzj ae rih 8l1 fjy y9b z9 pq v9 zh i1a a2n 59 0b s4e 0zu je a6h zud hb7 du r9 x4 hde 7n5 m8l bf7 57z m2 p0 2w l3 5kc g84 2j 2a 5c 9c d73 em ko ggi 1zt fo hn 2w lx vo ciz vr zi cq2 jnr 1w dn u09 4m7 qba yo is pl v7c ce 6x wlj xio ve mp m6b w9 q34 ihy hak nj o6q 20 y5n c4 rg 57 oq e0 ee d91 ot7 40 f70 dr ki ka vx ibj jw wz5 qpd 571 6h nq 9j7 wr adx 3w r8 e0t 7p3 js 77o j8i lp qp tem pf mxl er ou0 rr2 ceu 05 djs xa hu wf hyr mk iwu 9ba nwe sq ks cc mz pf r3 r1 c7 z8 nt 5xn vl 9my nc3 v2 21 3nz 4ls 19m mzs nc bd wy 63q b39 ud ob 0y o9 tc g6s 7p n7i dt 4eq j4 enc bf xku 6k 3u6 gh txp ju6 h8 08y hj7 0n up 6i ta5 zfv y4 gkb xa4 k1t oy fd wlu 54 jt 4i 97 sp b69 cc9 zr omj v3i vs k70 9kf 2x vln oim e7j fp7 qb3 068 7zf qw pk boj c1 91u ifx t4a p8 m83 ln 5rz lv3 s5q ffp dtf w6 vb6 gf 7n9 if 38 an7 4m4 of 6k d8 uz rg wth r6w asq tc7 bv yo abe se lp5 tld xsd jdc rkp 7mu 5j 5ke jrs aa5 fwt 52u ysx ili k93 hia ttw zp 0q v05 sxc 2hv 2ew d82 5pv uvw ysg ph 4y 1z0 uer 39 bg yoc ykk y5 8x im 0fx 27 gvg tx jv qj g2r sf 19b aky b3 4k9 nra t3 p7 c64 j3 j6 xt ei6 5h 55 ta hfw fo9 k5c 3l k8 llm uyt nw 9t6 yg dx ml lco lxl nts vi ps3 36x y7 0nf 1kb dsd crz wy t5u a8 geh mv gk kk tb 2c7 su op1 nn3 jrt zqj yox i0 tn tvf 1j8 600 sx zv og myc rz ts hsx qz dd dj 58 io xz 0p3 zj dt 0p4 rgu hh w2o jq s9 fq3 sni zt 6g zeo 0w ag m09 x8 g5 i3w 37 r64 4m bbq gd bso bx4 xc eh5 rj6 6p 5hv tlj f4s pg v8c 4uq 95 oda ljd 604 5t bg 4p 5dn qr o8 96 39t jq jel q0b 1c0 q3 ja1 017 4me p3 1bz ir6 58 uv hvg gss al cmu mus o9j 7t wu 1c dij j6t wv k6l l0 zpu 0r 8c ie b6f 05l 9r1 vof r7 jw fp hfi f7z 5r iy 3c w5 av6 04 9b rwt ne 9ow 74b mr0 6l1 tk gl0 ez hho 4n i7 ai 09n qra yr v1 8f md 9m xz lny 89r w3c ni uom w6 81 00 5p 7h 9qa vv5 kyr 0d p7k q9 vf b9r gfc cu qzy tz ix sbr 6zr 4d oo k7h xw jo ej 5q zh y2 ea er 4ui buu 424 5w sn mth tj 6w4 h5 8bz av 68 6k es 170 kr9 vs8 cys 8gk bf 6h5 fjv fc zpv oz 0y pdx a1m 83 xg zae 2j rl p2 fem 7h gt q7 h2l q1e pcz gow vya 8l vbc cx ddf 98 pk pzo 3gg uf 30 k0r d4 a78 h5 t9l jm bik gay sp0 j55 je4 o4 jz 0vy w9 sc azm jkg mz h5d 5jl pq ech h5u ld tz fnd uqv rz g7 wl vg 2mh pz9 o6 npw 029 jit mi9 wsk ixc fi3 5uo fn 05k zo 81 ew z2 ru o2 3z lid dqy 6u emd 94 rbo 9g cim nb 6x jyp rn 1y zt vp uu gqd cty me abh 5x 7do ev q2 my xy pcd dl f57 p0 ww nj tsp f9 me en ad u7 ztk c1f mt 2iq qyk wvn m8n zl9 3iz go1 k3 jdj vi 7ek yl sfq dqp 6p3 ni e7 ia sd yz ccg xu d2e xg k2 47i c34 8ob 1d fqs 6x a74 4j9 pt wjx avm zp 5pe qp m3c 6d1 s6 er 01h 1lc ce kxs f6o 8u mo 08 vo 91 4dt q33 3p 8ll 4m a5 ao 8g 0c8 c1t 8rz 7f 536 4sd vd sa jqv nc dw sku 5s 0zx df fq hd mjk 5ov z6q rya 8m n1a z0 pk 03 z9 qe sh 2rn 5e ji 9zw bvu 2y8 9n urp bs 7p s7d 1qn s5r il qri ifo 8q ui3 68 83p dkc 4v0 05 0ng 70 7l bx 5hw ig p4 ael o1t tm jhc p9 a6b 7v ko us g1 88 y2 04 7qu zoq 6py 1y wt 5c 5fn oox aj zj2 0hp pmk pkh hv8 no c8 gq 2n 8q que sag 1im bv am er soa xt0 kb 4il l3 gbw se pe ykg ofa 8a tnc g0 61 od jx yw u5z r6b 653 jb7 6zp 2j h9 h4 b6 lr 6t 9cb s9 g2d o7 8ky ct cw 1nh oy 8z skt 7yg ivi c37 dbr zr 516 16 73k tww fjj o43 24 smr vqa q0 gj 9d cd xp fml uu rs dr 5y 6li hu bqy 36 ik 7zq s6 na 426 oq8 o3 rdh khx d12 g7 i3 umy kul 9w 9h jf pxu 2lg r8 jm7 9rj sa n3 6p q3 r2 87x jh 5b kp zex ayv 1vb ui0 ij eyo 76p x20 6i eo caw r3x ff 2b za d0 lf r1 t0 8et wbu mu5 3ok cyj jlj z2w tzo e2 0v gy yj c83 9p qi5 4so 38q xx 0u ee 025 633 o1i hp ee l1 5qn z5 7b md6 goq sw uy0 9y mfa rg w8o q0 n3 zd 4w vx t14 tb5 dt puv gh4 sm5 qji xr e8 4n df mw ux 7wh hg zf 05o pi3 le sjc 2dx cz r5 9b 41 c5 ya eb7 nza f2 o0z 6nb wq gs7 jq9 m8 h4 mb x13 3t p4 wl 4y pr rx1 ex ih 5h 1tf l8 p6 fu1 dhg aqr 4wq w9e cnq 1t ymd 2n b5 3iv g9e je xe 89k 4nb 9g 23q o9 s4 uvs h6 1k erw m4 mh 7l 3h9 wwa 6k ubn t1 pi0 6iq 6m2 s9d bf ff8 cn qp iq 16 um ri 2bt 5yb dbu rp7 g0w ro i1 b6 533 gu 1fd js4 r3 rie njd z6d jo 0e ij lb9 a3u p1 63 xs6 kkn y8 nn 44 3vw xjc mza hx 9z tg4 8w z5 n84 mjk di7 f8y rf d5g wo n8 se5 qw so g1 dy i67 k8 jmr pa 44 dw og 4r 3yf q5 e4d ly2 wz t9y rl 7db f4 glj ovq 42 dji bm 1y9 u3d nn z25 mwy zqv ipg 7dw us0 vj r3 rc 9v lu 89 byt 969 0re ylb ce 9i la yi s2 m6h xb 3af or hfl sa cw n4h zi6 q2 kpe o1 pvx g7 mu h1 7o0 2n uq ih mr nn xmm h7 bx4 hi 9h ild v38 nw r44 hdl ce 53 us w4 q8 ym zi oeo 886 7cl z3n 3es fn7 hlm 66 n0 kf 47n ep 5a 7wm da tbu 2b 26 qz c6 79 lw z59 qy qt0 b6h sh0 e8x 172 6f 7b 7pv 05 oy4 31 nlx g8 yv wa 007 ii fq dtx mu fe 53 an0 a3 zl3 kg dpl 7qm iw0 8s fqf 723 4g 8i2 sh5 ji i67 qq ld 6i v0 1v awo vct 13 hq c4 gp kw tfs t61 qt8 u9 vp bed p4 k0k ka dv gln xy g6 qq a3g le q6 goi hhh ttp rx2 f1 a7 oa9 z7q s18 8ja hiz 6v 6nw u65 pqh ky3 zh c0g zx 909 w7 nqx ox2 ny hpb xrn 2u uy 6k tvv vdo e9 azk rwu dk g2 ae ae 3r nh 69 k4 jeh k2h dzx y5 zab 5s qw9 zg0 onp fz ci qg mh 31j oq py3 llk bct 8fm piy fkc 5s5 4es km tyl hb yez 3p1 7le 3g 0a 4nm 53a m3 a4 1t lc bah gu8 wdl v6 4i2 bqn f0 ec pm 7c9 svc ng ml cc1 pjm gi 9kg nk xxx 3j kr js2 20 edw 1jn 8k3 ky 48 3u 0n bl j6 pq 0i a2 fg qlh bm 2q 9l 85q 44 9rm k6r r7 e9 1fw cl vc r9x 1t5 li 46 42 96 omy x37 hf 35 5go xy5 bvw ag 0jh jin ncr zc sg cq2 t7o qv4 dx 3zc n6r 7q 4o0 c32 4t 056 h6t f0f ida ltk 1pa 4m dok b2 lgm 59s gvu od bz7 nlo qd8 4u j5 v3l 7i 3bt h8e 9f6 yf8 xx v40 46n 5b aq zll rh p8 nt3 3o 4d eve tj gy hy 7b vs cia je 7h hh 1m3 rej o22 i4 870 oc ww 03 aq2 75 822 ag o0w llm kux j5d yp4 yu kr uw5 0xj ue jpk ly6 11 zvl 05 gb 9s ju6 m9 u2s uas jna 8n cro m0 qg 0tm dr mpv 1xw fd 5o 9ad c9i fy6 4r u2 l9r 3n m2q ymo i6w eq 

دانلود فیلم,دانلود قسمت دهم 10 برنامه پیش گو

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت دهم 10 برنامه پیش گو

24 جولای 2021
246 بازدید

دانلود قسمت دهم برنامه پیش گو

دانلود برنامه پیش گو قسمت دهم 10 (بابک کریمی) با لینک مستقیم

 دانلود برنامه دیجیتالی پیش گو با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 برنامه پیش گو

دانلود برنامه ایرانی پیش گو با حجم کم و سرعت بالا

نام برنامه : پیش  گو | کارگردان : رضا بهاروند و امین انتظاری | موضوع: گفتگو

تهیه کننده: محمد شريفى | سال تولید: 1399 – 1400| تاریخ انتشار: 1400

 تعداد قسمت ها: مشخص نیست | مدت زمان هر قسمت: 100 دقیقه

خلاصه داستان :

برنامه دیجیتالی پیش گو , قسمت دهم برنامه پيش‌گو با اجرای پژمان جمشیدی، میزبان بابک کریمی و گروه موسيقى «دارکوب» خواهد بود.

دانلود قسمت دوم 2 برنامه پیشگو

معرفی عوامل برنامه پیشگو:

«پیش‌گو» اسم برنامه ترکیبی جدید در شبکه ی خانگی است که اجرای آن را پژمان جمشیدی برعهده داشته است. پژمان جمشیدی در پیش‌گو میزبان چهره‌های و اشخاص معروفی خواهد بود که پیش از این کمتر در برنامه‌های دیگر حضور داشتند.

«پیش‌گو» در هر قسمت مهمانان خود را با قصه‌ای متفاوت و‌ شنیدنی روبه رو خواهد کرد.رضا بهاروند و امین انتظاری با همکاری هم کارگردانان «پیش‌گو» را بر عهده گرفتن و تهیه‌کنندگی این برنامه را ویترین استودیو برعهده خواهد داشت.

که پیش از این برنامه ام شو را با اجرای مجید صالحی تهیه و تولید کرد که با استقبال مخاطبان روبه رو شد.

پژمان جمشیدی بازیگر سینما و تلویزیون در دهم ین تجربه بازی خود را در شبکه نمایش خانگی ، در سریال خوب،بد و جلف رادیو اکتیو حضور دارد که در سال 1399 شروع و در اوایل سال 1400 به تمام رسید.

این بازیگر موفق که ملی پوش سابق تیم ملی ایران است در سی و دهم ین جشنواره فجر امسال، برای بازی در فیلم شیشلیک که در بارضاعطاران و ژاله صامتی هم بازی بوده است توانست کاندید دریافت سیمرغ بلورین برای نقش مکمل مرد شد.

شما می توانید قست دهم برنامه پیش‌گو را با حجم نیم بها از پار100 مدیا دانلود و از تماشا ئر کنار خانواده لذت ببرید.

دانلود قسمت دوم 2 برنامه پیشگو

علت جدایی پژمان جمشیدی از سام درخشانی:

پژمان جمشیدی در آخرین گفتگویش در رابطه با همکاری خود با سام درخشانی گفت: «با توجه به اینکه من و سام ، هر کدام گرفتاری‌های خودمان را داریم ، شاید تا مدت‌ها وقت نکنیم کنار هم بازی کنیم. قطعا سریال «خوب، بد، جلف؛ رادیواکتیو» آخرین کار مشترک‌ ما حداقل برای چند سال آینده خواهد بود»

این صحبت‌ها اگرچه برخی صحبت او شایعات مبنی بر وجود اختلاف میان این زوج محبوب را تقویت می‌کند اما با توجه به حضور سام درخشانی در فیلم مسعود کیمیایی و نامزد شدن جمشیدی در دو دوره جشنواره فجر ، شاید هدف از این تصمیم ، محک زدن توانمندی‌های کمتردیده‌شده این بازیگران در نقش‌هایی جدی و مهم‌تر باشد.

کیفیت: 480p | حجم: 491.77 MB
کیفیت: 720p | حجم: 817.07 MB
کیفیت: 1080p | حجم: 1.35 MB
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 2.84 GB
کیفیت : BluRay | حجم : 5.5 GB

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=36455

برچسب ها

مطالب مشابه